Перевод: с русского на все языки

ЛАНГАР

 • 1 анкерный

  лангарӣ, лангардор

  Русско-таджикский словарь > анкерный

 • 2 зашвартовать

  лангар партофтан, банд кардан, бастан

  Русско-таджикский словарь > зашвартовать

 • 3 зашвартовываться

  лангар партофтан

  Русско-таджикский словарь > зашвартовываться

 • 4 заякорить

  лангар андохтан

  Русско-таджикский словарь > заякорить

 • 5 подвалить

  андохтан, ҷафс карда мондан, тӯп кардан
  ба соҳил расидан, лангар партофтан

  Русско-таджикский словарь > подвалить

 • 6 якорный

  лангарӣ

  Русско-таджикский словарь > якорный

 • 7 якорь

  лангар

  Русско-таджикский словарь > якорь

 • 8 анкерный

  тех.
  1. лангарӣ, …и лангар, лангардор; часы на анкерном ходу соати лангарӣ
  2. анкерӣ, …и анкер; анкерный болт мурвати анкерӣ

  Русско-таджикский словарь > анкерный

 • 9 бросать

  несов.
  1. кого-что, чем андохтан, партофтан, ҳаво додан, афкандан, паррондан; бросать мяч тӯб ҳаво додан; бросать камнями санг паррондан; бросать якорь лангар андохтан; бросать одежду как попало либосҳоро бетартибона партофтан
  2. безл. кого-что бардорузан кардан; машину бросало на ухабах мошин дар чуқуриҳои роҳ бардорузан мекард
  3. кого-что роҳӣ (равона) кардан, фиристодан; бросать войска в бой қӯшунро ба ҷанг фиристодан
  4. что перен. афкандан, андохтан, пошидан; бросать взгляд назар афкандан; солнце бросало лучи офтоб нур мепошид
  5. что партофтан, бароварда партофтан, ба як сӯ ҳаво додан; бросать старые тетради дафтарҳои кӯҳнаро партофтан
  6. кого-что и с не-опр. тарк кардан, даст кашидан, партофтан, бас кардан; бросать родной город шаҳри худро тарк кардан; бросать работу корро партофта рафтан; он бросает курить ӯ тамокукаширо бас мекунад
  7. безл. кого во что в сочет. с сущ. «жар», «озноб», «дрожь», «пот»: бросать в пот ба арақ, ғӯтидан, арақшор шудан; его бросает то в жар, то в холод ӯ дам таб мебарорад, дам хунук мехӯрад <> бросать деньгами, бросать деньги на вётер бадхарҷӣ кардан; пулро бар бод додан; бросать жребий куръа партофтан; бросать камешек (камешки) в чей-л. о ород ба касе пичинг (гап) паррондан; бросать камнем (камень), бросать грязью в кого-л. касеро бадном кардан, обрӯи касеро резондан; бросать обвинение айбдор кардан; бросать оружие таслим шудан; ҷангро бас кардан; бросать перчатку 1) кому уст. ба ҷанги тан ба тан (ба дуэл) даъват кардан 2) кому-чему ба мубориза (ба мусобиқа) даъват кардан; бросать свет на что равшан кардан, фаҳмо кардан; бросать слова на ветер беҳуда (пойдарҳаво) гап задан, ҳарзагӯй кардан; бросать тень 1) на что-л. чизеро тира (хира, муғлақ) кардан 2) на кого что-л. касеро, чизеро доғдор (бадном) кардан; касеро, чизеро наҳ задан; \бросать на произвол судьбы ба тақдир ҳавола кардан, бенигоҳубин гузоштан, бепарастор монондан

  Русско-таджикский словарь > бросать

 • 10 гироскопический

  тех. …и гироскоп, гироскопӣ, …и ғирғирак; гироскопический компас см. гирокбмпас; гироскопические приборы асбобҳои гироскопӣ гирька ж уменьш. к гиря гиря ж
  1. санги тарозу
  2. спорт. санг, вазна
  3. лангар; стенные часы с гироскопическми соати девории лангардор

  Русско-таджикский словарь > гироскопический

 • 11 зашвартовать

  сов. что мор. лангар партофтан, банд кардан, бастан; зашвартовать корабль киштиро ба соҳил банд кардан

  Русско-таджикский словарь > зашвартовать

 • 12 зашвартоваться

  сов. мор. лангар партофтан

  Русско-таджикский словарь > зашвартоваться

 • 13 заякорить

  сов. что мор. лангар андохтан (партофтан); заякорить судно лангари киштиро андохтан

