Перевод: с татарского на все языки

бушану

См. также в других словарях:

  • бушану — 1. Бераз бушау, арыну 2. Котылу, арыну (хисләрдән һ. б.) 3. эвф. Табигый ихтыяҗны үтәү 4. Электрик корылмадан арыну …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • чуклы — с. 1. Чук белән бизәлгән, чук тагылган 2. Чит читләренә чук, чачак тотылган 3. Чәчәкләре чук сыман булган. ЧУКЛЫ БУШАНУ – физ. Очкыннар электродлар арасында тоташ чук тәшкил итеп бушану …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • иркенәю — 1. Киңәю, күләм ягыннан зураю 2. Җиңеләю (сулыш тур.) 3. күч. Үзе теләгәнчә яши башлау; иркенлек алу 4. күч. Рухи яки физик авырлыктан соң җиңеләю, рәхәтлек сизү 5. күч. Политик, экономик кысынкылыктан котылу 6. күч. (Эш) кимү, (эштән) бушану …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • йомшану — сир. Бушану, киеренке хәлдән чыгу мускуллар й …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • пыскулы — 1. Пыскый торган, пыскаклый торган 2. физ. Яктырткыч вак газ бөртекләре хасил иткән пыскулы бушану …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге