Перевод: с адыгейского на русский

с русского на адыгейский

агитационнэ

См. также в других словарях:

  • ы-гъэлъэшыгъ — (е гъэлъэшы) езгъ. усилил, а, о ЫкIуачIэ нахь хигъэхъуагъ Агитационнэ Iофэу цIыф жъугъэмэ адишIэрэр ыгъэлъэшыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • гъэлъэшыгъэ — зыпI. гл. усилен, а, о Нахь лъэш шIыгъэ Агитационнэ массовэ IофшIэныр нахь гъэлъэшыгъэ хъугъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