  Русско-таджикский словарь > заякорить

 • 14 лапа

  ж
  1. панҷа, чанг, пой; медвежья лапа панҷаи хирс; гусиная лапа пои қоз
  2. шох; лапы сосны шоҳҳои коҷ
  3. тех. белча, чангак; лапа якоря чангаки лангар
  4. с.-х. белча <> быть в лапах у кого-л асири панҷаи касе будан; запустить лапу во что, куда аз они худ кардан, соҳибӣ кардан; наложить лапу на что зердаст кардан, мутеъ намудан; писать как курица лапой каҷу килеб навиштан; попасть в лапы кому-л. ба чанголи касе афтодан

  Русско-таджикский словарь > лапа

 • 15 отдариться

  сов. см. отдарить отдать сов.
  1. кого-что гардонда (гашта, пас) додан; отдариться долг қарзи худро адо кардан
  2. кого-что супурдан, додан; отдариться в собственные руки ба дасти худаш супурдан; отдариться дом в аренду ҳавлиро ба иҷора мондан; отдариться в чё-л. распоряжение ба ихтиёри касе додан
  3. что додан, таслим кардан; отдариться город неприятелю шаҳрро ба душман додан
  4. кого-что перен. бахшидан, фидо кардан, нисор кар-дан, дареғ надоштан; отдариться себя искусству умри худро ба санъат бахшидан; отдариться жизнь за кого-что-л. барои касе, чизе ҷон фидо кардан
  5. кого-что и с неопр. додан, мондан; отдариться ребёнка в школу бачаро ба мактаб мондан; отдариться кого-л. в люди уст. касеро ба хизматгорӣ (ба шогирдӣ) додан; отдариться туфли в ремонт пойафзолро ба устохона додан
  II
  кого (выдать замуж) додан; отдариться замуж ба шавҳар додан
  6. кого-что разг. (продать) фурӯхтан, додан; отдариться за бесценок хеле арзон фурӯхтан; даром отдариться муфтдодан // что (заплатить) пул додан; отдариться за подписку сорок рублей барои обуна чил сӯм додан
  7. (об оружии) такон (лат) додан; ружё отдало в плечо милтик кифтро такон дод безл. (об ощущении боли) хала задан; у меня отдаёт в спину миёнам хала мезанад
  8. что мор. кушодан, яла (ҷудо) кардан; суст кардан; андохтан, партофтан; отдариться якорь лангар андохтан
  9. прост. (отойти назад) ақиб гаштан <> отдариться богу душу мурдан, ҷон супурдан; отдариться визит ҷавобан ташриф овардан; отдариться дань 1) кому-чему ҳақ шумурдан, лоик донистан, ба қадри касе, чизе расидан 2) чему гузашт (рӯйхотир) кардан; отдариться дань уважения кому-л. эҳтироми касеро ба ҷо овардан; отдариться должное, отдариться справедливость кому ба қадри кори (хизмати) касе расидан; отдариться кому-л. руку [и сердце] уст. касеро шавҳар ихтиёр кардан; отдариться кому-л. сердце ба касе дил додан; отдариться поклон салом додан; отдариться последний долг кому-л. ба ҷанозаи касе рафтан; отдариться предпочтение кому--чему-л. ба касе, чизе тарҷех додан; отдариться распоряжение амр кардан; отдариться себе отчёт в чем-л. чизеро фаҳмидан (дарк кардан); \отдариться честь 1) кому воен. саломи низомй додан 2) кому-чему арзи эҳтиром кардан; \отдариться на поруки ба кафолат додан, кафил шуда аз ҳабс озод ку-нондан; \отдариться под чей-л. надзор ба зери назорати касе додан (супурдан)

  Русско-таджикский словарь > отдариться

 • 16 подвалить

  I
  сов.
  1. ба соҳил (ба канор) расидан, лангар партофтан; подвалипароход подвалил к пристани пароход ба бандар расид
  2. прост. (прийти) тӯда (гурӯҳ) шуда омадан, бисёр шуда омадан; рехта омадан // безл. боз боридан, болои ҳам боридан; снегу подвалило боз барф борид, барф болои барф борид
  II
  сов. разг.
  1. что, чего андохтан, ҷафс карда мондан; тӯп (тӯда) кардан; подвалить бревна к стене ғӯлачӯбҳоро ба девор ҷафс карда мондан; подвалить землю к деревям ба таги дарахтҳо хок тӯп кардан
  2. что, чего боз андохтан, илова (зам) кардан; подвалить хворосту в костер ба гулхан боз шохаҳои хущк партофтан

