Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

вывести

 • 1 вывести

  баровардан, хориҷ кардан, равондан, нест кардан
  парвариш карда расондан, рӯёндан
  баровардан, овардан

  Русско-таджикский словарь > вывести

 • 2 вывести

  сов.
  1. кого-что баровардан, хориҷ кардан; вывести из состава президиума аз ҳайати президиум баровардан; вывести кого-л. из игры касеро аз бозӣ баровардан
  2. кого-что баровардан, овардан, равондан; вывести на дорогу ба роҳ баровардан; тропинка вывела нас к озеру пайроҳа моро ба лаби кӯл овард
  3. кого-что из чего баровардан, берун овардан; вывести кого-л. из оцепенения касеро ба ҳуш овардан, касеро ҳушьёр кардан
  4. что (сделать вы-вод) хулоса баровардан; вывести общее заключение из всего сказанного аз суханҳои гуфташуда хулоса баровардан
  5. кого баровардан, парвариш карда расоидан; вывести птенцов чӯҷа баровардан
  6. кого-что сабзондан, рӯёндан, парвариш карда расондаи; вывести новую породу скота зоти нави чорворо ба вуҷуд овардан
  7. что сохтан, бардоштан, рост кардан; вывести стены девор бардоштан
  8. кого-что равондан, нест (нобуд) кардан; вывести пятно доғро ра-вондан; вывести мышей мушҳоро нест кардан
  9. что бо ҳавсала кашидан (навиштан); вывести буквы ҳарфҳоро бо ҳавсала навиштан
  10. кого-что (изобразить в литературном произведении) тасвир кардан <> вывести балл (отметку) баҳо мондан (гузоштан); вывести наружу (на свет божий) что ба рӯи об баровардан; ошкор кардан; вывести в люди кого одам кардан, ба қатори одамон даровардан; вывести в расход кого паррондан, куштан; вывести из равновесия кого бесаранҷом (безобита) кардан; нороҳат кардан; вывести из себя кого асабонӣ кардан; вывести из строя кого-что аз қатор баровардан; вывести из терпения кого-л. тоқати касеро ток кардан; вывести на дорогу (на путь) кого ба қатори мардум даровардан; \вывести на чистую (на свежую) воду кого-л. миси касеро баровардан; куда кривая выведет прост. ҳар чӣ бодо бод

  Русско-таджикский словарь > вывести

 • 3 балл

  м
  1. балл (ченаки шиддати ягон ҳодисаи табиӣ); ветер доходил до семи баллов шиддати бод то ҳафт балл мерасид
  2. (оценка) баҳо; вывести балл баҳо мондан (гузоштан)

