Перевод: с татарского на русский

с русского на татарский

ачу тоту

См. также в других словарях:

  • тоту — 1. Берәр нәрсәне бармаклар яки корал һ. б. белән эләктерү. Берәр нәрсәгә кул тидерү 2. Нәр. б. хәрәкәтенә комачаулык итү, аларны туктату, тоткарлау. Кем. б. эләктереп алып җибәрми тору 3. Нәр. б. хәрәкәтен вакытлыча туктату, тоткарлау, кичектерү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • кысу — 1. Нин. б. бер авырлык, көч белән басу, йогынты ясау. Тыгызлау 2. Куллар белән уратып алып тоту. Уч белән каты итеп тоту. 3. күч. Нәр. б. бик нык чикләү, авыр хәлгә кую 4. Кысан, тар булу (кием тур.) 5. Бик нык тарттырып бәйләү, буу 6. (Ишекне һ …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тотка — и. 1. Әйберне тоту, күтәрү яки ачу өчен эшләнгән кыска гына ярым дуга сыман махсус сап. Кул коралы яки инструментның тоткычы, сабы 2. Ишек яки баскычның ян ягына беркетеп, күтәрелгәндә төшкәндә кул белән тотыныр өчен нәзек агач яки тимер торык;… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тоттыру — 1. (Тоту) 2. ТОТТЫРМАУ – Икенче берәүгә куып җитәргә мөмкинлек бирмәү 3. Кемгә дә булса бирү, тапшыру, сату кулга т. 4. күч. Кемне дә булса дошманы карамагына тапшыру, кулга алдыру 5. күч. Сер ачу, фаш итү. Кем. б. сүзен ялганга чыгару …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге