Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

в игре в лапту свинку

 • 1 бить

  1) (поражать, наносить побои) бити, убивати, товкти, товкмачити, банити, тузати, лупити, лупцювати; (плетью, кнутом, розгою) батожити, пужити, лупцювати, шмагати, тяти, затинати, сікти, пірити, піжити, періщити, оперізувати, шпарити, чухрати, чесати, хвоїти, хворостити; (палкою, дубинкою) дубасити, дубцювати, гріти, окладати, молотити; (чем-л. тяжёлым) гатити, гнітити, садити, мостити, бити на олію, гніздити (в одно место); (коленом) колінчити; (по физиономии, по роже) бити по лицю, бити по пиці, давати в лице, давати ляпаса, (ирон.) давати ляща по пиці; (немилосердно, нещадно) катувати, на забій бити; (о лошади: лягать) брикати, -ся, хвицяти, хвицати, -ся; (лбом, рогами) буц(к)ати, битися рогами;
  2) (убивать скотину, домашнюю птицу) різати, колоти. [Різана птиця - битая птица]; (диких животных и зверей) бити, убивати;
  3) (раздроблять, разрушать) бити, розбивати, трощити;
  4) (вбивать) забивати;
  5) (давать посредством боя условный знак, ударять) бити, вибивати. Бить тревогу - збивати тривогу. Б. в набат - бити на ґвалт, на сполох. Б. в ладоши - плескати, вибивати в долоні. Б. челом - чолом давати, прохати милости. Б. поклоны - бити [гріти] поклони. Бить себя в грудь - битися в груди;
  6) бить масло - колотити масло; (из семян) бити, забивати олію. Б. баклуши - см. Баклуша;
  7) (о болезни, сильном чувстве) тіпати, трясти. [Злість тіпала обома. Пропасниця трясе];
  8) (стремительно течь, вырываться) бити, бухати. [Піна била йому з рота. Кров бухає до голови]. В голове точно молотом бьёт - в голові наче ковалі кують.
  * * *
  1) би́ти; ( ударять) гамсе́лити, гати́ти, побива́ти; ( раздроблять) товкти; ( о часах) вибива́ти, ударя́ти; ( в игре в лапту свинку) ги́лити
  2) (наносить побои, избивать) би́ти, гати́ти, гамсе́лити, товкти́, пері́щити, голо́мшити, товкма́чити, пі́жити, репі́жити, ги́лити, чухра́ти, побива́ти
  3) (птицу, скот) би́ти, рі́зати; ( свиней) коло́ти
  4) ( коровье масло) збива́ти, колоти́ти, розколо́чувати; ( растительное масло) би́ти