  Русско-таджикский словарь > балл

 • 4 вода

  ж
  1. об; стоячая вода оби кӯлмак; проточная вода оби равон; питьевая вода оби хӯрданӣ, нӯшоба; дождевая вода оби борон; жесткая вода оби дурушт; мягкая вода оби нарм; газированная вода оби газдор; минеральная вода оби маъдандор; сохранение в чистоте воздуха и воды тоза нигоҳ доштани ҳаво ва об
  2. мн. воды обҳо, чашмаҳо; минеральные воды обҳои маъдандор, чашмаҳои оби маъдандор, чашмаҳои оби шифо; поехать на воды ба чашмаҳои оби шифо рафтан
  3. об, дарьё; высокая вода в реке дамиши дарьё, [оби] дарьё фарбеҳ шудааст; ехать по воде бо об рафтан
  4. мн. воды геогр. об, обҳо; леса и воды ҷангалу об
  5. перен. разг. сергапӣ, пургӯй, кашолгапӣ; в докладе много воды маърӯза дуру дароз аст
  6. мн. воды мед. обҳои пардаи ҷанин
  7. в знач. нареч. водой бо роҳи обӣ; доставка груза водой кашондани бор бо рохи обӣ <> вольная вода оби кушод (ч_ои яхнобаста ё аз киштӣ холӣ); жёлтая вод а мед. зардобаи чашм, глаукома; живая вода фольк. оби ҳаёт; полая вода оби сел; седьмая (десятая) вода на киселе хеши хари тағоӣ, хеши навасаи бобо; тёмная вода сиёҳобаи чашм (кӯрӣ аз фалачи асаби гавхараки чашм); тяжёлая вода оби вазнин; чйстой воды 1) хушоб; бриллиант чистои воды алмоси хушоб 2) хақиқӣ, гузаро, асил; метафизик чистой воды метафизики гузаро; водой не разлить (не разольешь) аз байнашон қил намегузарад; воды не замутит ӯ мӯрчаро ҳам озор намедиҳад, аз ӯ замин озор намеёбад; возить воду на ком-л. корҳои сахтро ба касе бор кардан; вывести кого-л. на чистую (на свежую) воду миси касеро баровардан; выйти сухим из воды аз осиё бутун баромадан, аз об хушк баромадан; лить воду на чью-л. мельницу ба осиёби касе об сар додан; носить воду решетбм бо ғалбер об кашондан; окатить (облить) холодной водой дилхунук (дилсард) кардан; пойтй в огонь и в воду за кого-что-л. ба хотири касе, чизе худро ба обу оташ задан; посадить на хлеб и воду ҷазои гуруснагӣ додан, хӯроки серй надодан; пройти [сквозь] огонь и воду [и медные трубы] ба ҳафт гӯлах олав мондан; толочь воду в ступе дар ҳован об кӯфтан; оҳани сард кӯфтан; буря в стакане воды як пула гап нею сад пула ғавғо; вилами на (по) воде писано нақши рӯи об аст, ба ях навишта, ба офтоб мондаст; как будто (словно, точно) воды в рот набрал даҳон мум кардагӣ барин; как в воду глядел каромот кардааст, гӯё ки пешакӣ медонист; как (будто, словно, точно) в воду канул беному нишон [гум] шуд; как в воду опущенный димоғсӯхта, ғамгин, хафа, маъюс; как водой смыло беному нишон шуда рафт, ғайб зад; как две капли воды чун як себи дукафон; как рыба в воде чун моҳӣ дар об; как с гуся вода пушти ману табари қассоб; [и] концы в воду на пай ҳасту на Ҳайдар, беному нишон; много -ы утекло чандин харбузапазӣ гузашт; в мутной воде рыбу ловить погов. обро лой карда моҳӣ гирифтан; деньги [что] вода посл. я* пул чирки даст (оби равон) аст; под лежачий камень вода не течёт посл. я* ҳаракату баракат; тише воды, ниже травы погов. вод роҳ гардад заминро озор намедиҳад; мӯрчаро озор намедиҳад; с лица не воду пить погов. «ҳуснашро ба лаълӣ андохта ба бозор намебарорӣ

  Русско-таджикский словарь > вода

 • 5 выведение

  с (по знач. гл. вывести 1-8) баровардан(и), хориҷ кардан(и); равондан(и); парвариш карда расондан(и); рӯёндан(и); нест (нобуд) кар-дан(и); выведение войск на парад ба парад баровардани қӯшун; выведение из состава презйдиума аз ҳайати президиум баровардан(и); выведение из строя аз кор баровардан(и); выведение формулы формула баровардан(и); выведение цыплят чӯҷабарорӣ, чӯҷа бароварондан(и); выведение новой порбды овец ба вуҷуд овардани зоти нави гӯсфанд; \выведение пятен равондани доғ

  Русско-таджикский словарь > выведение

 • 6 вывод

  м
  1. (по знаҷ. гл. вывести 1-6) баровардан(и), хориҷ кардан(и); хулоса баровардан(и); парвариш, парваридан(и); вывод войск из населеного пункта баровардани қӯшун аз маҳалли аҳолинишин; вывод молодняка парваридани ҷавона; вывод математической формулы баровардани формулаи математики
  2. хулоса, ҷамъбаст; натиҷа, истидлол; сделать правильный вывод хулосаи дуруст баровардан
  3. тех. даҳана (ҷои баромадани нуги сим)

  Русско-таджикский словарь > вывод

 • 7 выводить

  сов. кого хунук кардан (аспро) несов. см. вывести

  Русско-таджикский словарь > выводить

 • 8 дорога

  ж
  1. роҳ, раҳ; шоссейная дорога роҳи сангфарш; проселочная - а роҳи деҳот (ноҳамвор); железная - а роҳи оҳан; водная дорога роҳи оби; воздушная дорога роҳи ҳавои; канатная дорога роҳи симтаноб; конно желёзная дорогз.уст. роҳи кӯнка (роҳи оҳани шаҳр, ки пеш аз ихтирои трамвай маъмул буда вагонҳоро асп мекашид); большая дорога прям., перен. роҳи калон, шоҳроҳ; столбовая дорога 1) уст. (тракт) роҳи калон, ҷода 2) перен. роҳи асосӣ, шоҳроҳ; торная дорога 1) роҳи ҳамвор 2) перен. роҳи озмуда; сойться с дороги роҳ гум задан; он не знал дороги вай роҳро намедонист; на перекрестке их дороги разошлись дар чорроҳа раҳашон дигар шуд, онҳо дар чорроҳа ҷудо шуданд; путь -дорог а роҳ, самт; без дороги (идтй и т. п.) бе роҳу бе пайраҳа (рафтан ва ғ.); встать на - е дар сари роҳ истодан, пеши роҳро гирифтан; ледокол пробил дорогу киштии яхшикан роҳ кушод
  2. перен. роҳ, имконият; перед ним открывается широкая дорога барои ӯ имконияти зиёд фароҳам меояд
  3. (путешествие) роҳ, сафар; утомительная дорога роҳи хастакунанда; отправиться в дорогу ба роҳ (ба сафар) баромадан; на половине дороги дар нимаи роҳ <> в -у, на дорогу 1) пеш аз сафар, пеш аз ба роҳ баромадан 2) барои роҳ, барои сафар; запастй провизии на дорогу тӯша гирифтан; по дороге
  4. (попутно) сари (болои) роҳ; по дороге заехать к брату сари роҳ назди бародар даромадан 2) кому с кем ҳамроҳ; мне с вами по дороге ман ҳамроҳи шумо, ман ба шумо ҳамроҳам; с дороги 1) баъд аз сафар; с дороги он проспал до полудня вай баъд аз сафар то пешин хоб рафт
  5. дар роҳи сафар, дар аснои роҳ; написать письмо с дороги дар аснои роҳ мактуб навиштан; скатертью дорога ҳар куҷо ки хоҳи, рав; чор тарафат қибла; туда и дорога кому сазояш ҳамин; встать поперёк дороги кому-л. пеши роҳи касеро гирифтан, садди роҳи касе шудан; выбиться (выйти) на дорогу ба қатори одам даромадан; вывести на дорогу кого ба қатори мардум даровардан; дать (уступить) дорогу кому роҳ (имконият) додан; дать дорогу молодежи ба ҷавонон роҳ додан; забыть дорогу к кому, куда қадами худро кандан; заказать дорогу кому-л. уст. прост. роҳи касеро бастан; заступйть дорогу комӯ-л. прост. роҳи касеро банд кардан; садди роҳи касе шудан; знать дорогу роҳу растаро донистан, роҳбалад будан; идти своей дорогой бо роҳи худ рафтан; идти прямой дорогой бо роҳи рост рафтан; найти дорогу к чьему-л. сердцу (к сердцу кого-л.) ба дили касе роҳ ёфтан; перебйть (перейти, перебежать) дорогу кому-л. аз касе пешдасти кардаи; пробивать себе дорогу ба худ роҳ кушодан (ёфтан); проложить \дорогау кому-чему роҳ кушодан (додан); стоять на чьей-л. \дорогае (у когб-л. на \дорогае), стоять кому-л. поперек \дорогаи садди роҳи касе шудан; на \дорогае не валяется дар зери по намехобад

  Русско-таджикский словарь > дорога

 • 9 заключение

  с
  1. (по знач. гл. заключить 1, 2, 5) ҳабс кардан(и); гирифтан(и); бастан(и)
  2. ҳабс; предварительное заключение ҳабси пешакӣ (пеш аз ҳукми суд); пожизненное заключение ҳабси якумрӣ; быть в заключении дар ҳабс (зиндон) будан
  3. хулоса, натиҷа, мулоҳиза; заключение врача мулоҳизаи духтур; вывести заключение хулоса баровардан; прийтй к заключению ба натиҷа расидан
  4. (конец чего-л.) хотима, анҷом, поён <> в \заключениее дар хотима

