Перевод: с русского на все языки

ДАРКА

 • 1 баклушник

  -ца байдич, ле[о]дар (р. -ря), ле[о]дарка, ледащо (общ.), ледащиця (общ.).
  * * *
  ле́дар, -я; леда́що, леда́щи́ця, ба́йдич

  Русско-украинский словарь > баклушник

 • 2 баклушница

  ле́дарка; леда́що, леда́щи́ця

  Русско-украинский словарь > баклушница

 • 3 бездельница

  1) неробітниця, нероба;
  2) шахрайка, крутійка, дурисвітка.
  * * *
  1) неро́ба, ле́дарка; леда́що, ледащи́ця; гультя́йка, гольті́пака, гультіпа́ка; лайда́чка
  2) шахра́йка; круті́йка, дури́світка

  Русско-украинский словарь > бездельница

 • 4 владетельница

  1) см. Владелица;
  2) (государыня) володарка, владарка, державиця, господиня, пані.
  * * *
  1) волода́рка и воло́дарка, вла́дарка и влада́рка, держа́виця; господи́ня

  Русско-украинский словарь > владетельница

 • 5 владычица

  1) владичиця, володарка;
  2) Владичиця, Божа Мати.
  * * *
  1) ( повелительница) волода́рка и воло́дарка, вла́дарка и влада́рка, влади́чиця
  2) ( Богородица) церк. влади́чиця

  Русско-украинский словарь > владычица

 • 6 властительница

  володарка, владарка, господиня, пані, державиця, зверхниця, можновладниця.
  * * *
  торж.
  воло́дарка и волода́рка, вла́дарка и влада́рка, держа́виця, господиня

  Русско-украинский словарь > властительница

 • 7 головоломка

  1) морока, заморока;
  2) (двуколка) біда, бідарка.
  * * *
  заморо́ка

  Русско-украинский словарь > головоломка

 • 8 государыня

  володариця, державиця; цариця, цісарева (гал.). Милостивая государыня - високоповажна (шановна) добродійко, пані.
  * * *
  1) госуда́риня; цари́ця; імператри́ця
  2) па́ні, воло́дарка и волода́рка

  Русско-украинский словарь > государыня

 • 9 завертеть

  -ся
  1) завертіти, -ся, замолоти, -ся, закрутити, -ся, крутнути, -ся, заверетенити. - ся. -ться волчком - задзиґати(ся), закружляти, млинком піти. [Собача замололо хвостиком (Васильч.). Голуб перед образами крутнувсь на нитці (Коцюб.). Таку ману пустив, що я так на місці й зверетенилася. Дарка закружляла в инший бік (Л. Укр.). Листочок пішов млинком за вітром (Свидн.)]. Всё перед моими глазами -телось - все мені ті очах закрутилося, зверетенилося, світ мені в очах закрутивсь (Крим.);
  2) -теть голову (закутать) - замотати, умотати голову в що, (насм.) закушкати, закурменити голову, закутушкатися чим. [Закушкала собі голову та вуха і нічого не чує. Ач як закутушкалася: тепер хоч з гармати бий, так не почує (М. Грінч.)].
  * * *
  заверті́ти, -рчу́, -рти́ш, закрути́ти; ( хвостом) завиля́ти, замаха́ти, замоло́ти, -ме́ле

