Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

вывезти

 • 1 вывезти

  бурдан, овардан, кашондан
  баровардан, бурдан

  Русско-таджикский словарь > вывезти

 • 2 вывезти

  сов.
  1. кого-что баровар-дан, бурдан; вывезти детей за город бачагонро ба беруни шаҳр баровардан
  2. кого-что овардан, бурдан, кашондан; вывезти бвощи на рынок сабзавотро ба бозор бурдан; вывезти удобрения на поля поруро ба саҳро кашондан
  3. см. вы-возйть 2;
  4. кого-что прост. наҷот додан, халос кардан; кӯмак кардан, ёрмандӣ кардан; нас вывез счастливый случай мо тасодуфан наҷот ёфтем <> вывезти в свет кого ба ҷамоаи аъёну ашроф бурдан (одатан духтари наврасро ба базм, меҳмонӣ ва ғ.)\ вывезти на [свойх] плечах тамоми бори ягон корро таиҳо бардоштан; кривая вывезет прост. ягон гап (кор) мешудагистдия; куда кривая вывезет (ни вывезет) прост. бахт асту таваккал, ҳар чӣ бодо бод

  Русско-таджикский словарь > вывезти

 • 3 вывоз

  м
  1. (по знач. гл. вывезти 1, 2) барориш, кашониш, баровардан(и); вывоз товаров за границу молбарорӣ ба хориҷа
  2. судур, содирот (микдори ба хорича баровардашудаи молхо ё чамъи арзиши молхои ба хорича баровардашуда); вывоз капитала содиротикапитал

  Русско-таджикский словарь > вывоз

 • 4 вывозить

  сов. кого-что прост. чир-кин (ифлос) кардан, олондан несов.
  1. см. вывезти;
  2. что (экспортировать) ба хориҷа баровардан, ба хориҷа бурдан (молро)

  Русско-таджикский словарь > вывозить

 • 5 выкатить

  сов.
  1. что ғелоида баровардан, ғелонда берун баровардан; выкатить бочку из погреба бочкаро аз таҳхона ғелонда баровардан // (вывезти) берун баровардан; выкатить машину из гаража мошинро аз гараж баровардан
  2. разг. баромада мондан; из-за поворота выкатил мотоцикл аз хамгашти рох мотоцикл баромада монд <> выкатить глаза прост. чашм аз косахона баровардан, чашм ало кардан

  Русско-таджикский словарь > выкатить

 • 6 плечо

  с
  1. кифт, китф, дӯш, шона; широкие плечи кифти паҳн; нести что--либо на плече чизе дар кифт гузошта бурдан; чизе бар дӯш бардошта бурдан
  2. анат. бозу, бозуи даст
  3. мн. плечи см. плечико 4;
  4. тех. кифти фашанг <> косая сажень в плечах [одами] чорпаҳлу; за плечами 1) қариб, наздик 2) дар гузашта; у него за плечами большой опыт работы вай таҷрибаи калони кор дорад; по плечу кому мувофиқ, зӯр мерасад, аз даст меояд, аз ӯҳда мебарояд; ему любая работа по плечу зӯраш ба ҳар кор мерасад; ӯ аз ӯҳдаи ҳама кор мебарояд; со всего плеча бо тамоми қувва, қулочкаш карда, кашидаву кушода; ударить со всего плеча бо тамоми қувва [аз боло ба поён] задан; с плеча фикр (мулоҳиза, андеша) накарда, бефикрона, ақлро надавонда; с чьего-л. плеча либрси каси дигар; подарить кому-л. шубу со своего плеча пӯстини худро кашида ба касе бахшидан; с чужого плеча либоси каси дигар, либоси ориятӣ; с плеч долой аз сар соқит; плечо в плечо, плечо к плечу, плечом к плечу 1) (рядом) паҳлу ба паҳлу, дӯш ба дӯш, кифт ба кифт 2) (вместе) ҳамроҳ, якҷоя, аҳлона; баиттифоқ; бороться плечом к плечу якҷоя мубориза бурдан; на плечах противника (неприятеля) воен. аз паи душмани ақибнишинанда (гурехтаистода); пожать плечами 1) кифт афшондан, кифтро боло (дарҳам) кашидан 2) ҳайрон шудан, тааҷҷуб кардан; взвалить (положть) на плечи кого, чи, кому бор кардан, супурдан, ҳавола кардан (ба касе кореро); вывезти (вынести) на [своих] плечах тамоми бори ягон корро танҳо бардоштан; иметь голову на плечах фаҳм (фаросат) доштан; лежать (быть) на плечах у кого-л. дар ӯҳдаи касе будан; ложиться на плечи кому-л. ба гардаии касе бор шудан, ба масъулияти касе гузошта шудан; переложить на плечи кого-л., чьй-л., кому-л. ба гардани каси дигар гузоштан (бор кардан), корро ба каси дигар ҳавола кардан; сбросить с плеч кого-что аз сар соқит кардан; сидеть на плечах противникадушмани гурехтаистодаро аз наздик таъқиб кардан; язык на плече у кого бисёр хаставу монда шуда; как (словно) гора с плеч [свалилась] аз кӯҳ гузаштагӣ барин, куҳ аз кифт афтодагӣ барин

