Перевод: с украинского на все языки

атомічний

См. также в других словарях:

 • атомічний — а, е. 1) Атомний. 2) Атомарний …   Український тлумачний словник

 • атомістичний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • логічний — а, е. 1) Стос. до логіки (у 1 знач.). •• Логі/чна симво/ліка сукупність знаків, якими позначають логічні операції, структуру форм мислення тощо. Логі/чний атомі/зм ідеалістичне вчення про тотожність структури мови і структури дійсності. Логі/чні… …   Український тлумачний словник

 • кальційорганічний — а, е. 1) У молекулі якого атом Кальцію сполучений з органічними радикалами зв язками Кальцій Карбон. 2) Який містить органічний складник і мінеральні сполуки кальцію. Кальційорганічне добриво …   Український тлумачний словник

 • кристалічний — кристаллический crystalline kristall(in)isch, kristallin, Kristall… той, що складається з кристалів, подібний до них; к ні ґ р а т к и – періодично повторюване розміщення молекул, атомів або йонів у кристалах. Див. кристалічні сланці, щит… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • гетероциклічний — а, е. Прикм. до гетероцикл. •• Гетероциклі/чні сполу/ки органічні сполуки циклічної будови, в кільцях яких, крім атомів Вуглецю, є й атоми інших елементів …   Український тлумачний словник

 • ізоциклічний — а, е: •• Ізоциклі/чні сполу/ки органічні сполуки, молекули яких містять цикли з атомів вуглецю …   Український тлумачний словник

 • карбоциклічний — а, е. Який має форму циклу (кільця, перстеня), що побудований лише з карбонових атомів …   Український тлумачний словник

 • кристалічний — а, е. Стос. до кристала (у 1 знач.). Кристалічна будова. || Який складається з кристалів. Кристалічна порода. •• Кристалі/чна реші/тка властиве кристалам регулярне розташування частинок, яке характеризується періодичною повторюваністю у трьох… …   Український тлумачний словник

 • магнітомеханічний — а, е, фіз.: •• Магнітомехані/чні я/вища явища, в яких виявляється зв язок між магнітним і механічним моментами атомів або молекул …   Український тлумачний словник

 • металоорганічний — а, е. Стос. до металоорганіки. •• Металооргані/чні сполу/ки хімічні сполуки, в яких атом металу безпосередньо зв язаний з атомом вуглецю …   Український тлумачний словник