Перевод: с русского на украинский

божья коровка

 • 1 жук

  зоол. жук (ум. жучок, жучечок, р. -чка, ув. жучище, жучина). Самка -ка - жучиха. Ж. молодой - жученя (мн. жученята). Ж. бронзовый - оленка, вонючка. Ж. майский - хрущ. Ж. шпанская муха - майка, майчик. Ж. навозный - гнойовик, гуджулай, -йка, гадзуля. Ж. носорог - носоріжок (р. -жка), волик, (самка) корівка, коровиця. Ж. олень - рогаль, рогач, тур, оленець (р. -нця), розсохач, щипун. Ж. клещатый - щипавка. Ж. хлебный - хлібоїд, житник, гречух, гречкосій, кузька, хрущик, красулька, красунок (р. -нка), наливайко. Ж. долгоносик - носай, носаль. Ж. скрипун - музичка. Ж. божья коровка - сонечко. Ж. светящийся (светляк) - світляк, блищак.
  * * *
  жук, -а

  Русско-украинский словарь > жук

 • 2 прикидываться

  прикинуться
  1) кем, чем - прикидатися, прикинутися, удавати, удати (з себе) кого, що, (зап.) чинитися, робитися ким; см. Притворяться. [Захарко прикидався здивованим (Крим.). Удає з себе пана. Він навіть ображеного удає (Єфр.). Не чинися глухим, коли тобі не позаступало (Франко)]. -ваться больным - прикидатися хворим, удавати хворого. -ться бедняком - удавати (удати) вбогого, біднитися и збіднюватися, збіднитися, ніцитися, знебожитися, (насм.) зсинобожитися. -ться неживым - удавати, удати неживого, (сов.) знеживитися. [Сонечко (божья коровка) вмерло, лежить, ніжки підобгало і не ворухнеться - то воно знеживилось тільки (Борз.)];
  2) (о болезн., преимущ. чирьях, роже, лишае, нарывах) прикидатися, прикинутися, підкидатися, підкинутися, укидатися, укинутися, (сов.) приятритися. [Прикинулась (підкинулась) бешиха. Підкинувся чиряк. Не дуже з таким хворим, а то й тобі ця хвороба приятриться (М. Грінч.)].
  * * *
  несов.; сов. - прик`инуться
  1) ( кем - притворяться) удава́ти [з се́бе], уда́ти [з се́бе] (кого); прикида́тися, прики́нутися (ким), приду́рюватися, придури́тися; диал. приставля́тися, приста́витися (ким)
  2) (несов.: о болезни) прики́нутися, причепи́тися, підки́нутися
  3) страд. (несов.) підкида́тися, підки́дуватися, прикида́тися; приміря́тися, примі́рюватися; прикида́тися; прикида́тися

  Русско-украинский словарь > прикидываться

 • 3 притаиваться

  притаиться прит[ч]аюватися, прит[ч]аїтися, затаюватися, затаїтися, прищулюватися, прищулитися. [Причаїлася, затаївши й духа (Грінч.). Притаїлась, перечекала сторожкий патруль (Л. Укр.). Прищуливсь у куточку за дверима]. -иться притворяясь мёртвым - знеживитися. [Сонечко (божья коровка) умерло, лежить, ніжки підобгало і не ворухнеться. То воно знеживилось тільки (Борз.)]. Притаивающийся - притайкуватий. [Посміялись ми над тою притайкуватою блощицею (Куліш)]. Притаившийся - прит[ч]аєний прищулений.
  * * *
  несов.; сов. - прита`иться
  прита́юватися, притаї́тися, прича́юватися, причаї́тися, несов. зачаї́тися

  Русско-украинский словарь > притаиваться

 • 4 коровка

  1) корівка, корівочка, корівонька;.
  2) божья -ка, энтом. Coccinella - сонечко, серденько, зозулька, бедрик;
  3) см. Коровник 3.
  * * *
  уменьш.-ласк.
  корі́вка

  Русско-украинский словарь > коровка

 • 5 божий

  божий, божистий. -жье дерево (бот.) - біждерево. -жья коровка (насек.) - сонечко, петрик, бе(з)дрик, серденько. Божиею милостью - з ласки божої. На волю -жью - на божу ласку, на божий догляд, на-призволяще. Да будет -жья воля - дійся воля божа.
  * * *
  бо́жий, божи́стий

