Перевод: с казахского на русский

с русского на казахский

агрегат газотурбинный

 • 1 агрегат

  Казахско-русский словарь > агрегат

 • 2 агрегат

  агрегат (1. машиналардың ірілендірілген торабы, 2. шаманың жалпы, қосындылы, жиынтық көрсеткіші)

  Казахско-русский экономический словарь > агрегат

 • 3 ақша агрегаты

  денежный агрегат (ақшаның көлемі мен құрылымын өтімділігіне қарай сипаттайтын көрсеткіш, бір-бірінен өтімділік дәрежесіне, яғни нақты ақшаға тез айналуы мүмкіндігіне қарай өзгешеленетін ақша және ақшалай қаражат түрлері)

  Казахско-русский экономический словарь > ақша агрегаты

 • 4 Тауардың сапасы

  Сіздің (біздің) тауарлардың сапасы жоғары екені жалпы жұртқа мәлім.

  Высокое качество ваших (наших) товаров общеизвестно.

  Сіздің тауарларыңыздың сапасымен біз...

  С качеством ваших товаров мы знакомы по...

  - біздің сатып алушыларымыздың (тұтынушыларымыздың) пікірлерінен таныспыз.

  - отзывам наших покупателей (потребителей).

  Біз бұл (мұндай) тауарларды сіздерден бұрын да сатып алғанбыз және олардың жоғары сапасын өз тәжірибемізден білеміз.

  Мы и раньше покупали у вас эти (подобные) товары и из собственного опыта знаем об их высоком качестве.

  Сіздердің машиналарыңыздың (приборларыңыздың)...

  Ваши машины (приборы) обладают...

  - қуаты үлкен.

  - большой мощностью.

  Олар жұмыста сенімді, пайдалануға қолайлы әрі оңай жөнделеді.

  Они надежны в работе, удобны в эксплуатации и легко поддаются ремонту.

  Бұл прибордың сапасы жоғары.

  Этот прибор высшего качества.

  Прибор көптеген сынақтар кезінде өзін жақсы көрсетті.

  Прибор хорошо показал себя во время многочисленных испытаний.

  Прибор пайдалануда қарапайым әрі жоғары өнімділігімен ерекшеленеді.

  Прибор прост в эксплуатации и отличается высокой производительностью.

  Сіздің жабдық өзімен байланысты агрегаттардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

  Ваше оборудование обеспечивает бесперебойную работу связанных с ним агрегатов.

  Оның сыртқы безендірілуі (көркемдігі) осы заманғы стильмен орындалған.

  Его внешнее оформление (дизайн) выполнено в современном стиле.

  Бұл өнімділігі жоғары арзан қондырғы.

  Это недорогая высокопроизводительная установка.

  Бұл қондырғылардың жаңа көрсеткіштерінің ауқымы кең әрі жоғары үнемділігімен ерекшеленеді.

  Эти установки обладают широким диапазоном новых показателей и отличаются повышенной экономичностью.

  Жаңа қондырғының көмегімен осы келешегі мол технологияның барлық артықшылықтарын пайдалануға болады.

  С помощью новой установки можно использовать все преимущества этой перспективной технологии.

  Қондырғының техникалық параметрлері сізге ұсынылған құжаттамада келтірілген.

  Технические параметры установки приведены в представленной вам документации.

  Тұрмыстық-электр тауарлары электр энергиясын аз мөлшерде тұтынады.

  Электробытовые товары потребляют минимальное количество электроэнергии.

  Электротехникалық приборлардың өндірістік мүмкіндіктері алуан түрлі әрі ауқымды.

  Производственные возможности электротехнических приборов разнообразны и широки.

  Барлық машиналар мен приборларға біз қосалқы және тозғыш бөлшектердің жиынтықтамасын қосамыз.

  Ко всем машинам и приборам мы поставим комплекты запасных и быстроизнашивающихся деталей.

  Қосалқы бөлшектер келісімшартта уағдаласылған уақыт бойына жеткізіліп тұрады.

  Поставка запасных частей будет продолжаться в течение времени, обусловленного контрактом.

  Сіз машинаның бұрынғы үлгісімен таныссыз, бірақ біз оны едәуір жетілдірдік.

  Вы знакомы с прежней моделью машины, но мы ее значительно усовершенствовали.

  Техникалық жағынан жетілдірілуі нәтижесінде тапсырыскер үлкен экономикалық пайда алады. Бұрынғы үлгімен салыстырғанда параметрлері өзгертілді, бұл машинаның өнімділігі 25%-ға артты.

  Благодаря техническим усовершенствованиям, заказчик получает большую экономическую выгоду. По сравнению с прежней моделью изменились параметры, производительность этой машины выросла на 25%.

  Киім мен аяқкиім төзімді, икемді де әдемі.

  Одежда и обувь прочны, элегантны и привлекательны.

  Азық-түлік жұғымды да дәмді.

  Продукты питательны и вкусны.

  Қалталануы әсем әрі азық-түлік ұзақ сақталады.

  Упаковка красочна и обеспечивает длительное хранение продуктов.

  Жиһаз тамаша көрінеді, ол өте қолайлы.

