Перевод: с русского на все языки

вистава

 • 1 выставка

  вистава, виставка. На выставку - на показ.
  * * *
  1) ( действие) ви́ставлення, (неоконч.) виставля́ння
  2) ви́ставка

  Русско-украинский словарь > выставка

 • 2 закрывать

  закрыть
  1) (окна, двери и т. п.) зачиняти, зачинити, захиляти, захилити, (о мн.) позачиняти и позачинювати (вікна, двері); (отверстие) затуляти, затулити, затикати, заткнути и заткати, (о мног.) позатуляти, позатикати, (заслонкой) заслоняти, заслонити, (о мног.) позаслоняти, (запоной и т. п.) запинати, запнути, зап'ясти, заслоняти, заслонити, (о мн.) позапинати, позаслоняти що чим; (что-либо плотно) затушковувати, затушкувати, (пров.) заштурмовувати, заштурмувати. [Без мене й дірочки малої нікому затулити (Номис). Укинув її в піч і заслонив (Рудч. П.). А я вже й піч заслонила (Кониськ.). Робили вони, позаслонявши вікна од двору (Н.-Лев.). Запинає вікно хусткою (Сл. Гр.)]. -крой сундук, крышку - зачини скриню, причини віко, кришку. -крой бутылку - заткни пляшку. -крой кран - закрути кран. -ть уши - затикати, заткнути, заткати (в)уха, защулювати, защулити (в)уха, (о мног.) позатикати, позащулювати (в)уха. [Він сів у куті, скулився, заткав вуха (Франко). Та й мимоволі з одчаєм защулив вуха (Крим.)];
  2) (складывать) згортати, згорнути, стуляти, стулити. -ть книжку - згортати, згорнути книжку, стуляти, стулити книжку. [Книжку згорнув, сховав у свою шаховку (Грінч.)]. -ть зонтик - згортати, згорнути парасольку. -рыть рот - стулити рота, (насм.) зашити губи; (презрительно) замкнути (стулити) писок, заткнутися, заткати каглу. -ть рот кому (заставить замолчать) - заціплювати, заціпити уста, замикати, замкнути губу (уста) кому, зав'язувати, зав'язати язик(а) кому. -крыть рот кому чем - затулити рота кому чим. [Десятник затулив їй уста шапкою (М. Вовч.)]. -ть глаза (веками) - заплющувати (заплющати и плющити), заплющити, сплющувати, сплющити, закривати, закрити, стулювати и стуляти, стулити очі; заплющуватися, заплющитися, (о мног.) позаплющувати, посплющувати, постулювати очі, позаплющуватися; (смежить) склепати, склепити (очі). [Олеся заплющила очі й знов стала як мертва (Н.-Лев.). Плющить він очі (Мирн.). Сплющу очі (Кониськ.). Не дивіться, позаплющуйте очі (Харк. п.). Не стулю ні на хвильку очей (Л. Укр.). Впасти на лаву, як камінь у воду - і вмить склепити очі (Коцюб.)]. -ть глаза умершему - затуляти, затулити, закривати, закрити очі помершому. [Не сумуй, що прийдеться самій у гріб лягать, що не буде кому очей затулить (Франко)]. -крыть глаза (умереть) - с[за]плющити, (смежить) склепити очі. -крыть глаза кому (убить, погубить) - замкнути очі кому. -вать, -крыть глаза на что - заплющувати, заплющити очі на що, не мати очей на що. [Навмисне заплющуючи на правду очі (Єфр.)];
  3) (накрывать) закривати, закрити, накривати, накрити, покривати, покрити, укривати, укрити, (о мног.) позакривати, понакривати, повкривати; (сплошь) крийма крити (укривати, укрити) що. [Зострілася чумаками, закрила дитину (Шевч.)]. -крой крышкой - за[на]крий кришкою. -ть лицо руками - затуляти, затулити обличчя руками, затулятися и затулюватися, затулитися руками, утуляти, утулити лице в долоні. [Він затулив обличчя руками (Крим.). Спустився на лавку і затуливсь руками (Крим.)]. -ть голову платком - запинати, запнути, зап'ясти голову хусткою. -ть глаза чем - затуляти, затулити очі чим. [Зінька затулила хусткою очі і гірко заплакала (Стор.)];
