Перевод: с русского на все языки

выдающуюся

 • 1 Крест за выдающуюся службу

  Универсальный русско-английский словарь > Крест за выдающуюся службу

 • 2 медаль За выдающуюся отвагу

  Универсальный русско-английский словарь > медаль За выдающуюся отвагу

 • 3 играть выдающуюся роль

  ter papel relevante

  Русско-португальский словарь терминов металлургии, горных работ и геологии > играть выдающуюся роль

 • 4 профессор

  professor
  ассистент - Dr. Smith is an adjunct professor in our department. Dr. Smith is an assistant professor of physics.
  лектор - Dr. Smith is a lecturer in physics.
  профессор - Dr. Smith was promoted to full professor this year. Dr. Smith is a professor of physics. Dr. Smith is a professor in the Physics Department.
  старший преподаватель, доцент - Dr. Smith is now a tenured associate professor. Dr. Smith is an associate professor of physics.
  Его лекция дала слушателям новую точку зрения на... - His lecture provided listeners with a new viewpoint on... .: профессор:
  Лекция профессора Смита была одновременно и занимательной, и информативной. - Prof. Smith's lecture was both entertaining and informative.
  Профессор Смит был талантливым исследователем, опубликовавшим большое число работ о... - Prof. Smith was a talented researcher who published a long list of papers on...
  Профессор Смит был умелым исследователем с многолетним опытом... - Prof. Smith was a skilled researcher who had many years of experience with...
  Профессор Смит является выдающимся специалистом в области... - Prof. Smith has distinguished himself in the field of...
  Профессор Смит вел долгую и выдающуюся работу в области... - Prof. Smith had a long and distinguished career in the field of...
  Я всегда считал лекции профессора Смита вдохновляющими. - I always found Prof. Smith's lectures to be stimulating.