  Мебель выглядит великолепно, она очень удобна.

  Сіз... таныстыруға тиіссіз.

  Вы должны представить...

  Біз сіз үшін... дайындап қойдық.

  Мы подготовили для вас...

  Біз сізге... береміз.

  Мы передаем вам...

  - техническую документацию.

  Сапаның тексерілуі жайында әңгімелесейік.

  Поговорим о проверке качества.

  Тауардың тегіне қарай сатушы оны... міндетті.

  В зависимости от рода товара продавец обязан подвергнуть его...

  - проверке.

  Сапаны біз... тексереміз.

  Проверку качества мы произведем...

  - партиями.

  Ал бұдан былай тек басқа жабдықпен кешенді түрде ғана жұмыс істейтін машиналардың, агрегаттардың жайы қалай?

  А как обстоят дела с машинами, агрегатами, которые в дальнейшем будут работать только в комплексе с другим оборудованием?

  Біз оларды пайдаланылатын жерінде тексереміз.

  Мы проверим их на месте использования.

  Біз сіздерді тауарды тексеруге қатысуға шақырамыз.

  Мы приглашаем вас принять участие в проверке товара.

  Тексеруден кейін тиісінше хаттама жасалады.

  После проверки будет составлен соответствующий протокол.

  Біз сізге... береміз.

  Мы вам передадим...

  - протокол экспертизы.

  Біз тауардың сапасын қуаттайтын басқа құжаттарды да жарамды деп санаймыз.

  Мы считаем действительными и другие документы, подтверждающие качество товара.

  Казахско-русский экономический словарь > Тауардың сапасы

См. также в других словарях:

 • Газотурбинный двигатель — с одноступенчатым радиальным компрессором, турбиной, рекуператором, и воздушными подшипниками Газотурбинный двигатель (ГТД) тепловой двигатель, в котором газ сжимается и нагревается, а затем энергия сжатого и нагретого… …   Википедия

 • газотурбинный агрегат — Конструктивно объединенная совокупность стационарной газотурбинной установки и приводимой машины. [ГОСТ 23290 78] EN gas turbine set a thermal generating set in which the prime mover consists of a gas turbine [ IEV ref 602 02 23] FR groupe… …   Справочник технического переводчика

 • газотурбинный агрегат, который может запускаться без электропитания по команде с другого объекта — — [В.А.Семенов. Англо русский словарь по релейной защите] Тематики релейная защита EN auxiliary gas turbine …   Справочник технического переводчика

 • ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ГТД) — ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ГТД), тепловой двигатель, в котором газ сжимается и нагревается, а затем энергия сжатого и нагретого газа преобразуется в механическую работу на валу газовой турбины. Рабочий процесс ГТД может осуществляться с непрерывным …   Энциклопедический словарь

 • ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — (ГТД) тепловой двигатель, в к ром газ сначала подвергается сжатию и нагревается, а затем энергия сжатого и нагретого газа преобразуется в механич. работу ыа валу газовой турбины. Наибольшее пром. применение получили ГТД с непрерывным сгоранием… …   Большой энциклопедический политехнический словарь

 • Газотурбинный агрегат — 18. Газотурбинный агрегат E. Gas turbine set D. Gasturbosatz F. Un groupe de turbine a gaz Конструктивно объединенная совокупность стационарной газотурбинной установки и приводимой машины Источник: ГОСТ 23290 78: Установки газотурбинные… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Газотурбинный двигатель — (ГТД)         тепловой двигатель, в котором газ сжимается и нагревается, а затем энергия сжатого и нагретого газа преобразуется в механическую работу на валу газовой турбины. Рабочий процесс ГТД может осуществляться с непрерывным сгоранием… …   Большая советская энциклопедия

 • газоперекачивающий газотурбинный агрегат — Газотурбинный агрегат, имеющий в качестве приводимой машины нагнетатель. [ГОСТ 23290 78] Тематики установки газотурбинные EN pipe line gas turbine set DE Gasturbosatz für Verdichterstation FR groupe de refoulement de la turbine a gaz …   Справочник технического переводчика

 • энергетический газотурбинный агрегат — Газотурбинный агрегат, имеющий в качестве приводимой машины электромашинный генератор. [ГОСТ 23290 78] Тематики установки газотурбинные EN gas turbine set for electric power generation DE Gasturbosatz für Kraftwerk FR groupe énergétique de la… …   Справочник технического переводчика

 • воздушно-аккумулирующий газотурбинный агрегат — Энергетический газотурбинный агрегат для выработки электроэнергии при пиковой нагрузке энергосистемы, газовая турбина которого работает от аккумулятора сжатого воздуха, наполняемого компрессором (компрессорами) при минимальной нагрузке… …   Справочник технического переводчика

 • Воздушно-аккумулирующий газотурбинный агрегат — 21. Воздушно аккумулирующий газотурбинный агрегат E. Air storage gas turbine set D. Luftspeichergasturbosatz F. Turbine a gaz pour remplissage dun accumulateur d air Энергетический газотурбинный агрегат для выработки электроэнергии при пиковой… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации