Перевод: с татарского на все языки

арыну

 • 1 арыну

  неперех.
  1) избавля́ться/изба́виться, отде́лываться/ отде́латься (от ненужной вещи, психологических недостатков, долгов, беспокойств); отвя́зываться (от какой-л. мысли, надоедливого собеседника, кредиторов) || избавле́ние

  мәшәкатьтән арыну — изба́виться от хлопо́т

  шул гадәтеннән арына алмый — не мо́жет изба́виться от э́той свое́й привы́чки

  2) избавля́ться/изба́виться (от тяжёлой ноши, лишнего груза, иноземного ига), освобожда́ться/освободи́ться; выпу́тываться/вы́путаться (из долгов, из беды) || избавле́ние, освобожде́ние
  3) оправля́ться/опра́виться (от болезни, сна, подавленного состояния и т. п.)
  4) очища́ться/очи́ститься, расчища́ться/расчи́ститься, освобожда́ться/освободи́ться; высвобожда́ться/вы́свободиться || очище́ние, очи́стка, освобожде́ние ( от чего), высвобожде́ние ( из-под чего)

  җир кардан арынып беткәч — когда́ земля́ по́лностью очи́стится от сне́га (вы́свободится из-под сне́га)

  елга боздан арына — река́ освобожда́ется ото льда́

  күк йөзе болытлардан арынды — не́бо очи́стилось от туч

  Татарско-русский словарь > арыну

 • 2 арыну

  arınmak

  Татарча-Төрекчә сүзлек > арыну

 • 3 арыну

  befreit werden, freigelassen werden

  Татарча-алманча сүзлек > арыну

См. также в других словарях:

 • арыну — (АРЫНДЫРУ) – 1. Котылу, азат булу. күч. Аңга килү, айну (йокыдан а.). күч. Иске формаларны, эшкә комачаулый торган нәрсәләрне бетерү тур. 2. Чистарыну. Чистару, арчылу күк болытлардан арынды …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тазарыну — Арыну, тазалану …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бушану — 1. Бераз бушау, арыну 2. Котылу, арыну (хисләрдән һ. б.) 3. эвф. Табигый ихтыяҗны үтәү 4. Электрик корылмадан арыну …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чистару — 1. Составы ягыннан чистага әйләнү, чит кушылмалардан арыну; сафлану. Каплап, томалап торган нәрсәләрдән арыну 2. Пычрактан, кердән арыну …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • аеклану — 1. Эчкән исерткечнең тәэсире бетү, аек хәлгә килү. Исерткеч, дару, чәй һ. б. ш. нәрсәләрнең озак һәм ачык тору нәтиҗәсендә тәэсир итү көче, куәте бетү 2. Авырудан терелү, савыгу чирдән айнымый торган кеше иде 3. Аңны җуйганнан соң аңга килү.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • айну — 1. Эчкән исерткечнең тәэсире бетү, аек хәлгә килү. Исерткеч, дару, чәй һ. б. ш. нәрсәләрнең озак һәм ачык тору нәтиҗәсендә тәэсир итү көче, куәте бетү 2. Авырудан терелү, савыгу чирдән айнымый торган кеше иде 3. Аңны җуйганнан соң аңга килү.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • айныклану — 1. Эчкән исерткечнең тәэсире бетү, аек хәлгә килү. Исерткеч, дару, чәй һ. б. ш. нәрсәләрнең озак һәм ачык тору нәтиҗәсендә тәэсир итү көче, куәте бетү 2. Авырудан терелү, савыгу чирдән айнымый торган кеше иде 3. Аңны җуйганнан соң аңга килү.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бушау — 1. Өстәге яки эчтәге нәрсәдән арыну 2. Биләүчесе торучысы, йөрүчесе керүчесе калмау (урын, мәйдан һ. б. ш. тур.). Вакантлы, кешесез, буш булып калу (штат, хезмәт урыны тур.) 3. Мәшгуль булудан туктау. күч. Азат, имин булып калу, арыну (уйлардан,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • котылу — (КОТЫЛДЫРУ) – 1. Бәләдән арыну, куркыныч, авыр хәлдән һ. б. чыгу. Тискәре гадәттән, яман эштән арыну 2. Куркынычтан сакланып калу, исән калу 3. Ычкыну, тотылган, эләккән җирдән качу 4. Көтелгән зур җәза яки күп чыгым урынына кечкенә җәза яки аз… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • төзәлү — I. 1. Сызлавы, авыртуы басылу, савыгу (авырткан яки яраланган әгъза тур.). Савыгу, саулыгы кайту 2. күч. Борчулардан арыну, тынычлану 3. күч. Һәртөрле кимчелекләрдән, бозыклыклардан арыну 4. (Бозылган мөнәсәбәтләр) җайлану, рәтләнү, яхшыру. сир.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • яктыру — I. 1. з сыз. Таң ату, көн туу тур. 2. Караңгылык китү, якты булу. Нурга, яктылыкка күмелү 2. Башка нәрсәдән аерылып, ачык булып, ялтырап күренү 4. күч. Кайгы хәсрәттән арыну, тынычлыкка ирешү. Караңгылыктан арыну, агару, наданлыктан котылу 5. күч …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге