Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

быть помехой

 • 1 мешать

  мешивать
  1) (перемешивать чем) мішати, (о жидкости ещё) калатати, колотити що чим. [Мішала кописткою розчин у діжі (Київщ.). Колотив (калатав, мішав) чай ложечкою, щоб швидше прохолов (М. Грінч.)]. -шать (дрова, угли) в печи - перегортати (дрова, огонь, вугілля) в печі. -шать карты - мішати, тасувати карти. -шать масло - колотити, бити, збивати масло;
  2) (смешивать) мішати, змішувати; (спутывать) плутати, путати, сплутувати кого, що. [Чуття, котре путає та мішає правильний хід розумової машини (Франко)]. -шать вино с водой - змішувати вино з водою. -шать числа и события - мішати (змішувати, плутати, путати) числа і події;
  3) (вмешивать) мішати, (впутывать) вплутувати кого у що. [Старого пса непристойно мішати в нашу компанію (Куліш)];
  4) (двоить землю) переорювати, двоїти (поле, ріллю, ниву);
  5) (кому, чему) заважати, перебивати, перешкоджати, бути (ставати) на (у) перешкоді или на заваді, (диал.) перебаранчати, перечіплювати, непутити кому, чому в чому, (останавливать) перепиняти кого; срв. Помешивать 2. [Я вам тут не заважаю? (Звин.). Почув, що не зможе батька зарізати, - таки щось перебиває (Крим.). Буде у вас своя кімната, ніхто вам не перешкоджатиме (Кониськ.). Йому й муха на заваді (Номис). Жінці перебаранчає, злізти з воза повність тіла (Н.-Лев.). Це мені непутить отой Улас (Грінч.). Намірився вчинити те, що гадав, але щось у душі його перепиняло (Крим.)]. Не -айте мне работать - не заважайте (не перебивайте, не перешкоджайте) мені працювати. Что нам -ет ехать? - а) що нам заважає (перешкоджає) їхати? б) (почему бы нам не ехать?) (а) чом-би нам не (по)їхати? Не -ет, не -ло бы - не вадить, не завадить, не пошкодить, не вадило-б, не завадило-б, не пошкодило-б, (диал.) не непутило-б. [Не вадить зробити деякі висновки (Єфр.). Воно не завадить трохи позбутися ілюзій (Крим.). Звертатися до часів минулих дуже не вадило-б і в наші часи (Доман.). Хоч-би й десятку дали, то воно не непутило-б (Миргородщ.)]. Это не -ет знать - це не завадить, не завадило-б, не пошкодило-б знати. Мешанный -
  1) мішаний, калатаний, колочений, перегортаний, тасований, збиваний, перемішаний, сколочений, перегорнутий и перегорнений, стасований, збитий;
  2) мішаний, змішаний и т. п.
  * * *
  I меш`ать
  (быть помехой в чём-л.) заважа́ти; ( препятствовать) перешкоджа́ти
  II
  1) ( перемешивая) мішати; ( разбалтывая) розмі́шувати; ( о жидкости) колоти́ти
  2) (соединять разнородное, смешивать) міша́ти, змі́шувати
  3) ( принимать одно за другое) міша́ти; змі́шувати; ( путать) плу́тати, сплу́тувати

  Русско-украинский словарь > мешать

 • 2 мешаться

  мешиваться
  1) (страд. з.) - а) мішатися, (о жидкости ещё) калататися, колотитися; (о дровах в печи) перегортатися; (о картах) мішатися, тасуватися; бути мішаним и т. п. Чай -тся ложечкой - чай мішають (розмішують, калатають, колотять ложечкою; б) (смешиваться) мішатися, змішуватися; (спутываться) плутатися, путатися, сплутуватися. Вино -тся с водою - вино змішують з водою;
  2) (взаимн., возвр. з.) мішатися; (путаться) плутатися, путатися (сбиваться с речи) збиватися. [Мислі його мішаються (Франко). В голові мені мішається (М. Вовч.). Новобранці на муштрі усе плуталися (Сл. Ум.). Говорив багато, та все якось збивався (Сл. Ум.)];
  3) (во что) втручатися, плутатися, вплутуватися, мішатися, встрявати, микатися, вмикатися, вступатися до чого, у що; см. Вмешиваться 2. Не -айтесь -не в своё дело, в чужие дела - не втручайтеся (не микайтеся, не встрявайте) не в своє діло, в чужі справи; не мішайтесь між чужі лика, (шутл.) не сунь (не совай) носа до чужого проса (Приказка);
  4) -ться в уме - божеволіти, зсуватися (збиватися) з глузду;
  5) (о хлебах) - (желтеть) жовтіти; (зреть) стигнути, достигати, доспівати, доходити; (цвести) квітувати, красуватися.
  * * *
  I
  1) ( быть помехой) заважа́ти; міша́ти, плу́татися
  2) ( вмешиваться) втруча́тися, устрява́ти; міша́тися; ( впутываться) плу́татися, вплу́туватися
  II
  1) ( переставать различаться) міша́тися; ( путаться) плу́татися; ( сбиваться) збива́тися
  2) (перен.: смущаться) бенте́житися, ні́яковіти и ніякові́ти
  3) страд. міша́тися; розмі́шуватися; колоти́тися; міша́тися, змі́шуватися; міша́тися; змі́шуватися; плу́татися

