Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

την τσέπη

 • 1 карман

  карман м η τσέπη* положить в \карман βάζω στην τσέπη вытащить из \кармана βγάζω από την τσέπη
  * * *
  м
  η τσέπη

  положи́ть в карма́н — βάζω στην τσέπη

  вы́тащить из карма́на — βγάζω από την τσέπη

  Русско-греческий словарь > карман

 • 2 карман

  карман
  м ἡ τσέπη, τό θυλάκΐθ[ν]· ◊ мне это не по -\карману разг αὐτό δέν εἶναι γιά τήν τσέπη μου, δέν τό βαστἄ ἡ τσέπη μου1 бить по \карману разг ξεπαραδιάζω· набить \карман разг γεμίζω τίς τσέπες μου, θησαυρίζω· не лезть за словом в \карман разг ἔχω τήν ἀπάντηση ἐτοιμη· положить себе в \карман (присвоить) σφετερίζομαι, βάζω στήν τσέπη.

  Русско-новогреческий словарь > карман

 • 3 вынуть

  вынуть βγάζω αποσύρω (из влечь); \вынуть из кармана (из чемодана ) βγάζω από την τσέπη (τη βαλίτσα)
  * * *
  βγάζω; αποσύρω ( извлечь)

  из карма́на (из чемода́на) — βγάζω από την τσέπη (τη βαλίτσα)

  Русско-греческий словарь > вынуть

 • 4 знать

  зна||ть I
  несов
  1. (быть осведомленным) ξέρω, μαθαίνω:
  \знать о поездке μαθαίνω γιά ταξίδι· знаешь... ξέρεις...·
  2. (иметь знания) ξέρω, ήξεύρω, γνωρίζω:
  \знать свое дело ξέρω τή δουλειά μου· \знатьете ли вы греческий язык? ξέρετε ἐλληνικά;· \знать понаслышке ἔχω ἀκουστά, γνωρίζω κάτι ἐξ ἀκοής· насколько я \знатью... ἀπ· δτι ξέρω...· не \знать, что делать δέν ξέρω τί νά κάνω· \знать наизу́сть ξέρω ἀπ' ἔξω·
  3. (быть знакомым) γνωρίζω, ξέρω:
  \знать кого-л. с детства γνωρίζω κάποιον παιδί (или ἀπ· τά παιδικά μου χρόνια)· \знать в лицо́ γνωρίζω ἐξ ὀψεως· \знать лично γνωρίζω προσωπικά· ◊ \знать как свой пять пальцев ξέρω κάτι σάν τήν' τσέπη μου· \знать толк в чем^л. σκαμπάζω σ'αὐτά, ξέρω καλά κάτι· кто его́ \знатьет ποιος τόν ξέρει, ποιός ξέρει· как \знать, почем \знать ποῦ νά ξέρεις, ποιός ξέρει· не \знать покоя δέν βρίσκω ἡσυχία, δέν ἡσυχάζω· \знать меру κρατώ τή ρέγουλα, τηρώ τό μέτρον дать \знать кому́-л. εἰδο-ποιῶ κάποιον \знать себе цену ξέρω τήν ἀξία μου· делайте как \знатьете κάνετε ὅπως νομίζετε, κάνετε ὅπως ξέρετε.
  знать II ж собир. ἡ ἀριστοκρατία, τό ἀρχοντολογι, οἱ είίγενείς, οἱ εὐπατρίδες.

  Русско-новогреческий словарь > знать

 • 5 тащить

  тащу, тащишь, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. тащенный, βρ: -щен, -а, -о
  ρ.δ.μ.
  1. σύρω, σέρνω, τραβώ•

  тащить на берег невод τραβώ στην ακτή το δίχτυ•

  тащить лодку в воду σύρω τη βάρκα στο νερό•

  тащить чемодан из-под кровати τραβώ τη βαλίτσα από κάτω από το κρεβάτι.

  || βγάζω τραβώντας•

  тащить сапог с ноги τραβώ (να βγάλω) τη μπότα από το πόδι.

  2. κουβαλώ• μεταφέρω•

  тащить на себе рюкзак κουβαλώ το γυλιό.

  || φέρω•тащитьи суп φέρε σούπα.
  3. οδηγώ•

  тащить за руку οδηγώ από το χέρι•

  тащить друга в театр -παίρνω το φίλο στο θέατρο.

  4. βγάζω, εξάγω•

  гвоздь из стены βγάζω το καρφί από τον τοίχο•

  тащить зуб βγάζω το δόντι•

  тащить занозу βγάζω την αγκίδα•

  тащить письмо из кармана βγάζω το γράμμα από την τσέπη.

  5. κλέβω.
  1. σύρομαι, σέρνομαι•

  подол -лся по полу ο ποδόγυρος σέρνονταν στο πάτωμα.

  2. βαδίζω αργά, με δυσκολία•

  он не шл, а -лся αυτός δε βάδιζε, αλλά σέρνονταν.

  3. πηγαίνω, ταξιδεύω.

  Большой русско-греческий словарь > тащить

 • 6 лазить

  лазить
  несов (взбираться) σκαρφαλώνω:
  \лазить по деревьям σκαρφαλώνω στά δέντρά ◊ \лазить по карманам κλέβω ἀπό τήν τσέπη, εἶμαι πορτοφολάς.

  Русско-новогреческий словарь > лазить

 • 7 вытрясти

  -ясу, -ясешь, παρλθ. χρ. вытряс, -ла, -ло
  ρ.σ.μ.
  αδειάζω, χύνω• τινάζω•

  муку из мешка τινάζω το αλεύρι από το σακκί•

  вытрясти скатерть τινάζω το τραπεζομάντηλο.

  || έκφρ•

  -карман τινάζω την τσέπη (καταξοδεύω, μένω πανί με πανί)•

  вытрясти душу α) τινάζω, τραντάζω’ τα σωθικά (σε παλιόδρομο, κάρο κ.τ.τ.)• β) βασανίζω ψυχικά, κατατρύχω.

  τινάζομαι, πέφτω με το τίναγμα.

  Большой русско-греческий словарь > вытрясти

 • 8 из

  κ. изо πρόθεση
  από, εκ• σημαίνει:
  1. κίνηση από κάποιο σημείο ή απομάκρυνση ή έξοδο•

  выйти из дому βγαίνω από το σπίτι•

  приехать из города έρχομαι από την πόλη•

  извлечь пулю из раны βγάζω τη σφαίρα από την πληγή•

  поезд пришёл - Москвы το τραίνο ήρθε από τη Μόσχα•

  достать платок из кармана βγάζω το μαντήλι από τη τσέπη•

  река вышла из берегов το ποτάμι, ξεχείλισε•

  вырасти из платья το φόρεμα μου είναι μικρό (επειδή αναπτύχτηκα σωματικά)•

  выйти из терпения χάνω την υπομονή•

  выбиваться из сил εξαντλούμαι, αποκάμω•

  изчезать из виду χάνω από τα μάτια μου, εξαφανίζεται, γίνεται άφαντος.

  2. προέλευση, πηγή•

  знать из газет μαθαίνω από τις εφημερίδες•

  цитата эта из виргилия το τσιτάτο αυτό είναι από το Βιργίλιο•

  из достоверных источников από έγκυρες πηγές•

  человек из Парижа παριζάνος.

  || καταγωγή•

  из рабочей семьи από εργατική οικογένεια•

  он происходит из дворин αυτός κατάγεται από ευγενείς.

  || (δια)χωρνσμό•

  некоторые из учеников μερικοί από τους μαθητές•

  один из них ένας απ αυτούς•

  младший из братьев ο μικρότερος αδελφός.

  3. πολλαπλότητα σύνθεση•

  букет из роз ανθοδέσμη από τριαντάφυλλα•

  комиссия из трёх членов επιτροπή τριμελής•

  стадо из коров и овец κοπάδι από αγελάδες και πρόβατα.

  4. δηλώνει την ύλη από την οποία κατασκευάστηκε•

  ложка из серебра ασημένιο κουτάλι•

  брошка из золота χρυσή καρφίτσα•

  кукла из тряпок κούκλα από κουρέλια•

  варенье из вишен γλυκό από βύσινα•

  мост из железобетона γέφυρα από (με) μπετόν-αρμέ.

