Перевод: с русского на все языки

ВИСП

 • 1 Висп, Кеннильворти

  Whisp, Kennilworthy
  Квиддитч сквозь века, Волшебники

  Русско-английский словарь Гарри Поттер (Народный перевод) > Висп, Кеннильворти

 • 2 воспевание

  оспівування [Оспівування минулого України (Єфр.)], виспівування, співання чого, вихваляння, виславлювання (піснями).
  * * *
  оспі́вування, прославля́ння, просла́влення, вихваля́ння

  Русско-украинский словарь > воспевание

 • 3 воспевать

  воспеть оспівувати, оспівати, виспівувати, виспівати, співати кого, що.
  * * *
  торж.; несов.; сов. - восп`еть
  оспі́вувати, оспіва́ти, ( прославлять) прославля́ти, просла́вити, сла́вити, усла́вити; ( восхвалять) вихваля́ти и вихва́лювати, ви́хвалити

  Русско-украинский словарь > воспевать

 • 4 воспетый

  оспіваний, виспіваний, уславлений піснями (в піснях).
  * * *
  оспі́ваний, ви́співаний, просла́влений

  Русско-украинский словарь > воспетый

 • 5 вызревать

  вызреть достигати, достигти, спіти, виспіти, доспівати, доспіти, достоювати, - ся, достояти. [Ще груші не достояли, не рви]. Вызрелый - достиглий, стиглий, доспілий, поспілий.
  * * *
  несов.; сов. - в`ызреть
  визріва́ти, ви́зріти; (о плодах, хлебах) доспіва́ти, доспі́ти, достига́ти, достигнути и дости́гти, несов. спі́ти, спілі́ти

  Русско-украинский словарь > вызревать

 • 6 выпевать

  -ся, выпеть, -ся виспівувати, -ся, виспівати, -ся. [Грає кобзар, виспівує. Виспівається, то добре співатиме. Виспівав собі аж три карбованці]. Выпетый - виспіваний.
  * * *
  несов.; сов. - в`ыпеть
  виспі́вувати, ви́співати

  Русско-украинский словарь > выпевать

 • 7 выпеваться

  несов.; сов. - в`ыпеться
  виспі́вуватися, виспіватися

  Русско-украинский словарь > выпеваться

 • 8 выражать

  -ся, выразить, -ся
  1) см. Обнаруживать, -ся, обнаружить, -ся;
  2) (определять) визначати, -ся, визначити, -ся. [Повинність соціялістів під час війни не можна визначити однією думкою (Грін.)];
  3) (словами) висловлювати, -ся, висловити, -ся. [Не так висловив], виливати, -ся словом, вилити, -ся словом, у слові; (высказывать, -ся) виповідати, -ся, виповісти, -ся, вимовити, змовити. [Кожен народ виповідає свої думки, свій погляд по- свойому. Не змовлю я своєї думки]. Если можно так выразиться - коли можна так висловитися; сказати-б. [Характеризує воно дух епохи, передає її, сказати-б, непропащі пахощі (Єфр.)]. Выразить на письме - висловити листовно, списати. Выражать пением - вимовляти співом, виспівувати. -ать мимикой - говорити на мигах, мімікувати. Выражать нетерпение - нетерпеливитися. В-ать охоту - охотитися, поохотитися. В-ать желание принять участие в чём, присоединиться к чему - зголошуватися, зголоситися до чого;
  4) (передавать) віддавати, віддати. [Що-ж до букви ю, то вона має віддавати в старій сербській графіці звук jo (Кримськ.)]. Выражаемый -
  1) виявлюваний;
  2) визначуваний;
  3) висловлюваний, вимовлюваний. Выраженный -
  1) виявлений;
  2) визначений;
  3) висловлений, вимовлений, виповіджений; (переданный) відданий. Ясно, определённо выраженный - виразний. [Виявляється виразне бажання сховати частину правди (Грінч.)].
  * * *
  несов.; сов. - в`ыразить
  1) виража́ти, ви́разити; ( словами) висло́влювати, ви́словити; ( отражать) відбива́ти, відби́ти; ( обнаруживать) виявля́ти, ви́явити; ( передавать) передава́ти, переда́ти

  \выражать жела́ние — висло́влювати, ви́словити (виявляти, ви́явити, виража́ти, ви́разити) бажа́ння