  Русско-украинский словарь > мешаться

 • 3 стеснять

  несов.; сов. - стесн`ить
  1) ( сжимать) сти́скувати, -кую, -куєш и стиска́ти, сти́снути и мног. пости́скувати и постиска́ти; ( сдавливать) зда́влювати, -люю, -люєш, здави́ти, -влю́, -виш и мног. позда́влювати, зду́шувати, -шую, -шуєш, здуши́ти, -шу́, -шиш; ( спирать) спира́ти, спе́рти, (зіпру́, зіпре́ш)

  моро́з \стеснять ня́ет дыха́ние — моро́з спира́є дух

  2) ( кого-что - затруднять) утрудня́ти и утру́днювати, -нюю, -нюєш, утрудни́ти (кого-що, кому що); ( мешать) заважа́ти, зава́дити, -джу, -диш, перешкоджа́ти, перешко́дити (кому-чому); ( быть помехой) става́ти (стаю́, стає́ш) на перешко́ді (на зава́ді), ста́ти (ста́ну, ста́неш) на перешко́ді (на зава́ді) (кому-чому); ( беспокоить) турбува́ти, -бу́ю, -бу́єш, потурбува́ти (кого-що); ( причинять беспокойство) завдава́ти (-даю́, -дає́ш) кло́поту, завда́ти (-да́м, -даси́) кло́поту (кому), несов. клопота́ти, -почу́, -по́чеш (кого); ( связывать) зв'я́зувати, -зую, -зуєш, зв'яза́ти (зв'яжу́, зв'я́жеш)

  я не хочу́ вас \стеснять ня́ть — я не хочу вам заважа́ти (вас турбува́ти, вам завдава́ти кло́поту)

  3) ( ограничивать) обме́жувати, -жую, -жуєш, обме́жити, -жу, -жиш; ( задерживать) затри́мувати, -мую, -муєш, затри́мати

  \стеснять ня́ть себя́ — обме́жувати себе́

  4) ( притеснять) ути́скувати, -кую, -куєш и утиска́ти, ути́снути
  5) ( подавлять) гніти́ти (гнічу́, гніти́ш) и пригні́чувати, -чую, -чуєш и пригніта́ти, пригніти́ти
  6) (тесно сводить, смыкать) змика́ти, зімкну́ти

  Русско-украинский словарь > стеснять

 • 4 Неспорить

  не на користь іти, (зап.) не способувати; (быть помехой) непутити.

