Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

είναι γιά

 • 1 Είναι για να γελάν οι κότες

  – Θα γελάσει αύριο και το παρδαλό κατσίκι
  – Ρεζίλι των σκυλιών
  Курам на смех
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Είναι για να γελάν οι κότες

 • 2 Είναι για να γελάς και να κλαις

  И смех, и грех
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Είναι για να γελάς και να κλαις

 • 3 γιά

  1. πρόθ. I με ονομ. (при обознач, пригодности, соответствия, стремления):

  δεν κάνει γιά δάσκαλος — он не годится в учителя;

  πάει γιά δήμαρχος — он метит в мэры, он хочет стать мэром;

  II με αιτιατ.
  1) (при обознач, причины или повода) из-за, по причине; за;

  γι' αυτό — или γιά τούτο — поэтому, потому; — за это;

  τον θαυμάζω γιά την εξυπνάδα του — я восхищаюсь его сообразительностью;

  γι' αυτό σου το φέρσιμο θα μετανοιώσεις ты раскаешься в своём поступке;

  γιά τό κακό πού μού 'κάμε... — за зло, которое он мне причинил...;

  2) (при обознач, лица или предмета, кот. нужно добыть) за;

  πάω γιά κρασί — идти за вином;

  τρέχω γιά γιατρό — идти за врачом;

  3) (при обознач, цели, мотива) для, ради;

  γιά τό γούστο του — для своего удовольствия;

  ετοιμάζομαι γιά εκλογές — готовиться к выборам;

  γιά ποιο σκοπό; — для какой цели?;

  είναι μικρός ακόμα γιά τέτοια δουλιά — он мал ещё для такой работы;

  3) (при распределении, предназначении) на, для;

  καμπίνα γιά δυό άτομα — кабина для двух человек;

  τρόφιμα γιά πέντε μέρες — продукты на пять дней;

  δρόμος γιά αυτοκίνητα — автострада;

  αυτό το σπίτι είναι γιά γκρέμισμα — этот дом подлежит сносу;

  4) (при обознач, направления):

  φεύγω γιά τη Μόσχα — я уезжаю в Москву;

  γιά πού; — куда?;

  γιά πού το 'βαλες — или γιά πού τώβαλες; — куда ты идёшь?, куда направляешься?;

  γιά πουθενά δεν είμαι φέτος — я никуда не собираюсь в этом году;

  5) (при обознач, времени):

  φεύγω γιά τρείς μέρες — я уезжаю на три дня;

  θα λείψω γιά μιά βδομάδα — меня не будет неделю;

  εφυγε γιά πάντα — он уехал навсегда;

  σε θέλω γιά λίγα λεπτά — ты мне нужен на несколько минут;

  γιά σήμερα (αύριο) — на сегодня (на завтра);

  ράβω κοστούμι γιά το γάμο — шью костюм к свадьбе;

  θα μείνει στο σπίτι μας κρασί και γιά τού χρόνου — вина в нашем доме хватит и на будущий год;

  6) (при обознач, цены):

  πουλώ γιά εκατό δραχμές — продавить за сто драхм;

  τα πούλησε όλα γιά ένα κομμάτι ψωμί — он продал всё за гроши;

  7) (при обознач, замены):

  θα πάω εγώ γιά σένα — я пойду вместо тебя;

  πήρα τον Κώστα γιά σένα — я принял Костаса за тебя;

  τον πήρα γιά γιατρό — я его принял за доктора;

  γιά ποιόν με περνδς; — за кого ты меня принимаешь?;

  8) (при обознач, вознаграждения) за;

  εργάζομαι γιά χίλια δραχμές το μήνα — я работаю за тысячу драхм в месяц;

  9) (при обознач, объекта действия) о, об;

  γιά μένα μην ανησυχείτε — обо мне не беспокойтесь;

  φροντίζει γιά το ατομικό του συμφέρο — он заботится о своих личных интересах;

  γιά ποιόν τα λες;

  — — γιά σένα — для кого ты это говоришь? — Для тебя;

  γιά τό καλό σου — для твоей же пользы;