  5. διά, με•

  изо всех сил με όλες τις δυνάμεις.

  6. ανάπτυξη•

  из жёлудя вырос дуб από το βαλανίδι μεγάλωσε βαλανιδιά•

  из посёлка возник город από συνοικία έγινε πόλη•

  из либерала он стал реакционером από φιλ,ελεύθερος έγινε αντιδραστικός.

  7. δηλώνει αιτία, αφορμή, σκοπό•

  из зависти από ζήλεια•

  убийство из ревности φόνος από ζηλοφθονία•

  из личных выгод από προσωπικά ωφέλη, από ιδιοτέλεια•

  много шума из пустяков πολύς θόρυβος από το τίποτε•

  из уважения από σεβασμό.

  || παλ. στον, στην, στό•

  он получил двойку из истории αυτός πήρε δυάρι στην ιστορία.

  || μαζί με την πρόθεση «В» σημαίνει επανάλειψη, συνέχεια, διάρκεια•

  из года в год από χρόνο σε χρόνο•

  изо дня в день από μέρα σε μέρα•

  из края в край από άκρη σε άκρη•

  из дома в дом από σπίτι σε σπίτι•

  из рук в руки από χέρι σε χέρι•

  из угла в угол από γωνία σε γωνία.

  Большой русско-греческий словарь > из

 • 9 пока

  επίρ. κ. πρόθ.
  1. για την ώρα, λίγο χρόνο, λίγη ώρα• προσωρινά, προς το παρόν•

  побудь пока здесь μείνε εδώ προς το παρόν•

  я пока подожду για την ώρα θα περιμένω•

  положи то пока в карман βάλε αυτό προσωρινά στη τσέπη•

  пока всё προς το παρόν αυτά, τίποτε άλλο.

  || στο μεταξύ•

  вы посидите, а я пока схожу за водой εσείς καθήστε, στο μεταξύ,εγώ θα πάω για νερό.

  || τώρα, αυτή τη στιγμή•

  через неделю я вам отправлю ещё письмо, а пока пишу наскоро σε μια βδομάδα θα σας στείλω κι άλλο γράμμα, τώρα σας γράφω βιαστικά.

  || μέχρι τώρα•

  сведений пока нет ως τώρα πληροφορίες δεν έχομε•

  пока ещё ждём ως τώρα ακόμα περιμένομε.

  2. ενώ, όταν, τον καιρό που•

  я собирался, поезд ушл όταν εγώ ετοιμαζόμουν, το τρένο έφυγε.

  || εφόσον, καθόσον, όσο•

  пока я спал, шёл дождь όσο εγώ κοιμόμουν, έβρεχε•

  куй железо пока горячо παρμ. δούλευε το σίδερο όσο είναι καυτό•

  пока я здоров, буду работать όσο είμαι γερός θα εργάζομαι.

  || μέχρις (έως) ως ότου; ίσια με που, ώσπου•

  сиди здесь пока я приду κάθησε εδώ, ώσπου να έρθω.

  εκφρ.
  (ну) пока (до свидания)! – (λοιπόν) για την ώρα (χαίρετε)!
  пока что – τώρα, για την ώρα, προς το παρόν•
  я пока что, здоров – για την ώρα, είμαι υγιής.

  Большой русско-греческий словарь > пока

 • 10 вынуть

  -ну, -нешь, προστκ. вынь, ρ.σ.μ.
  1. βγάζω, εξάγω, τραβώ, σύρω έξω•

  вынуть деньги из кармана βγάζω χρήματα από τη τσέπη•

  вынуть нож τραβώ μαχαίρι.

  2. (κοπτική) φτιάχνω εσοχή.
  εκφρ.
  вынуть душу ή дух – (διαλκ.) βγάζω την ψυχή (καταβασανίζω)•
  вынуть душу ή сердцеπαλ. βγάζω την ψυχή (βασανίζω ψυχικά, ηθικά).
  βγαίνω, εξάγομαι, εμφανίζομαι.

