Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

в+полдень

 • 1 полдень

  1) полудень, південь (-дня), (гал.) полудне[є]. [Був полудень і сонце дуже припікало. Ліс затих під палючим гнітом літнього півдня (Грінч.). Це сталося перед півднем (полуднем). Спить до півдня]. В -день - опівдні[я], ополудні. Около -дня - під полудень, під полуднє. В самый -день - саме опівдні[я], у саме полудня. После -дня, по -дни - по-півдні, по-полудні, з-полудня. [Піду додому, а з-полудня знов прийду]. В час (в два часа и т. д.) по -дни - о першій (о другій и т. д.) годині по-півдні. Было уже за -день - уже з півдня звернуло;
  2) (юг) південь, полудень. [Пташки летять з півночи на південь у теплії краї]. Ветер с -дня - вітер з півдня (з низу), вітер низовий.
  * * *
  1) пі́вдень, -дня, по́лудень, -дня

  в \полдень — опі́вдні, опо́лудні

  за \полдень, по́сле полу́дня — пі́сля по́лудня, пополу́дні

  2) астр. пі́вдень
  3) (юг) пі́вдень

  Русско-украинский словарь > полдень

 • 2 полуденный

  I. см. Полдневный, Полудневный.
  II. (о)південний, (о)півдневий, полуденний, полудневий. -ный час - (о)південний, полудневий, (о)півдневий час, година. -ное время приближается - надходить полудень, береться під обіди. -ный зной - (о)південна (опівднева, полуднева) спека. -ное солнце - південне, полудневе сонце. -ные страны - південні (полудневі, полуденні) краї (сторони). -ный ветер - південний, полудневий вітер. В -ную пору - опівдень и опівдні, ополудень - см. Полдень (В полдень).
  * * *
  1) полуде́нний, полудне́вий, опівде́нний, півде́нний

  полу́денная ли́ния — астр. полуде́нна лі́нія

  2) ( южный) півде́нний

  Русско-украинский словарь > полуденный

 • 3 в

  1) (с винит. падеж. для означения движения, на вопрос: куда?) в или у (ув, уві) (с вин.), до (с род.), на (с вин.). [Іди в світлицю, кинь у комору, вскочити уві щось, скочив ув амбар]. Еду в город, в Киев - їду до міста, до Київа. В руки - до рук. В церковь - до церкви. Поехал в деревню - поїхав на село;
  2) (с винит. падеж. для означения перехода из одного состояния в другое и в других отвлечен. значен.) в, у (ув, уві), на (с вин.), до (с род.) и др. [Взяли в салдати. Не вдавайсь у тугу (в любощі). Віра в себе]. Обратиться в лгуна - перевернутися на брехуна (также: в брехуна). Обратиться в пар - взятися парою. Вступить в бой, в разговор - стати до бою, до розмови;
  3) (с винит. падеж. для указания цели, назначения и т. д.) по укр. чаще всего на с вин. пад. В дополнение, в знак, в доказательство, в шутку - на додаток, на знак, на довід, на жарт. Но также: до, з (с род.), за (с вин.). Во внимание принять - до уваги взяти. В наказание - за кару. Вменить в вину - поставити за вину. Во внимание к чему-л. - з уваги на що. Поставить в пример - поставити за зразок. В память - на незабудь;
  4) (в длину, ширину, толщину, глубину) завдовжки, завширшки, завтовшки, завглибшки, или: удовж, ушир, утовш, углиб. В величину - завбільшки, убільшки. Во весь рост - на ввесь (на цілий) зріст. Груз в десять пудов - вага на десять пудів. Пьеса в трёх действиях - пієса на три дії. Здание в три этажа - будинок на три поверхи;
  5) (с вин. для обозн. образа действия) у[в], на, на в[у] (с вин.). В розницу, в присядку, в карты - в роздріб, навприсядки, у карти. В клочки - на шматки. Во все лопатки, во всю ивановскую - на всі заставки. Во всё горло - на всі заводи и т. д.;
  6) (с вин. пад. для обозначения времени, на вопрос: когда?) по укр. иногда также ставится в (у, ув) с вин., напр, у вівторок; но часто просто родит. падеж: в тот день, в ту ночь, в обеденное время - того дня, тієї ночи, обідньої доби и т. д.; кроме того, часто ставят предл. під (с вин. п.) и за (с род.): в обеденное время, в хорошую погоду - під обідню добу, під добру годинку и т. д. В наше время, в старину - за нашого часу (за наших часів), за старовини. Во время чего-л. - за чого, під час чого: за царювання Нерона, за Нерона, під час війни; иногда став. один твор. пад.: в ночную пору - нічною добою; в последнее время - останніми часами. В полночь, в полдень - опівночі, опівдні, об обідній порі. В срок - свого часу, вчасно. За с твор. пад.: в третий раз - за третім разом. Два рубля в месяц - два рублі на місяць. В ту пору - на ту пору;
  7) (с вин. пад. на вопрос: во сколько времени?) по укр. став. предл. за с вин. пад.: в одну зиму - за одну зиму;
  8) (с вин. пад. для обознач. сходства) по укр. также в (у, ув и т. д.) с вин.: в отца пошел - в батька вдавсь;
  9) (с местным пад. для обознач. места, на вопрос: где?) в, у (ув), также с местн. пад.: в хаті, в місті, у воді. Также - на с местным, напр.: на селі, на місті. Та же конструкция с обозначением состояния и различн. отношений передается по укр. разнообразно: в мыслях - на думці, на мислі; во сне - уві сні; в беде - під лиху годину, при лихій годині; в здравом уме - при здоровім (-вому) розумі, при старості, при бідності; что мне в вас? - що мені по вас? в этом отношении, во всех отношениях - з цього погляду, з усякого погляду, всіма сторонами; в пяти верстах - за п'ять верстов и т. д.;
  10) (с предлож. падеж. для обознач. времени) в (у, уві) с предлож., о (с предл.). за (с род.), під (с вин.) или просто родит. пад., напр.: в мае месяце - у травні; в пятом часу - о п'ятій годині; в прошлом году - минулого року; в печальном веке - під сумний вік, за сумного віку.
  * * *
  I
  ізуа́льный візуа́льний, зорови́й, ви́джений, ба́чний
  II предл.; тж. во
  1) в, у (кого-що), (а также переводится иными предлогами или конструкциями без предлогов; при обозначении какой-л. группы, разряда лиц, предметов, в состав которых кто-что-л. включается, входит) в, у (ко́го-що), до (кого-чого); (при обозначении предмета, в который кто-что-л. облекается, заключается) в, у (що); (при обозначении занятия, состояния, в которые кто-л. вовлекается, вступает, или предмета, состояния, в которые что-л. переходит, превращается) в, у, на (кого-що); (при указании на количественные признаки, вес, размер, на кратность соотношений чисел, величин) з, в, у, на (ко́го-що); переводится также конструкциями без предлогов; ( при указании на цель действия) на, в, у, за (кого-що), до (чо́го); (при указании на момент, срок совершения чего-л.) в, у, на (кого що), за (чого, кого-що), під (що); (преим. в сочетании с порядковыми числительными при обозначении часа) о, ( перед гласным) об (чому); переводится также конструкциями без предлогов
  2) с предложн. п.: в, у (кому-чому); ( иногда) на, при (кому-чому); (при указании состояния, в котором кто-что-л. находится, сферы психической деятельности, в которой протекает действие) в, у (кому-чому), за (кого-чого); (при указании меры расстояния от чего-л.) за (скільки), в, у (скількох); (при указании на момент или период, в который что-л. происходит) в, у (чо́му), за (чого); ( среди чего) серед (чого); ( в сочетании с порядковыми числительными при обозначении времени) о, ( перед гласными) об (чому)
  III
  ітлення, осві́тлення