  τί ξέρεις γιά την υπόθεση; — что ты знаешь об этом деле?;

  πρόκειται ( — или λόγος γίνεται) γιά... — речь идёт о...;

  10):

  όσο γιά — в отношении, что касается, что до...;

  όσο γιά λεφτά μη σε μέλει ο — деньгах не беспокойся;

  όσο γιά το παρακάτω μη σε μέλει — дальнейшее пусть тебя не беспокоит;

  όσο γιά φέτος καλά πάνε οι δουλειές — в этом году дела идут хорошо;

  11) (в знач очень, сильно):

  τον χτύπησαν γιά καλά — его здорово побили;

  γιά θάνατο — смертельно, до смерти, насмерть;

  τον τραυμάτισαν γιά θάνατο — его смертельно ранили;

  12):

  αυτός εργάζεται γιά δέκα — он работает за десятерых;

  § γιά δνομα τού θεού ( — или γιά τό θεό) — ради бога;

  γιά τό ονόρε — ради славы;

  γιά ποιο λόγο; — почему?;

  γιά τα μάτια — для виду;

  γιά ψύλλου πήδημα — из-за пустяка;

  δουλεύει γιά την ψυχή τού πατέρα του — он работает за здорово живёшь;

  μιά γιά πάντα — раз и навсегда;

  είναι γιά φτύσιμο — он последняя дрянь, он не стоит и плевка;

  δεν τον λογαριάζουν γιά τίποτε — его ни во что не ставят;

  είναι αναγκαίο γιά μένα (σένα, μας) — мне (тебе, нам) необходимо...;

  2. σύνδ. (с частицей να и υποτ.)
  1) (цели):

  δεν ήρθα γιά να κάτσω — я не для того пришёл, чтобы долго у вас сидеть;

  πάει γιά βουλευτής — или πάει γιά να γίνει βουλευτής — он собирается стать депутатом;

  2) (следствия):

  δεν είναι μακριά γιά να αργήσει να 'ρθει — он живёт (находится) не так далеко, чтобы опоздать;

  3) (причины):

  γιά να μην καλέσουνε στην ώρα το γιατρό χάσανε το παιδί τους — из-за того, что не вызвали вовремя врача, потеряли ребёнка;

  γιά να περπατάει ξυπόλυτος, αρρώστησε — из-за того, что бегал босиком, заболел;

  γιά εσύ γιά εγώ — или ты, или я;

  γιά σήμερα γιά αύριο — или сегодня, или завтра;

  1) (при побуждении, иногда с частицей να):

  γιά δες ποιός ήρθε — пойди же посмотри, кто пришёл;

  γιά να δούμε ποιός θα βγεί αληθινός — давай-ка посмотрим, кто окажется прав;

  2) обл (при утверждении):
  θα πας η όχι;

  — — θα πάω γιά — пойдёшь или нет? — Обязательно пойду;

  ξέρεις γράμματα;

  — — ναί γιά — ты умеешь читать и писать? — А как же, конечно;

  3) (при запрещении или угрозе):

  γιά ξαναπές βρωμόλογα — попробуй-ка ещё сквернословить;

  γιά ξαναπάτησε στο σπίτι — не смей больше приходить к нам;

  γιά πρόσεχε τί λες! — выражайся осторожнее!;

  γιά μάζεψε τα λόγια σου! — попридержи язык!

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γιά

 • 4 ανεξαγόραστος

  η, ο
  1) недоступный, очень дорогой (о вещах); 2) неоплатный;

  αυτό πού μού κάνατε είναι γιά μένα ανεξαγόραστο — за это я перед вами в неоплатном долгу;

  3) неподкупный;
  4) неподкупленный

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανεξαγόραστος

 • 5 γελώ

  (α) (αόρ. (ε)γέλασα, παθ. αόρ. (ε)γελάστηκα) 1. αμετ.
  1) смеяться;

  γελώ με την καρδιά ( — или ψυχή) μου — смеяться от души;

  γελώ με κάποιον, κάτι — смеяться над кем-л., чём-л.;