  Русско-украинский словарь > завертеть

 • 10 закружиться

  1) (описывая круги) закружити, закружляти, закрутитися, завертітися, з(а)веретенитися, піти обертом, обертнем. [Дарка вихром закружляла в инший бік (Л. Укр.). Закрутились пісковаті вихри (Л. Укр.). В очах усе закрутилося (М. Вовч.). Усе заверетенилось у мене в очах (Г. Барв.). Коло сусіди завертівся чоловік якийсь незнайомий (Новом. п.). Усе пішло обертнем (М. Вовч.)]; (о голове) закрутитися, піти обертом, заморочитися, замакітритися. [Глянула я вниз, голова моя заморочилась і я прокинулася (Н.- Лев.). Голова піде обертом (Васильч.). Так у його в голові замакітрилось (Г. Барв.)]. Мысли - лись в голове - думки завихорилися (закрутилися) в голові. -ться вихрем (завихриться) - закружлятися вихром, завихрити(ся), завихоритися, повихритися;
  2) (сбиться с пути) зблудити(ся), зблукатися, (зап.) блудом (у блуд) піти.
  * * *
  ( начать кружиться) закрути́тися, -кручу́ся, -кру́тишся, закружи́тися, -кружу́ся, -кру́жишся, закружи́ти, закружля́ти; ( дойти до головокружения) запа́морочитися; ( завертеться) зверете́нитися, заверете́нитися

  голова́ \закружиться лась, \закружиться лось в голове́ — голова́ закрути́лася (запа́морочилася, пішла́ о́бертом), в голові́ закрути́лося (запа́морочилося; замакі́трилося); світ замакі́трився

  Русско-украинский словарь > закружиться

 • 11 зардеть

  и Зардеться зашарі[и]тися, зачервонітися; (загореться) зайнятися, розпалатися (- лаюся, -єшся) и розпалитися (-люся, -лишся), спаленіти, зажеврітися, (о плодах, ягодах) зашарі[и]ти(ся), зачервоніти(ся). [Я цілуватиму вустонька гожі, щоб загорілись, щоб зашарілись, наче ті квітоньки з дикої рожі (Л. Укр.). Гафійка зашарилась вся, навіть поночі видко було (Коцюб.). Зайнялися гори (Олесь). Дарка спаленіла (Л. Укр.). Пухкенькі щічки так і зажеврілись (Тесл.). Зачервонілася, як та квіточка (Куліш)]. -деться чем (разгореться, вспыхнуть) - спалахнути, запалати, розпалитися чим. Его взгляд -делся ревностью, ненавистью - його погляд спалахнув (запалав) ревнощами, (з)ненавистю. Зардевшийся - зашарілий, спаленілий, зачервонілий, зажеврілий.
  * * *
  зашарі́ти, зашарі́тися; ( покраснеть) зачервоні́ти, зачервоні́тися, почервоні́ти, зажевріти, заже́врітися, розже́врітися, розже́вріти; ( вспыхнуть румянцем) зайня́тися, -йму́ся, -йме́шся, спалені́ти, запаші́ти

  Русско-украинский словарь > зардеть

 • 12 ленивица

  см. Лентяйка.
  * * *
  ле́дарка; валя́ка; неро́ба

  Русско-украинский словарь > ленивица

 • 13 лентяйка

  лін(т)юха, лін(т)юга, ледарка, ледащо (-ща: ср. р.), ледащиця; (бездельница) нероба, неробітниця. [Люди говорять, що я ледащиця, не хочу робити (Хведор.). І ти прийшла обідати, моя неробо? (Звин.)].
  * * *
  ле́дарка; валя́ка; неро́ба

  Русско-украинский словарь > лентяйка

 • 14 обладательница

  посідачка, володарка, владарка, обладарка.
  * * *
  воло́дарка и волода́рка, володі́льниця; вла́сниця; та, яка́ (що) володі́є (ма́є)

  Русско-украинский словарь > обладательница

 • 15 одноколка

  ум. -лочка біда, бідка, бідарка, вигідка. [Бідкою їхав, а тепер спина болить. Приїздив вигідкою].
  * * *
  одноко́лка

  Русско-украинский словарь > одноколка

 • 16 переводчик

  -чица
  1) перекладальник, -ниця, перекладач, -дачка, перекладчик, -чиця, перекладар, -дарка;
  2) товмач;
  3) см. Переводитель.
  * * *
  1) переклада́ч, -а
  2) перебива́ч, -а, переві́дник