  Русско-украинский словарь > Неспорить

 • 5 быть

  бути. Для всех лиц един. и множ. ч. наст. врем. обычно употребляется є, єсть. [Хто ми є]. Но сохраняются в укр. яз. иногда ещё и старые формы: 2 л. ед. ч. н. вр. (сравнительно часто) - єси. [Добре єси, мій кобзарю (Шевч.)]; редко 2 л. мн. ч. - єсте и 3 мн. ч. - суть. Срв. Существовать, Находиться, Иметься. Быть чем, в качестве чего - бути за що. [Бути за свідка. Бути за вчителя]. Быть кем (в смысле профессии, постоянного занятия, состояния) выражается через глаголы на -увати, -ювати - батькувати (быть отцом), учителювати (быть учителем). Быть может, чего доброго - бува. Может быть - може, мабуть. Как быть? - що робити? як його бути? Так и быть - гаразд, добре, нехай так, сількись. Надо быть (надо полагать) - мабуть, може, либонь, мабуть чи не так. Должно быть - певно, мабуть, мабуть чи не… [Він мабуть чи не ходив туди - он должно быть ходил туда]. Стало быть - значить, виходить, отже. Быть посему - так має бути. Быть после кого - постати по кому. [Маю все те зіставити другому, хто постане по мені (Еккл.)]. Как быть человек - як-слід людина. Будь добр, будьте добры - будь ласка, будь ласкав, будьте ласкаві. Да будет - хай буде. Было да сплыло - було та загуло, було та за водою пішло. Будь что будет, была не была - що буде, те й буде. Кто бы ни был - хоч-би хто був, хто-б був-не-був. [Хто-б був-не-був батько, а все-ж він батько (Свидн.)]. Как бы там ни было, как бы то ни было, что бы там ни было - хоч-би що там було, будь-що-будь. Не тут то было - та ба, годі. Чтоб тебя здесь не было - щоб твій і дух тут не пах, щоб твого й духу тут не було. Пока ещё что будет - поки там ще до чого дійдеться. См. ещё Будет (довольно), Будучи.
  * * *
  1) бу́ти; ( иметь) ма́ти
  2) (вспомогательный глаг.) бу́ти

  Русско-украинский словарь > быть

 • 6 бытьё

  буття. Житьё-бытьё - життя-буття, житов'я.
  * * *

  Русско-украинский словарь > бытьё

 • 7 должно быть

  в знач. вводн. сл.
  ма́буть и мабу́ть, пе́вно, пе́вне

  Русско-украинский словарь > должно быть

 • 8 житьё-бытьё

  життя́-буття́

  Русско-украинский словарь > житьё-бытьё

 • 9 Может быть

  нрч. може, (пров.) мо; см. II. Мочь 1. [Може, вони знають? Може, догадались?.. Ні, не догадались (Шевч.)].

  Русско-украинский словарь > Может быть

 • 10 отстоять

  матем.
  ( быть на расстоянии от чего-л) бу́ти на відда́ленні, бу́ти на ві́дстані, бу́ти на ві́ддалі, знахо́дитися на відда́ленні, знахо́дитися на ві́ддалі, знахо́дитися на ві́дстані

  Русско-украинский политехнический словарь > отстоять

 • 11 отстоять

  матем.
  ( быть на расстоянии от чего-л) бу́ти на відда́ленні, бу́ти на ві́дстані, бу́ти на ві́ддалі, знахо́дитися на відда́ленні, знахо́дитися на ві́ддалі, знахо́дитися на ві́дстані

  Русско-украинский политехнический словарь > отстоять

 • 12 бути на віддаленні

  матем. отстоя́ть ( быть на расстоянии от чего-л)

  Українсько-російський політехнічний словник > бути на віддаленні

 • 13 бабничать

  см. Бабить.
  * * *
  2) ( быть бабником) бу́ти бабіє́м (ба́бичем, баболю́бом)
  3) бабува́ти, ба́бити

  Русско-украинский словарь > бабничать

 • 14 бедственный

  злигодній, гіркий, гіренький; злиденний. [Злигоднії години. Злиденне животіння]. Бедственное время - лихоліття, лиховщина; -ое положение - бідування, злигодність. Быть в -ом положении - бідувати; -но - гірко, гіренько; злиденно.
  * * *
  злиго́дній; ( тяжёлый) тяжки́й

  Русско-украинский словарь > бедственный

 • 15 безопасность

  безпека, безпечність. Основывать б. на чём - безпечитися на чому. Быть в -сти - бути убезпеченим. В -сти находящийся - в[у]безпечений.
  * * *
  безпе́ка, безпе́чність, -ності

  Русско-украинский словарь > безопасность

 • 16 беременная

  женщ.) вагітна, тягітна, важка, груба, черевата, самодруга, непорожня, у поважному стані, (о кобыле) - жеребна, (о корове) - тільна, (о свинье) - поросна, (о суке) - щенна, (об овце) - суягна, кітна. Почувствовать себя -ой - почутися. Быть -ой - бути у тяжі, у тяжу, ходити важкою, у тяжі, в тяготі, ходити дитиною, такою, в такім ділі бути, бути при надії, надію мати.
  * * *
  1) прил. вагі́тна; диал. важка́
  2) в знач. сущ. вагі́тна, -ої, у тя́жі