  Большой русско-греческий словарь > вынуть

 • 11 опустить

  опущу, опустишь,те. μτχ. παρλθ. χρ. опущенный, βρ: -щен, -а, -о
  ρ.σ.μ.
  1. κατεβάζω•

  опустить флаг κατεβάζω τη σημαία•

  опустить штору κατεβάζω το στόρι,• опустить паруса κατεβάζω τα πανιά•

  опустить опять ξανακατεβάζω.

  || χαμηλώνω•

  голову κατεβάζω το κεφάλι•

  опустить глаза, взор χαμηλώνω τα μάτια, το βλέμμα.

  || χαλαρώνω•

  подводья у лошади χαλαρώνω το χαλινό του αλόγου.

  || αποθέτω, απιθώνω.
  2. ρίχνω•

  опустить письмо в -почтовый ящик ρίχνω το γράμμα στο γραμματοκιβώτιο.

  || βάζω, χώνω•

  опустить руку в карман χώνω το χέρι στη τσέπη.

  || βυθίζω•

  опустить руку в воду βυθίζω το χέρι στο νερό.

  3. κλείνω κατεβάζοντας•

  опустить крышку рояля κλείνω το κάλυμμα του πιάνου•

  опустить занавес в сцене κλείνω την αυλαία της σκηνής.

  4. παραλείπω•

  излишнее в сочинении παραλείπω το περιττόν στο γραπτό έργο.

  || αφήνω να ξεφύγει•

  опустить удобный случай αφήνω να μου ξεφύγει η κατάλληλη ευκαιρία.

  εκφρ.
  опустить перпендикуляр – (μαθ.) φέρω (τραβώ) κάθετη.
  1. κατεβαίνω κατέρχομαι. || γέρνω, κλίνω χαμηλώνω•

  голова -лась на грудь το κεφάλι έγειρε (κρέμασε) ως το στήθος.

  || κάθομαι, πέφτω ξαπλώνω•

  на колени γονατίζω•

  опустить на диван ξαπλώνω στο ντιβάνι.

  || βυθίζομαι, πηγαίνω στον πάτο. || μτφ. ξαπλώνομαι, πέφτω•

  ночь -лясь η νύχτα έπεσε, νύχτωσε•

  сумерки -лись σουρούπωσε•

  туман -лась на долину ομίχλη έπεσε στην κοιλάδα.

  2. κλείνομαι•

  занавес -лась η αυλαία έκλεισε (έπεσε).

  3. αδιαφορώ για την εξωτερική εμφάνιση, ατημελώ ρεμπελεύω. || ξεπέφτω ηθικά.
  4. παθαίνω καθίζηση, κάθομαι• κατολισθαίνω (για έδαφος).
  εκφρ.
  опустить на дно – εξαθλιώνομαι, εξαχρειώνομαι, γίνομαι κατακάθι της κοινωνίας.

  Большой русско-греческий словарь > опустить

 • 12 запускать

  запускать I
  несов, разг
  1. (бросать с силой) ρίχνω, ἐκοφένδονίζω, ἐκτοξεύω, ἐξαπολύω:
  \запускать камнем в окно́ ρίχνω πέτρα στό παράθυρο· \запускать спу́тник (ракету) ἐξαπολύω (или ἐκτοξεύω) δορυφόρο (πύραυλο)·
  2. (засовывать) χώνω:
  \запускать ру́ку в карман χώνω τό χέρι στήν τσέπη.
  запускать II
  несов (переставать за-ботиться) ἀμελώ, παραμελώ, παρατάω, ἐγκαταλείπω:
  \запускать хозяйство (болезнь) παραμελώ τό νοικοκυριό (τήν ἀρρώστια).

  Русско-новогреческий словарь > запускать

 • 13 совать

  совать
  несов βάζω, χώνω:
  \совать ру́ки в кармин βάζω τά χέρια στήν τσέπη μου· \совать вещи в чемода́н χώνω τά πράγματα στή βαλίτσα· ◊ \совать нос не в свой дела разг φυτρώνω ἐκεῖ πού δέν μέ σπέρνουν, χώνω παντοῦ τήν μύτη μου.

  Русско-новогреческий словарь > совать

 • 14 достать

  -ану, -анешь, προστκ. -ань ρ.σ.
  1. φτάνω, σώνω, παίρνω, βγάζω•

  достать книгу с полки φτάνω το βιβλίο από το ράφι•

  достать платок из кармана βγάζω το μαντήλι από τη τσέπη•

  достать бумагу из портфеля βγάζω το χαρτί από το χαρτοφύλακα.

  2. αγγίζω, θίγω, άπτομαι•

  достать рукой до потолки φτάνω με το χέρι ως την οροφή.

  3. εφοδιάζομαι, βρίσκω, εξεβρίσκω•

  достать материал для постройки βρίσκω οικοδομικό υλικό•

  достать билет в театре κατορθώνω να πάρω εισιτήριο για το θέατρο.

  4. (απρόσ.) φτάνει, αρκεί, επαρκεί•

  -нет ли вам на дорогу зтих денег θα σας φτάσουν άραγε για το δρόμο αυτά τα χρήματα.

  εκφρ.
  достать из-под земли; достать со дна морского – βρίσκω παντί σθένει, πάση θυσία, οπωσδήποτε• βρίσκω έστω και κάτω από τη γη, στα τρίσβαθα της θάλασσας.
  1. περιέρχομαι στην κυριότητα•

  дом -лся ему по наследству το σπίτι το κληρονόμησε, το έχει από κληρονομιά.

  || πέφτει στο μερτικό μου, λαχαίνει•

  ему -лся фотоаппарат του έπεσε (στο λαχνό) φωτογραφική μηχανή•

  ему -лся счэст-ливый номер του έπεσε τυχερός αριθμός (λαχνός).

  2. επιπλήττω, επιτιμώ, τιμωρώ.

  Большой русско-греческий словарь > достать

 • 15 класть

  кладу, кладёшь, παρλθ. χρ. клал, -ла, -ло
  ρ.δ. μ.
  1. θέτω, τοποθετώ, βάζω•

  раненого на носилки βάζω τον τραυματία στο φορείο•

  класть деньги в карман βάζω τα χρήματα στη τσέπη•

  класть на место βάζω στη θέση.

  || καταθέτω•

  класть в сберкассу βάζω χρήματα στο ταμιευτήριο.

  || αποτυπώνω•

  класть печать σφραγίζω, βάζω σφραγίδα (κυρλξ. κ. μτφ.)• и περνώ στρώμα•

  класть краску μπογιατίζω, περνώ ένα χέρι. μπογιά.

  2. παραθέτω• σερβίρω. || ρίχνω•

  класть сахар в чай ρίχνω ζάχαρη στο τσάι..

  3. χτίζω, βάζω τούβλα, πέτρες κλπ. класть стену χτίζω τοίχο. || επιδίδομαι•

  класть все усилия βάζω όλα τα δυνατά.

  4. προύπολογίζω. || καθορίζω (τιμή).
  5. ευνουχίζω•

  класть жеребца ευνουχίζω το πουλάρι.

  6. (με μερικά αφηρ. ουσ. αποκτά τη σημασία; κάνω, εκτελώ, παράγω κλπ.) класть начало κάνω την αρχή•

  класть конец βάζω τέρμα•

  основание βάζω τη βάση•

  класть преграду βάζω εμπόδιο (καθυστερώ).

  εκφρ.
  класть оружие – καταθέτω τα όπλα (παραδίνομαι)•
  класть земные поклоны – κάνω εδαφιαίες υποκλίσεις•
  класть пятно – κηλιδώνω, δυσφημίζω, βάζω λαδιά•
  класть яйца (яички) – αποθέτω τα αυγά (για πουλιά, έντομα)•
  - в рот кому – του δίνω να καταλάβει καλά•
  себе в кармин – τσεπώνω, ιδιοποιούμαι•
  класть на музыку – μελοποιώ στίχους•
  класть на бок; класть на столько-то градусов – (ναυτ.) γέρνω το σκάφος•
  класть зубы на полку – ψωμοζώ, κακοζώ, σφίγγω το ζωνάρι ή τη λωρίδα.
  (για κότες) γεννώ.

