Перевод: с греческого на все языки

όποιος μελετά σωστά τον εαυτό του δεν τον δικαιολογεί

 • 1 Όποιος δεν οικονομεί τις πεντάρες, ποτέ του δεν θα φτιάξει λίρες

  Όποιος δεν οικονομεί τις πεντάρες, ποτέ του δεν θα φτιάξει λίρες
  – Λίγα και συχνά γεμίζουν τα πουγγιά
  – Μάζευε όταν μπορείς, για να έχεις όταν πρέπει
  – Μια δεκάρα οικονομημένη είναι μια δεκάρα κερδισμένη
  Копейка рубль бережет
  Без копейки рубля не бывает
  Из гроша рубли растут
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Όποιος δεν οικονομεί τις πεντάρες, ποτέ του δεν θα φτιάξει λίρες

 • 2 Όποιος δίνει, το βρίσκει μπροστά του

  Ό,τι δίνεις με το χέρι σου, αυτό 'ναι δικό σου
  – Όποιος δίνει, το βρίσκει μπροστά του
  Все, что спрятал, то пропало; все, что отдал, то твое
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Όποιος δίνει, το βρίσκει μπροστά του

 • 3 Όποιος γίνεται πρόβατο τον τρώει ο λύκος

  Тот кто становится овцой, становится добычей волка
  Тот кто ведет себя как жертва, становится добычей хищника
  Источник: Собрание пословиц на greek-language.ru, 2012

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Όποιος γίνεται πρόβατο τον τρώει ο λύκος

 • 4 Όποιος πολύ θυμώνει, την υγεία του χαντακώνει

  Кто гнев свой одолеет, крепок бывает
  Гнев плохой советчик
  Не горячись: на черепе трещина будет
  Не серчай: печенка лопнет
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Όποιος πολύ θυμώνει, την υγεία του χαντακώνει

 • 5 Όπου του μέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει

  Кому суждено быть повешенным, тот не утонет
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Όπου του μέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει

 • 6 δικαιολογώ

  δικαιολογώ ρ. μετβ.
  1) оправдывать, извинять;
  2) δικαιολογιέμαι, δικαιολογούμαι — оправдываться, извиняться:

  όποιος μελετά σωστά τον εαυτό του δεν τον δικαιολογεί — тот кто познает самого себя правильно, не оправдывает себя

  Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко) > δικαιολογώ

 • 7 έχω

  (παρατ είχα, αόρ. εσχον) 1. μετ.
  1) в разн. знач иметь;

  έχω σπίτι (άλογο, μαγαζί) — иметь дом (лошадь, магазин);

  έχω πολλούς φίλους — иметь много друзей;

  έχω δυό παιδιά — иметь двоих детей;

  δεν έχω τίποτα — ничего не иметь;

  δεν έχει ποτέ του χρήματα πάνω του — он никогда не имеет при себе денег;

  έχω χρέη — иметь долги;

  έχω γερά δόντια — иметь крепкие зубы;

  έχω ωραία φωνή — обладать прекрасным голосом;

  έχω ισχυρή μνήμη — иметь крепкую память;

  έχω δικαίωμα (τη δυνατότητα) — иметь право (возможность);

  έχω μεγάλη επιθυμία — иметь большое желание, сильно желать;

  έχω μεγάλη σημασία — иметь большое значение;

  έχω υπόληψη (εκτίμηση) — пользоваться хорошей репутацией (уважением);

  έχω πείρα — иметь опыт;

  έχω στη διάθεση μου — иметь в своём распоряжении, располагать (кем-чем-л.);

  δεν έχω καιρό — у меня нет времени, мне некогда;

  δεν έχω όρεξη (διάθεση) — не иметь аппетита (настроения);

  έχει ομορφιά — он красив;

  έχει λεβεντιά — он молодец;

  ασχήμια πού την έχει! — разве он не красив?!, чем он плох?!;

  έχουμε μουσαφιρέους ( — или μουσαφίρη δες) — у нас сегодня гости;

  έχουμε άνοιξη — у нас весна;

  έχουμε δημοκρατία — у нас демократический строй;

  2) держать, оставлять;