  κάνω κάποιον να γελάσει — смешить кого-л.;

  γελώ χωρίς όρεξη — смеяться сквозь зубы;

  2) улыбаться;
  αυτή μού γέλασε она мне улыбнулась; 3) радоваться, сиять от радости;

  γελούσε ολόκληρος απ' τη χαρά του — он весь сиял от радости;

  γελούν και τ' αυτιά του — он вне себя от радости;

  § είναι γιά να γελας και να κλαις — и смех и грех;

  γελώ κάτω απ' τα μουστάκια ( — или από τα χείλη) μου — посмеиваться в усы, про себя;

  είναι γιά να γελάν οι κόττες — курам на смех;

  2. μετ.
  1) смеяться, насмехаться (над кем-л.); разыгрывать (кого-л.);

  όλοι τον γελούν — над ним все смеются;

  2) обманывать, надувать;
  με γέλασαν στα χαρτιά меня надули в карты; 3) обманывать; совращать, соблазнять;

  γελιέμαι, γελιούμαι

  1) — обманываться, ошибаться, заблуждаться;

  2) быть обманутым (о девушке, женщине);

  § βγαίνω γελασμένος — прогадать, просчитаться

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γελώ

 • 6 δέσιμο(ν)

  τό
  1) связывание; завязывание, перевязывание; 2) переплетание (книг); 3) переплёт (у книг и т. п.); 4) вставка в оправу; 5) набивание обручей (на бочки); 6) тех сборка; 7) завязывание (плодов); 8) загустение (сиропа);

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > δέσιμο(ν)

 • 7 δέσιμο(ν)

  τό
  1) связывание; завязывание, перевязывание; 2) переплетание (книг); 3) переплёт (у книг и т. п.); 4) вставка в оправу; 5) набивание обручей (на бочки); 6) тех сборка; 7) завязывание (плодов); 8) загустение (сиропа);

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > δέσιμο(ν)

 • 8 δόντι

  τό
  1) зуб;

  πρώτα δόντια — молочные зубы;

  υστερινά δόντια — зубы мудрости;

  εμπροσθινά (πίσω) δόντια — передние (коренные) зубы;

  ψεύτικα δόντια — вставные зубы;

  τό τρίξιμο των δόντιών — скрежет зубов;

  βγάζει (αλλάζει) δόντια το παιδί — у ребёнка прорезаются (меняются) зубы;

  βγάζω δόντι — вырывать зуб;

  2) тех зуб, зубец;
  3) зазубрина;

  § μιλώ όξω από τα δόντια — высказывать всё напрямик;

  σκάζουν τα δόντια του — зубы чешутся;

  μέσα απ' τα δόντια — сквозь зубы;

  δεν είναι γιά τα δόντια μου (σου κ,λ.π.) — это мне (тебе и т. д.) не по зубам;

  τρίζω τα δόντια μου — а) скрежетать зубами; — б) оскаливаться;

  τρίζω ( — или δείχνω) τα δόντια — показывать зубы, огрызаться;

  έχω γερά δόντια — или κόβει το δόντι μου — иметь крепкие зубы; — уметь за себя постоять;

  κρατώ κάποιον με τα δόντια — держаться (зубами) за кого-л.;

  η ψυχή μου πηγε στα δόντια μου — душа в пятки ушла;

  με την ψυχή στα δόντια — еле жив;

  μοβ πονεί το δόντι γι' αυτή — я неравнодушен к ней; — я влюблён в неё;

  οπλισμένος ως τα δόντια ( — или μέχρι οδόντων) — вооружённый до зубов;

  δεν έχει να ξύσει το δόντι του — у него ветер свистит в карманах

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > δόντι

 • 9 είμαι

  1.
  1) быть, существовать; иметься; ποιός ξέρει, αν θα είμαστε τού χρόνου кто знает, доживём ли мы до следующего года; είναι φόβος να πεθάνει есть опасение, что он умрёт; δεν είναι τρόπος να πεισθεί его невозможно убедить; 2) быть, находиться; είναι εδώ он здесь; ήσουν μακρυά; ты был далеко?; είμασταν περίπατο мы гуляли; ήταν στα ξένα он был за границей; είναι με τίς παντούφλεο он в домашних туфлях;