  Русско-таджикский словарь > заключение

 • 10 люди

  мн. (ед. человек м)
  1. ода-мон, мардум, халқ; молодые люди 1) одамони ҷавон 2) (чета) арӯсу домод; было много людей мардум бисёр буданд // аҳл; люди науки аҳли илм; люди искусства аҳли санъат
  2. (кадры) коркунон, коргарон; нашему заводу нужны люди ба заводи мо коргарон даркоранд
  3. воен. одамон, аскарон, ҷанговарон; командир заботился о своих людях командир ба ҷанговарони (аскарони) худ ғамхорӣ мекард
  4. уст. хизматгорон, пешхизматҳо <> люди доброй воли одамони некирода (сулҳҷӯй); бывшие люди радди маъракашудагон; гулящие люди одамони озод; работные люд-и ист. аҳли кор, коргарон; на людях дар пеши назари мардум, дар байни одамон; на людях и смерть красна посл. марги бо ёрон тӯй аст; выбиться в люди бо машаққат ба қатори одамон даромадан; вывести в люди кого одам кардан, ба қатори одамон даровардан; выйти в люди ба қатори одам даромадан; жить (служить) в людях дар даргоҳи мардум кор кардащ. все мы люди одамизод - шири хомхӯрда; свет (мир) не без добрых люде посл. люд як дари баста, сад дари кушода; свой люди -сочтёмся погов. ҳисоби дӯстон - дар дил; поспешишь - людёи насмешишь погов. \люди дар кори шитоб пушаймонӣ бисьёр

  Русско-таджикский словарь > люди

 • 11 наружу

  нареч.
  1. ба берун, берун; берун баромадан; шуба мехом наружу пӯстини абрааш мӯина
  2. перен. ошкор, фош; выйти наружу ошкор (маълум) шудан; вывести наружу что ошкор кардан; ба рӯи об баровардан <> весь (вся) наружу с кем и без доп. одами кушодадил; всё наружу у кого и без доп. дилаш кушода

  Русско-таджикский словарь > наружу

 • 12 покои

  м
  1. оромӣ, оромиш, хомӯшй, қарор, осоиш, сукунат; от убранных полей веяло покоем дар заминҳои бегиёҳ оромй сукунат дошт
  2. фароғат, осудагӣ, фориғболӣ, роҳат, осоиш, оромӣ, истироҳат; больной не находил покоя бемор орому қарор на-дошт; нарушить чей-л. покой осоиши касеро халалдор кардан, касеро нороҳат кардан; оставить в -покое кого-л. касеро ташвиш надодан; не давать поко я безор кардан, орому қарор на-додан; не знать покоя оромиш надоштан
  3. беҳаракатӣ, сукунат; вывести тёло из состояния покоя ҷисмро аз ҳолати оромй баровардан
  4. уст. чаще мн. покои манзил, оромгоҳ, вечный -покой оромии абадӣ; приёмный покой қабулгоҳи беморон; жить на покое уст. дар истеъфо будан; удалиться (уйтй) на \покоий истеъфо додан

  Русско-таджикский словарь > покои

 • 13 прорыв

  м
  1. (по знач. гл. прорвать 2) вайрон (хароб) кардан(и); рахна кардан(и), шикастан(и); (по знач. гл. прорваться 3) вайрон (хароб) шудан(и), рахна пайдо кардан(и); прорыв пло­тины шикастани банд
  2. сӯрох, шикоф, рахна; заделать прорыв в плотине ҷои ваироншудаи сарбандро (пеши обро) гирифтан
  3. перен. ақибмонӣ, камбудӣ, норасоӣ; вывести из прорыва ба ақибмонии кор дигар роҳ надодан