  έχω ανοικτά τα παράθυρα — держать окна открытыми;

  3) держать, содержать (где-л.);

  τον έχουν (στη) φυλακή ( — или μέσα) — его содержат в тюрьме:

  4) стоить;

  πόσο έχει; — сколько стоит?;

  5) считать, полагать;

  τον έχουν γιά πλούσιο (τρελλό) — его считают богатым (сумасшедшим);

  τον έχουν χαμένο — его считают погибшим;

  δεν σ'εχω άξιο να το κάμεις я не думаю, что ты способен на это;

  τον έχω σαν πατέρα — я считаю его своим отцом;

  δεν σ' έχω άνθρωπο, αν δεν το κάμεις ты бу- дешь последним человеком, если не сделаешь этого;
  δεν σού τώχα να είσαι τόσο ζηλιάρης я не думал, что ты та- кой ревнивый;

  τό έχω ντροπή μου — мне стыдно за себя;

  τό έχω τιμή μου πού... — я горжусь тем, что...;

  καλλίτερα έχω να... — я предпочитаю..., лучше...;

  6) страдать, быть больным (чём-л.);

  έχ πνευμονία (φθίση, πυρετό, βήχα) — у меня воспаление лёгких (туберкулёз, жар, кашель);

  7) заключать в себе;

  δεν έχει τίποτε ιιέσα — быть пустым;

  τό μπουκάλι δεν έχει πλέον τίποτε — в бутылке больше ничего нет;

  8) носить (усы и т. п.);

  έχω γένεια — носить бороду;

  9) (о времени, большей частью не переводится):

  έχει χρόνια στην Αμερική — он уже три года живёт в Америке;

  έχει ώρα πού εφυγε — он уже давно ушёл;

  έχω καιρό να... — я уже давно не...;

  έχω καιρό να φάω κρέας — я давно не ел мяса;

  έχει δυό μέρες να φάει — он уже два дня ничего не ел;

  έχω ενα χρόνο να τον δώ [ — уже год, как я его не видел;

  10) (в сочетании с сущ. обозначает действие или состояние по значению данного сущ.):

  έχω χρέος — я должен, я обязан;

  έχω χρείαν — нуждаться;

  έχω πένθος — быть в трауре, носить траур;

  έχω τη γνώμη — иметь мнение, полагать, думать;

  έχω τη δύναμη — быть в состоянии, мочь;

  έχω τρεχάματα — суетиться, хлопотать;

  § έχω εξ ακοής — знать понаслышке;

  έχω υπόψη (υπ' όψιν) — иметь в виду;

  έχω ουμε υπ' όψιν... — имеется в виду;

  έχω την τιμή... — иметь честь...;

  δεν έχω την τιμή να γνορίζω... — не имею чести знать...;

  έχω τό λόγο — моя очередь выступать, прошу слова;

  τό λόγο έχει... — слово имеет..., слово предоставляется...;

  τα έχω καλά (κακά) με... — быть в хороших (плохих) отношениях с...;

  έχκαίγω να κάνω σ' αυτή τη δουλειά — я тоже участвую в этом деле, и я заинтересован в этом деле;

  δεν έχω καμιάν αντίρρηση — не иметь ничего против;

  δεν έχω ιδέα ( — или είδηση) — не иметь никакого представления, ничего не знать;

  δεν έχει καθόλου μυαλό — у него голова совсем не работает;

  δεν το χει γιά τίποτα να... ему ничего не стоит..., он может запросто..., он способен на...;

  δεν τον έχω σε υπόληψη — я его не уважаю;

  την έχω ασχημα — плохи мои дела;

  τό έχω σε καλό (κακό) — для меня эτο — хорошее (плохое) предзнаменование;

  έχω кап να σού πω — я хочу кое-что тебе сказать;

  έχω τα μάτια μου (δεκα)τέσσερα — а) не спускать глаз (с кого-л.), присматривать как следует (за кем-л.); — б) смотреть в оба;

  πού είχες τα μάτια σου και δεν τον είδες куда смотрели твой глаза, что ты не видел его;

  τον έχω σαν τα μάτια μου — я им очень дорожу;

  δεν έχω μάτια να τον δώ — я не могу его видеть;