  είμαι με το μέρος σου — я на твоей стороне, я с тобой;

  3) быть, происходить; случаться;
  τί είναι εδώ; что здесь происходит?; τί ήτανε; что случилось?, что произошло?; 4) быть (в каком-л. состоянии, настроении и т. п.); πώς είσαστε; как вы поживаете?, как вы себя чувствуете?;

  είμαι καλά — я чувствую себя хорошо;

  είναι θυμωμένος он сердит;

  είμαι στο κέφι — быть в настроении;

  5) участвовать, принимать участие;
  ήταν κΓ αυτός στο αντάρτικο он тоже участвовал в партизанском движении; 6) быть включённым (в список и т. п.);

  δεν είμαι στον κατάλογο των προσκεκλημένων — я не включён в список приглашённых;

  7) (με γεν.) а) принадлежать;
  τίνος είσαι συ; ты чей?; τίνος είναι η βάρκα; чья это лодка?; τό σπίτι είναι τού πατέρα μου это дом моего отца; είναι κι' αυτός της παρέας он тоже из этой компании; б) (о возрасте): πόσων χρονών (или ετών) είσαι; сколько тебе лет?;

  είμαι εικοσιτριών χρονών — мне двадцать три года;

  8):

  είμαι από — происходить, вести свой род;

  είμαι από φτωχή οικογένεια — я из бедной семьи;

  από πού είσαι; ты откуда?;

  είμαι από τη Μόσχα — я из Москвы;

  9):

  είμαι γιά... — а) собираться (куда-л. и т. п.);

  είμαι γιά Θεσσαλονίκη — я собираюсь в Салоники, мне надо ехать в Салоники;

  είμαστε γιά φευγάλα мы думаем бежать, нам надо бежать;
  б) быть достойным (чего-л.); είσαι γιά φίλημα ты достоин поцелуя; είναι γιά γέλια он смешон; 2. (в качестве вспомогат. гл.) 1) знач связки) быть; являться;

  εγώ είμαι 5 — то я;

  είμαι νέος — я молод;

  είμαστε έτοιμοι мы готовы;
  είμαστε καμμιά εικοσαριά нас около двадцати человек; ποιός είσαι; кто ты?; τί είναι αυτός; кто он такой?; τί ώρα είναι; который час?; τί καιρός είναι; какая погода?; είναι ζέστη тепло; είναι ψύχρα холодновато; είναι δροσιά прохладно; είναι κρύο холодно; είναι χειμώνας зима; είναι πολύ πρωΐ ещё раннее утро; είναι κοσμοπλημμύρα очень много народа, огромное скопление народа; 2) (употр, для образования сложных форм страд, залога):

  θα είμαι πεσμένος στο κρεββάτι — я лягу спать;

  3. (с зависимым наклонением означает):
  1) собираться, намереваться;

  είμαι να πάω εξοχή — я собираюсь поехать за город;

  2) предполагаться;
  ήταν να γίνει η παράσταση, μα ανεβλήθη должно было состояться представление, но было отложено; 3) суждено; ήταν να σπάσει к' έσπασε ему суждено было разбиться, и он разбился; 4) можно..., следует...; είναι να τα λες αυτά; разве можно такие вещи говорить?; είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του! это такой ужас!; είναι να τρελλαθεί κανείς! от этого можно с ума сойтиI, от этого голова кругом идёт!; 5) настало, наступило время; καιρός είναι να σταματήσει пора остановиться, перестать; είναι ώρα να φεύγουμε время уезжать (уходить);

  § είμαι της γνώμης ότι... — я думаю, моё мнение таково, что...; — я полагаю, что...;

  είμαι σε θέση να... — я в состоянии, я могу;

  είμαι σε διάθεση σας — я к вашим услугам;