  Русско-украинский словарь > бить

 • 2 масло

  1) (коровье и вообще из молока животного) масло. -ло жёсткое, крохкое, крошливое, рассыпчатое - крихке масло. -ло жирное - сите, масне масло. -ло зимнее, летнее - зимове, літнє масло. -ло кухонное - кухе[о]нне, куховарське масло, масло до страви. -ло мажущееся, маркое - беручке (мастке) масло. -ло мраморное - мармурове масло. -ло отжатое - віджимане, вижимане масло. -ло перебитое, перемятое (переработанное) - переколочене, перем'яте (перемішане) масло. -ло прогорклое - їлке (згіркле) масло. -ло салистое, сальное - лоювате масло. -ло сибирское - сибірське масло. -ло сливочное - вершкове масло. -ло стойловое - сухопашне, станкове масло. -ло столовое - масло до столу. -ло творожистое, мутное - сколотинисте масло. -ло топлёное - топлене масло. Бить, сбивать, пахтать -ло - см. Пахтать;
  2) (жидкий жир рыбий, морск. животных) лій (р. лою), (зап.) тран, трин (-ну); см. Ворвань;
  3) (растит., минеральн., эфирн.) олія (-лії, ж. р.), олій (-лію, м. р.); (смазка) мастило. -ло адское - куркасова олія. -ло варёное - варена олія. -ло веретённое - верете[і]нне мастило. -ло горное, каменное, чёрное - гірська олія, нафта. -ло деревянное, лампадное - олива. -ло касторовое, рициновое - рицинова олія, рицина. -ло кокосовое - кокосова олія. -ло конопляное - сім'яна олія, олій. - ло костяное - кістяна олія. -ло купоросное - сірчаний чорноквас (-су). -ло летучее - летюча олія. -ло масличное, оливковое - маслинова (оливна) олія, (грубый сорт) олива. -ло машинное - машинна олія. -ло минеральное - мінеральна олія. -ло подсолнечное - сонячникова олія. -ло постное - олія, олій. -ло прованское - прованська олія. -ло растительное - рослинна олія. -ло розовое - рожева (трояндова) олія, (зап.) рожевий (трояндовий) олійок. -ло сивушное - сивушна олія. -ло смазочное - мастило, шмаровило, шмарова олія (олива). -ло эфирное - етерова олія. Бить -ло (растит.) - бити, забивати олію;
  4) (церк.: елей) масло, (возвыш.) єлей, (ароматн.) миро. Соборовать -лом кого - (маслом) соборувати, маслувати, маслосвятити кого;
  5) см. Жир. Лошадь в -ле - масний кінь;
  6) (в игре в мяч, в свинку) масло;
  7) Всё идёт как по -лу - усе йде як з маслом, все котиться як на олії. Катается, как сыр в -ле - кохається в добрі; живе, наче вареник у маслі плаває; срв. Кататься 1. Подлить -ла в огонь - до гарячого ще приском сипнути (Приказка), додати гарту. Ешь, дурак, с -лом - їж, дурню, бо то з маком (Приказка);
  8) -ло земляное, бот. Phallus impudicus L. - вонюча веселка, земляні яйця, дідове сало.
  * * *
  1) ма́сло; ( растительное) олі́я; ( смазка) масти́ло, масти́во

  деревя́нное \масло — оли́ва

  2) ( масляные краски) жив. олі́я, олі́йна фа́рба

  Русско-украинский словарь > масло

 • 3 мяч

  м'яч (-ча), (вообще круглый ком) опука. [Полетиш, як м'яч (Номис). Як м'ячі, кулі ловлять (Манжура). Шибонула в його опукою, хлопець похопив та пустив до неї (М. Вовч.). Покотилася по східцях неначе опука (Н.-Лев.). Кібчик опукою пустився на землю (Мирн.)]. Резиновый мяч - гумовий м'яч. Играть в мяч - гуляти(ся) в м'яча, в м'яча (в опуку, м'ячем, опукою) перекидатися. [Хочете в опуку перкидатись? (М. Вовч.)]. Подавать мяч (при игре в лапту) - гилити. [Хто перший гилитиме? (Звин.)]. Пятнать -чом - мазати, квацати. Бросать как мяч - кидати (шибати, швиргати) мов (як) м'яч (опуку). Отскакивать как мяч - м'ячем (опукою) или мов (як) м'яч (опука) відскакувати. [Як та опука від скали відскакує (Франко)]. Свернуться -чом - зібгатися верчика (клубочком, лисичкою).
  * * *
  м'яч, -а, опу́ка

