Перевод: с украинского на все языки

августинізм

 • 1 Августин

  Філософський енциклопедичний словник > Августин

 • 2 августинізм

  -у; филос.
  августини́зм

  Українсько-російський словник > августинізм

 • 3 Августин, Аврелій

  Августин, Аврелій (354, Тагаста - 430) - християнський теолог, філософ, представник західної патристики. А. систематизував християнське віровчення, використовуючи принципи неоплатонізму. Філософська позиція А. теоцентрична, проблема Бога є засадничою щодо усіх інших проблем. Природно-людський світ створений Богом, залежить від його всемогутньої волі. Протиставлення Бога і природи конкретизується А. у проблему вічності і часу: вічність є атрибутом Бога, а час - його творінням. Час осмислюється через минуле, теперішнє і майбутнє, де минуле і майбутнє осягаються через теперішнє. Людина, перебуваючи у плинному світі і сама змінюючись, має постійно пам'ятати про вічність і прагнути до неї. Душа людини визначається А. як нематеріальна, розумна, безсмертна сутність, що має початок, але не може мати кінця. Основні функції душі: мислення, пам'ять, надія, воля, управління тілом. Визначальною є воля, тому і віра повинна домінувати над розумом. А. висунув гасло: "Віруй, щоб розуміти!". Для обґрунтування пріоритету віри він розрізняє знання та мудрість. Знання навчає користуватися речами, мудрість орієнтує на вічність, духовні об'єкти, осягнення добра і зла. Людина повинна підкоряти знання мудрості, бо вищою її метою є спасіння душі, служіння добру. Важливим досягненням А. було створення філософії історії, осмислення з християнської точки зору єдності людської історії. Історія розглядається як боротьба "двох Градів": "Граду Божого" - церкви та Божих обранців і "Граду земного" - світської держави, яку А. називає "організацією розбійників". Розуміючи людину як "внутрішню людину", як життя її душі, А. намагається осмислити її через історичність, "часовість". Історичність та психологізм в розумінні людини, динамізму її становлення і розвитку були значними нововведеннями А., порівняно з Античністю. Для Середньовіччя А. був незаперечним авторитетом в питаннях теології та філософії

  Філософський енциклопедичний словник > Августин, Аврелій

 • 4 августиніанство

  августиа́нство

  Українсько-російський словник > августиніанство

См. также в других словарях:

 • АВГУСТИН — (Augustinus) Аврелий (354 430) крупнейший представитель лат. патристики, одна из ключевых фигур в истории европейской философии. Происходил из небогатой провинциальной семьи и в молодости испытал влияние матери христианки, но долгое время… …   Философская энциклопедия

 • Августин — (Аврелий) (354–430) один из видных деятелей христианской церкви в эпоху ее огосударствления так наз. «отцов церкви». Из его сочинений гомилетико экзегетического и полемического характера особенно важен трактат «О государстве божием» (De civitate… …   Литературная энциклопедия

 • Августин — а, муж.; разг. Август, а.Отч.: Августинович, Августиновна; разг. Августиныч.Производные: Августинка; Августа; Густа (Густя); Устя; Гуся; Тина.Происхождение: (От лат. augustus величественный, священный.)Именины: 28 июня Словарь личных имён.… …   Словарь личных имен

 • АВГУСТИН — АВГУСТИН, Блаженный (Augustinus Sanctus) Аврелий (354 430), христианский теолог и церковный деятель, главный представитель западной патристики. Епископ города Гиппон (Северная Африка). Родоначальник христианской философии истории (сочинение О… …   Современная энциклопедия

 • Августин — (Augustinus Sanctus) Августин Блаженный Аврелий (Augustinus Sanctus) Святой (354 430) Христианский теолог, главный представитель западной патристики, один из наиболее влиятельных отцов христианской церкви. Родился 13 ноября 354 в Тагасте (Нумидия …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • Августин — Августин, Аврелий; Augustinus, Aurelius, св., философ, христианский латинский писатель, Отец Церкви, 354 430. Родился в Тагасте в Нумидии от отца язычника, принявшего христианство лишь перед смертью, и матери, ревностной христианки. Вначале он… …   Античные писатели

 • АВГУСТИН — (ум. 604 или 605) первый архиепископ Кентерберийский (c 601), апостол Англии , посланный папой Григорием I Великим во главе христианской миссии в Англию в 596 …   Большой Энциклопедический словарь

 • АВГУСТИН — (Виноградский Алексей Васильевич) (1766 1819) русский духовный писатель и проповедник, архиепископ Московский и Коломенский (1818). Сочинения изданы в 1856 …   Большой Энциклопедический словарь

 • Августин — (354 430) философ, религиозный деятель. Развивал учение о изначальном существовании знания в душе, которое посредством волевой активности может найти свою реализацию в материальном мире. Душа, при обращении к самой себе, обнаруживает источник… …   Психологический словарь

 • Августин — величественный, священный; Август; Августинка, Ава, Густа, Устя, Гутя, Гуся, Тина Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • Августин — (Аврелий) один из знаменитейших и влиятельнейших отцовхрист. церкви, род. в Тагасте, в Африке, 13 нояб. 354 г. Первоначальнымсвоим образованием он обязан своей матери христианке Монике, умной,благородной и благочестивой женщине, влияние которой… …   Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

Книги

 • Блаженный Августин. Исповедь, Блаженный Августин. "Исповедь" Блаженного Августина - история жизни и обращения в Христианство античного ритора, ставшего епископом и одним из отцов Церкви. Написанная шестнадцать веков назад, книга относится к… Подробнее  Купить за 1064 руб
 • Августин. Беспокойное сердце, Тронд Берг Эриксен. Издание 2003 года. Сохранность очень хорошая. В книге, призванной дать читателю представление об Августине и его трудах, эта фигура высвечивается с трех сторон: в качестве ритора в начале… Подробнее  Купить за 560 руб
 • Аврелий Августин. Исповедь, Аврелий Августин. Публикуется одно из интереснейших произведений Блаженного Августина, главного представителя западной патристики, родоначальника христианской философии истории. Это новое доработанное издание,… Подробнее  Купить за 510 руб
Другие книги по запросу «августинізм» >>