  4) чем (скрывать от глаз, заграждать) - затуляти, затулити, заслоняти, заслонити, заступати, заступити, покривати, крити, покрити кого, що; (застить) застувати; (о тумане: заволакивать) застилати, заслати (-стелю, -стелеш), застеляти, застелити (-стелю; -стелиш); (со всех сторон: о тумане, тьме) обгортати, обгорнути, оповивати, оповити що. [Затуляючи собою мало не все вікно (Васильч.). Чорні хмари непрозорі затулили ясні зорі (Чупр.). Рада- б зірка зійти, чорна хмара заступає (Мет.). І дим хмарою заступить сонце перед вами (Шевч.). Чорна хмара з-за Лиману небо, сонце криє (Шевч.). Неначе якийсь туман застилав йому очі (Грінч.). Не застуй вікна (Київщ.). Одійди, не застуй, бо нічого не видно (Звин.)]. - ть что чем (завешивая) - запинати, запнути и зап'ясти, (о мног.) позапинати, (со всех сторон) обпинати, обіпнути, обіп'ясти що. -вать что чем, заставляя - заставляти, заставити що чим. [Двері заставлено шахвою];
  5) см. Скрывать, Укрывать;
  6) (прекращать, запрещать) закривати, закрити (засідання), припиняти, припинити (засідання, газету, журнал, товариство, приймання вантажу), (счета) замикати, замкнути (рахунки). -крыть кредиты - закрити кредити. -крыть лавку (временно, совсем) зачинити крамницю. Закрытый - зачинений, захилений; затулений, заткнутий, заткнений и затканий, заслонений, запнутий и запнений; згорнений и згорнутий; (о глазах) стулений, заплющений, сплющений, (плотно) засклеплений, склеплений; закритий, по[на]критий; заступлений; застелений; закритий, припинений (журнал), (о лавке) зачинений. -тое учебное заведение - закрита школа, інтернат. -тое заседание - неприлюдне (закрите) засідання. -тое представление - закрита (неприлюдна) вистава. -тое голосование - таємне голосування. -тое платье - закрита сукня. -тое письмо - закритий лист; (заклеиваемое по краям) закритка. -тое море - закрите море. -тый слог - закритий склад. -тый экипаж, вагон - закритий екіпаж (повіз), вагон. Вход, проезд -крыт - вхід, проїзд закрито. Книжный магазин -крыт - книгарня зачинена; (прекратил свою деятельн., запрещен) книгарню зачинено. Магазины по понедельникам -крыты - крамниці понеділками зачинені. Окно -то - вікно зачинено. С -тыми глазами - з заплющеними очима. С плотно -той крышкой - щільно зачинений. Свет -рыт для кого (перен.) - світ зав'язано кому.
  * * *
  несов.; сов. - закр`ыть
  1) закрива́ти, закри́ти и мног. позакрива́ти; (загораживать, заслонять что-л.) затуля́ти и зату́лювати, затули́ти и мног. позатуля́ти и позату́лювати, заслоня́ти, заслони́ти, -слоню́, -сло́ниш и мног. позаслоня́ти; (дверь, окно, ворота; кого-л. в помещении) зачиня́ти, зачини́ти, -чиню́, -чи́ниш и мног. позачиня́ти и позачи́нювати; (застилать, завешивать) запина́ти, запну́ти и зап'ясти́, -пну́, -пне́ш и мног. позапина́ти; (книгу, тетрадь) згорта́ти и зго́ртувати, згорну́ти, -ну́, -неш и мног. позгорта́ти и позго́ртувати