  Русско-украинский словарь > мяч

 • 4 осалить

  I см. осаливать II
  (в игре в салки, в лапту) квацну́ти, мазну́ти

  Русско-украинский словарь > осалить

 • 5 подбрасывать

  подбросить підкидати, підкинути; (только вверх) викидати, викинути (диал.) підвергати, підвергти (н. вр. підвержу, -жеш); (мяч для удара палкой) підгилювати, підгилити. [А підкинь у грубу ще дров. Хто вище підкине оцю булаву, то того буде озеро (Рудч.)]. А что, кто выше -сил мяч? - А що, хто вище викинув м'яча и м'ячем (підкинув м'яча)? -сить что под что - підкинути що під що. [Підкинув його під припічок (Грінч.)]. -сить сена лошадям - підкинути, (немножко) підтрусити сіна коням. Ему -сили ребёнка - йому підкинуто дитину. Подброшенный - підкинутий, підкинений.
  * * *
  несов.; сов. - подбр`осить
  підкида́ти, підки́нути; ( вскидывать) скида́ти, ски́нути; ( подкидывать вверх) гу́цати, гу́цнути; (подкидывать ребёнка, забавляя его,) чу́кати, почу́кати, чуки́кати, почуки́кати; ( добавлять), докида́ти, доки́нути, прикида́ти, прики́нути, (зерна, сена) підтру́шувати, підтруси́ти и підтрухну́ти; ( подкидывать мяч при игре в лапту) гили́ти, загили́ти, підги́лювати, підгили́ти

  Русско-украинский словарь > подбрасывать

 • 6 салить

  1) (намазывать, пропитывать салом) наса́лювати, -люю, -люєш, смальцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш, са́лити, виса́лювати
  2) ( загрязнять) засмальцьо́вувати, -цьо́вую, -цьо́вуєш, заяло́жувати, -жую, -жуєш, яло́зити (яло́жу, яло́зиш)
  3) (в игре в лапту, в салки) ква́цати, ква́цяти, ма́зати (ма́жу, ма́жеш)

  Русско-украинский словарь > салить

 • 7 беглость

  (о просмотре осмотре) побіжність; (о чтении, игре на муз. инстр.) швидкість (р. -кости).
  * * *
  1) шви́дкість, -кості, рухли́вість, -вості
  2) ві́льність, -ності, шви́дкість
  3) побі́жність, поверхо́вість
  4) впра́вність

  Русско-украинский словарь > беглость

 • 8 верх

  1) см. Верхушка 1;
  2) (в. этаж) гора. [Пішов на гору];
  3) (в. экипажа) - буда, (чаще) будка, табурка;
  4) (одежды, шубы) верх;
  5) брать (взять) верх, одерживать (-жать) верх - перемагати, перемогти, переважувати, переважити кого, брати, взяти гору, перевагу, перемогу над ким, заломити кого. [Всіх дівчат заломила своїм станом і красою]. Взявший верх (победоносный) - переможливий, переможець. Взять в. в игре - спограти. [Усіх спограв]. Давать в. кому - попускати гору кому.
  * * *
  1) верх, -у

  \верх сове́ршенства — сама́ дове́ршеність, сама́ (найви́ща) доскона́лість

  по верха́м гляде́ть — ( ротозейничать) лови́ти ґа́ви (ґав)

  под \верх — ( для верховой езды) під верх

  2) ( верховье реки) верхі́в'я, верхорі́ччя

  Русско-украинский словарь > верх

 • 9 взятка

  1) (при игре в карты) взяток (р. -тка), братка, взятка;
  2) хабар (р. -ря), хапанка, скуп, скупка, дуюн, кубан, баз[с]аринка, ралець (р. -льця), мазанка (підмазка), помазало, вирва, тринкаль. [Тринкалі старшина побрав, а діла не зробив (Полт.). Писар вирви хоче, тим зразу й не дає білета]. Дать -ку - дати хабаря кому, підмазати кого, дати куку в руку, ткнути в лапу кому, підплатити кого, засолити. [А вони засолили: дали скупку]. Падкий на -ки - хабарний.
  * * *
  1) хаба́р, -а; побі́р, -бо́ру, базари́нка
  2) карт. бра́тка, взя́тка

  с него взя́тки гла́дки — з ньо́го нічо́го не ві́зьмеш

  Русско-украинский словарь > взятка

 • 10 втёмную

  нареч.
  навмання́; ( вслепую) нао́сліп, осліп, на те́мні о́чі; ( в карточной игре) вте́мну

  Русско-украинский словарь > втёмную

 • 11 дамка

  в игре в шашки) дамка.
  * * *
  да́мка

  Русско-украинский словарь > дамка

 • 12 жмурить

  -ся мружити, -ся. [Мружив очі проти блискучого сонечка (М. Вовч.). Хоч я ляжу спати - сон очей не мружить. Голова аж важніла на плечах, очі мружилися (Крим.)]. При игре в жмурки - жмуритися. [Хто буде жмуритися?]. Срв. Щурить.
  * * *
  мру́жити, жму́рити

  Русско-украинский словарь > жмурить

 • 13 играть

  1) (во что) грати, гуляти в що и в чого, (тешиться) гратися, бавитися в що, (в детск. яз.) гратоньки, граватовьки, гулятоньки, гуляточки. [Гуляють у тісної баби (Рудч.). Гуляєте в креймахи? В дамки гуляєте, чи ні? (Звин.). Чи ти граєш в якоїсь іграшки, чи що? - говорила Олеся (Н.-Лев.). Можна гратися, можна бігати, бурушкатися без кінця (Васильч.). Кругом них бавилася дітвора, дзвінким реготом сповняючи повітря (Черкас.)]. -рать в куклы, в жмурки, в мячик - гуляти, гратися в ляльки, в піжмурки, в м'яча. -рать в карты, в шахматы - грати, гуляти в карти, в шахи. [Троє вірмен зараз-же з боку біля Марка гуляють у карти (Грінч.)]. -рать по большой, по маленькой - грати в велику, в малу гру. -рать на мелок - набір грати. -рать в бубнах, в пиках - грати на дзвінці, на вині. -рать (с) чем - гратися, бавитися, гулятися (з) чим. С ним как с огнём -рать - з ним як з огнем гратися, гулятися, бавитися. -рать кем - гратися, бавитися, гулятися ким. [Чи будеш ним мов пташкою гулятись, на ниточці прив'яжеш для дитини? (Куліш). Вона чула серцем, що Миколай тільки бавиться нею (Гр. Григ.)]. Судьба -рает людьми - доля грається людьми, жартує з людьми. Кошка -рает с котятами - кішка грається з кошенятами. -рает, как кот мышью - грається, як кіт (з) мишею. -рать с кем (иметь партнёром) - грати, гуляти з ким; (тешиться, забавляться) гратися, гулятися, бавитися з ким. [З собакою унучок грався (Шевч.). Вовчиця на сонці з вовченятами грається (Рудч.). Ще недавно вона з їми в ляльки гулялася, а он тепер уже порається (Грінч.)]. -рать на бирже - грати на биржі. -рать на повышение - бити на підвищення;
  2) (на музык. инструм. и о них) грати (на що и на чому, у що). [Кобзар чутно як грає і співає про Морозенка (М. Вовч.). Бас гуде, скрипка грає (Номис)]. -рать на лире, на скрипке, на дуде, на пианино, на рояли - грати на ліру (и на лірі), на скрипку (и на скрипці), на дудку (и у дудку), на піяніно (и на піяніні), на роялі. [Грає на ліру (Звин.). Сидить кобзар на могилі та на кобзі грає (Шевч.)];
  3) что - грати що. -рать кого, чью роль изображать на сцене - грати, удавати кого, чию ролю. [Він грає Гамлета (Крим.). Жінок на театрі (грецькім) удавали теж чоловіки (Єфр.). І що-найпишнішії дами з придворних вдавали на сцені субреток моторних, щоб слави і втіхи зажить (Л. Укр.)]. -рать роль чего - грати, (исполнять) відігравати, відбувати ролю чого. Это не -рает роли - це не грає ролі, це не має ваги. -рать главную или руководящую роль, -рать первую скрипку (переносно) - першу скрипку грати, перед вести в чому. [В Київі знайшов Шевченко цілу вже громаду ентузіястичної молоди, між якою перед вели Костомаров та Куліш (Єфр.)]. -рать значительную, выдающуюся роль - чимало, багато важити (в чому). -рать свадьбу - справляти весілля. [Одної неділі справляли весілля Настине з Петром, другої вінчали Гната (Коцюб.)];
  4) (об игре света, красок, лица) грати (чим), мінитися (чим). [Небо грає усякими барвами (Коцюб.). По той бік Росі грала зірниця (Н.-Лев.). На устах під чорним вусом грала усмішка (Коцюб.)]. Солнце -рает на Пасху - сонце грає, міниться на Великдень. Шампанское -рает в бокале - шампанське грає в келіху. Румянец -рает - рум'янець грає, міниться. [В обох на щоках міниться невгасимою купинкою рум'янець (Васильч.)];
  5) (бродить) грати, шумувати, мусувати, (только переносно) буяти. [Чи не той то хміль, що у пиві грає? (АД.). Мед вже почав у бочці грати (Сл. Гр.)]. Молодая кровь -рает - молода, юнацька кров грає, буяє, шумує. [Бо то не кров юнацька в мене грає (Грінч.)]. Волна -рает - хвиля грає. Играя, Играючи (шутя) - гуляючи(сь), заіграшки[у]. Это -ючи сделать можно - це гуляючи(сь), заіграшки[у] зробити можна. Игранный - граний, гуляний.
  * * *
  1) гра́ти; (во что, с кем-чем) гратися, гуля́ти, гуля́тися; ( забавляться) ба́витися, -влюся, -вишся; ( относиться несерьёзно) жартува́ти