  Русско-украинский словарь > в

 • 4 июньский

  червневий, (устарел.) червцевий. [Наближається південь (полдень), червцевий південь, повний спеки й світла (Коцюб.)].
  * * *
  червне́вий; червце́вий

  \июньский ий — хрущ энтом. пі́дгризень, -зня

  Русско-украинский словарь > июньский

 • 5 Полудень

  см. Полдень.

  Русско-украинский словарь > Полудень

См. также в других словарях:

 • Полдень, XXII век (Возвращение) — «Полдень, XXII век»  фантастическая утопическая повесть советских писателей Аркадия и Бориса Стругацких. Содержание 1 История создания 2 Содержание 3 Сюжет …   Википедия

 • Полдень, XXII век (Возвращение) (повесть) — «Полдень, XXII век»  фантастическая утопическая повесть советских писателей Аркадия и Бориса Стругацких. Содержание 1 История создания 2 Содержание 3 Сюжет …   Википедия

 • Полдень, XXII век (повесть) — «Полдень, XXII век»  фантастическая утопическая повесть советских писателей Аркадия и Бориса Стругацких. Содержание 1 История создания 2 Содержание 3 Сюжет …   Википедия

 • ПОЛДЕНЬ — полдня или полудня (полудня обл.), мн. полдни, полдён, м. 1. только ед. Середина дня, момент высшего стояния солнца над горизонтом, соответствующий 12–ти часам. Время подошло к полудню. В. Катаев. К полудню ветер стих, и погода прояснилась.… …   Толковый словарь Ушакова

 • Полдень (значения) — Полдень: Полдень момент времени. «Полдень» полотно художника К.С. Петрова Водкина «Полдень, XXII век» повесть Аркадия и Бориса Стругацких. «Полдень. XXI век» ежемесячный журнал фантастики. Полдень ежегодная литературная премия. «Полдень»… …   Википедия

 • полдень — юг, зюйд, двенадцать часов дня, полудня Словарь русских синонимов. полдень см. юг Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 …   Словарь синонимов

 • ПОЛДЕНЬ — ПОЛДЕНЬ, полудня и полдня, муж. 1. Середина дня, время высшего стояния солнца над горизонтом, соответствующее обычно 12 часам. Ровно в п. Жаркий п. После полудня. За полдень и за полдень (после полудня). Перед полуднем. К полудню. 2. То же, что… …   Толковый словарь Ожегова

 • полдень — полдень, род. полудня и полдня, вин. за полдень и допустимо за полдень; мн. полдни, род. полдней и устарелое полдён. В предложных и наречных сочетаниях: до полудня (спать, работать и т. п.), после полудня (уйти, приехать и т. п.), перед полуднем… …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • ПОЛДЕНЬ — (Noon, noonday, midday) момент верхней кульминации Солнца. Различают истинный П. (True noon), указываемый солнечными часами, и средний (Mean noon), т. е. 12 час. по местному среднему времени. Разность между ними называют уравнением времени. П. по …   Морской словарь

 • Полдень, XXI век — «Полдень. XXI век»  российский журнал литературной фантастики. Главный редактор Борис Стругацкий, ответственный секретарь Николай Романецкий. Издаётся с 2002 (первоначально в Издательстве «Геликон», с 2004 года  «Вокруг света», выпускается как… …   Википедия

 • Полдень, XXI век (журнал) — «Полдень. XXI век»  российский журнал литературной фантастики. Главный редактор Борис Стругацкий, ответственный секретарь Николай Романецкий. Издаётся с 2002 (первоначально в Издательстве «Геликон», с 2004 года  «Вокруг света», выпускается как… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»