  είσαι με τα καλά (или στα καλά) σου; ты в своём уме?;
  δεν είσαι με τα καλά σου ты с ума сошёл, ты не в своём уме; άς είναι пусть будет так; όπως και (или κι') άν είναι как бы то ни было; τό φόρεμα αυτό δεν είναι πλέον (или πιά) της μόδας эта одежда уже не в моде; είναι τρία χρόνια πού... три года прошло с тех пор, как...; είναι πολύς καιρός πού δεν μιλήσαμε давно мы с вами не беседовали; είναι στο χέρι μου это в моих руках, это зависит от меня; είμαστε γιά να 'μαστέ вот мы какие молодцы!; καί πού 'σαι ακόμα! и это ещё не всё!; и что ещё будет!; όπου (καί) να 'ναι скоро, в скором времени; вот-вот; να 'ταν (καί) να... если бы...; τί 'σαι συ και τί 'μαι γώ калина себя хвалила; αυτός είναι πού είναι он таков, каков он есть; έ, αυτός είναι κι' αν είναι ψεύτης большего лгуна и не сыщешь!; πες μου με ποιόν πας, να σού πώ ποιός είσαι скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > είμαι

 • 10 ζωή

  η в разн. знач жизнь;

  η επαναφορά στη ζωή — возвращение к жизни;

  βρίσκομαι εν τη ζωή — быть в живых, жить;

  είμαι όλο ζωή — или έχω πολλή ζωή μέσα μου — быть полным жизни, быть жизнерадостным;

  δίνω ζωή — оживлять, вносить оживление;

  ξέρω τη ζωή — знать жизнь;

  κερδίζω τη ζωή μου — зарабатывать на жизнь;

  αλλάζω τη ζωή μου — менять образ жизни;

  η ζωή στην 'Αθήνα είναι ακριβή — стоимость жизни в Афинах очень высока;

  πολύ ακρίβηνε η ζωή — жизнь очень вздорожала;

  § σκυλίστα ζωή — собачья жизнь;

  ζωή στα μουλάρια ( — или κατσικομούλαρά) σου — полный провал, дело провалилось;

  η ζωή αυτής της κυβερνήσεως θα είναι σύντομη — дни этого правительства сочтены;

  περνώ ζωή και κόττα — или περνώ ζωή χαρισάμενη — жить в своё удовольствие, жить припеваючи;

  (βρίσκομαι) μεταξύ ζωής και θανάτου (находиться) между жизнью и смертью;

  η ζωή κρέμεται από μιά τρίχα — быть на волосок от смерти;

  δεν έχει ζωήили δεν είναι γιά ζωή — он не жилец на этом свете;

  εφ' όρου ζωής всю жизнь, до сомой смерти;

  ουδέποτε στη ζωή μου! — никогда в жизни!;

  στη ζωή μου! — клянусь жизнью!;

  στη ζωή σου; — в самом деле?; — это возможно?;

  ζωή σε λόγου σας — вам нужно жить, теперь уж берегите себя (выражение соболезнования семье покойного);

  ζω να χετε — и вам долгих лет жизни! (ответ на соболезнование)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ζωή

 • 11 θάνατος

  ο
  1) смерть (тж. о животном, растении); кончина;

  φυσικός (βίαιος) θάνατος — естественная (насильственная) смерть;

  αίφνίδιος θάνατος — скоропостижная смерть;

  μετά -ατον посмертно;
  σε περίπτωση -ατού в случае (или на случаи) смерти; 2) перен. смерть, гибель;

  πολιτικός θάνατος — гражданская смерть;

  ηθικός θάνατος — нравственное падение;

  αυτό είναι θάνατος γιά μάς — это для нас гибель, катастрофа;

  του είναι θάνατος η παύση του από την εργασία — увольнение с работы для него равносильно смерти;

  3) потеря (разума, рассудка и т. п.);

  θάν της μνήμης — потеря памяти;

  § σιγή -ατού гробовое молчание;
  μισώ μέχρι -ατού смертельно ненавидеть; μάχομαι μέχρι -ατού сражаться не на жизнь, а на смерть; είμαι μεταξύ ζωής και -ατού быть между жизнью и смертью;