  \игратьть в зага́дки — гра́ти в за́га́дки, зага́дувати за́га́дки [оди́н о́дному]

  \игратьть в ку́клы — гра́тися (гуля́ти, гуля́тися) в ляльки́ (з лялька́ми)

  \игратьть в ша́хматы — гра́ти (гуля́ти) в ша́хи

  \игратьть глаза́ми — гра́ти очи́ма

  \игратьть коме́дию — см. комедия

  \игратьть на би́рже — гра́ти на бі́ржі

  \игратьть на не́рвах чьих — см. нерв

  \игратьть на́ руку (в ру́ку) кому́ — гра́ти на ру́ку кому́

  \игратьть огнём (с огнём) — гра́тися з вогне́м

  \игратьть роль — а) прям. гра́ти роль; б) перен. відіграва́ти роль

  \игратьть сва́дьбу — справля́ти (гуля́ти, гра́ти) весі́лля

  \игратьть свое́й жи́знью — гра́ти свої́м життя́м

  \игратьть слова́ми — гра́ти слова́ми; ( острить) каламбу́рити

  2) ( о вине и шипучих напитках) гра́ти, виграва́ти, -грає́, шумува́ти, -му́є
  3) (сверкать, отражаясь) гра́ти, виграва́ти, міни́тися, -ни́ться, перелива́ти, перелива́тися, блища́ти, блисті́ти, -ти́ть, ся́яти, ся́ти(ся́є); (о смене оттенков, тонов) лелі́ти

  \игратьть все́ми цвета́ми [ра́дуги] — гра́ти (виграва́ти, міни́тися, перелива́ти, перелива́тися) всіма́ ба́рвами [ра́йдуги]

  4) (о чувствах, мыслях, воображении) гра́ти, шумува́ти, буя́ти
  5) ( на музыкальном инструменте) гра́ти, виграва́ти

  \игратьть в две (в четы́ре) руки́ — гра́ти (виграва́ти) в дві (в чоти́ри) руки́

  \игратьть на скри́пке — гра́ти (виграва́ти) на скри́пці (на скри́пку)

  \игратьть пе́рвую скри́пку — гра́ти пе́ршу скри́пку

  6) ( петь) диал. співа́ти

  \игратьть пе́сни (пе́сню) — співа́ти [пі́сню, пісні́]

  Русско-украинский словарь > играть

 • 14 карамболь

  в биллиардн. игре) карамболя (-лі), червоний биток (-тка). Делать -боль - карамболювати, бити червоним битком.
  * * *
  карамбо́ль, -ля

  Русско-украинский словарь > карамболь

 • 15 карточный

  1) (из карточек состоящий) картковий, картяний. -ный домик - карткова (картяна) будівля, (перен.) солом'яна хатка. -ный каталог - картковий каталог;
  2) (относящ. к игре в карты) картівний, картярський. -ный долг - картярський борг. -ная зала - картярська заля. -ная игра - гра в карти, картярська (картяна) гра. -ный игрок - картяр (- ра), картівник, картник, картограй (-рая). -ный мастер - см. Карточник. -ный стол - стол до карт (до гри), картярський стіл. -ная фабрика - картівня. -ные фокусы - фокуси на картах, картові фокуси (штучки).
  * * *
  1) картко́вий и карткови́й
  2) карт. картя́рський