  2) (обозначать, исчислять) виража́ти, ви́разити

  Русско-украинский словарь > выражать

 • 9 выспевание

  виспіва́ння, вистига́ння

  Русско-украинский словарь > выспевание

 • 10 выспевать

  выспеть см. Вызревать, вызреть.
  * * *
  несов.; сов. - в`ыспеть
  виспіва́ти, ви́спіти, вистига́ти, ви́стигти и ви́стигнути; ( вызревать) визріва́ти, ви́зріти

  Русско-украинский словарь > выспевать

 • 11 девица

  1) дівчина, (в песнях и обрядах) дівиця [Зоря-зоряниця, красная дівиця] (ум. дівонька, дівця, дівочка, дівча (р. -ати), дівчинонька, дівчиночка), панна (ум. панночка, панянка); соб. дівоцтво, дівота (ж.), дівчата (р. -чат). Девица взрослая - дівчина на порі, на відданню. Жить в девицах - дівувати, дівочити. [Це було ще тоді, як ми з тобою дівували. Їй таки довгенько довелося подівувати - двацять і п'ятого году заміж пішла]. Девица, родившая ребенка - покритка, (на)критка. Стать девицею - подівочитися. [Баби наче подівочилися, так виспівують];
  2) девица в зелени, бот. - нечесані панночки.
  * * *
  тж. д`евица; фольк.
  ді́вчина; діви́ця

  в деви́цах — ді́вчиною; ді́вкою, у дівка́х

  кра́сная де́вица — фольк., шутл. кра́сна діви́ця (ді́вчина)

  Русско-украинский словарь > девица

 • 12 добывать

  -ся, добыть, -ся добувати, -ся, добути, -ся, здобувати, -ся, здобути, -ся, видобувати, -ся, видобути, -ся, а специальнее - діставати, сов. дістати, (приобресть) придбати, розідбати, (наконец достичь) доскочити чого, засягати чого, сов. засягти, запобігати, запобігти чого, дороблятися, сов. доробитися чого, сов. розстаратися про що. [Або добути, або вдома не бути (прик.). Чи се-ж не та земля, що здобували для нас батьки своєю кров'ю й потом? (Л. Укр.). Здобувся чоловік лиха. А хто-ж тобі гетьманськую булаву дістане? (Рудан.). Кривавим потом дороблятися хліба насущного. Ні за які гроші не доскочиш (Куліш). Роботою засягне собі щастя (Мирн.). Запобігай світа, поки служать літа (Ном.). Треба розстаратися про гроші]. Добыть (заработать) с трудом, с горем пополам - розгорити, загорювати що, розгорюватися на що. [Тяжко загорьований хліб їмо. Як-небудь розгорюємось на скотинку (Мирн.)]. Трудно (бывает) добывать что - трудно (сутужно) на що. [На сіль було трудно (Куліш)]. Добываемый - добуваний. [Власник землі брав собі по копійці з пуда добуваного вугілля]. Добытый - здобутий. Добывающий - добувальний, видобутний; сировинний. [Добувальна та обробна промисловість. Сировинна промисловість]. Добытое тяжёлым трудом - кривавиця. [За чужую кривавицю купив у церкву плащаницю (Ном.)]. Добыть работой - приробити. [Збутися не довго, а спробуй приробити]. Добыть пением - виспівати. [Виспівав собі дівчину любу та гарну (М. Вовч.)]. Добыть нищенством - вижебрати; обманом - видурити; борьбой - вибороти и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - доб`ыть
  1) (что) добува́ти, добу́ти и мног. подобува́ти, здобува́ти, здобу́ти (що); ( с трудом приобретать) добува́тися, добу́тися, здобува́тися, здобу́тися, роздобува́тися, роздобу́тися (чого)
  2) горн. добува́ти, добути, видобува́ти, ви́добути