  έχω τη συνήθεια — иметь обыкновение;

  έχω σχέση — иметь отношение;

  έχω τα νεύρα μου — нервничать, быть в раздражённом состоянии;

  έχω την πλώρη μου κατά τον κάβο — держать курс на мыс;

  έχω κάποιον μη στάξει και μη βρέξει — носить кого-л. на руках;

  έχω σκοπό να... — намереваться, иметь целью...;

  έχω στο νού μου — или έχω κατά νούν — иметь на уме, собираться, намереваться;

  έχω τό νού μου — а) обращать внимание;

  б) быть бдительным, осмотрительным;

  έχει το νού του πάντα στίς γυναίκες — у него вечно женщины на уме;

  έχε το νού σου στο φαί — посмотри за едой (которая варится, жарится);

  τα έχω σωστά — или τα έχω τετρακόσια — а) быть семи пядей во лбу; — б) быть в здравом уме;

  τα έχω με κάποιον — а) питать вражду к кому-л.; — б) завязывать любовную связь с кем-л.;

  τα έχω με τον Γιάννη — мы в плохих отношениях с Янисом;

  τα έχω ψήσει — завязывать любовные связи;

  τον έχει με το μέρος του — он обеспечил себе его поддержку;

  τον έχω στο χέρι — я его держу в руках, он у меня в руках;

  μάς είχε τραπέζι он устроил для нас обед;
  εχετε την καλωσύνη... будьте добры (любезны)...;

  έχετε γεια! — будьте здоровы!, до свидания!;

  έτσι το έχουμε — у нас так, такой у нас обычай;

  τί έχεις; — что с тобой?;

  τί έχουμε;

  что нового?;
  τί 'χαμέ τί χάσαμε нам нечего было терять;

  έχε χάρη πού... — благодари бога, что...;

  να 'χεις χάρη τού πατέρα σου ειδεμή... благодари своего отца, иначе...;

  έχει τα ροΰχα της — у неё менструация;

  έχει τα ρούχα του — или έχει τα φεγγαριάτικά του — у него припадок;

  τό έχει το σκαρί του — у него такая натура;

  τα έχω χαμένα — я не знаю, что делать;

  έχει τα χρονάκια του — он не такой уж молодой;

  από δώ τον είχα, από κει τον είχα, τον κατάφερα я его кое-как уговорил;
  ας τα κλαίει, πού τα χει его у бы- ток, ему и плакать;

  καλώς έχόντων των πραγμάτων — если всё будет хорошо, если ничего не случится;

  κάλλιο (или καλύτερα) το χω... παρά... или κάλλια χω... παρά... или έχω καλλίτερα να... παρά... лучше... чем...;

  ουκ άν λάβεις παρά τού μη έχοντος — погов, с голыша не возьмёшь ни шиша;

  τί έχεις, Γιάννη;

  τί χα πάντα погов, каким ты был, таким и остался;

  όποιος έχει παπούτσια, χτυπάει τα τακούνια — посл. у кого есть ботинки, тот и топает каблуками; — кто платит деньги, тот и заказывает музыку;

  εμείς ψωμί δεν έχουμε και λάχανο αγοράζουμε — посл, хлеба нет, а капусту покупаем; — ест орехи, а на зипуне прорехи;

  όποιος έχεν πολύ πιπέρι βάζει και στα λάχανα — погов, у богатого и по бороде масло течёт; — не знает, куда девать (что-л.), с жиру бесится;

  2. αμετ.
  1) чувствовать себя;

  πως έχετεστήν υγεία σας; — как ваше здоровье?;

  2) απρόσ. есть, имеется;

  δεν έχει ψωμί στο σπίτι — в доме нет хлеба;

  δεν έχει πλέον — больше нет, не имеется;

  έχει κουνέλια εδώ — здесь есть кролики;

  επάνω στο τραπέζι έχει ένα κανάτι νερό — на столе стоит графин с водой;

  σήμερα έχει βροχή (κρύο, λάσπη, αέρα) — сегодня дождь (холод, грязь, ветер);

  αύριο θα έχει ωραία ημέρα — завтра будет хороший день;

  έχει καλώς — хорошо;