  бо́жья коро́вка — энтом. со́нечко; диал. бе́дрик

  Русско-украинский словарь > божий

 • 6 воля

  1) (свобода) воля, свобода. [Дай рукам волю, сам підеш у неволю]. Лишенный воли - позбавлений волі, заневільний, поневолений, заневолений. Пастись на воле - йти самопаски, самопасом. Давать (дать) волю - давати (дати) попуск, попускати (попустити) кому. Сила воли - завзятість (р. -тости). По своей воле - по волі, по своїй (власній) волі, із своєї (власної) волі, своєю волею, з доброї волі, самохіть, самохіттю, охотою. Не по своей воле - несамохіть, не своєю волею, не з власної волі. Против воли - неволею, наперекір. [Неволею сина оженила. Не наперекір-же богам ти зродився і згодувався]. Волей-неволей - рад-не-рад, хоч-не-хоч, хіть або й нехіть;
  2) действовать наперекор чьей воле - іти проти чиєї волі. Исполнять, исполнить волю - вволяти (вволити) чию волю. Пусть будет воля божья - дійся воля божа.
  * * *
  во́ля

  во́лей, во́лею — в знач. нареч. самохі́ть; самохі́тно, самохі́ттю, во́лею

  Русско-украинский словарь > воля

 • 7 коровонька

  Русско-украинский словарь > коровонька

 • 8 матерь

  мати и матір (-тери, вин. п. матір); срв. Мать. [Матір богів - Безконечність (М. Калин.)]. -терь божья - матір (реже мати) божа.
  * * *
  ма́тір, -тері

  Матерь Бо́жия! — Ма́тір (Ма́ти) Бо́жа!

  Русско-украинский словарь > матерь

 • 9 невеста

  1) (сговорённая замуж) наречена, засватана (-ної), (обрученица) заручена (-ної), заручениця, (во время свадьбы) молода (-дої), (в свад. обряде) княгиня, молодуха. [Одчиняйте двері - наречена йде! (П. Тичина). Чого ти сидиш, руки згорнувши, мов засватана? (Звин.). Не дали попрощатися з зарученицею (М. Вовч.). Молоду в веселий час дівки до шлюбу убирали (Рудаи.). Розстеліте кожуха, щоб стала молодуха (Пісня)]. Красная -та - красна молода. Нареченная (об'явленная, устар.: от'явленная) -та (устар.) - наречена. Христова (божья, господня) -та (устар.) - христова наречена (молода), христова засватаниця. [Христові хочеш молодою бути (Грінч.)]. -та неневестная, церк. - наречена ненареченая, без жениха нареченая, невіста неневісная. -та без места - молода без посаду, (ирон.) перестарок (-рка), злиденниця. -та без места, жених без ума - см. Место 1. Быть -той - бути нареченою (засватаною), (во время свадебных торжеств) бути молодою, молодіти, княгинювати. [Чи давно сама молоділа, а це вже й невістку взяла (Янов.)]. Высватать, сосватать -ту кому, за кого - висватати дівчину (наречену) кому. Прочить кого в -ты кому - добирати (прибирати, ладнати, намічати, назначати) кого до пари кому, ладити кого за кого, ворожити (собі) кого за дружину для кого или кому. [Я ще нарубчак був, а мати вже Оксану добирали до пари мені (Звин.). А ти-ж хіба за кого її ладиш? (Мова). За нелюба мене вже прибирає (М. Вовч.). За дружину для свого Панаса вони собі ворожили Марійку (Крим.)];
  2) (девушка в брачном возрасте) відданиця, дівчина (барышня: панна) на відданні (ум. на відданнячку). [Багата відданиця за ним пішла (Л. Укр.). Вона в мене панна на відданню (Л. Укр.)]. Достигнуть возраста девушки -ты - на порі стати. [Росла собі і виростала, і на порі Марія стала (Шевч.)]. Иметь дочь -ту - мати дочку на відданні (на порі).
  * * *
  нарече́на, -ої; диал. неві́ста; ( новобрачная во время свадьбы) молода́, -до́ї; ( обручённая) зару́чена; (девушка, достигшая брачного возраста) ді́вчина (ді́вка) на виданні́ (на відда́нні и відданні́, на порі́), відда́ниця