  είναι γιά θάνατο — его дни сочтены (о больном);

  καταδικάζω σε θάνατό — выносить смертный приговор

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > θάνατος

 • 12 καλά

  1. επί р р.
  1) хорошо, как следует;

  καλά τα ξέρεις το μάθημα — ты хорошо знаешь урок;

  καλά τον κρατώ — я его хорошо держу;

  καλά τώχω δεμένο — я его хорошо, крепко привязал;

  βράσε το κρέας καλά — свари мясо хорошенько;

  2) хорошо, до конца;

  γέμισε το ποτήρι καλά — он наполнил стакан до краёв;

  3) хорошо, ладно, так и быть;

  καλά θύρθω — ладно, приду;

  4):

  στα ( — или γιά) καλά — здорово, сильно, основательно;

  τον χτύπησε στα καλά — он его здорово избил;

  είναι γιά καλά άρρωστος — он опасно болен;

  § είμαι καλά — чувствовать себя хорошо;

  δεν είμαι καλά — чувствовать себя плохо;

  γίνομαι καλά — выздоровливать;

  τον κάνω καλά — а) вылечивать, помогать (о враче, лекарстве);

  αυτός μ' έκανε καλά — он меня вылечил; — б) держать кого-л. в руках;

  καλά τον έχω — или καλά τον κρατώ — он у меня в руках;

  βαστιέμαι καλά — быть зажиточным;

  πάω καλά — а) идти хорошо (о делах); — преуспевать (о человеке);

  τα πράγματα δεν πάνε καλά — дела идут плохо; — б) выздоравливать;

  πάει καλά ο *ρρωστος — больному лучше;

  πάει καλά — ладно, идёт, я согласен;

  τον πήρε γιά καλά — он хорошо, крепко спал;

  δεν είναι στα καλά του — он не в своём уме, он спятил;

  καλά тоб (или τον) κάνω — правильно поступать (по отношению к кому-л.);

  καλά τόνέκαμες — ты правильно с ним поступил;

  τάχω καλά — или τα πάω καλά με κάποιον — быть в хороших отношениях с кем-л.;

  κάνω καλά εγώ — брать на себя ответственность, улаживать что-л, самому;

  σώνει και καλά — во что бы то ни стало;

  στα καλά καθούμενα — за здорово живёшь, ни с того ни с сего, без всякого повода, вдруг;

  καλά πού... — или καλάκαί... — хорошо, что..., очень кстати..., к счастью...;

  καλά κι' ήρθες — ты пришёл очень кстати;

  καλά πού το έκρυψες — хорошо, что ты скрыл это;

  βαστά καλά! — держись!;

  καλά - καλά а) (в отрицат. предлож.) даже; — едва;

  ακόμα καλά καλά δεν γνωριστήκαμε — мы ещё даже не познакомились;

  δεν ξέρουμε-----πώς τον λένε мы даже не знаем, как его зовут;

  δεν ξημέρωσε καλά καλά... — ещё даже не рассвело...; — едва только рассвело...; — б) очень хорошо, как следует;

  έφαγα καλά καλά — наелся досыта;

  2. μόριο хорошо (же);

  καλά, θα μού το θυμηθείς! — хорошо же, я тебе это припомню!

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > καλά

 • 13 καρπαζ(ι)ά

  η подзатыльник;

  δίνω καρπαζ(ι)ά — дать подзатыльник;

  § έφαγε καρπαζιές — ему надавали подзатыльников;

  είναι γιά καρπαζιές — он ничтожество, нестоящий человек

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > καρπαζ(ι)ά

 • 14 καρπαζ(ι)ά

  η подзатыльник;

  δίνω καρπαζ(ι)ά — дать подзатыльник;

  § έφαγε καρπαζιές — ему надавали подзатыльников;

  είναι γιά καρπαζιές — он ничтожество, нестоящий человек

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > καρπαζ(ι)ά

 • 15 καρύδι

  τό
  1) орех (грецкий);

  σπάζω τα καρύδια — грызть или колоть орехи;

  2) адамово яблоко, кадык;
  3) коробочка хлопка;

  § κούφια καρύδια — болтовня, вздор, глупости;

  αυτό είναι σκληρό καρύδι — это твёрдый орешек, это очень трудная задача;

  αυτό το καρύδι δεν είναι γιά τα δόντια σου — этот орешек тебе не по зубам;

  θα σού στρίψω το καρύδι — я тебе шею сверну;

  κάθε καρύδιας καρύδιкаждой твари по паре (о людях)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > καρύδι

 • 16 κλαίω

  (αόρ. έκλαψα и έκλαυσα, παθ. αόρ. (ε)κλάφτηκα и εκλαύσθην, μετχ. πρκ. κλαμένος) 1. αμετ. плакать;

  κλαίω με λυγμούς ( — или με αναφυλλητά) — плакать навзрыд;

  2. μετ. оплакивать, жалеть;
  είναι γιά να τον κλαίς он в очень плохом, жалком состоянии; § αν δεν κλάψει το παιδί δεν τού δίνουνε βυζί (или δεν τού δίνει η μάνα του βυζί) посл, дитя не плачет, мать не разумеет;

  κλαί(γ)ομαι, κλαίουμαι — жаловаться; — плакаться, прибедняться

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > κλαίω

 • 17 κρέμασμα

  τό
  1) вешание, развешивание; висение; 2) казнь через повешение;

  § είναι γιά κρέμασμα — или κρέμασμα θέλει — по нём верёвка плачет

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > κρέμασμα

 • 18 κρικέλλα

  η большое кольцо, звено (цепи);

  § είναι γιά την κρικέλλαон сумасшедший

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > κρικέλλα

 • 19 μούτρο

  τό
  1) груб. лицо; рожа, морда;

  θα σού σπάσω τα μούτρα — я тебе набью морду;

  2) (противная) морда (о человеке);

  § κατεβασμένα ( — или κρεμασμένα) μούτρα — надутая, постная физиономия;

  ξινισμένα μούτρα — кислое лицо, кислая рожа;

  ξινίζω ( — или στραβώνω) τα μούτρα μου — корчить кислую рожу;

  κάνω μούτρα — притворяться недовольным, сердитым;

  μας κάνει ( — или κρεμάει) μούτρα — он дуется на нас;

  κατεβάζω ( — или κρεμάω) τα μούτρα μου — а) повесить нос; — б) опустить голову (в знак вины); — в) дуться (на кого-л.);

  έχει μούτρα και μιλάει ακόμα — он ещё смеет говорить;

  παίρνω τα μούτρα μου — а) почувствовать себя неловко; — б) осмеливаться, набираться храбрости, наглости;

  δεν είναι γιά τα μούτρα σου — это не для таких, как ты, это не про вас;

  πέφτω ( — или ρίχνομαι) με τα μούτρα σε... — а) с головой окунуться, уходить в...; — б) наброситься (на еду и т. п.);

  με τί μούτρα να παρουσιαστώ μπροστά του — или δεν 2χω μούτρα να τον ιδώ — какими глазами я буду смотреть на него;

  μούτρα γιά σιδέρωμα! — бесстыжая рожа!

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > μούτρο

 • 20 πανηγύρι

  τό
  1) праздник (чаще религиозный); народное гулянье; пир, торжество; веселье; 2) ярмарка; 3) шум и гам, суматоха;

  § είναι γιά τα πανηγύρια — а) быть дураком, сумасшедшим; — б) никуда не годиться (о вещах)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > πανηγύρι

См. также в других словарях:

 • για — (I) (πρόθ., σύνδ.). Ι. (ως πρόθ. και με έκθλιψη γι ) εκφράζει: 1. αναγκαστικό αίτιο(«τσακώνονται για το παραμικρό») 2. τελικό αίτιο, σκοπό («τόν σκότωσε για την τιμή της») 3. κίνηση σε τόπο («φεύγω για το σπίτι») 4. ικανότητα, αρμοδιότητα,… …   Dictionary of Greek