  Русско-украинский словарь > карточный

 • 16 катерна

  (в игре в лото) кватира.
  * * *
  кате́рна

  Русско-украинский словарь > катерна

 • 17 каток

  1) (для укатывания земли) качалка, каток (-тка), качало (Гайсинщ.); (конный, паровой, железный) бутарка;
  2) (для молотьбы) каток, гарманка;
  3) (для белья скалка) качалка, (станок) качальня, маґе[о]ль (-ґля), маґіль (-ґеля);
  4) (на льду) ковзан[л]ка, (реже сковзан[л]ка), ковзань (-ни), совгалка, (зап.) ховзанка;
  5) (холст свёрнутый) сувій (-вою);
  6) (яйцо в пасх. игре) бійка, боєць (р. бійця).
  * * *
  1) ( ледяная площадка) ко́взанка, ко́взалка, ко́взань, -ні
  2) техн. кото́к
  3) ( станок для катания белья) кача́льня; ( скалка) кача́лка

  Русско-украинский словарь > каток

 • 18 кляп

  1) (затычка) затичка; (палочка, вкладываемая в рот зверю) цурка, ум. цурочка. Кляп тебе в рот! - цить! (зась!); щоб (бодай) тобі заціпило;
  2) (закрутка на губу неспокойной лошади) закрутка, завертка, затискач;
  3) (на ратовище рогатины) поперечка, перечка, поперечина;
  4) (для стягивания верёвки) цурка. [Обшнурувала кругом та ще й цуркою прикрутила (Сл. Ум.)];
  5) (застёжка) застіжка, застібка, шпонька;
  6) (в игре в чурки и самая игра) цурка.
  * * *
  1) за́тичка

  Русско-украинский словарь > кляп

 • 19 козырь

  1) (в карт. игре) козир (-ря), ув.-соб. козиряччя, (открытый) світка. [До всякої масти козир (Номис). У тебе було саме козиряччя (Яворн.). Світка - туз (Звин.)]. Старшие - ри - старші (більші) козирі. Что -ри? - що козир? що світить? Ходить, пойти с -рей - см. Козырять, Козырнуть 1. Быть -рем - бути козирем, світити. [Що світить? - Червова шістка (Звин.)]. Открывать, открыть (вскрывать, вскрыть) -зырь - світити козиря, висвічувати, висвітити що, яку масть, яку карту. Выменять -зырь - висвітити що (Сл. Ум.). Свои -ри (игра) - віз (р. воза), візок (-зка). Это ему -зырь в руки - це на його млин вода, це йому на руку ковінька;
  2) козир (-ря), зух (-ха), козак (-ка), бравий, жвавий, голінний, моторний, сміливий. -зырь-девка - козир-дівка (Квітка). [А дівка-ж то собі й козир! (Федьк.)]. Ходить -рем - (півнем) козиритися, хизуватися, кукурічитися. [Коло дівки парубонько півнем козириться (Чуб.)]. Смотреть -рем - козирем дивитися, козиритися, мати бравий вигляд (-ду);
  3) (навес над дверью, окном и т. п.) дашок (-шка), маркіза;
  4) (в обуви) козир, верх (-ху) (перед(к)ів);
  5) (патроны нашитые на черкеске) гузирі (-рів);
  6) (головка полоза в санях) скорс (-са), головка.
  * * *
  ко́зир, -я; ( козырная карта) кози́рка

  ходить ко́зырем — перен. ходи́ти ко́зирем, [пі́внем] козири́тися

  Русско-украинский словарь > козырь

 • 20 консоляция

  в карт. игре) консоляція.
  * * *
  консоля́ція

  Русско-украинский словарь > консоляция


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»