  векове́чная \невеста та — стара́ (лі́тня) ді́вка (ді́ва), стара́ діву́ля, переста́рок, -рка; диал. скрипу́ла

  в \невеста тах [быть, сиде́ть, засиде́ться] — у дівка́х [сиді́ти, засиді́тися, посиві́ти, досиді́тися до си́вої коси́, досиді́тися до си́вого воло́сся], косо́ю світи́ти

  как \невеста та — як (мов) нарече́на [пе́ред вінце́м]

  Христо́ва \невеста та — Христо́ва нарече́на (молода́)

  Русско-украинский словарь > невеста

См. также в других словарях:

 • Божья коровка — БОЖЬЯ КОРОВКА. 1. Небольшой жук с округлым или овальным тельцем, пёстрой окраски, обычно с чёрными пятнышками на светлом фоне. По высокой коленчатой соломинке неторопливо поднимается божья коровка (Соколов Микитов. На тёплой земле). Неожиданно на …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • БОЖЬЯ КОРОВКА — Мифологическое значение Б. к. проясняется из анализа её наименований в разных языках и фольклорных текстах. Наиболее распространённый вариант наименования Б. к. указывает на скот, принадлежащий богу или некоему божественному персонажу: рус. божья …   Энциклопедия мифологии

 • Божья коровка — Божья коровка: Божьи коровки семейство жуков Божья коровка (группа) музыкальная группа (Россия). Божья коровка (фильм) Божия коровка музыкальный альбом Ольги Арефьевой …   Википедия

 • божья коровка — См …   Словарь синонимов

 • Божья коровка — (иноск.) о наивныхъ, жалкихъ, недомыслящихъ. Ср. Только божья коровка, какъ Лидія Никаноровна, съ ея нервами, расшатанными морфіемъ, могла еще терзаться, исходить въ надеждахъ и воздушныхъ замкахъ. П. Боборыкинъ. Безъ мужей. 2, 24. Ср. Вѣдь это… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • божья коровка — КОРОВКА, и, ж. (или БОЖЬЯ КОРОВКА). 1. Автомобиль марки «Фольксваген». 2. Безобидный, безвредный человек …   Словарь русского арго

 • Божья коровка — БОГ [бох], бога, мн. боги, ов, зват. боже, м. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Божья Коровка — ? Божьи коровки Спаривание семиточечных божьих коровок (Coccinella septempunctata L., 1758) на листе берёзы (Betula) …   Википедия

 • божья коровка — (иноск.) о наивных, жалких, недомыслящих Ср. Только божья коровка, как Лидия Никаноровна, с ее нервами, расшатанными морфием, могла еще терзаться, исходить в надеждах и воздушных замках. П. Боборыкин. Без мужей. 2, 24. Ср. Ведь это здешние ваши… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Божья коровка — 1. Разг. Небольшой жук с округлым или овальным тельцем пёстрой окраски, обычно с чёрными пятнышками на светлом фоне. Ф 1, 257. 2. Жарг. авиа. Шутл. Лётчик пассажирских авиалиний; летчик местных авиалиний. БСРЖ, 281. 3. Жарг. курс. (авиа). Учебный …   Большой словарь русских поговорок

 • божья коровка — б ожья кор овка …   Русский орфографический словарь

Книги

 • Божья коровка, Ж. Бизе. Репринтное нотное издание Bizet, Georges "La coccinelle" . Жанры: Melodies; Songs; For voice, piano; For voices with keyboard; Scores featuring the voice; Scores featuring the piano; French… Подробнее  Купить за 459 руб
 • Божья коровка, А. Маршак. У автора этой книги был замечательный учитель и наставник С. Я. Маршак - его родной дедушка. А теперь А. Маршак - талантливый поэт и переводчик - сам стал дедушкой и читает своему внуку… Подробнее  Купить за 115.5 руб
 • Божья коровка, . Незатейливые, добрые и забавные песенки, собранные в этой книге, помогут прекрасно провести время с ребенком. Живая народная речь, яркие звучащие образы повышают настроение, вызывают у детей… Подробнее  Купить за 53 руб
Другие книги по запросу «божья коровка» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»