  Русско-украинский словарь > беременная

 • 17 благоразумный

  1) (о человеке) розважливий, розважний, розсудливий. Быть благоразумным - мати розум, держати ум [розум] добрий у голові;
  2) розумний, добрий. [Розумна, добра порада].
  * * *
  розсу́дливий, розва́жливий, розва́жний

  Русско-украинский словарь > благоразумный

 • 18 Бог

  біг (р. бога), бог, (ласкат.) боженько; (детск.) - бозя, бозінька; прит. прил. - богівський, богів. [Богівська мова = язык богов, т.-е. поэзия, поэтич. речь]. Быть -гом - богувати. Бог в помощь, бог на помощь, помогай бог - боже поможи, боже помагай, помагай-біг, помагай-бі, магай-біг, магай-бі. Бог весть (знает) - бозна, бог відь. Бог весть (знает) - бозна що. Бог даст (отказ) - дасть біг, біг-ма. Дай бог - дай боже. Дай б. чтоб - бодай. [Бодай тобі добра не було!]. Дай бог здоровья кому - поздоров боже (кого), дай боже здоров'я (кому). Дай бог ему успеть, успеха - щасти йому боже. Боже мой - боже мій, боже світе, боже свідче. О боже мой - о боже мій, ой леле мій, ой лелечко мій. Бог вам судья - бі[о]г вас розсудить. Призывать бога в свидетели - богом свідчитися. Ей-богу - їй-бо, їй богу, єй-богу, єй-же богу, бігме, далебі, далебіг, присяй богу (из «присягаю богу»). Сохрани бог, оборони бог, упаси бог, избавь бог - крий боже, боронь боже, ховай боже, бо-храни, хай бог (господь) милує. Помилуй бог - пожалься боже. Если богу угодно - коли воля божа. Как богу угодно - дійся божа воля. Ради бога -
  1) бога ради;
  2) на бога, пробі [Кричить пробі]. Благодарение, благодаря богу - дяка богові, дякувати богові. Слава богу - хвалити бога. Чем бог послал - що бог дав. Бог знает, когда это и было - коли вже те в бога і діялося.
  * * *
  рел.

  Русско-украинский словарь > Бог

 • 19 бог

  біг (р. бога), бог, (ласкат.) боженько; (детск.) - бозя, бозінька; прит. прил. - богівський, богів. [Богівська мова = язык богов, т.-е. поэзия, поэтич. речь]. Быть -гом - богувати. Бог в помощь, бог на помощь, помогай бог - боже поможи, боже помагай, помагай-біг, помагай-бі, магай-біг, магай-бі. Бог весть (знает) - бозна, бог відь. Бог весть (знает) - бозна що. Бог даст (отказ) - дасть біг, біг-ма. Дай бог - дай боже. Дай б. чтоб - бодай. [Бодай тобі добра не було!]. Дай бог здоровья кому - поздоров боже (кого), дай боже здоров'я (кому). Дай бог ему успеть, успеха - щасти йому боже. Боже мой - боже мій, боже світе, боже свідче. О боже мой - о боже мій, ой леле мій, ой лелечко мій. Бог вам судья - бі[о]г вас розсудить. Призывать бога в свидетели - богом свідчитися. Ей-богу - їй-бо, їй богу, єй-богу, єй-же богу, бігме, далебі, далебіг, присяй богу (из «присягаю богу»). Сохрани бог, оборони бог, упаси бог, избавь бог - крий боже, боронь боже, ховай боже, бо-храни, хай бог (господь) милує. Помилуй бог - пожалься боже. Если богу угодно - коли воля божа. Как богу угодно - дійся божа воля. Ради бога -
  1) бога ради;
  2) на бога, пробі [Кричить пробі]. Благодарение, благодаря богу - дяка богові, дякувати богові. Слава богу - хвалити бога. Чем бог послал - що бог дав. Бог знает, когда это и было - коли вже те в бога і діялося.
  * * *

  \бог войны — війни( артилерія); біг

  Русско-украинский словарь > бог

 • 20 болеть

  баливать
  1) (быть больным) слабувати на що, х(в)орувати на що, нездужати на що, боліти, недугувати на що, недужати, хиріти, хворіти, кволіти, лежати на що;
  2) (обычно о частях тела, в перен. смысле о душе и сердце) боліти кого що. [Болить мене головонька = у меня болит голова. Татка очі болять = у отца болят глаза. Не боли ти, душе, від турботи спочинь! (Сам.)];
  3) (печаловаться, болеть сердцем о ком, заботиться) боліти чим, за ким, уболівати за ким, побиватися. [Боліти долею свого краю і народу. Мати боліє за сином. Вболіває за сином. Мати за дітьми да побивається];
  4) (причинять кому боль) боліти кого що. [Його болять нещастя України (Фр.). Те вікно його боліло (Коц.) = это окно причиняло ему боль. І сміх той його заболів (Л. Укр.)].
  * * *
  I
  1) хворіти, слабува́ти, слабі́ти, незду́жати; недугува́ти, неду́жати; диал. хворува́ти, хорува́ти
  2) перен. уболіва́ти
  II

  Русско-украинский словарь > болеть

См. также в других словарях:

 • быть помехой — расстраивать, выбивать почву из под ног, являться помехой, мешаться, быть костью в горле, оказываться помехой, связывать по рукам и ногам, мешать, перебегать дорогу, путать карты, стоять на пути, являться препятствием, портить всю обедню, портить …   Словарь синонимов

 • быть костью в горле — оказываться препятствием, противодействовать, быть препятствием, путать карты, не давать, мешаться, перебегать дорогу, быть помехой, связывать по рукам и ногам, стоять на пути, оказываться помехой, срывать, чинить препятствия, стоять на дороге,… …   Словарь синонимов

 • оказываться помехой — стоять на дороге, расстраивать, мешаться, связывать по рукам и ногам, выбивать почву из под ног, являться помехой, перебегать дорогу, портить всю обедню, быть препятствием, быть костью в горле, путать планы, путаться под ногами, оказываться… …   Словарь синонимов

 • являться помехой — портить обедню, мешаться, расстраивать, связывать руки, мешать, стать на пути, путаться, портить всю обедню, путать карты, быть костью в горле, перебегать дорогу, путаться под ногами, стоять на дороге, путать планы, препятствовать, оказываться… …   Словарь синонимов

 • мешаться — См …   Словарь синонимов

 • перебегать дорогу — создавать препятствия, быть помехой, быть костью в горле, не допускать, связывать руки, путать карты, ставить преграды, вставлять палки в колеса, являться помехой, являться препятствием, оказываться препятствием, чинить препятствия, ставить… …   Словарь синонимов

 • портить обедню — портить всю обедню, быть препятствием, связывать руки, оказываться препятствием, путаться под ногами, не допускать, стоять на пути, ставить препоны, срывать, являться помехой, расстраивать, быть костью в горле, становиться на дороге, становиться… …   Словарь синонимов

 • препятствовать — См. удерживать... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. препятствовать задерживать, затруднять, тормозить, мешать, останавливать, преграждать; противиться, возражать,… …   Словарь синонимов

 • путаться — См …   Словарь синонимов

 • расстраивать — См. портить... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. расстраивать нарушать, портить; срывать, разрушать, дезорганизовать, разваливать, перебегать дорогу, огорчать, заставлять… …   Словарь синонимов

 • стоять на пути — стоять на дороге, портить всю обедню, выбивать почву из под ног, оказываться препятствием, мешать, препятствовать, портить обедню, расстраивать, мешаться, путаться под ногами, перебегать дорогу, связывать руки, быть препятствием, путать планы,… …   Словарь синонимов

Книги

 • Огилви о рекламе, Огилви Дэвид. О книге Это классика книг о рекламе, написанная одним из выдающихся специалистов, отцом современной рекламы - Дэвидом Огилви. Впервые книга была опубликована в СШАеще в 1983 году! В 2002-м ее… Подробнее  Купить за 1712 руб
 • О рекламе, Огилви Дэвид. О книгеЭто классика книг о рекламе, написанная одним из выдающихся специалистов, отцом современной рекламы - Дэвидом Огилви. Впервые книга была опубликована в США еще в 1983 году! В 2002-м ее… Подробнее  Купить за 666 грн (только Украина)
 • Моя краткая история, Хокинг С.. Британский асторофизик Стивен Хокинг, блестящий ученый и талантливейший популяризатор науки, известен не только смелостью идей, но также яркой и остроумной формойих изложения. Он увлекает… Подробнее  Купить за 323 руб
Другие книги по запросу «быть помехой» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»