Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

(фраза)

 • 1 фраза

  фраза ж η φράση
  * * *
  ж
  η φράση

  Русско-греческий словарь > фраза

 • 2 фраза

  θ.
  1. φράση• πρόταση•

  длинные -ы μακριές φράσεις•

  писать короткими -ами γράφω με σύντομες (μικρές) φράσεις•

  ходячая фраза εύχρηστη φράση•

  избитая фраза τετριμμένη φράση•

  пустая фраза φράση κενή (χωρίς περιεχόμενο)•

  пышная фраза πομπώδης φράση.

  2. μουσικό τμήμα,κομμάτι•

  -ы симфонии κομμάτια συμφωνίας.

  Большой русско-греческий словарь > фраза

 • 3 фраза

  фраз||а
  ж в разн. знач. ἡ φράση [-ις]:
  избитая \фраза ἡ τετρμμένη φράση· пустые \фразаы τά κούφια λόγια, ἡ κενή φράσή пышная \фраза ἡ πομπώδης φράση.

  Русско-новогреческий словарь > фраза

 • 4 фраза

  η φράση.

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > фраза

 • 5 оговорка

  оговор||ка
  ж
  1. ἡ ἐπιφύλαξη [-ις], ὁ ὀρος:
  сделать \оговоркаку διατυπώνω бро· с \оговоркакой μέ ἐπιφύλαξη· без \оговоркаок χωρίς ἐπιφυλάξεις, ἀνεπιφυλάκτως·
  2. (ошибочно сказанное слово, фраза) τό λάθος, ἡ παραδρομή τής γλώσσας.

  Русско-новогреческий словарь > оговорка

 • 6 заезженный

  επ. από μτχ.
  κατακουρασμένος, εξαντλημένος, καταπονεμένος από το τρέξιμο•

  -ая лошадь εξαντλημένο άλογο από το τρέξιμο.

  || μτφ. γνωστός• τετριμμένος, κοινός•

  -ая фраза τετριμμένη φράση.

  Большой русско-греческий словарь > заезженный

 • 7 звонкий

  επ., βρ: -нон, -нка, -нко
  ηχηρός•

  -ая песня ηχηρό τραγούδι•

  -ие голоса ηχηρές φωνές•

  звонкий поцелуй σνιαοτό φιλί•

  -ие согласные ηχηρά σύμφωνα.

  εκφρ.
  - ая монета – τα κέρματα•
  - ая фраза – μπομπώδεις φράσεις, παχιά λόγια.

  Большой русско-греческий словарь > звонкий

 • 8 красивый

  επ., βρ: -сив, -а, -о
  - όμορφος, ωραίος. || αρεστός, θελκτικός, συναρπαστικός. || ευχάριστος, αγλαός•

  -ая музыка ωραία μουσική•

  -ая жизнь ωραία ζωή•

  -ая фраза ωραία φράση.

  Большой русско-греческий словарь > красивый

 • 9 пустопорожний

  επ.
  κενός, άχτιστος•

  -ое место άχτιστο μέρος (χώρος).

  || μτφ. κενός περιεχομένου, χωρίς περιεχόμενο•

  -ая фраза κούφια φράση.

  Большой русско-греческий словарь > пустопорожний

 • 10 смачный

  επ., βρ: -чен, -чна, -чно.
  1. εύγεστος, νόστιμος. || λιπασμένος, λαδωμένος. || μτφ. ωραίος, εντυπωσιακός, εξωραϊσμένος•

  -ая фраза ωραία φράση.

  2. εκτελούμενος με ευχαρίστηση, με ικανοποίηση.

  Большой русско-греческий словарь > смачный

 • 11 тяжеловесный

  επ. -сен, -сна, -о
  1. πολύ βαρύς•

  тяжеловесный товар βαρύ εμπόρευμα.

  || βαρύ-σωμος•

  тяжеловесный человек βαρύσωμος άνθρωπος.

  || ογκώδης•

  -ое здание ογκώδες κτίριο.

  2. βαρύς•

  -ые шаги βαριά βήματα (πατήματα).

  || άγαρμπος, χοντρός, χοντροκομμένος•

  -ая фраза βαριά φράση (προσβλητική)•

  -ые шутки χοντρά αστεία•

  тяжеловесный слог άγαρμπο ύφος.

  Большой русско-греческий словарь > тяжеловесный

См. также в других словарях:

 • фраза — ы, ж. phrase f. <лат. phrasis выражение, оборот речи. 1. устар. Предложение, словосочетание на письме. Фразу свою кончать тогда, когда надобно перо обмакнуть в чернильницу; период тогда. когда нужно его перечинить. 1793. Крылов Похвальная речь …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • ФРАЗА — ФРАЗА, фразы, жен. (греч. phrasis). 1. То же, что предложение2 в 1 знач.; вообще сочетание слов, выражающее законченную мысль. Длинные фразы. Писать короткими фразами. 2. Словесное выражение мысли. Отделаться пустыми фразами. Ходячая фраза.… …   Толковый словарь Ушакова

 • ФРАЗА — (фр., от греч. phrasis). 1) речь; также пустые слова, без убеждения. 2) предложение, соединение слов, выражающее мысль. 3) в музыке: отдел темы или другой музыкальной мысли. 4) в пении: мелодическая фигура, которая может быть спета, не переводя… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • фраза — См. выдумка, предложение, речь стереотипная фраза, фразы... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. фраза выдумка, предложение, речь; выражение, оборот, конструкция; фразы,… …   Словарь синонимов

 • Фраза — единица речи, выражающая законченную мысль. Фраза может соответствовать предложению. См. также: Речевая деятельность Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

 • Фраза — ФРАЗА. См. Предложение и Сказ. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2 х т. / Под редакцией Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина Ветринского. М.; Л.: Изд во Л. Д. Френкель …   Литературная энциклопедия

 • фраза — витиеватая (Эртель); забористая (Маркевич); закругленная (Олигер); крикливая (Надсон); напыщенная (Юшкевич); пикантная (Писемский); пышная (Лермонтов); раздутая (Фет); трескучая (Боборыкин, Григорович, Некрасов, Писемский); хлесткая (Эртель);… …   Словарь эпитетов

 • фраза —     ФРАЗА, выражение, оборот, книжн. речение …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • ФРАЗА — (от греч. phrasis выражение) ..1) отрезок речи между двумя паузами, объединенный интонацией2)] Единица речи, выражающая законченную мысль. Может соответствовать предложению (поэтому иногда употребляется в значении предложение ) …   Большой Энциклопедический словарь

 • Фраза — (иноск.) рѣчь напыщенная, громкая, но безъ содержанія. Фразеръ пустословъ, краснобай, любитель фразъ. Ср. Фразеры не опасны... Достоевскій. Бѣсы. 2, 4, 3. Ср. φράζειν говорить, вѣщать. См. Без фраз …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • ФРАЗА — ФРАЗА, ы, жен. 1. Законченное высказывание (в 3 знач.). Длинная, короткая ф. 2. Напыщенное выражение, прикрывающее бедность или лживость содержания. Пустые фразы. Избегать фразы. 3. Ряд звуков или аккордов, образующий относительно законченный… …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»