  Русско-таджикский словарь > прорыв

 • 14 путь

  м
  1. роҳ, ҷода; зимний путь роҳи зимистонгард; воздушный путь роҳи ҳавоӣ; морской путь роҳи баҳрӣ; подземный путь роҳи зеризаминӣ; про­ложить путь роҳ кушодан
  2. гузаргоҳ, роҳи гузар; стоять на пут й дар гузаргоҳ истодан /V перен. роҳ; найти пут ь к чьему-л. сердцу ба дили касе роҳ ёфтан, дили касеро дарёфтан
  3. ж.-д. роҳ, роҳи оҳан; поставить поезд на запасный путь поездро ба роҳи оҳани эҳтиётӣ гузарондан
  4. мн. пути анат. роҳ; дыхательные путй роҳи нафас (нафасгирӣ)
  5. сафар, мусофират, саёҳат; отправиться в далёкий путь ба сафари дурудароз рафтан (баромадан); мы были в путй три дня мо се рӯз роҳ рафтем (сафар кардем)
  6. тараф, сӯй, роҳ, ҷониб, ҷиҳат; наш путь лежал лесом роҳи мо аз бешазор мегузашт; сбиться с путй роҳ гум кардан
  7. тарз, роҳ, тариқ(а), васила; действовать мирным путём бо роҳи сулҳчӯёна амал кардан
  8. уст. прост, (толк, прок) фонда, суд, нафъ, манфиат <> путь - дорога,путь-дороженька роҳ; жизненный путь ҳаёт, зиндагӣ; Млечный Путь астр. Роҳи Каҳкашон; окольным (обходным) путём бо роҳи ношоиста; последний путь роҳи охирин, роҳи вопасин; проводить в последний путь кого ба роҳи охирин гусел кардан; прямой путь к чему роҳи рост; счастливый путь!, счастливого путй!, в добрый путь! роҳи сафед!, са­фари бехатар (бахайр)!, сафар муборак!; путь следования роҳи сафар; путй сообщения роҳҳои алоқа; сухим путём бо хушкӣ, бо роҳи хушкӣ; на путй к чему, по путй чего дар роҳи…; по путй 1) [дар] болои роҳ, [дар] сари роҳ, як сари қадам; зайти по путй к товарищу сари роҳ ба назди рафиқ даромадан 2) кому с кем дар як тараф (сӯ, ҷониб), ҳамроҳ; мне с вами по путй ман ҳам ба ҳамон тараф меравам, ман ҳамроҳи шумо, роҳи ману шумо як 3) кому с кем (заодно) ҳамраъӣ, ҳамроҳ, ҳамовоз; не по путй кому с кем ҳамраъй набудан; быть на путй к чему-л. ба ягон чиз наздик будан (шудан), дар сари роҳ будан; встать на путь чего роҳи муайянеро интихоб кардан; встать по­перёк путй кому-л. пеши роҳи касеро банд кардан; вступить на путь чего-л. ба роҳе даромадан, пеша гирифтан; вывести на путь ба роҳ мондан; мустақил кардан; держать путь куда роҳ раф­тан, озим шудан, ба ҷое раҳсипор шу­дан; заказать путь кому прост, садди роҳ шудан, роҳро бастан; путй заказа­ны кому роҳ баста шудааст; идти своим пут ём бо роҳи худ рафтан; идти по лож­ному путй бо роҳи хато рафтан; напра­вить (наставить) на путь истины (на путь истинный) кого роҳи ҳақиқатро нишон додан, ба сӯи ҳақ ҳидоят кар­дан; пойти по плохому путй бо роҳи бад рафтан; пойти по путй наименьшего сопротивления роҳи осонтар ҷустан, аз душворӣ гурехтан; пробить себе пут ь ба худ роҳ кушодан; проложить путь кому-чему-л. барои касе, чизе роҳ кушодан; сбить с путй кого аз роҳ баровардан, гумроҳ кардан, бероҳа кар­дан; сбиться с \путь й аз роҳ баромадан, гумроҳ шудан, бероҳа шудан; совра­тить с \путьй истинного аз роҳ задан