  Большой русско-греческий словарь > класть

 • 16 лезть

  лезу, лезешь, παρλθ. χρ. лез, -ла, -ло; προστκ. лезь ρ.δ.
  1. αναρριχιέμαι, σκαρφαλώνω•

  лезть на дерево σκαρφαλώνω στο δέντρο•

  лезть на скалы σκαρφαλώνω στα βράχια.

  || κατεβαίνω αγκιστρωνόμενος.
  2. διαπερνώ, εισδύω, μπαίνω έρποντας εξέρχομαι, βγαίνω έρποντας. || μπαίνω•

  лезть в ванну μπαίνω στη μπανιέρα.

  3. εισδύω, μπιχίνω για να κλέψω βάζω για να. κλέψω•

  лезть в чужой карман κλέβω από τη τσέπη.

  4. βάζω το χέρι•

  лезть в ящик βάζω το χέρι στο κιβώτιο ή στο συρτάρι.

  5. εισχωρώ, μπαίνω•

  гвозди в стенку не -зут τα•καρφιά δε μπαίνουν στον τοίχο.

  6. βγαίνω ανάμεσα από στενό μέρος.
  7. προσβάλλω συνεχώς, χτυπώ, ερεθίζω (για ήχους, μυρουδιά κ.τ.τ.).
  8. μτφ. επιδιώκω, επιζητώ να συμμετάσχω (σε μάχη, καβγά κ.τ.τ.). || απευθύνομαι, ενοχλώ. || επεμβαίνω•

  лезть не в своё дело δεν έχεις κανένα δικαίωμο. να επεμβαίνεις.

  9. επιδιώκω μεγάλα αξιώματα•

  в генералы -зет στρο:τηγός βάλθηκε να γίνει.

  10. πέφτω, μαδιέμαι (για μαλλιά).
  11. ξεφτίζομαι (για υφάσματα).
  εκφρ.
  лезть в бутылку – αγανακτώ, θυμώνω χωρίς αιτία•
  лезть в ή на глаза – προσπαθώ να φαίνομαι, να διακρίνομαι, να επιδείχνομαι•
  лезть в голову – συνέχεια μού ρχεται στο νου, δε μου βγαίνει από το μυαλό•
  лезть в чью душу – επεμβαίνω σε ξένες υποθέσεις, ζητήματα, αισθήματα κ.τ.τ. лезть на стену γίνομαι έξαλλος, έξω φρενών•
  не -зет в горло ή в рот – δεν κατεβαίνει στο λαιμό (δε μου τραβάει, δεν έχω όρεξη)•
  не лезть за словом в карман – έχω έτοιμη την απάντηση, είμαι ετοιμόλογος.

  Большой русско-греческий словарь > лезть

 • 17 набить

  -бью, -бьшь, προστκ. набей, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. набитый, βρ: -бит, -а, -о; ρ.σ.μ.
  1. γεμίζω, πληρώ στουπώνω•

  набить подушку пухом γεμίζω το προσκέφαλο με πούπουλα•

  чучело соломой γεμίζω το σκιάχτρο με άχυρα•

  набить трубку табаком γεμίζω το τσιμπούκι με καπνό.

  2. μπήγω, χτυπώ•

  набить гво3ды в стену χτυπώ καρφιά στον τοίχο•

  набить сваи μπήγω πασσάλους.

  3. βάζω, περνώ χτυπώντας•

  набить обручи на кадку περνώ στεφάνια στο καδί.

  4. βλάπτω μέλος του σώματος με χτύπημα ή τριβή•

  набить плечо πληγιάζω τον ώμο με το τρίψιμο•

  набить шишку на лбу κάνω καρούμπαλο στο μέτωπο•

  пусть бга-ет, ноги забьт ας τρέχει, τα πόδια θα του πονέσουν.

  5. πατώ, κάνω συνεκτικό•

  путь был набит ο δρόμος ήταν πατημένος.

  6. τυπώνω σχέδια σε ύφασμα.
  7. σκοτώνω, φονεύω πολλούς, -ές, -ά•

  набить уток σκοτώνω πολλά παπιά.

  || ρίχνω, ραβδίζω(σε μεγάλη ποσότητα)•

  набить желудей с дуба ρίχνω κάτω πολλά βαλανίδια από τη βαλανιδιά.