  Русско-украинский словарь > добывать

 • 13 заливаться

  залиться
  1) (за что) заливатися, залитися и заллятися, затікати, затекти за що; (вливаться) уливатися, улитися, утікати, утекти куди, в що;
  2) (обливаться) заливатися, залитися и заллятися, обливатися, облитися (обіллятися) чим, (кровью ещё) заюшитися, підпливати, підплисти (підпливти) кров'ю; см. Обливаться. -ться слезами - заливатися, залитися и заллятися, обливатися, облитися и обіллятися, умиватися, умитися сльозами (слізьми), заходитися, зайтися сльозами (слізьми, плачем), підпливати, підплисти и підпливти сльозами (слізьми), розливатися (сльозами), ревне плакати. [Назад обернуся та сльозами заллюся (Пісня). І як кинув Україну, сльозами заллявся (Рудан.). Зігнувшись, розливалася сльозами (Мирн.). А вони так і розливаються, плачуть (Квітка). І що вже плакав! так і підпливає сльозами (Квітка)];
  3) (затопляться) заливатися, залитися и заллятися, підпливати, підплисти и підпливти чим, бути залитим, поні[пой]матися, по(й)нятися чим. [Сріблом підпливає, повіддю вилискує Полісся під місяцем (Васильч.). Риданням Іудея пойнялась (Л. Укр.)]. Луга -ваются водой - луки (луги) заливає (понімає) вода, луки (луги) підпливають водою;
  4) (тонуть) заливатися, залитися и заллятися чим. [Поринаєш, - не дай Боже, заллєшся водою (Куліш)];
  5) (напиваться) наливатися, налитися. [Дай, Боже, гостя, то й наллюся (Чуб. I)]. -ться смехом, хохотом - заливатися, залитися и заллятися сміхом (зо сміху), реготом (з реготу), розлягатися, розлягтися сміхом, реготом (з реготу), залягатися, залягтися сміхом, реготом, заходитися, зайтися сміхом, реготом (з реготу), зареготіти (-гочу, -тиш), зареготати(ся) (-гочу(ся), -гочеш(ся)), заходитися, зайтися; (криком, кашлем) заходитися, зайтися криком, кашлем, від крику, від кашлю. [Панночка залилась сміхом (Л. Укр.). Дівчата заливаються з реготу (Мирн.). Залягається сміхом (Л. Укр.). З-заду Грицько розлягавсь із реготу (Мирн.)]. -ваться - (о поющ. человеке, птице) розлягатися; (о соловье) розкочуватися, розлягатися; (о собаке) розтинатися; (о муз. инструм.) вихилятися, грати аж співати; (о колокольчике) голосити, затинати. [Тьохкає, аж розлягається в садку соловейко (Коцюб.). А скрипочка вихиляється, до живого доймає (Васильч.). А скрипочка грає аж співає (Звин.). Чуєте, як дзвоник голосить (Кониськ.). Дзвони дзвонять, затинають (Звин.)]. -ваться песней - співати-розлягатися. [В кущі по-за камінням співав-розлягався соловейко (Григор.)]. -ваться соловьём - соловейком розлягатися, виводити (виспівувати) як соловейко.
  * * *
  несов.; сов. - зал`иться
  залива́тися, зали́тися, -ллю́ся, -ллє́шся и залля́тися, -ллю́ся, -ллє́шся; ( лаем - о собаках) ґвалтува́ти, -ту́ють, заґвалтувати, валува́ти, -лу́ють, завалува́ти, лементува́ти, -ту́ють, залементува́ти; (смехом, слезами) захо́дитися, -джуся, -дишся, зайти́ся, -йду́ся, -йде́шся

  \заливаться ться румянцем (кра́ской) — сов. зашарі́тися, зачервоні́тися; зайти́ся рум'я́нцем

  \заливаться ться слеза́ми — залива́тися, зали́тися (розлива́тися, розли́тися и розілля́тися) слізьми (сльоза́ми, пла́че́м); захо́дитися, зайти́ся пла́че́м (від пла́чу́, від сліз)