  Русско-таджикский словарь > путь

 • 15 равновесие

  с
  1. баробарвазнӣ, мувозина(т); равновесие сил баробарии қувваҳо, мувозинати қувваҳо; устойчивое равновесие мувозинаи устувор; неустойчивое равновесие мувозинаи ноустувор
  2. перен. таносуб; сохранить равновесиев бюджете таносуби буҷетро риоя кардан
  3. перен. оромӣ, осудагӣ; душевное равновесие осудахотирӣ; вывести из равновесия кого-л. касеро бесаранҷом кардан, касеро аз ҳолати эътидол баровардан

  Русско-таджикский словарь > равновесие

 • 16 расход

  м
  1. сарф, харҷ, хароҷот, баромад; непредвиденные расходы хароҷотҳои тасодуфӣ; военные расходы хароҷотҳои ҳарбӣ; ввести в расход харҷ кунондан; сократить расходы хароҷотро кам кар­дан; покрыть расходы ҷои хароҷотро пур кардан
  2. сарф, истеъмол; расход топлива сарфи сӯзишворӣ; большой расход воды беҳад зиёд сарф карда ни об
  3. бухг. қисми махориҷ, ҳисоби хароҷот; за­писать в расход ба ҳисоби хароҷот даровардан <> вывести (пустить, списать) в расход уст. прост, кого паррондан, куштан

  Русско-таджикский словарь > расход

 • 17 свежий

  (свеж, -а, -о)
  1. нав, тоза, тар, тару тоза, ботароват, тароватнок; свежие продукты озуқаҳои тоза; свежее сено бедаи тозадарав; свежая рыба моҳии тоза; свежие огурцы бодиринги барра
  2. нав, тоза; свежее варенье мураббои нав; свежий чай чои тоза
  3. тоза; свежий воздух ҳавои тоза
  4. салқин, хунук, сард; ночь была свежая шаб салқин буд; свежий ветер шамоли салқин (тунд)
  5. тк. полн. ф. нав, тоза; свежий снег барфи тоза; свежие следы асарҳои нав; свежая газета газетаи нав (имрӯза); свежие новости хабарҳои (навигариҳои) тоза; свежая мысль фикри бикр
  6. тк. полн. ф. разг. нав, тоза; свежее белье либоси тоза, либоси нав
  7. перен. банур; свежая зелень кабудии тару тоза; свежий румянец сурхии банури рухсор
  8. перен. нав, тоза; свежие силы қувваи тоза; свежий вид намуди бардамона <> на свежую голову бо майнаи тоза; по свежим следам дар гармогармӣ, фавран, дарҳол; вывести кого-л. на \свежийую воду миси касеро баровардан