  Русско-английский словарь научного общения > профессор

 • 5 играть

  1) (во что) грати, гуляти в що и в чого, (тешиться) гратися, бавитися в що, (в детск. яз.) гратоньки, граватовьки, гулятоньки, гуляточки. [Гуляють у тісної баби (Рудч.). Гуляєте в креймахи? В дамки гуляєте, чи ні? (Звин.). Чи ти граєш в якоїсь іграшки, чи що? - говорила Олеся (Н.-Лев.). Можна гратися, можна бігати, бурушкатися без кінця (Васильч.). Кругом них бавилася дітвора, дзвінким реготом сповняючи повітря (Черкас.)]. -рать в куклы, в жмурки, в мячик - гуляти, гратися в ляльки, в піжмурки, в м'яча. -рать в карты, в шахматы - грати, гуляти в карти, в шахи. [Троє вірмен зараз-же з боку біля Марка гуляють у карти (Грінч.)]. -рать по большой, по маленькой - грати в велику, в малу гру. -рать на мелок - набір грати. -рать в бубнах, в пиках - грати на дзвінці, на вині. -рать (с) чем - гратися, бавитися, гулятися (з) чим. С ним как с огнём -рать - з ним як з огнем гратися, гулятися, бавитися. -рать кем - гратися, бавитися, гулятися ким. [Чи будеш ним мов пташкою гулятись, на ниточці прив'яжеш для дитини? (Куліш). Вона чула серцем, що Миколай тільки бавиться нею (Гр. Григ.)]. Судьба -рает людьми - доля грається людьми, жартує з людьми. Кошка -рает с котятами - кішка грається з кошенятами. -рает, как кот мышью - грається, як кіт (з) мишею. -рать с кем (иметь партнёром) - грати, гуляти з ким; (тешиться, забавляться) гратися, гулятися, бавитися з ким. [З собакою унучок грався (Шевч.). Вовчиця на сонці з вовченятами грається (Рудч.). Ще недавно вона з їми в ляльки гулялася, а он тепер уже порається (Грінч.)]. -рать на бирже - грати на биржі. -рать на повышение - бити на підвищення;
  2) (на музык. инструм. и о них) грати (на що и на чому, у що). [Кобзар чутно як грає і співає про Морозенка (М. Вовч.). Бас гуде, скрипка грає (Номис)]. -рать на лире, на скрипке, на дуде, на пианино, на рояли - грати на ліру (и на лірі), на скрипку (и на скрипці), на дудку (и у дудку), на піяніно (и на піяніні), на роялі. [Грає на ліру (Звин.). Сидить кобзар на могилі та на кобзі грає (Шевч.)];
  3) что - грати що. -рать кого, чью роль изображать на сцене - грати, удавати кого, чию ролю. [Він грає Гамлета (Крим.). Жінок на театрі (грецькім) удавали теж чоловіки (Єфр.). І що-найпишнішії дами з придворних вдавали на сцені субреток моторних, щоб слави і втіхи зажить (Л. Укр.)]. -рать роль чего - грати, (исполнять) відігравати, відбувати ролю чого. Это не -рает роли - це не грає ролі, це не має ваги. -рать главную или руководящую роль, -рать первую скрипку (переносно) - першу скрипку грати, перед вести в чому. [В Київі знайшов Шевченко цілу вже громаду ентузіястичної молоди, між якою перед вели Костомаров та Куліш (Єфр.)]. -рать значительную, выдающуюся роль - чимало, багато важити (в чому). -рать свадьбу - справляти весілля. [Одної неділі справляли весілля Настине з Петром, другої вінчали Гната (Коцюб.)];
  4) (об игре света, красок, лица) грати (чим), мінитися (чим). [Небо грає усякими барвами (Коцюб.). По той бік Росі грала зірниця (Н.-Лев.). На устах під чорним вусом грала усмішка (Коцюб.)]. Солнце -рает на Пасху - сонце грає, міниться на Великдень. Шампанское -рает в бокале - шампанське грає в келіху. Румянец -рает - рум'янець грає, міниться. [В обох на щоках міниться невгасимою купинкою рум'янець (Васильч.)];
  5) (бродить) грати, шумувати, мусувати, (только переносно) буяти. [Чи не той то хміль, що у пиві грає? (АД.). Мед вже почав у бочці грати (Сл. Гр.)]. Молодая кровь -рает - молода, юнацька кров грає, буяє, шумує. [Бо то не кров юнацька в мене грає (Грінч.)]. Волна -рает - хвиля грає. Играя, Играючи (шутя) - гуляючи(сь), заіграшки[у]. Это -ючи сделать можно - це гуляючи(сь), заіграшки[у] зробити можна. Игранный - граний, гуляний.
  * * *
  1) гра́ти; (во что, с кем-чем) гратися, гуля́ти, гуля́тися; ( забавляться) ба́витися, -влюся, -вишся; ( относиться несерьёзно) жартува́ти

  \игратьть в зага́дки — гра́ти в за́га́дки, зага́дувати за́га́дки [оди́н о́дному]

  \игратьть в ку́клы — гра́тися (гуля́ти, гуля́тися) в ляльки́ (з лялька́ми)

  \игратьть в ша́хматы — гра́ти (гуля́ти) в ша́хи

  \игратьть глаза́ми — гра́ти очи́ма

  \игратьть коме́дию — см. комедия

  \игратьть на би́рже — гра́ти на бі́ржі

  \игратьть на не́рвах чьих — см. нерв

  \игратьть на́ руку (в ру́ку) кому́ — гра́ти на ру́ку кому́

  \игратьть огнём (с огнём) — гра́тися з вогне́м

  \игратьть роль — а) прям. гра́ти роль; б) перен. відіграва́ти роль

  \игратьть сва́дьбу — справля́ти (гуля́ти, гра́ти) весі́лля

  \игратьть свое́й жи́знью — гра́ти свої́м життя́м

  \игратьть слова́ми — гра́ти слова́ми; ( острить) каламбу́рити

  2) ( о вине и шипучих напитках) гра́ти, виграва́ти, -грає́, шумува́ти, -му́є
  3) (сверкать, отражаясь) гра́ти, виграва́ти, міни́тися, -ни́ться, перелива́ти, перелива́тися, блища́ти, блисті́ти, -ти́ть, ся́яти, ся́ти(ся́є); (о смене оттенков, тонов) лелі́ти