  8. σπάζω (πολλά)•
  9. παρασύρω, ρίχνω•

  набить к берегу παρασέρνω στην ακτή.

  10. χτυπώ, δέρνω, ξυλοκοπώ
  εκφρ.
  набить кармам – φουσκώνω τη τσέπη χρήματα (πλουτίζω)•
  набить мошну – γεμίζω το πουγγί χρήματα (θησαυρίζω)•
  набить руку – εξασκούμαι, αποκτώ πείρα, τρίβομαι•
  набить себе цену – επιδείχνομαι•
  набить цену – αυξαίνω την τιμή, υπερτιμώ.
  1. γεμίζω, πληρούμαι κλπ. ρ. ενεργ. φ.
  2. επιζητώ, αναζητώ, επιδιώκω•

  на дружбу набить επιδιώκω τη φιλία με κάποιον.

  Большой русско-греческий словарь > набить

 • 18 полный

  επ., βρ: полон κ. παλ. полон, полна, полно.
  1. (κυρλξ. κ. μτφ.) πλήρης, γεμάτος, μεστός•

  полный стакан воды γεμάτο ποτήρι, νερό•

  стакан полный водой ποτήρι, γεμάτο με νερό•

  все уличы -ы народом όλοι, οι δρόμοι είναι γεμάτοι λαό•

  полный карман деньги ή деньгами γεμάτη τσέπη χρήματα•

  глаза -ые слёз μάτια γεμάτα δάκρυα•

  взгляд полный ненависти ματιά γεμάτη μίσος•

  он полный мечтаний αυτός είναι όλος όνειρα•

  человек полный надежд άνθρωπος όλο ελπίδες•

  -ая победа ολοκληρωτική νίκη•

  -ое разоружение πλήρης αφοπλισμός•

  развить -ую скорость αναπτύσσω όλη την ταχύτητα.

  2. συνεπαρμένος, κυριευμένος, κατειλημμένος.
  3. απεριόριστος, απόλυτος•

  -ая власть πλήρης εξουσία•

  -ая свобода πλήρης ελευθερία.

  4. ολόκληρος•

  полный рабочий день ολόκληρη εργατική μέρα•

  полный метр ολόκληρο μέτρο•, ему -ые сорок лет αυτός έχει γεμάτα τα σαράντα (χρόνια)•

  -ое собрание Пушкина τα άπαντα του Πούσκιν.

  || αρκετά μεγάλος, πολύς•

  были уже -ые сумерки είχε σουρουπώσει πια για τα καλά.

  || όλος, ολικός•

  петь -ым голосом τραγουδώ με όλη τη δύναμη της φωνής•

  -ое затмение луны ολική έκλειψη της σελήνης.

  5. χοντρός, γεμάτος, μεστός• παχύς•

  -ая женщина γεμάτη γυναίκα.

  εκφρ.
  - ая вода – το υψηλότερο σημείο της στάθμης της θάλασσας•
  полный генерал – αντιστράτηγος•
  полный адмирал – ναύαρχος•
  - ые прилагательные – πλήρη επίθετα (σε αντίθεση με τα βραχέα)•
  - ая чаша – σπίτι πλούσιο, με όλα τα καλά (αγαθά)•
  -ым голосом (сказать, заявитьκ.τ.τ.) ανοιχτά, βροντόφωνα (λέγω, δηλώνω)•
  полным-голом – υπερπλήρης, κατάκορος, καταγεμάτος.

