Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

(au+chant+du+-)

 • 1 plain-chant

  m. (de plain et chant) грегорианско черковно пеене.

  Dictionnaire français-bulgare > plain-chant

 • 2 bel

  canto m. (mots it., "beau chant") белканто, изкуството да се пее според традициите на италианската опера.

  Dictionnaire français-bulgare > bel

 • 3 cantique

  m. (lat. ecclés. canticum "chant religieux") химн; благодарствена църковна песен. Ќ le cantique des cantique Песен на песните ( библейска поема).

  Dictionnaire français-bulgare > cantique

 • 4 chambarder

  v.tr. (o. i., p.-к. de chant et barder "glisser", du lat. pop. °barrum "argile") разг. 1. разбърквам; 2. разграбвам, разпилявам; 3. променям внезапно и изцяло. Ќ Ant. conserver, maintenir.

  Dictionnaire français-bulgare > chambarder

 • 5 chanfrein2

  m. (de chanfreindre "tailler en biseau", de fraindre "briser, abattre" et chant) техн. равна повърхност, получена чрез отнемане на ръб на камък, дърво или метал.

  Dictionnaire français-bulgare > chanfrein2

 • 6 chanson

  f. (lat. chantio, accus. cantionem "chant") 1. песен; 2. мелодия (на песен); siffloter une chanson подсвирквам си мелодия на песен; 3. ост. празни приказки, глупости. Ќ chanson de geste лит. френска средновековна героична поема; c'est une autre chanson това е друга работа; ето нова трудност; c'est toujours la même chanson това е все същото нещо; chanson de toile песен, която през Средновековието се е пеела от жените, докато предат; la chanson du grillon песента на щуреца.

  Dictionnaire français-bulgare > chanson

 • 7 chantignole

  f. (de chant) 1. техн. тънка греда, която подпира друга хоризонтална греда от покрив; 2. тънка тухла.

  Dictionnaire français-bulgare > chantignole

 • 8 charme2

  m. (lat. carmen "chant magique") 1. ост. магия, чародейство; faire un charme2 правя магия; rompre le charme2 развалям магия; 2. предмет, чрез който се прави магия; 3. лек, балсам; 4. чар, прелест, очарование, пленителност. Ќ porter un charme2 sur soi нося си талисман; se porter comme un charme2 разг. в добро здраве съм; faire du charme2 а qqn. опитвам се да съблазня някого; photo de charme2 еротична снимка. Ќ Ant. malédiction; horreur, laideur, monstruosité.

  Dictionnaire français-bulgare > charme2

 • 9 chiourme

  f. (it. ciurma; lat. celeusma "chant de galériens") ист. всички каторжници от каторга, всички затворници от затвор или гребци от галера.

  Dictionnaire français-bulgare > chiourme

 • 10 cygne

  m. (lat. pop. cicinus, de cyenus, gr. kuknos) лебед. Ќ chant du cygne лебедова песен (върхово постижение; последен шедьовър); cou de cygne лебедова шия; le cygne de Mantoue Виргилий (римски поет); le cygne de Cambrai Фенелон (френски писател); une blancheur de cygne искряща белота; col de cygne извита тръба. Ќ Hom. signe.

  Dictionnaire français-bulgare > cygne

 • 11 épithalame

  m. (lat. epithalamium, gr. epithalamion "chant nuptial") лит. епиталамия ( сватбена поема).

  Dictionnaire français-bulgare > épithalame

 • 12 épode

  f. (lat. epodos, gr. epôdos, de epi "sur" et ôdê "chant") лит. 1. малка сатирична поема; 2. редуване на дълги и кратки стихове.

  Dictionnaire français-bulgare > épode

 • 13 gospel

  m. (amér. gospel song, de gospel "évangile" et song "chant") религиозна християнска музика на негрите от Северна Америка.

  Dictionnaire français-bulgare > gospel

 • 14 grégorien,

  ne adj. (de Gregorius, nom de pape) григориански; calendrier grégorien, григориански календар; chant grégorien, григорианско пеене.

  Dictionnaire français-bulgare > grégorien,

 • 15 mélique2

  adj. (gr. melikos "qui concerne le chant") ист., лит. който се отнася до лиричната, хорална поезия в Древна Гърция.

  Dictionnaire français-bulgare > mélique2

 • 16 ode

  f. (bas lat. oda, gr. ôdê "chant") 1. ант. ода (лирична поема с музикален акомпанимент); 2. ода, лирична поема; Odes de Ronsard одите на Ронсар.

  Dictionnaire français-bulgare > ode

 • 17 palinodie

  f. (bas lat. palinodia, mot gr. de palin et odê "chant") 1. ист. стихотворение, в което поетът отхвърля предишните си настроения; 2. отричане на нещо казано или сторено; отказване от думите си.

  Dictionnaire français-bulgare > palinodie

 • 18 parodie

  f. (gr. parôdia, de para2- et ôde "chant") пародия.

  Dictionnaire français-bulgare > parodie

 • 19 rhapsode

  ou rapsode m. (gr. rhapsôdos, proprem. "qui coud, ajuste des chants", de rhaptein "coudre" et ôdê "chant") ист. пътуващ поет, певец; рапсод ( в Древна Гърция).

  Dictionnaire français-bulgare > rhapsode

 • 20 tarin1

  m. (onomat. d'apr. le chant de l'oiseau) зоол. кадънка, Chrysomitris spinus.

  Dictionnaire français-bulgare > tarin1


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»