  \закрыватьть буты́лку — затика́ти, заткну́ти (закрива́ти, закри́ти) пля́шку

  \закрыватьть кран — закру́чувати, закрути́ти (закрива́ти, закри́ти) кран

  \закрыватьть рот кому́ — (перен.: заставлять замолчать) затика́ти, заткну́ти (закрива́ти, закри́ти, зама́зувати, зама́зати, затуля́ти, затули́ти) ро́та (рот) кому́, замика́ти, замкну́ти ро́та (рот, вуста́, уста́) кому́, зав'я́зувати, зав'яза́ти (заці́плювати, заці́пити) ро́та (рот, вуста́, уста́, язи́к) кому́; вульг. замика́ти, замкну́ти пи́сок кому́

  2) ( смыкать глаза) заплю́щувати, -щую, -щуєш и плю́щити, заплю́щити и мног. позаплю́щувати, сплю́щувати, сплющити, закрива́ти, закри́ти и мног. позакрива́ти

  Русско-украинский словарь > закрывать

 • 3 зрелище

  видовище, видовисько, видиво, дивовисько и дивовище, (удивительное) дивовижа, дивоглядь (-ди). Красивое -ще - чудове, гарне видовище. Театральное -ще - вистава.
  * * *
  видо́вище, видо́висько, ви́диво; ( театральное) виста́ва; жарг. шоу

  Русско-украинский словарь > зрелище

 • 4 игрище

  1) грище, гра, (спектакль) вистава. -ща, мн. - грища, ігрища, (і)гри, вигри (р. вигор);
  2) (место игр) грище, ігрище, ігрисько, гулянка, вулиця, гульбище. [Що то за гуляння на тім грищі було превеселе (М. Вовч.)].
  * * *
  гри́ще, і́грище

  Русско-украинский словарь > игрище

 • 5 картина

  1) (живописное изображение) картина, образ (-зу), малюнок (-нка), малювання, мальовання, маливо. [Ніби намальований на чорному полі картини сидів Кайдаш (Н.-Лев.). Послав гонця до богомаза, щоб малювання накупив (Котл.). І все дивився, усе дивив на образ красний на столі: на нім були намальовані удова з своєю донькою (Федьк.). Гарний як маливо (Л. Укр.)]. Выставка -тин - картинна (художня) вистава. Галлерея -тин - галерея (гал. ґалерія) картин, образів. Как -на (красив) - як картина. [А як сяде кінець стола та обіпреться рукою, - як та картина (Н.-Лев.)]. -на писанная - красуня мальована, красень мальований. -на природы - картина природи. [Не можна сказати, щоб і він не міг оцінити гарну картину природи (Крим.)]. Живая -на - жива картина;
  2) (вид) краєвид (-ду), вид (- ду), картина, крайобраз (-зу). [Самий краєвид без людей - що рамка без картини (Л. Укр.)];
  3) (сцена) образ (-зу), картина, малюнок (-нку). [Змалює перед вами жахливий образ людського вбожества (Єфр.). Картина повстає: зібравсь гурточок… (Л. Укр.)];
  4) театр. - картина, відміна, образ (-зу), (редко) постанова.
  * * *
  карти́на; (преим. произведение живописи) малю́нок, -нка, мальо́вання, ма́ливо

  Русско-украинский словарь > картина

 • 6 картинный

  1) (относящ. к живописи, «малярству») малярський. -ная выставка - малярська (художня) вистава, виставка картин. -ная галлерея - галерея (гал. ґалерія) картин, образів, картинна галерея. -ный лак - малярський лак. -ное полотно - малярське полотно. - ная рама - картинна рама, рама на картину (на образ);
  2) (живописный) мальовничий. -ный жест - мальовничий жест. -ная поза - мальовнича поза. -ный образ (поэтич.) - мальовничий образ. -ное одеяние - мальовниче убрання. -ный слог - образна (мальовнича) мова.
  * * *
  1) карти́нний

  карти́нная галере́я — карти́нна галере́я

  2) ( живописный) мальовни́чий
  3) (образный, выразительный) карти́нний

  Русско-украинский словарь > картинный

 • 7 любительский

  любительський, аматорський; срв. Любитель. -кий табак, -кие папиросы - аматорський тютюн, аматорські папіроси, тютюн, папіроси на знавця, для знавців. -кий спектакль, хор - аматорська вистава, аматорський хор. -кое отношение к делу - аматорське ставлення до справи. -кий радиоприёмник - аматорський радіоприймач.
  * * *
  ама́торський