  Русско-таджикский словарь > плечо

 • 7 свет

  I
  м \. нур, шуоъ, зиё; преломление света шиканиши шуоъ; скорость света суръати шуоъ; свет свечи нури шамъ; свет солнца нури офтоб
  2. рӯшной, равшанӣ; дневной свет равшании рӯз
  3. чароғ; зажечь свет чароғро даргирондан; погасить свет чароғро куштан; свет погас чароғ мурд
  4. разг. (рассвет) субҳ, саҳар, баромадани офтоб
  5. иск. рӯшноӣ; контрасты светаи тени тазоди рӯшноӣ ва торикӣ
  6. перен. (сияние глаз, лица) нур, нуронӣ будан(и)
  7. перен. со сл. «мой» фольк. обращ. ҷонам, азизам <> свет истины нури чашм; свет очей моих поэт. нури чашмам; в свете каком ба таври …; в свете чего дар партави; в два света уст. ду қатор тирезадор; на свет муқобили рӯшноӣ, рӯ ба рӯи рӯшной; на свету дар рӯшноӣ; чуть свет, чем свет, ни свет ни заря бисёр барвақт, чашми рӯз накафида; бросить свет на что равшан кардан, фаҳмондан; видеть (представлять) в ложном свете нодуруст дидан, бархато тасаввур кардан; не взвидеть света от чего беҳуш шудан, азоб кашидан, дарди сахт доштан; представить в выгодном свете тарафҳои мусбатро нишон додан; пролить (бросить) свет на что равшан кардан, фаҳмондан, маълум (ошкор, аён) кардан; только и светав окошке у кого ягона тасаллои дил, нури чашм
  II
  м
  1. дунё, олам, ҷаҳон; страны света ҷиҳатҳои дунё; части света қитъаҳои олам; путешествие вокруг света саёҳати даври олам
  2. уст. аҳли башар; покинуть свет аз мардум дур шудан, гӯшанишин шудан; высший свет аъёну ашроф; вывезти в свет кого бо аъёну ашроф ошно кардан; выезжать в свет ба ҷамоаи аъёну ашроф рафтуой кардан <> белый (божий) свет дунё, олам; Новый Свет уст. Олами Нав, Америка; Старый Свет уст. Олами Қадим (тамоми олам ба истиснои Америка); тот свет охират, он дунё; более всего на свете аз ҳар чиз зиёдтар, аз ҳама чиз сахттар; на край света ба аксои олам; на краю света дар ақсои олам; не ближний свет прост: пушти кӯҳи Коф, бисёр дур; нет на свете кого мурд, вафот кард; вывести на свет божий что ба рӯи об баровардан, ошкор (фош) кардан; выйти в свет чоп шудан, нашр гардидан; выпустить в свет нашр (чоп) кардан, баровардан; каких (какого) свет (мир) не производил нестдарҷаҳон, гӯшношунида; на свет [божий] не глядел бы дунё ба назарам наменамояд, дунё дар назарам торик аст; на чём свет стоит ругать дашноми қабеҳ додан; отправить на тот свет кого ба он дунё (дорулбақо) фиристодан; отправиться на тот свет ба он дунё (дорулбако) рафтан, аз олам гузаштан; произвести на свет кого-что уст. зоидан, офаридан, таваллуд кардан; сжить со света кого ба асфалуссофилин фиристодан; явиться (появиться) на \свет 1) (родиться) таваллуд ёфтан, ба олам омадан 2) (возникнуть) ба вуҷуд омадан, пайдо шудан