  έχει χορό απόψε — у нас сегодня вечер, бал;

  δεν έχει πιά γκρίνιες никто больше не ноет, не хнычет;
  3. (вспомогательный гл. для образования перфектной формы):

  έχω γράψει, — или έχ γραμμένο — я уже написал;

  είχα γραφθεί я уже записался;
  4. (с зависимым наклонением обозначает долженствование):

  έχω να γράψω (να πλύνω) — я должен написать, (постирать);

  έχω να κάνω με... — я должен иметь дело...;

  έχω να πάρω εκατό δραχμές — мне причитается сто драхм;

  δεν έχεις να πας πουθενά — ты отсюда не должен никуда уходить;

  § πόσο έχει ο μήνας; — какое сегодня число?;

  έχει δεν έχει — как бы то ни было, так или иначе;

  είχε δεν είχε το έκαμε он всё-таки это сделал;

  δεν έχει να κάνει — не имеет значения;

  ούτως έχει το πράγμα — вот так обстоит дело;

  δεν έχω πού ( — или πουθενά) να... — мне некуда...;

  δεν έχω πού να βάλω τα πράγματα μου — мне некуда положить вещи;

  δεν έχω πουθενά να πάω — мне некуда пойти;

  έχομαι

  1) — придерживаться;

  έχομαι στερρώς των ιδεών μου — твёрдо придерживаться своего мнения;

  2) содержать, заключать в себе;

  οι λόγοι του δεν έχονται αληθείας — его слова лишены правды

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > έχω

 • 8 ιδέα

  η
  1) идея; προοδευτικές ιδέες передовые, прогрессивные идеи; 2) мысль, идея;

  σωστή ιδέα — счастливая идея;

  μου πέρασε η ιδέα — мне пришла в голову мысль;

  πρώτος είχε αύτή την ιδέα — он первый подал эту идею;

  3) идея, замысел;

  η ιδέα τού έργου — идея произведения;

  4) мнение, суждение;

  τί ιδέα έχεις γι' αυτόν; — каково твоё мнение о нём?;

  είμαι της ιδέας σας — у меня то же мнение, я с вами согласен;

  πες μου την ιδέα σου — скажи мне твоё мнение;

  5) намерение;

  είμαι της ιδέας... — я имею намерение, я думаю...;

  6) разг самая малость, капелька;

  μάκραινε το φόρεμα μιά ιδέα — надо чуть-чуть удлинить платье;

  § έμμονη ιδέα — навязчивая идея;

  έχω (μιά) ιδέα γιά κάτι — иметь представление о чём-л.;

  δεν έχω την παραμικρή ιδέα γιά κάτι — не иметь ни малейшего представления, понятия о чём-л.;

  η ιδέα σου είναι — это тебе так кажется;

  Μεγάλη ιδέα' — великая идея (термин, обознач, великогреческий шовинизм);

  έχει μεγάλη ιδέα γιά τον εαυτό του — или είναι όλο ιδέαон высокого мнения о себе

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ιδέα

 • 9 αυτός

  η, ό αντων.
  1) он, она, оно;

  αυτός ξέρει — он знает;

  αυτή έφυγε — она ушла;

  η εγώ ή αυτός — или я, или он;

  αυτός δεν καταλαβαίνει — он не понимает;

  πού είναι αυτ; — где он?;

  2) этот, эта, это;

  αυτός ο μαθητής — или ο μαθητής αυτός — этот ученик;

  3):

  αυτός πού... — тот, кто; — тот, который;

  αυτοί πού θέλουν ας μπούν — кто хочет, пусть входит;

  αυτό πού... — то, что;

  αυτό πού σού λέω — вот так, как я сказал;

  4):

  αυτός είναι πού... — это он; — это тот самый, который...;

  αυτός είναι πού γέλασε πρώτος — это тот, который засмеялся первым;

  5) (с артиклем):

  ο αυτός такой же, тот же;

  η κατάστασις παραμένει η αυτή — положение остаётся таким же, положение не изменилось;

  ένα και το αυτό — одно и то же, то же самое;

  6) сам, сама, само;
  αυτός ζήτησε να πάει μαζύ μας он сам попросился пойти с нами;

