Перевод: с латышского на русский

с русского на латышский

(skatienu)(pār kaut ko)

 • 1 pārlaist acis kaut kam

  гл.
  общ. (skatienu)(pār kaut ko) обвести взором (взглядом, глазами, что-л.), (skatienu)(pār kaut ko) окинуть взором (взглядом, глазами, что-л.)

  Latviešu-krievu vārdnīca > pārlaist acis kaut kam

 • 2 mest

  darb.v.
  1. бросать, кидать, швырять, метать;
  2.  (mest spalvu) линять  (о животных);  (mest skatienus) метать  (бросать)взгляды;  (mest mieru) перестать;  (mest ar acīm) подмыгивать
  LKLv59
  ▪ Sinonīmi
  I.
  1. mētāt; nomest nosviest; svaidīt; sviest
  2. ka [no]žļakst
  II. darb.v.
  1. dūšu slīcināt; dzert; lakt; likt ribās; pleikot; plenderēt; plītēt; plostot; plūžņāt; pļēgurot; pļundurot; pumpēt; rīt; stiprināties; strēbt; sviķot; šmorēt; šņabot; tukšot glāzi; uzmest garu; vicot; vitēt; žūpot
  burzdalas mest darb.v. - burbulēt; burbuļot; burzdalāt; burzgulēt; burzguļot; gurguļot; mest burbuļus; murdēt; mutuļot; virināt; virināties; virmot; virmuļot
  kūkumu mest - klanīties; liekties; locīties
  līkumus mest darb.v. - iet līkloču; līčot; līkumot; līkumoties; locīties; lokumus mest; vīties
  lokumus mest - iet līkloču; līčot; līkumot; līkumoties; līkumus mest; locīties; vīties
  mest spēļu kauliņu
  2. kraut; kravāt; lādēt
  3. māt; vēcināt; vicināt
  4. brāzt; drāzt; laist; lidināt; lingot; spert; sviest; triekt; vandīt; vantēt
  izmest enkuru
  mest bumbu
  pārmest pār bortu
  uzmest kādam skatienu
  5. riest; viest
  6. auklot; klūgot; saistīt; siet; šņorēt; valgot
  7. aptaustīt sānus; bauzēt; belzt; bicināt; blietēt; bliezt; bozēt; būkāt; cirst; dābt; dauzīt; diegt; dot; dot pa ādu; dot pa ļepu; dot pa mici; dot pa ņuņņām; dragāt; drāzt; driepēt; gāzt; gierzt; graizīt; ģērēt ādu; kapāt; karsēt; kaustīt; kaut; klapēt; klāt; kliest; kokot; krāmēt; kraut; kult; lāpīt muguru; liet; likt; mērkt; miekšķēt; mielot; mietēt; milnot; miltīt; mizot; oderēt; pātagot; pipkāt; plāt; plikšķināt; pliķēt; plītēt; pluinīt; roku pielikt; sautēt; sildīt muguru; sist; sitaļāt; slānīt; slātēt; slodzīt; sloksnēt; smalstīt; smelt žaut; smeltēt; smērēt; snāt; stibot; sukāt; sutināt; sveķēt; svilināt; šaustīt; šaut; šaut pa ausi; test; triekt; vālēt; vanckāt; vantēt; veķēt; velēt; vicot; vilkt; zeltīt; ziepēt; zilināt; zolēt; zvecēt; zveķēt; zvelēt; zvelt
  8. grūst
  9. raidīt
  10. aizmest; aizsviest; atmest; atsviest; iemest; iesviest; izmest; izsviest; nomest; nosviest; pamest; pasviest; samest; sasviest; sviest; uzmest; uzsviest
  11. aizmest; aizsviest; atmest; atsviest; pamest; pasviest; sviest
  12. nomest; nosviest; sviest
  13. nomētāt; nosvaidīt; sviest
  14. adīt; tamborēt
  15. atmest; pamest; uzmest
  16. nomētāt; nosvaidīt; samētāt; sasvaidīt; sviest
  17. mētāt; nomest; nosviest; svaidīt; sviest
  18. mētāt; svaidīt; sviest
  T09

  Latviešu-krievu vārdnīcu > mest


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»