  Русско-таджикский словарь > свет

См. также в других словарях:

 • вывезти — свезти, взять на буксир, отвезти, выручить, выдержать, помочь, подсобить, экспортировать, отправить, повывезти, увезти, вызволить, пособить Словарь русских синонимов. вывезти 1. / товары за границу: экспортировать 2. см …   Словарь синонимов

 • ВЫВЕЗТИ — ВЫВЕЗТИ, см. вываживать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • ВЫВЕЗТИ — ВЫВЕЗТИ, вывезу, вывезешь, прош. вр. вывез, вывела. 1. совер. к вывозить. 2. Сказать глупость, нелепость (разг. фам.). Ну и вывез! ❖ Кривая вывезла, вывезет см. кривой. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • ВЫВЕЗТИ — ВЫВЕЗТИ, зу, зешь; ез, езла; езший; езенный; езя; совер., кого (что). 1. Везя, удалить, отправить куда н., за пределы чего н. В. древесину из леса. В. детей за город. В. товары из страны. 2. Привезти с собой откуда н. В. из экспедиции образцы… …   Толковый словарь Ожегова

 • вывезти — ВЫВЕЗ|ТИ (2*), ОУ, ЕТЬ гл. Вывезти, привезти, доставить: поклоно ѿ матвиѩ ко ѥсиѳу ко давидову. вывези ми. ·в҃·медведна. да веретиш(а). да попонь. ГрБ № 65, 80–90 XIII; твьрдисла(в) же бѩше немоцьнъ. || и вывезоша и на санкахъ. къ борисѹ глѣбѹ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • вывезти — везу, везешь; вы/вез, ла, ло; св. см. тж. вывозить, вывоз, вывозка кого что 1) Везя, удалить откуда л., за пределы чего л., доставить куда л. Вы/везти дрова из леса. Вы/везти детей …   Словарь многих выражений

 • вывезти на себе — сдюжить, устоять, вынести, вынести на своих плечах, выстоять, выдержать, выдюжить, вывезти на своих плечах Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • вывезти в свет — представить, познакомить Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • Вывезти в свет — ВЫВОЗИТЬ В СВЕТ кого. ВЫВЕЗТИ В СВЕТ кого. Устар. Выводить в светское общество, вывозить на балы, вечера, приёмы. Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Легко можно себе вообразить, что должна была чувствовать шестнадцатилетняя девушка, променяв… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Вывезти на своих плечах — ВЫВОЗИТЬ НА СВОИХ ПЛЕЧАХ что. ВЫВЕЗТИ НА СВОИХ ПЛЕЧАХ что. Разг. Экспрес. Выдерживать, выносить всю тяжесть выполнения какого либо дела. [Хошевский:] Если мне дадут главную роль, я всю пьесу на своих плечах вывезу (Писемский. Бойцы и выжидатели) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Вывезти — I сов. перех. см. вывозить I II сов. перех. см. вывозить II Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»