  να τού πείς νάρθει εδώ αυτός — скажи ему, чтобы он пришёл сюда сам;

  ούτε αυτόν τον πατέρα του δεν σέβεται — он даже своего собственного отца не уважает;

  7) (обычно в сочетании с καί или ούτος) даже (сам);
  καί

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αυτός

 • 10 διαβάζω

  1. μετ.
  1) читать;

  δεν ξέρω να διαβάζω — я не умею читать;

  τα γράμματα του δεν τα διαβάζω — не могу разобрать его почерк;

  διαβάζω στα μάτια σου πώς... — вижу по глазам, что...;

  2) учить читать;
  3) подговаривать, подучивать; 4) читать молитву (о священнике); 5) делать выговор, отчитывать; τον διάβασα καλά я его отчитал как следует;

  του διαβάζω τον εξάψαλμο — читать кому-л. нотацию;

  6) угадывать, разгадывать;

  § πού να σε διαβάσει ο παπάς! — чтоб тебе пусто было!;

  τρελλός παπάς σε διάβασε дурак ты набитый;
  2. αμετ. заниматься, учиться; учить уроки

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > διαβάζω

 • 11 λόγος

  ο
  1) слово;

  δεν ακούς έναν καλό λόγο απ' αυτόν — доброго слова от него не услышишь;

  μην κάνεις λόγο σε κανένα — никому ни слова;

  2) речь, разговор;

  προφορικός (γραπτός) λόγος — устная (письменная) речь;

  τα όργανα τού λόγου — органы речи;

  τό χάρισμα τού λόγου — дар речи;

  περί τίνος γίνεται λόγ; — о чём идёт речь?;

  (ο) λόγος γίνεται — или γίνεται λόγος γιά... — речь идёт ο...;

  ούτε λόγος να γίνεται — об этом не может быть и речи;

  ο περί ού ο λόγος — или ο εν λόγω — тот, о ком идёт речь;

  κάμνω ( — или κάνω) λόγο — говорить, сказать;

  μου έκαμε λόγο γιά... — он сказал мне о...;

  ό, τι είχαμε το λόγο σου — как раз о тебе и шла речь;

  ένα λόγο λέμε και δεν ακουγόμαστε — мы же об одном и том же говорим;

  3) слово, речь, выступление;
  гробное) слово;

  πανηγυρικός λόγος — торжественное выступление;

  λόγος παραινετικός — наставление;

  η ελευθερία τού λόγου — свободг слова;

  βγάζω (εκφωνώ) λόγο — выступать, произносить речь;

  ζητώ το λόγο — просить слова;

  δίνω (λαμβάνω — или παίρνω) το λόγο — предоставлять (брать) слово;

  αφαιρώ το λόγο — лишать слова;

  έχω το λόγο — моя очередь выступать;

  4) слово, обещание;

  λόγον τιμής — честное слово;

  ο λόγος του είναι συμβόλαιο — или είναι άνθρωπος με λόγο ( — или έχει λόγο) — он — человек слова;

  σού δίνω τον λόγο μου — даю тебе слово;

  δίνω τον λόγο της τιμής μου — даю честное слово;

  στέκομαι στον λόγο μου — быть хозяином своего слова;

  κρατώ ( — или βαστώ, τηρώ, φυλάττω) τον λόγομού — держать своё слово;

  παραβαίνω ( — или αθετώ, πατώ) τον λόγο μου — нарушить, своё слово;

  παίρνω πίσω το λόγο μου — брать своё слово назад;

  5) изречение, пословица, поговорка;

  λέει ένας λόγος — или ο λόγος λέει... — пословица, поговорка гласит...;

  6) логика, (здравый) смысл;

  ορθός λόγος — здравый смысл;

  μετά λόγου — или κατά λόγον — логично; — согласно здравому смыслу, благоразумно;

  παρά λόγον — а) нелогично;

  вопреки здравому смыслу; б) вопреки ожиданиям:
  7) слухи;

  ακούστηκε ( — или βγήκε) ένας λόγος πώς — прошёл слух, что...;

  8) слово, мнение; совет, рекомендация; приказ;