  Русско-таджикский словарь > свежий

 • 18 свет

  I
  м \. нур, шуоъ, зиё; преломление света шиканиши шуоъ; скорость света суръати шуоъ; свет свечи нури шамъ; свет солнца нури офтоб
  2. рӯшной, равшанӣ; дневной свет равшании рӯз
  3. чароғ; зажечь свет чароғро даргирондан; погасить свет чароғро куштан; свет погас чароғ мурд
  4. разг. (рассвет) субҳ, саҳар, баромадани офтоб
  5. иск. рӯшноӣ; контрасты светаи тени тазоди рӯшноӣ ва торикӣ
  6. перен. (сияние глаз, лица) нур, нуронӣ будан(и)
  7. перен. со сл. «мой» фольк. обращ. ҷонам, азизам <> свет истины нури чашм; свет очей моих поэт. нури чашмам; в свете каком ба таври …; в свете чего дар партави; в два света уст. ду қатор тирезадор; на свет муқобили рӯшноӣ, рӯ ба рӯи рӯшной; на свету дар рӯшноӣ; чуть свет, чем свет, ни свет ни заря бисёр барвақт, чашми рӯз накафида; бросить свет на что равшан кардан, фаҳмондан; видеть (представлять) в ложном свете нодуруст дидан, бархато тасаввур кардан; не взвидеть света от чего беҳуш шудан, азоб кашидан, дарди сахт доштан; представить в выгодном свете тарафҳои мусбатро нишон додан; пролить (бросить) свет на что равшан кардан, фаҳмондан, маълум (ошкор, аён) кардан; только и светав окошке у кого ягона тасаллои дил, нури чашм
  II
  м
  1. дунё, олам, ҷаҳон; страны света ҷиҳатҳои дунё; части света қитъаҳои олам; путешествие вокруг света саёҳати даври олам
  2. уст. аҳли башар; покинуть свет аз мардум дур шудан, гӯшанишин шудан; высший свет аъёну ашроф; вывезти в свет кого бо аъёну ашроф ошно кардан; выезжать в свет ба ҷамоаи аъёну ашроф рафтуой кардан <> белый (божий) свет дунё, олам; Новый Свет уст. Олами Нав, Америка; Старый Свет уст. Олами Қадим (тамоми олам ба истиснои Америка); тот свет охират, он дунё; более всего на свете аз ҳар чиз зиёдтар, аз ҳама чиз сахттар; на край света ба аксои олам; на краю света дар ақсои олам; не ближний свет прост: пушти кӯҳи Коф, бисёр дур; нет на свете кого мурд, вафот кард; вывести на свет божий что ба рӯи об баровардан, ошкор (фош) кардан; выйти в свет чоп шудан, нашр гардидан; выпустить в свет нашр (чоп) кардан, баровардан; каких (какого) свет (мир) не производил нестдарҷаҳон, гӯшношунида; на свет [божий] не глядел бы дунё ба назарам наменамояд, дунё дар назарам торик аст; на чём свет стоит ругать дашноми қабеҳ додан; отправить на тот свет кого ба он дунё (дорулбақо) фиристодан; отправиться на тот свет ба он дунё (дорулбако) рафтан, аз олам гузаштан; произвести на свет кого-что уст. зоидан, офаридан, таваллуд кардан; сжить со света кого ба асфалуссофилин фиристодан; явиться (появиться) на \свет 1) (родиться) таваллуд ёфтан, ба олам омадан 2) (возникнуть) ба вуҷуд омадан, пайдо шудан

  Русско-таджикский словарь > свет

 • 19 себя

  мест. возвр. (себе, собою и собой, о себе) худро, худ; он сам себя знает вай худро медонад; он поставил себе целью ӯ ба худ мақсад гузошт; представь себе худат тасаввур кун; вы за себя отвечаете шумо барои рафтори худатон ҷавобгар; он собой недоволен вай аз худ розӣ нест <> собою, собой қиёфааш, намудаш; она хороша собою қиёфааш хуб аст; себе на уме ба кори худ ҳушьёр; вне себя хашмгин; за собой аз қафои худ, аз ақиби худ; из себя прост. сураташ, намудаш; к себё 1) ба тарафи худ 2) ба хона, ба сӯи хона; не в себе прост. димоғаш сӯхта; не по себ е кому 1) (нездоровится) тобаш не 2) (неприятно) маъқул не; от себя 1) аз тарафи худ, аз ҷониби худ 2) аз номи худ; по себе мувофиқи табъи (завки) худ, аз рӯи қувваи худ; про себя 1) (тихо, не вслух) бо овози паст, дар дил 2) (в душе, в уме) дар дил, дар майна; сам по себе 1) (самостоятельно) мустақилона 2) (по собственной инициативе) бо майли худ, бо рағбати худ 3) (раздельно) ҳар кадом ба сари (ба роҳи) худ 4) (как таковой) худаш; сам собой (сама собой, само собой) худ ба худ, худ аз худ; само собой [разумеется] вводн. сл. албатта, бечуну чаро, бешакку шубҳа; у себя дар хонаи худ; себё дороже станет (стоит) мурда ба гиря намеарзад, мурда кирои гиристан намекунад; блюсти себя уст. худро пок нигоҳ доштан; бороться с [самим] собой худро даст гирифтан; брать на себя смелость ҷуръат кардан; брать себяв руки худдорӣ кардан, худро ба даст гирифтан; вести себя рафтор кардан, муомила кардан; владеть собой худдорӣ кардан; влечь за собой овардан, ба натиҷае овардан; возвысить до себя ба худ монанд (баробар) кардан, монанди худ кардан; возмечтать о себё уст. худро калон (баланд) пиндоштан, калонгирӣ кардан; вывести из себя кого ба хашм овардан, асабонӣ кардан; выдать себя 1) худро ошкор кардан 2) ҳоли (ҳиссиёти) худро зоҳир кардан 3) ба коре дахл доштани худро маълум кардан; выдать себя с головой сирри худро фош (ошкор) кардан; выйти из себя худро гум кар-дан, инони ихтиёр аз даст додан; дё-лать под себя прост. бистар олуда кардан; держать при себё (взгляды, мне-ние и т. п.) изҳор (баён) накардан; держать себя рафтор (муомила) кардан; забыть себя манфиати худро фаромӯш кардан (риоя накардан); заживо по-хоронйть себя уст. гӯшанишин шудан; знать за собой что камбудии худро донистан; знать про себя прост. нагуф-тан, пинҳон доштан; не помнить себя от чего саргаранг шудан, худро гум кардан; оставлять за собой ҳак доштан; оторвать от себя прост. аз насибаи худ ба дигар кас додан, аз ризқи худ задан; переломить себя 1) феъли (атвори) худро дигаргун кардан (тағьир додан); 2) худро ба зӯр нигоҳ доштан; ҳиссеро хомӯш кардан; покончить с собой худкушӣ кардан; прийти в себя ба худ омадан, ба ҳуш омадан; сдержать себя худдорӣ кардан; терять власть над собой худдорй карда натавонистан, инони ихтиёр аз даст додан