  Русско-украинский словарь > заливаться

 • 14 зреть

  смотреть)
  I. дивитися, глядіти, на кого, на що, (в поэзии) з(д)ріти (зрю, зриш) на що, на кого, кого, що, (созерцать) споглядати на що и що; см. Глядеть. [Не зрять Бога над собою (Шевч.). Предки наші зріли, як кров'ю плинули річки (Самійл.)].
  II. Зреть -
  1) (спеть) стигнути, достигати, доходити, спіти, до[по]співати, виспівати, (редко, в песнях) зріти; см. Спеть, Дозревать. [Ой з-за гори вітер віє - калина не спіє (Чуб. V). І вітер не віє, сонце не гріє, калина не зріє (Метл.)]. Хлеб -ет - хліб стигне, доспіває. Яблоки - ют - яблука достигають, доходять;
  2) (достигать развития) доспівати, (о человеке) доходити зросту, розуму, доспілого розуму. Нарыв -ет - болячка набирає. Мысль, ум -ет - думка, розум доходить розвитку, виспіває. У меня давно -ет одна мысль - в мене давно зростає (наспіває) одна думка.
  * * *
  I
  ( достигать зрелости) зрі́ти; ( дозревать) дозріва́ти; (о плодах, хлебах) спі́ти, достига́ти, сти́гнути, спілі́ти
  II
  1) ( видеть) ба́чити; зріти, здрі́ти
  2) ( смотреть) диви́тися, -влю́ся, -вишся; зрі́ти

  Русско-украинский словарь > зреть

 • 15 назревание

  I. см. Назирание.
  II. Назревание -
  1) настигання, наспівання, до[по]співання;
  2) набирання, виспівання, вистигання;
  3) наспівання; зростання; наставання. Срв.
  II. Назревать.
  * * *
  назріва́ння; наспіва́ння, настига́ння; виспіва́ння, набира́ння

  Русско-украинский словарь > назревание

 • 16 напевать

  напеть
  1) (про себя, только несов.) наспівувати, (гал.) лебедіти, (под нос себе) мугикати, курникати, кургикати що. [Ходить, щось думає, стиха наспівує (Васильч.). Зачав пісню лебедіти слізними словами (Млака). Арію якусь мугикав стиха (Шевч.). Бондар барило й бочку набиває, та ще й курникає (Шевч.)]. Он давно мне -вает (про) это (об этом, эту песенку) - він давно мені про це или цієї (пісні) співає (зап. піє);
  2) (для грамоф. пластинки и т. п.) наспівувати, наспівати, (о мног.) понаспівувати що. Я -пел ему за это порядком - я добре вичитав йому за це;
  3) (зарабатывать пеньем) заспівувати, заспівати, виспівувати, виспівати що. [Співав цілий вечір, та й карбованця не виспівав (Сл. Ум.)];
  4) кому на кого - см. Наговаривать 2. Напетый -
  1) наспіваний, понаспівуваний;
  2) заспіваний, виспіваний. -ться -
  1) наспівуватися, мугикатися, курникатися, кургикатися;
  2) наспівуватися, бути наспівуваним, наспіваним, понаспівуваним и т. п.;
  2) (вдоволь, сов.) наспіватися, (диал.) напі(я)тися; намугикатися, накурникатися, накургикатися.
  * * *
  несов.; сов. - нап`еть
  наспі́вувати, -співую, -співуєш, наспіва́ти; (несов.: под нос) муги́кати, -ги́каю, -ги́каєш и -ги́чу, -ги́чеш, тринди́кати, курни́кати, диал. курги́кати, -ги́чу, -ги́чеш

  \напеватьть в у́ши — перен. наспі́вувати, наспіва́ти у ву́ха, накува́ти, нату́ркати (натурча́ти)

  Русско-украинский словарь > напевать

 • 17 носок

  1) (ум. от Нос) - а) см. Носик 1; б) дзюбок, дзьобок (-бка), (реже) носок (р. но[і]ска); срв. Нос 2. [Рання пташка носок чистить (Чуб. I)]. С воробьиный -сок - з комареву ніжку;
  2) (предмета, орудия) носок, ріжок (-жка); (кончик) кінчик; (острый конец яйца) носок и носик;
  3) (посуды) носок, носик, пиптик, пипка, (диал.) циплик (-ка), рулька. [Чайник з відбитим пиптиком (Брацл.). Циплик у лійки, в самоварі (Липовеч.). Хто се одбив рульку? (Київщ.)];
  4) (обуви) носок, (редко ніс (р. носа)), носак; (-ка), (диал.) висп'яток (- тка), (перед) перед (-да), передок (-дка). [Вдарив його носаком (Сл. Гр.)]. -ски - носки, (переды) переди (-дів), передки (-ків). [Перебуйся назад носками (Номис). Висп'ятками бити (Драг.). В чоботях старі халяви, а переди і підошви нові (Звин.). Дивився на передки своїх черевиків (Васильч.)]. Бить мяч с -ска - бити м'яч(а) носком (передком). Бороться с - ска - боротися нога об ногу;
  5) (чулка) носок. Навязать у чулок -ски - доплести до панчіх носки;
  6) (короткий чулок) шкарпетка. -ски - шкарпетки (-ток). [Мусів скинути чоботи і пішов на баштан в самих шкарпетках (Н.-Лев.)];
  7) (гарпун) гарпуна (-ни).
  * * *
  I см. носки II
  1) уменьш. носо́к, -ска́; ( носик) но́сик

  игра́ в \носок ски — карт. гра в носка́ (в но́са)

  2) (передний край ступни, обуви, чулка) носо́к

  на \носок ска́х идти (поднима́ться) — на носка́х іти́ (підніма́тися, підійма́тися)

  с \носок ска бить, уда́рить — з носка́ би́ти, ударити, сов. копну́ти

  Русско-украинский словарь > носок

 • 18 петь

  певать
  1) співати, (диал.) піти, піяти. [Кому добре, той співає, кому зле, той плаче. Ще кури не піяли, як він зірвався (Стеф.)]. Петь что и о ком, о чём - співати чого (реже що) и за (про) кого, за (про) що. Петь песни, весенние (свадебные) песни - співати пісень, веснянок, весільних пісень. [Катря вже подругувала з сільськими дівчатками - веснянок уміла співати (М. Вовч.). І пісні їй піли пташенята божі (Рудан.)]. Петь-заливаться - співати-розлягатися, лящати. [В кущі співав-розлягався соловейко. Соловейко лящить (Тесл.)]. Петь басом - співати баса (и басом), басувати. Петь вполголоса, под нос песню - мугикати, кургикати пісню (и пісні). Петь обедню молебен - співати службу (обідню), молебень. Петь одну песню, одно и то же - після тієї та знов тієї співати. Теперь он другое поёт - тепер він иншої (не те) співає (заспівав). Любящий петь - співучий, співливий;
  2) (воспевать кого, что) співати про кого, про що, виспівувати, виспівати, оспівувати, оспівати кого, що. Петый -
  1) співаний;
  2) см. Отпетый 2.
  * * *
  1) співа́ти; ( распевать) виспі́вувати
  2) ( воспевать) співа́ти, оспі́вувати, виспі́вувати

  Русско-украинский словарь > петь

 • 19 петься

  певаться співатися, пітися.
  * * *
  1) безл. співа́тися
  2) страд. співа́тися; виспі́вуватися; співа́тися, оспі́вуватися, виспі́вуватися

  Русско-украинский словарь > петься

 • 20 пинок

  (с)тусан (-на) (ногою), стусень (-ня), штурхан (-на) (ногою), копняк (-ка), носак (- ка), висп'яток (-тка). Дать -ка - дати стусана, стусня, штурхана (ногою), носака, копняка, висп'ятка.
  * * *
  стуса́н, -а (штурха́н, -а, штовха́н, -а, туса́н, -а, уменьш. штурхане́ць, -нця́, штовхане́ць, -нця́) [ного́ю, колі́ном], копня́к, -а

  Русско-украинский словарь > пинок

См. также в других словарях:

 • ВИСП — Всесоюзный институт сварочного производства 0 образование и наука ВИСП Всесоюзный институт содовой промышленности 0 образование и наука ВИСП выносной индикатор системы посадки ав …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Висп — Город Висп фр. Viège, нем. Visp Герб …   Википедия

 • виспіти — див. виспівати …   Український тлумачний словник

 • виспів — у, ч., розм. 1) Мелодія пісні, співу. 2) Своєрідність виконання пісні в певній місцевості …   Український тлумачний словник

 • виспів — іменник чоловічого роду розм …   Орфографічний словник української мови

 • виспіти — дієслово доконаного виду …   Орфографічний словник української мови

 • ВИСП — Всесоюзный институт сварочного производства Всесоюзный институт содовой промышленности …   Словарь сокращений русского языка

 • виспівання — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

 • виспівуваний — дієприкметник …   Орфографічний словник української мови

 • виспівувати — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

 • виспівуватися — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»