Перевод: с русского на персидский

(тонкий)

 • 1 тонкий (-ая, -ое, -ие) I

  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) بلند و باریک، باریک، قلمی، کم، سست، ضعیف، ظریف، قلیل
  ............................................................
  3. slim
  (adj. & vi.) نازک، لاغر، باریک اندام، لاغر شدن و کردن
  ............................................................
  (adj.) مهذب، پالوده
  ............................................................
  5. fine
  (v.) جریمه، تاوان، غرامت، جریمه کردن، جریمه گرفتن از، صاف کردن، کوچک کردن، صاف شدن، رقیق شدن، خوب، فاخر، نازک، عالی، لطیف، نرم، ریز، شگرف
  ............................................................
  6. thin
  (vt. & vi.) نازک، باریک، لاغر، نزار، کم چربی، کم پشت، رقیق، کم مایه، سبک، رقیق و آبکی، کم جمعیت، به طور رقیق، نازک کردن، کم کردن، رقیق کردن، لاغر کردن، نازک شدن، کم پشت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) دارای قوه ابتکار، مبتکر، دارای هوش ابتکاری، با هوش، ناشی از زیرکی، مخترع
  ............................................................
  (adj.) بغرنج، پیچیده
  ............................................................
  (adj.) نفیس، بدیع، عالی، دلپسند، مطبوع، حساس، دقیق، شدید، سخت
  ............................................................
  (adj.) ظریف، خوشمزه، لطیف، نازک بین، حساس
  ............................................................
  12. tricky
  نیرنگ آمیز، خدعه آمیز، مهارت آمیز، نیرنگ باز
  ............................................................
  13. exact
  (v.) دقیق، به زور مطالبه کردن، به زور گرفتن، تحمیل کردن بر، درست، کامل، صحیح، عین، عینا
  ............................................................
  14. subtle
  (adj.) زیرک، محیل، ماهرانه، دقیق، لطیف، تیز و نافذ
  ............................................................
  15. dainty
  (adj. & n.) هر چیز ظریف و عالی، گوشت یا خوراک لذیذ، مطبوع

  Русско-персидский словарь > тонкий (-ая, -ое, -ие) I

 • 2 тонкий (-ая, -ое, -ие) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  2. keen
  (v.) تیز کردن، شدید بودن، شدید کردن، نوحه سرایی کردن، تیز، پرزور، تند، حاد، شدید، زیرک، باهوش، مشتاق
  ............................................................
  (adj.) تیزرو، تیز، نوک تیز، (طب) حاد، بحرانی، زیرک، تیزنظر، تند، شدید، (مو.) تیز، زیر، (سلسلهء اعصاب) حساس، (هن.) حاد، تیز (زاویهء حاد، زاویه تند)
  ............................................................
  (adj.) حساس و باهوش
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) دقیق، به زور مطالبه کردن، به زور گرفتن، تحمیل کردن بر، درست، کامل، صحیح، عین، عینا
  ............................................................
  (adj.) زیرک، محیل، ماهرانه، دقیق، لطیف، تیز و نافذ
  ............................................................
  (adj. & vt.) دقیق و مختصر کردن، مختصر و مفید، جامع، صریح، دقیق، معین
  ............................................................
  9. sly
  (adj.) ناقلا، آدم تودار، آدم آب زیرکاه، موذی، محیل، شیطنت آمیز، کنایه دار
  ............................................................
  10. crafty
  (adj.) حیله گر، با مهارت

  Русско-персидский словарь > тонкий (-ая, -ое, -ие) II

 • 3 тонкий

  (-ая, -ое, -ие)
  صفت.: نازک ، ظريف

  Малый словарь русский-фарси > тонкий

См. также в других словарях:

 • ТОНКИЙ — ТОНКИЙ, малый толщиною; плоский или маломерный в поперечнике, ·противоп. толстый. Тонкая бумага, полотно; тонкий слой снегу. Тонкая нитка, бичевка, жердь. Тонкий стан, ноги. | Весьма мелкий, дробный, сыпучий, рыхлый в веществе своем; жидкий,… …   Толковый словарь Даля

 • ТОНКИЙ — ТОНКИЙ, тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко. 1. Занимающий небольшое пространство в поперечном разрезе, в обхвате; ант. толстый. Тонкий слой песку. Тонкая тетрадь. Тонкий лист бумаги. «Серые брюки обтягивали его тонкие ножки.» Максим Горький. «И… …   Толковый словарь Ушакова

 • тонкий — Утонченный, изысканный, изящный, искусный, вальяжный, рафинированный, филигранный; нежный, острый, чуткий, хитрый. Табакерка вальяжной работы. Прот. .. Ср. . См. вежливый, искусный, ловкий, нежный, осторожный, хитрый, чувствительный дремать… …   Словарь синонимов

 • ТОНКИЙ — ТОНКИЙ, ая, ое; нок, нка, нко, нки и нки; тоньше; тончайший. 1. Небольшой в поперечнике, в обхвате. Т. стебель. Т. слой. Тонкое сукно. Тонко (нареч.) нарезать сыр. Где тонко (в знач. сказ.), там и рвётся (посл.). 2. О теле, туловище (или его… …   Толковый словарь Ожегова

 • Тонкий — истор. обл. на С. Вьетнама. Главный город Сев. Вьетнама Ханой в прошлом называли Кинь вьет, столица ; затем для отличия от других столиц его стали называть Донг Кинь восточная столица . От этого названия центр, города образовалось ис каж. франц.… …   Географическая энциклопедия

 • Тонкий — См. утонченный В. В. Виноградов. История слов, 2010 …   История слов

 • ТОНКИЙ — (tokkin) Особый инвестиционный фонд на японских фондовых рынках, владельцами которого являются компании, использующие свою избыточную наличность для извлечения дополнительного дохода, хотя их основная сфера деятельности лежит вне финансовых… …   Финансовый словарь

 • тонкий —   Тонкий намёк на толстые обстоятельства (ирон.) чересчур ясный, прозрачный намек на что н. очевидное …   Фразеологический словарь русского языка

 • тонкий — тонкий, кратк. ф. тонок, тонка, тонко, тонки и допустимо тонки; сравн. ст. тоньше …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • тонкий — мелкозернистый — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы мелкозернистый EN fine …   Справочник технического переводчика

 • тонкий — прил., употр. очень часто Морфология: тонок, тонка, тонко, тонки; тонки; тоньше; нар. тонко 1. Тонким является то, что имеет небольшое поперечное сечение, небольшой объём, обхват и т. п. Тонкие нитки. | Тонкие волосы. | Тонкая паутина. | Тонкая… …   Толковый словарь Дмитриева

Книги

 • Тонкий слой любви. Стихи, Бубенников Александр Николаевич. В книге Александра Бубунникова "Тонкий слой любви" собраны новые авторские исповедальные стихи, написанные в наши" последние времена" на стыке веков и… Подробнее  Купить за 260 руб
 • Тонкий расчет, Сидни Шелдон. У Лесли Стюарт было все - спокойная, обеспеченная жизнь, хорошая работа, успешная карьера. И любовь. Самый лучший в мире человек попросил ее стать его женой. Самый красивый, самый умный и,… Подробнее  Купить за 240 руб
 • Тонкий слой любви Стихи, Бубенников А.. В книге Александра Бубунникова "Тонкий слой любви" собраны новые авторские исповедальные стихи, написанные в наши" последние времена" на стыке веков и… Подробнее  Купить за 231 руб
Другие книги по запросу «(тонкий)» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»