  αυτός έχει το λόγο εδώ μέσα — здесь последнее слово за ним, здесь он командует, здесь он хозяин;

  ο λόγος του δεν πέφτει χάμω — с его словом считаются;

  δεν σού πέφτει λόγος — твоё слово тут последнее, тебя не спрашивают, лучше помолчи;

  δεν τον ακούει τον λόγο μου — он меня не слушает, он меня ни во что не ставит;

  ο λόγος μας ν' ακούγεται! — моё слово — закон;

  9) причина, основание; повод;

  δεν έχω κανένα λόγο δυσαρέσκειας εναντίον του — я ничего не имею против него;

  άνευ λόγου — без причины, неоправданно;

  δικαίω τω λόγω — оправданно;

  правильно;

  φυσικώ τω λόγω — естественно, конечно;

  γιά (διά) τον λόγο ότι — или επί τω λόγω ότι — или λόγω — или λόγω τού ότι — по причине, из-за, вследствие; — потому что;

  λόγω ασθενείας — из-за болезни;

  γιά ποιό λόγο; — по какой причине?;

  по какому поводу?;
  зачем?;

  γιά ποιό λόγο το έκαμες; — почему ты это сделал?, для чего ты Зто сделал?;

  δεν είναι ( — или υπάρχει) λόγος — не стоит, не за что;

  10) отчёт; ответственность;

  υπέχω λόγον — нести ответственность;

  δίδω λόγόντων πράξεων ( — или γιά τίς πράξεις) μου — отвечать за свои поступки;

  θα τού ζητήσω το λόγο — я с него спрошу;

  11) мат. отношение;

  λόγος δύο αριθμών — отношение двух чисел;

  § πεζός λόγος — проза;

  μεγάλος λόγος — громкие слова;

  κενοί λόγοι — пустые слова;

  άλλος λόγος — другое дело;

  άξιος λόγου — али λόγου άξιος — достойный упоминания; — значительный;

  примечательный;

  ανάξιος λόγου — недостойный упоминания;

  τα μέρη τού λόγου — грам, части речи;

  ο λόγος το φέρνει — кстати говоря;

  έρχομαι σε λόγους — ссориться, спорить;

  δεν θέλω λόγο πάνω σ' αυτό — больше не желаю говорить, слушать об этом;

  έδωσαν λόγο — а) они обручились;

  б) они договорились...;

  ποιός έχει να πεί λόγο γιά...; — кто станет спорить о...?;

  кто станет возражать против...?;

  περί ορέξεως ουδείς λόγος ο — вкусах не спорят;

  τί λόγ! — или είναι λόγος να γίνεται; — о чём речь?!, стоит ли говорить об этом?!;

  λόγος να γίνεται! — просто так, для разговора;

  πες κάνα λόγο και γιά μένα σ' αυτόν — замолви ему и обо мне словечко;

  από λόγο σε λόγο — слово за слово;

  εν ενί λόγω — или μ'ελόγνα λόγο — одним 'словом;

  κατά μείζονα λόγον — тем более;

  κατ' αντίστροφον λόγον — наоборот, в обратном смысле;

  κατά πρώτον λόγον — во-первых; — прежде всего;

  επ' ουδενί λόγω — или κατ' ούδένα λόγον — никоим образом, ни в коем случае;

  με άλλους λόγους — иными словами;

  ο λόγος είναι να... — речь идёт о том, чтобы...;

  του λόγου μου (σου, του, της, μας, σας, τους) — или λόγου μου (σου, του, της, μας, σας, τους) — я (ты, он, она, мы, вы, они);

  του λόγου σου μ' εγύρεψες; — ты меня искал?;

  έχω κάτι να σού πω γιά λόγου της — я хочу тебе кое-что сказать о ней;

  από λόγου μου — от самого себя;

  ένας λόγος είν' αυτό — легко сказать;

  ο λόγος το λέει — просто так, к слову пришлось;

  πού λέει ο λόγος — к примеру, к слову сказать;

  λόγου χάριν — например;

  λόγο! - — о! оратору слово!;

  ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φα' το! — с меня достаточно, я сыт по горло твоими речами;