  Русско-таджикский словарь > подвалить

 • 17 приставание

  с
  1. (по знач. гл. при­стать 3, 5) шилқин (шумшук) шудан(и); ба соҳил лангар партофтан(и)
  2. шилкинӣ, шумшукӣ

  Русско-таджикский словарь > приставание

 • 18 пристать

  сов.
  1. к кому-чему.часпидан, ҷафс шудан; к платью пристала грань ба курта лой часпид (парид)
  2. к кому разг. (о болезни) гузаштан, часпидан сироят кардан; ко мне пристал грипп грипп ба ман часпидааст
  3. к кому-чему разг шилқин (шумшук) шудан, чақидан гаранг (безор) кардан, ба ҷон раондан, дилбазан (дилгазон) кардан пристать с вопросами бо саволи бисёр гаранг кардан
  4. к кому-чему разг. ҳамроҳ шудан, аз дунбол кашола шудан к стаду пристала чужая корова гови бегона ба пода ҳамроҳ шуд
  5. к чему ба соҳил (ба бандар) ҷафс шуда истодан ба соҳил лангар партофтан; пристать к берегу ба соҳил расида истодан
  6. уст.прост. (расположиться) манзил каран (гузидан), таваққуф кардан, истода мондан, қарор гирифтан
  7. безл. кому чаще с отриц. муносиб (лоиқ) будан, шоиста (сазовор) будан, зебидан; вам не пристало так говорить ин гапҳо ба шумо намезебад // уст. (прийтись к лицу) зебидан шинам омадан
  8. обл. (устать) хаста (монда) шудан, шалпар (бемадор, ҳалок) шудан <> пристать как банный лист прост. кана барин часпидан; пристать с ножом к горлу прост, аз гулӯ гирифтан

  Русско-таджикский словарь > пристать

 • 19 рог

  м
  1. шох; оленьи рога шохҳои гавазн
  2. буғ, бук, карнай, шайпур; трубить в рог буғ (карнай) кашидан
  3. чангак; рог якоря чангаки лангар
  4. уст. и обл. (мыс) димоға <> наставить рога кому-л. 1) (изменить мужу) ба шавҳар бевафогӣ кардан 2) (быт любовником чьей-л. жены) хушдори зани касе будан; обломать рога кому-л. доди касеро додан, мӯй барин мулоим кардан; сломить рога кому-л. уст. шох шикастан, шасти касеро гардондан, парҳои касеро хамондан: брать (взять) быка за рога якбора ба кори асосӣ шурӯъ кардан; в бараний рог согнуть (скрутить) кого-л. ба тахта кашидан; как (будто, словно, точно! из рога изобилия бисёр фаровон, мулк чёрту на рога, у чёрта на рога прост дар ким-кадом гӯр, дар кимкуҷо

