Перевод: с адыгейского на все языки

абдзэхабз

См. также в других словарях:

  • абдзэхабз — (абдзэхабзэр) абадзехский диалект Абдзахэмэ абз Письмэр абдзэхабзэкIэ тхыгъэ А кIалэр абдзэхэбзэ дэдэкIэ мэгущыIэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