  λόγος πού βγαίνει, ψεύτικος δεν είναι — погов, нет дыма без огня

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > λόγος

 • 12 πρέπων

  πρέπούσα, πρέπον надлежащий, должный, подобающий, приличествующий;

  με τον πρέποντα τρόπον — подобающим образом;

  η συμπεριφορά του δεν ήτο η πρέπουσα — ему не следовало так себя вести

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > πρέπων

 • 13 Λίγα και συχνά γεμίζουν τα πουγγιά

  Όποιος δεν οικονομεί τις πεντάρες, ποτέ του δεν θα φτιάξει λίρες
  – Λίγα και συχνά γεμίζουν τα πουγγιά
  – Μάζευε όταν μπορείς, για να έχεις όταν πρέπει
  – Μια δεκάρα οικονομημένη είναι μια δεκάρα κερδισμένη
  Копейка рубль бережет
  Без копейки рубля не бывает
  Из гроша рубли растут
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Λίγα και συχνά γεμίζουν τα πουγγιά

 • 14 Μάζευε όταν μπορείς, για να έχεις όταν πρέπει

  Όποιος δεν οικονομεί τις πεντάρες, ποτέ του δεν θα φτιάξει λίρες
  – Λίγα και συχνά γεμίζουν τα πουγγιά
  – Μάζευε όταν μπορείς, για να έχεις όταν πρέπει
  – Μια δεκάρα οικονομημένη είναι μια δεκάρα κερδισμένη
  Копейка рубль бережет
  Без копейки рубля не бывает
  Из гроша рубли растут
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Μάζευε όταν μπορείς, για να έχεις όταν πρέπει

 • 15 Μια δεκάρα οικονομημένη είναι μια δεκάρα κερδισμένη

  Όποιος δεν οικονομεί τις πεντάρες, ποτέ του δεν θα φτιάξει λίρες
  – Λίγα και συχνά γεμίζουν τα πουγγιά
  – Μάζευε όταν μπορείς, για να έχεις όταν πρέπει
  – Μια δεκάρα οικονομημένη είναι μια δεκάρα κερδισμένη
  Копейка рубль бережет
  Без копейки рубля не бывает
  Из гроша рубли растут
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Μια δεκάρα οικονομημένη είναι μια δεκάρα κερδισμένη

 • 16 αντιληπτός

  η, ό[ν]
  1) понятный;

  γίνομαι αντιληπτός — быть понятным, становиться понятным;

  2) ощутимый, осязаемый, заметный;

  έγινε αντιληπτός — его заметили, обнаружили;

  η απουσία του δεν έγινε αντιληπτή — его отсутствия не заметили

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αντιληπτός

 • 17 απαραγνώριστος

  η, ο [ος, ον ]
  1) неигнорируемый; неигнорированный; оценённый по заслугам;

  απαραγνώριστος άνθρωπος — известный, заслуженный человек;

  η συμβολή του δεν έμεινε απαραγνώριστος — его вклад в дело не остался незамеченным;

  2) не могущий быть игнорированным;

  απαραγνώριστη αλήθεια — очевидная истина

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > απαραγνώριστος

 • 18 αυθεντία

  η
  1) авторитет; авторитетность;

  είμαι αυθεντία σε... — быть авторитетом в...;

  η γνώμη του δεν έχει πολλήν αυθεντίαν — его мнение не очень авторитетно;

  3) власть, господство; 4) подвластная территория, область; 5) благородие, высокоблагородие (в обращении);

  η αυθεντία σου — сударь

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αυθεντία

 • 19 ειρμός

  ο
  1) связь, последовательность; связность;

  αφήγηση με ειρμ — Ь связный рассказ;

  οι λόγοι του δεν έχουν ειρμό — речь его бессвязна;

  2) церк, первая строка песнопения (в каждой из 9 песен канона)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ειρμός

 • 20 εισήγηση

  [-ις (-εως)] η
  1) доклад; сообщение; реферат;

  κάνω εισήγηση — делать доклад; — докладывать;

  2) совет, предложение, мнение;
  αί εισηγήσεις του δεν εισηκούσθησαν его советов не послушались; 3) внесение (предложения и т. п.); 4) πλ. юр. институции Юстиниана

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > εισήγηση


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»