  \игратьть все́ми цвета́ми [ра́дуги] — гра́ти (виграва́ти, міни́тися, перелива́ти, перелива́тися) всіма́ ба́рвами [ра́йдуги]

  4) (о чувствах, мыслях, воображении) гра́ти, шумува́ти, буя́ти
  5) ( на музыкальном инструменте) гра́ти, виграва́ти

  \игратьть в две (в четы́ре) руки́ — гра́ти (виграва́ти) в дві (в чоти́ри) руки́

  \игратьть на скри́пке — гра́ти (виграва́ти) на скри́пці (на скри́пку)

  \игратьть пе́рвую скри́пку — гра́ти пе́ршу скри́пку

  6) ( петь) диал. співа́ти

  \игратьть пе́сни (пе́сню) — співа́ти [пі́сню, пісні́]

  Русско-украинский словарь > играть

 • 6 имеющий

  прич. having
  имеющий мало выдающуюся нижнюю челюсть ( лицевой угол 80º и выше) orthognatic orthognatous
  имеющий один корень ( о зубах) monoradicular

  Russian-english stomatological dctionary > имеющий

 • 7 диплом Олимпийских заслуг

  1. diploma of Olympic Merit

   

  диплом Олимпийских заслуг
  Президент МОК может вручить диплом Олимпийских заслуг организации или отдельному лицу в знак признания или официальной благодарности за выдающуюся работу на благо Олимпизма. Диплом присуждается в соответствии с тремя критериями (оцениваемыми отдельно или в целом): качество оказанных услуг, положение или ранг в организации, время предоставления услуг.
  [Департамент лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014». Глоссарий терминов]

  EN

  diploma of Olympic Merit
  IOC President may award a Diploma of Olympic Merit to institutions or individuals in recognition of or as an expression of official thanks for outstanding services to Olympism. This diploma is awarded according to three criteria (evaluated individually or together): the quality of service rendered, standing or rank in office, duration of service.
  [Департамент лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014». Глоссарий терминов]

  Тематики

  EN

  Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > диплом Олимпийских заслуг

 • 8 приз Раймона Питте

  1. Raymond Pittet prize

   

  приз Раймона Питте
  Приз, присуждаемый МОК, был учрежден в честь спортивного журналиста из Лозанны, Раймона Питте, который умер в 1985 году. Он присуждается каждый год, начиная с 1986 года, представителю печатной прессы за выдающуюся статью на определенную тему.
  [Департамент лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014». Глоссарий терминов]

  EN

  Raymond Pittet prize
  This prize, awarded by the IOC, was instituted in honor of the Lausanne sports journalist Raymond Pittet who died in 1985. It has been awarded every year since 1986 to a member of the press who has written an outstanding article on a specified theme.
  [Департамент лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014». Глоссарий терминов]

  Тематики

  EN

  Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > приз Раймона Питте

 • 9 теория оптимального функционирования социалистической экономики

  1. optimal functioning theory for a socialist economy

   

  теория оптимального функционирования социалистической экономики
  Теоретическое обоснование системы оптимального функционирования экономики (СОФЭ), которая на протяжении ряда лет разрабатывалась советскими экономистами-математиками в качестве возможного варианта будущего социально-экономического механизма страны. Оценивая ее, следует учитывать, что работы в этом направлении велись в условиях, когда в экономической науке господствовали догматические представления, сформированные под влиянием культа личности Сталина и поддерживавшие сталинистскую модель социализма, сложившуюся в стране. Неудивительно, что идеи СОФЭ подвергались жестокой критике со стороны ряда центральных изданий, партийных и хозяйственных руководителей. Сторонников СОФЭ обвиняли в «антимарксизме» за творческий подход к марксовой теории трудовой стоимости, которая догматиками была низведена до обоснования полностью опорочившей себя концепции планового затратного ценообразования, за стремление к учету ограниченности ресурсов при принятии экономических решений (что было давно уже азбучной истиной на Западе), за требование стоимостной оценки считавшихся «бесплатными» природных ресурсов и развития «горизонтальных» товарно-денежных (т.е.фактически рыночных) взаимоотношений между предприятиями и т.д. Между тем, в течение 70-х - 80-х гг. экономико-математические исследования в стране велись под влиянием концепции СОФЭ, которая сыграла выдающуюся роль в их развитии. Как видно из названия теории, особое значение в ее разработке придавалось принципу оптимальности. Он требует последовательно учитывать объективные цели общества и реальные средства их достижения всегда, когда приходится принимать любое экономическое решение, на любом уровне управления народным хозяйством. Поэтому режим оптимального функционирования народного хозяйства рассматривался представителями этого направления как такой, при котором достигается наилучшее (оптимальное) использование всех ресурсов общества (природных, трудовых, производственных и т.д.) для достижения объективных целей этого общества. Многие основные положения теории СОФЭ, которые с порога подвергались критике, постепенно принимались и становились общепринятыми. Это способствовало очень быстрому — по историческим меркам — восприятию и распространению идей современной экономической мысли в России после начала кардинальных рыночных реформ. Анализ социально-экономических аспектов СОФЭ показал неправомерность прямого отождествления оптимизационных категорий с, казалось бы, соответствующими им явлениями экономической действительности (оптимальных оценок продукции — с ценами, действующими в хозяйственной практике, оценок трудовых ресурсов — со ставками заработной платы, оценок воспроизводимых капитальных ресурсов — с платой за фонды, оценок природных ресурсов — с рентными платежами). Дело в том, что подобные хозяйственные категории по необходимости выполняют не только функции соизмерения затрат и результатов, но и несут социальные нагрузки, а также, что важнее, являются исторически преходящими, т.е. могут появляться, исчезать или изменять свою роль в процессе развития производственных отношений. В рамках теории СОФЭ сложилась концепция программно-целевого планирования и управления. Особое внимание уделялось (и, по-видимому, эта тенденция вообще будет усиливаться в экономических исследованиях) статистическому (или вероятностному) подходу к изучению экономических явлений. В известном смысле итоги многолетних исследований в этой области подвело получившее широкий общественный резонанс десятитомное издание — серия коллективных монографий «Вопросы оптимального планирования и управления экономикой», выпущенная ЦЭМИ и издательством «Наука» в 1983-1986 гг. В ней были сформулированы и направления дальнейших исследований, нерешенные задачи. В разработку теории СОФЭ внесли большой вклад советские экономисты и математики — лауреаты Ленинской премии академики Л.В.Канторович и В.С.Немчинов и профессор В.В.Новожилов, а также академики А.Г.Аганбегян, А.Г.Гранберг, Н.Я.Петраков, Н.П.Федоренко, С.С.Шаталин, доктора наук В.А.Волконский, В.Ф.Пугачев, Ю.В.Сухотин и многие другие. К сказанному надо добавить, что Л.В.Канторович — пока единственный из отечественных экономистов — был удостоен Нобелевской премии по экономике.Нельзя не признать, впрочем, что переход к рыночной экономике, подтвердив практическую значимость одних положений теории СОФЭ, отрицает другие, имевшие целью усовершенствование отжившей системы централизованного планирования. Тем не менее, она занимает достойное место в истории отечественной экономической мысли.
  [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

  Тематики

  EN

  Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > теория оптимального функционирования социалистической экономики

См. также в других словарях:

Книги

Другие книги по запросу «выдающуюся» >>