  Русско-таджикский словарь > себя

 • 20 сорт

  м навъ, хел, Чинс; масло высшего сорта равғани навъи аъло; мука первого сорта орди навъи якум; разные сорта пшеницы навъҳои гуногуни гандум; вывести новый сорт хлопка навъи нави пахта парваридан; редкий сорт яблок ҷинси камёби себ <> первый сорт в знач. сказ. беҳтарин, аъло; такого сорта люди аз ин қабил одамон

  Русско-таджикский словарь > сорт

См. также в других словарях:

 • вывести — См …   Словарь синонимов

 • вывести — ВЫВЕСТИ, еду, едешь; ел, ела; едший; еденный; едя; совер. 1. кого (что). Ведя, направить куда н.; удалить откуда н. В. войска с чужой территории. В. ребёнка на прогулку. В. машину из гаража. В. кого н. на новый путь (перен.: на новую дорогу, к… …   Толковый словарь Ожегова

 • вывести — заключение • действие вывести формулу • существование / создание …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • ВЫВЕСТИ — ВЫВЕСТИ, выведу, выведешь, прош. вр. вывел; выведший. совер. к выводить. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • ВЫВЕСТИ 1 — ВШЫВЕСТИ 1, еду, едешь; ел, ела; едший; еденный; едя; сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ВЫВЕСТИ 2 — ВШЫВЕСТИ 2, еду, едешь; ел, ела; едший; еденный; едя; сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • вывести — веду, ведешь; вы/вел, ла, ло; вы/ведший; вы/веденный; ден, а, о; св. см. тж. выводить, выводиться, выведение, вывод, выводка 1) а) кого …   Словарь многих выражений

 • вывести в люди — сделать человеком, помочь, посодействовать, оказать помощь, оказать поддержку, принять участие, оказать содействие, послужить подспорьем, послужить поддержкой, содействовать, поддержать, вывести на верный путь, вывести на дорогу, подсобить,… …   Словарь синонимов

 • вывести наружу — вывести на свет божий, сорвать маску, прижать к стенке, вывести на чистую воду, обличить, разоблачить, сорвать завесу, вывести на свежую воду, сорвать покровы, прижать к стене, приподнять завесу, сорвать покров, снять личину, приоткрыть завесу,… …   Словарь синонимов

 • вывести из равновесия — переволновать, встревожить, взволновать, обеспокоить, завести, нарушить покой, озаботить, вызвать беспокойство, растревожить, вызвать тревогу, смутить покой, привести в смятение, лишить покоя, вызвать опасение, вывести из душевного равновесия,… …   Словарь синонимов

 • вывести из себя — распалить, остервенить, разбудить зверя, осердить, взъярить, возмутить, вывести из терпения, разъярить, рассердить, разозлить, разгневать, восстановить против себя, прогневать, довести до белого каления, забодать, озлить, прогневить, зафакать,… …   Словарь синонимов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»