  Русско-украинский словарь > любительский

 • 8 отменяться

  касуватися и т. д. Спектакль -няется - вистави не буде, вистава не відбудеться. По случаю жестокого мороза парад -няется - за лютим морозом парад не відбудеться. Спектакль ни в каком случае не -няется - вистава, хоч-би що, відбудеться (буде).
  * * *
  скасо́вуватися, касува́тися; анулюва́тися, диал. унева́жнюватися

  Русско-украинский словарь > отменяться

 • 9 передвижной

  пересувний, переставний, рухомий. [Пересувні літери]. -ная мельница - похідний млин. -ная лестница - драбина, страмина. -ной стол - пересувний, походя[ю]щий стіл. -ная выставка картин - переїзна (перевізна) вистава картин.
  * * *
  пересувни́й

  передвижна́я библиоте́ка — пересувна́ бібліоте́ка

  Русско-украинский словарь > передвижной

 • 10 постановка

  1) (действие) ставлення и ставляння, оконч. поставлення, уставлення; (представление) виставляння, оконч. виставлення чого; вистава. [Виставляння в театрі трагедій у греків було ще дуже простацьке (Єфр.)]. -вка памятника, машины - поставлення, уставлення пам'ятника, машини. Первая -вка оперы - перша вистава опери. - вка лесов для стройки - риштування;
  2) постава. Пьеса будет представлена в новой -вке - п'єса буде виставлена в новій поставі. -вка вопроса (о чём) - постава питання (про що). -ка голоса - поставлення голосу. Срв. Посадка, Позиция.
  * * *
  1) ( действие) ста́влення, поста́влення, постано́ва, поста́ва
  2) (положение, манера держать какую-л. часть тела) поста́ва
  3) (организация чего-л.) постано́ва
  4) ( спектакль) виста́ва, постано́ва, поста́ва

  Русско-украинский словарь > постановка

 • 11 представление

  1) (действ.) виставляння, поставляння (напр., свідків); (кого кому) рекомендування, представлення кого кому; (кого к чему: к награде, чину) виставляння кого на що (на нагороду на чин), подавання (напр., відомостей, звітів, документів); (воображением) уявлювання и уявляння, (оконч.) уявлення;
  2) уява, уявлення, виображення, (понятие о чём) тяма про що. [Однакові уявлення добра і зла (Наш). Вона була у його в уяві чимсь вищим (Грінч.)]. В -нии кого - в уявленні кого, чиїм. Вы и -ния об этом не имеете - ви й уявлення про це не маєте, ви і не уявляєте собі цього. Отчётливое -ние о чём - виразне (ясне) уявлення про що;
  3) -ние театральное (действие и спектакль) - вистава. [Вистава відбувалась просто неба (на открытом месте) (Єфр.)]. Эта драма имела пять -ний - ця драма мала п'ять вистав;
  4) канц. - подання, внесення. На ваше -ние от такого-то числа - на ваше подання від (з) такого-то числа. В ответ на ваше -ние - відповідаючи на ваше подання. По -нию кого - з подання чийого, кого. Входить с -нием - звертатися з поданням до кого;
  5) мат. - представлення. [Графічне представлення функції].
  * * *
  1) ( действие) подава́ння, подання́ и пода́ння; предста́влення; пока́зування; наве́дення; приставля́ння; знайо́млення, познайо́млення; рекомендува́ння, відрекомендува́ння; предста́влення; предста́влення; зобра́ження, зобража́ння; ви́ведення, пока́зування; змальо́вування, змалюва́ння; зобра́ження, зобража́ння; виставля́ння; удава́ння; прикида́ння; виклика́ння, завдава́ння, завда́ння; уявля́ння, уя́влення
  2) ( письменный доклад) подання́ и пода́ння; ( заявление) зая́ва
  3) театр. виста́ва
  4) филос. псих. уя́влення
  5) (понимание, знание) уя́влення