  Русско-таджикский словарь > рог

 • 20 стать

  I
  сов.
  1. хестан, рост хестан, аз ҷо хестан рост шудан; истодан; стать на цепочки ба нӯги по истодан; волосы стали дыбом мӯйҳо сих шуда монданд
  2. истодан, ҷой гирифтан; стать лагерем дар кароргоҳ ҷой гирифтан
  3. истодан, аз ҳаракат мондан; часы стали соат хобид; мотор стал мотор истод; лошади стали аспҳо аз ҳаракат монданд
  4. ҷойгир шудан, ғунҷидан; диван здесь не станет диван ин ҷо намеғунҷад
  5. таваккуф кардан; стать на якорь лангар андохтан
  6. сар кардан, ба коре шурӯъ кардан; стать на караул посбон шуда истодан <> -стать горой за кого-что пуштибон шудан; стать грудью за кого-что сина сипар кардан; стать поперёк горла кому дилбазан шудан, ба ҷон расондан; стать поперёк пути кому-л. пеши роҳи касеро гирифтан; стать в копеечку бисьёр қимат афтидан; стать во главе чего-л. дар сари чизе истодан; стать в тупик ноилоҷ монондан; стать на дыбы қатъиян мукобил шудан, пошна задан; стать на задние лапки перед кем хушомадгӯиро сар кардан, лаганбардор шудан; стать на колени таслим шудан, гардан фуровардан; стать на ноги 1) сиҳат шудан 2) мустакил шудан 3) аҳволи моддии худро беҳтар кярдан; стать на одну доску с кем-л. ба касе баробар шудан; стать на пути см. стать поперёк пути; стать на путь чего ихтиёр кардан; стать на стражу (на страже) чего-л. пуштибони чизе шудан, чизеро дифоъ кардан; дело стало кор хоб карда монд; за чем дело стало? чаро кор пеш намеравад?; ни \статьть ни сесть сӯзан партоӣ - рост меистад
  II
  ж
  1. кадду қомат, андом, сохти бадан
  2. зот; лошадь арабской стати аспи зоти тозӣ
  3. перен. уст. хо-сият
  4. в знач. сказ. со словами «что за, какая» уст.: чӣ ҳоҷат <> под стать 1) шабеҳ, монанд 2) мезебад, шинам, зебо; с какой стати? чаро? барои чӣ?
  сов.
  1. ҳамчун феъли ёридиҳанда кор фармуда мешавад: сар (шурӯъ) кардан; он сразу стал работать вай якбора ба кор сар кард; он стал заниматься на курсах вай ба хондан дар курс шурӯъ кард
  2. в сочет. с неопр.\ я стану тебе помогать ман ба ту ёрй медиҳам; я не стану тебя слушать ман гапи туро гӯш намекунам
  3. кем-чем безл. в сочет. с тв. или с прил. в тв. или им. означает «сделаться», «превратиться» шудан, гардидан; стать счастливым хушбахт шудан; он стал очень нервным вай бисьёр асабӣ шуд; в доме стало холодно хона хунук шуд; стать взрослым калон шудан; стать врачом духтур шудан
  4. шудан, воқеъ шудан, рӯй додан; что с ним стало? ба вай чӣ шуд?
  5. кого-чего безл. с отриц. намондан, тамом шудан; сил не стало қувва намонд
  6. разг. расидан, кифоя будан; станет ли на это времени? ба ин (кор) вақт мерасида бошад?
  7. прост. истодан, арзидан, афтидан; во сколько вам стало пальто? ин пальто ба шумо чанд пул афтид? <> во что бы то ни стало бо кадом роҳе ки бошад, ҳар навъ карда, ҳар чӣ бошадҳам; незаниматьстать чего прост. фаровон, мӯл, сероб; стало быть вводн. сл. (следовательно, значит) пас, набошад, яъне; стало быть, его нет дома пас ӯ дар хона нест; с него станет вай метавонад, аз дасти вай ҳар кор меояд

  Русско-таджикский словарь > стать

См. также в других словарях:

 • лангар — [لنگر] 1. оҳани вазнини махсуси занҷирдор, ки вақти таваққуфи киштиҳо барои устувор истодани онҳо ба об мепартоянд: лангари киштӣ; лангар андохтан // лангар партофтан а) ба об лангар партофтани киштӣ барои аз ҳаракат боздоштан (дар бандар); б)… …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • Лангар — (Пангат)  пища, которую традиционно раздают в бесплатных столовых в сикхских гурудварах. Термином «лангар» также называют сами столовые. Начало этой традиции положил первый сикхский гуру Нанак. Принципом Лангара являе …   Википедия

 • лангарӣ — [لنگري] мансуб ба лангар 3; табақи лангарӣ табақи бисёр калон …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • ЛАНГАР —         общинная трапезная при гурдваре. Совместное принятие пищи в Л. является элементом сикхского ритуала и символизирует равенство и братство сикхов, происходящие из отрицания ими кастовой иерархии. Особое значение Л. приобрели при гуру Амар… …   Словарь индуизма

 • Резван, Ефим Анатольевич — Резван Ефим Анатольевич Дата рождения: 7 октября 1957( …   Википедия

 • Ефим Анатольевич Резван — Резван Ефим Анатольевич Дата рождения: 7 октября 1957 года Место рождения: г. Ленинград Гражданство …   Википедия

 • Ефим Резван — Резван Ефим Анатольевич Дата рождения: 7 октября 1957 года Место рождения: г. Ленинград Гражданство …   Википедия

 • Резван, Ефим — Резван Ефим Анатольевич Дата рождения: 7 октября 1957 года Место рождения: г. Ленинград Гражданство …   Википедия

 • Резван Ефим Анатольевич — Дата рождения: 7 октября 1957 года Место рождения: г. Ленинград Гражданство …   Википедия

 • Ричард Хоу — Хоув, Ричард, 1 й эрл Хоув Richard Howe, 1st Earl Howe 8 марта 1726(17260308)  5 августа 1799 Прозвище Black Dick Место рождения …   Википедия

 • Хоув, Ричард, 1-й эрл Хоув — Richard Howe, 1st Earl Howe 8 марта 1726(17260308)  5 августа 1799 Прозвище Black Dick Место рождения …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.