 • Συνθήκη για το Εξώτερο Διάστημα — Ο πλήρης τίτλος της είναι Συνθήκη για τις Αρχές που διέπουν τις Δραστηριότητες Κρατών στην Εξερεύνηση και Χρήση του Εξώτερου Διαστήματος, της Σελήνης και Άλλων Ουρανίων Σωμάτων. Πρόκειται για διεθνή συνθήκη που εγκρίθηκε από την 21η σύνοδο της… …   Dictionary of Greek

 • τι ην είναι — (τί ἦν εἶναι, τὸ) Α αριστοτελικός όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τη δήλωση τής φράσης ὄντως ὄν, τής πραγματικής υπόστασης, τής ουσίας ενός πράγματος …   Dictionary of Greek

 • κίνα — Επίσημη ονομασία: Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας Έκταση: 9.596.960 τ. χλμ. Πληθυσμός: 1.284.303.705 κάτ. (2002) Πρωτεύουσα: Πεκίνο ή Μπεϊτζίνγκ (6.619.000 κάτ. το 2003)Κράτος της ανατολικής Ασίας. Συνορεύει στα Β με τη Μογγολία και τη Ρωσία, στα ΒΑ… …   Dictionary of Greek

 • Αυστραλία — Κράτος της Ωκεανίας, ανάμεσα στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, που περιλαμβάνει την ομώνυμη μεγάλη νήσο του νότιου Ειρηνικού (λόγω του μεγέθους θεωρείται ηπειρωτικό έδαφος), την Τασμανία και άλλα νησιά.Κράτος της Ωκεανίας, ανάμεσα στον Ινδικό… …   Dictionary of Greek

 • Γερμανία — Επίσημη ονομασία: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Προηγούμενη ονομασία (1948 90): Γερμανική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία (ή Δυτική Γερμανία) & Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία) Έκταση: 357.021 τ.χλμ Πληθυσμός: 82.440.309 κάτ. (2000) Πρωτεύουσα:… …   Dictionary of Greek

 • Ιαπωνία — Επίσημη ονομασία: Αυτοκρατορία της Ιαπωνίας Έκταση: 377.835 τ. χλμ. Πληθυσμός: 126.771.662 (2001) Πρωτεύουσα: Τόκιο (8.130.408 κάτ. το 2000)Νησιωτικό κράτος της ανατολικής Ασίας, χωρίς σύνορα στην ξηρά με άλλη χώρα. Βρέχεται στα Β από την… …   Dictionary of Greek

 • Μεξικό — Κράτος του νότιου τμήματος της Βόρειας Αμερικής. Συνορεύει στα Β με τις ΗΠΑ και στα Ν με την Μπελίζ και τη Γουατεμάλα. Βρέχεται στα Δ από τον Ειρηνικό ωκεανό και στα Α από τον κόλπο του Μεξικού.O ποταμός Pίο Γκράντε αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο… …   Dictionary of Greek

 • Ρωσία — H Pωσική Oμοσπονδία αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος της γης. Tα σύνορά της ξεκινούν από την Eυρώπη, καλύπτουν όλη την Aσία και φτάνουν στην Άπω Aνατολή. Bόρεια και ανατολικά βρέχεται από τον Aρκτικό και τον Eιρηνικό Ωκεανό και στα δυτικά… …   Dictionary of Greek

 • Ευρώπη — I Μία από τις πέντε ηπείρους. Είναι το μικρότερο τμήμα του κόσμου μετά την Αυστραλία και την Ωκεανία. Από μία άποψη θα μπορούσε να θεωρηθεί το ακραίο δυτικό τμήμα της Ασίας, της οποίας αποτελεί τη φυσική προέκταση. Πράγματι, δεν υπάρχουν φυσικά… …   Dictionary of Greek

 • κινηματογράφος — Μέσο έκφρασης και παρουσίασης, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνική της αποτύπωσης ακίνητων εικόνων σε φιλμ και της προβολής τους σε οθόνη, μέσω τεχνικών διαδικασιών, οι οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Τα κύριαφαινόμενα που συντελούν …   Dictionary of Greek


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»