  Русско-украинский словарь > представление

 • 12 ставать

  диал.; несов.; сов. - стать
  1) несов. см. становиться II 2)
  2) (безл.: хватать) вистача́ти, ви́стачити, става́ти (стає́), ста́ти (ста́не), хвата́ти, хвати́ти, -тить; вистава́ти, ви́стати, -стане; вистарча́ти, ви́старчити

  Русско-украинский словарь > ставать

 • 13 хватать

  I
  1) ( схватывать) хапа́ти, схо́плювати, редко хвата́ти; диал. порива́ти

  \хватать — во́здух хапа́ти пові́тря; хвата́ет

  за ду́шу (за се́рдце) — бере́ (хапа́є) за ду́шу (за се́рце); звору́шує, розчу́лює

  2) ( достигать) сяга́ти

  \хватать с не́ба звёзды — перен. зірки́ (зо́рі) з не́ба зніма́ти (здійма́ти, хапа́ти)

  II безл.; несов.; сов. - хват`ить
  вистача́ти, ви́стачити, става́ти, ста́ти; вистава́ти, ви́стати, сов. ста́чити; ( с отрицанием) бракува́ти; диал. вистарча́ти, ви́старчити, сяга́ти, сягну́ти; хва́тит; ( достаточно) до́сить, ви́стачить

  с меня́ хва́тит — з ме́не до́сить (ви́стачить); (будет, пора прекратить) го́ді, до́сить, бу́де; не хвата́ет

  слов — слів нема́є (не стає́, не вистача́є, браку́є)

  не — хвати́ло

  терпе́ния — не ста́ло сил терпі́ти; хва́тит

  ума́ — ро́зуму не забра́кне

  э́того ещё не хвата́ло! — ще цього́ бракува́ло (не вистача́ло)!

  э́того — хва́тит

  на всех — цього́ ви́стачить (ста́не) на всіх

  Русско-украинский словарь > хватать

См. также в других словарях:

 • вистава — (сценічне видовище п єса, опера, балет тощо), спектакль, шоу; видовище (також циркова); дійство (концерт вистава); прем єра (перша вистава); інсценізація, інсценівка (в основі якої є перероблення літературного твору) …   Словник синонімів української мови

 • вистава — (склепова) вітрина в крамниці [III] виставка [II] вітрина [IV] вистава склепова: вітрина крамниці [VI,VII] …   Толковый украинский словарь

 • вистава — I и, ж. 1) Показ п єси, опери, балету і т. ін.; сценічне видовище; спектакль. 2) перен., розм. Розіграна або незвичайна дія. II и, ж., зах. 1) Вітрина. 2) Виставка …   Український тлумачний словник

 • вистава — [виеста/ва] вие, д. і м. в і …   Орфоепічний словник української мови

 • вистава — 1 іменник жіночого роду спектакль вистава 2 іменник жіночого роду вітрина рідко …   Орфографічний словник української мови

 • гала-вистава — и, ж. Святкова вистава …   Український тлумачний словник

 • представліня — вистава …   Лемківський Словничок

 • виставати — 1 дієслово недоконаного виду вистачати безос., рідко виставати 2 дієслово недоконаного виду виступати вперед, випинатися діал …   Орфографічний словник української мови

 • Шутько, Николай Алексеевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Шутько. Николай Шутько Имя при рождении: Николай Алексеевич Шутько Дата рождения: 19 декабря 1927(1927 12 19) (85 лет) …   Википедия

 • балет — у, ч. 1) Вид театрального мистецтва, що поєднує танець, музику і драматургічний задум. 2) Театральна вистава з певним сюжетом, який розкривається засобами танцю, міміки й музики. •• Бале/т орато/рія балетна вистава з драматичним сюжетом, що… …   Український тлумачний словник

 • бенефіс — у, ч. 1) Вистава в театрі на користь одного з її учасників. || Урочиста вистава, що є творчим звітом актора з нагоди його ювілею. 2) перен. Про момент вищого успіху, слави кого небудь …   Український тлумачний словник

Книги

Другие книги по запросу «вистава» >>