  Русско-украинский словарь > переводчик

 • 17 переменять

  переменить переміняти, перемінити, зміняти и змінювати, змінити, (сов.) заміняти що на що, (изменять) відміняти, відмінити що, (о мног.) поперемінювати, позмінювати, повідмінювати и попереміняти, позміняти, повідміняти. [Переміни мені цю шапку на иншу, бо вона мала на мене. Уже земля хоче сніг змінять на пишні квіти (Самійл.). Дарка не знала, як одмінити розмову (Л. Укр.). Віру відмінити. Попереміняла йому усе плаття, нагодувала його, напоїла (Чуб.)]. -нить бельё - взяти (несов. брати) сорочки. [Він що-неділі сорочки бере]. -нить платье - перемінити вбрання, перебратися. -нить квартиру - перемінити квартиру. -нить дно в чём-л. - переднити що. -нить голос - змінити (відмінити) голос. -нить убеждения, мнение - змінити переконання, думку. -нить образ жизни - змінити (лад) життя. Переменённый - перемінений, змінений, відмінений.
  * * *
  I несов.; сов. - перемен`ить
  переміня́ти и перемі́нювати, переміни́ти и попереміня́ти и поперемі́нювати; ( изменять) змі́нювати и зміня́ти, зміни́ти и позмі́нювати и позміня́ти
  II
  ( обменять) несов. переміня́ти

  Русско-украинский словарь > переменять

 • 18 повелительница

  воло́дарка и волода́рка, влада́рка и вла́дарка; вели́тельяка

  Русско-украинский словарь > повелительница

 • 19 подпоясывать

  -ся, подпоясать, -ся підперізувати, -ся, підперезати, -ся, уперізувати, -ся, уперезати, -ся, (о мног.) попідперізувати, -ся, повперізувати, -ся; бути підперезаним чим. Срв. Опоясывать. [Попідперізуй дітей, бо вітер на-дворі. Дарка на ході підперізувалась (Л. Укр.)]. -сать сноп - звязати снопа перевеслом. Подпоясанный - під[у]перезаний, (о мног.) попід[пов]перізуваний чим.
  * * *
  несов.; сов. - подпояс`ать
  підпері́зувати, підпереза́ти и попідпері́зувати, упері́зувати, упереза́ти

  Русско-украинский словарь > подпоясывать

 • 20 Заведывающий

  Заведующий, -щая чем завід(ув)ач, -ачка, (гал.) завідатель, -телька чого; голова чого; орудар (-ря), -дарка, (гал.) зарядця (м. р. -дці).

  Русско-украинский словарь > Заведывающий

См. также в других словарях:

 • Дарка —     (Санскр.) Родовые духи колариан. Источник: Теософский словарь …   Религиозные термины

 • ДАРКА — (Санскр.) Родовые духи колариан …   Теософский словарь

 • бідарка — и, розм. Жін. до бідар …   Український тлумачний словник

 • бідарка — іменник жіночого роду, істота …   Орфографічний словник української мови

 • Код ангела — D.N.Angel Обложка первого тома японского издания манги ディー・エヌ・エンジェル (Дэи.Эну.Эндзиэру) Код Ангела Жанр романтика, фэнтези Манга Автор Юкиру Сугисаки …   Википедия

 • Bastard!! — Destructive God of Darkness Обложка первого тома манги バスタード!! 暗黒の破壊神 (Bastard!! Destructive God of Darkness) Ублюдок!! Сокрушитель Тьмы Ba …   Википедия

 • Дэнни-призрак — Danny Phantom …   Википедия

 • Воины-скелеты — Skeleton Warriors Жанр Научная фантастика Создатель Виктор Дал Чел Роли озвучивали Jeff Bennett Nathan Carlson Philip L. Clarke Michael …   Википедия

 • Денни Призрак — Дэнни призрак Danny Phantom Тип Анимационный сериал Режиссёр Butch Hartman Композитор Гай Мун …   Википедия

 • Дэнни-призрак (мультсериал) — Дэнни призрак Danny Phantom Тип Анимационный сериал Режиссёр Butch Hartman Композитор Гай Мун …   Википедия

 • Дэнни - Призрак — Danny Phantom Тип Анимационный сериал Режиссёр Butch Hartman Композитор Гай Мун …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «ДАРКА» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.