  Большой русско-греческий словарь > полный

См. также в других словарях:

 • σημειωματάριο — το βιβλιαράκι σημειώσεων: Έβγαλε ένα σημειωματάριο από την τσέπη του και σημείωσε τη διεύθυνσή μου …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • κινηματογράφος — Μέσο έκφρασης και παρουσίασης, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνική της αποτύπωσης ακίνητων εικόνων σε φιλμ και της προβολής τους σε οθόνη, μέσω τεχνικών διαδικασιών, οι οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Τα κύριαφαινόμενα που συντελούν …   Dictionary of Greek

 • Ρουμανία — Κράτος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συνορεύει στα Β με την Ουκρανία, στα Δ με την Ουγγαρία και τη Σερβία, στα Ν με τη Βουλγαρία, ενώ στα Α βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα.H Pουμανία ανήκει στην παραδουνάβια Eυρώπη κι εισχωρεί σαν σφήνα στο σλαβικό… …   Dictionary of Greek

 • Ελλάδα - Γλώσσα — ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ελληνική γλώσσα είναι μια από τις αρχαιότερες γλώσσες στον κόσμο και οπωσδήποτε η παλαιότερη ζωντανή γλώσσα στην Ευρώπη. Σε αντίθεση με άλλες αρχαίες γλώσσες που χάθηκαν μαζί με τους λαούς που τις μιλούσαν, όπως η… …   Dictionary of Greek

 • Μαραθών — Αρχαία πόλη της Αττικής. Ήταν χτισμένος σε πεδιάδα με την ίδια ονομασία στα ΒΑ της πόλης των Αθηνών και έμεινε στην ιστορία κυρίως από την περίφημη μάχη που έγινε εκεί τον Σεπτέμβριο του 490 π.Χ. μεταξύ Αθηναίων («προμαχούντων των Ελλήνων»… …   Dictionary of Greek

 • δάκρυ — Υγρό διαφανές των δακρυϊκών αδένων, αντίδρασης αλκαλικής, το οποίο χρησιμεύει για την ύγρανση του βολβού του οφθαλμού και την απομάκρυνση ξένων σωμάτων. Το δ. περιέχει νερό και ανόργανες ουσίες, κυρίως χλωριούχο νάτριο και μαγνήσιο, θειούχο και… …   Dictionary of Greek

 • αντέχω — (AM ἀντέχω, Α κ. ἀντίσχω) 1. έχω αντοχή, διατηρώ δυνάμεις 2. αντιστέκομαι, δεν υποχωρώ, βαστώ 3. διατηρώ τις ιδιότητες μου, διατηρούμαι 4. έχω την απαραίτητη στερεότητα 5. υπομένω, υποφέρω με καρτερία νεοελλ. 1. μπορώ να αντεπεξέλθω σε κάτι 2. φρ …   Dictionary of Greek

 • καβούρι — I Παράλιος οικισμός (υψόμ. 5 μ., 45 κάτ.) του νομού Ηλείας. Βρίσκεται στο δυτικό άκρο του νομού, στην ακτή του όρμου του Κατάκολου. Υπάγεται διοικητικά στον δήμο Πύργου. II Χερσόνησος της Αττικής, στον Σαρωνικό κόλπο, Δ της Βουλιαγμένης, στο… …   Dictionary of Greek

 • πράσο — το / πράσον, ΝΑ βοτ. κοινή σήμερα ονομασία τού, κατά τη σύγχρονη επιστημονική ταξινόμηση, διετούς ποώδους φυτού Αllium porrum, που ανήκει στην οικογένεια λιλιίδες και χρησιμοποιείται στη μαγειρική και τού οποίου ο χυμός είναι διουρητικός ενώ το… …   Dictionary of Greek

 • φάσκωλος — ὁ, ΜΑ μικρός δερμάτινος σάκος ή τσέπη ενδύματος. [ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. λ. η οποία εμφανίζει επίθημα ωλο (πρβλ. εἴδ ωλο ν). Έχει γίνει προσπάθεια να ερμηνευθεί η λ. με την αναγωγή της σε κάποια ΙΕ ρίζα: κατά μία άποψη, σε ρίζα *bhasko «δεσμός …   Dictionary of Greek

 • φράγκο — το (λ. ιταλ.) 1. νομισματική μονάδα της Ελβετίας και ως το 2001 της Γαλλίας και του Bελγίου. 2. εμπορικός όρος που σημαίνει ότι η τιμή ενός εμπορεύματος περιλαβαίνει όχι μόνο την αξία του, αλλά και ναύλα, ασφάλιστρα, εισαγωγικό δασμό και κόμιστρα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»