Перевод: с русского на все языки

(рудной+жилы)

 • 901 вытянуть

  сов.
  1. что кашидан, дароз кардан, кашида дароз кардан; вытянуть проволоку симро кашида дароз кардан // (расположить по одной линии) рост кардан, кашида қатор кардан, саф кашондан; вытянуть отряд в колонну отрядро саф кашондан
  2. что рост (дароз) кардан, ёзондан; вытянуть шею гардан ёзондан
  3. что разг. кашида баровардан, берун баровардан; вытянуть сеть на берег тӯри моҳигириро кашида ба соҳил баровардан
  4. перен. муваффақ шудан, ноил гардидан; гирифтан; у него слова не вытянешь даҳанаш киро металабад
  5. что (удалить тягой и т. п.) кашида берун баровардан; весь дым вытянуло в трубу безл. тамоми дуд аз дудкаш берун баромад
  6. прост. то охир нӯшидан
  7. что ы без доп. разг. (вытерпеть) тоб (тоқат) овардан; зинда мондан
  8. кого прост. задан, кашида задан; вытянуть лошадь кнутом аспро то-зиёна задан <> вытянуть [всю] душу безор кардан, ба ҷон расондан; вытянуть жилы из кого-л. ҷавҳари баданашро кашида гирифтан; ҷафо кардан; вытянуть [все] кишки из кого-л. прост. шири модарро ба даҳон овардан; клещами не вытянешь из кого-л. даҳанаш киро металабад

  Русско-таджикский словарь > вытянуть

 • 902 надутый

  1. прич. дам (пуф) кардашуда, дамондашуда
  2. прил. дамида; надутые жилы рагҳои дамида
  3. прил. перен. разг. (надменный) калонгир, ҳавобаланд
  4. прил. перен. разг. пуртумтароқ, дабдабанок
  5. прил. перен. разг. (угрюмый, сердитый) бадқавоқ, дарундор, туршрӯй, хафа

  Русско-таджикский словарь > надутый

 • 903 надуться

  сов.
  1. дамидан, аз ҳаво (аз газ) пур шудан; таранг шудан; шар надулся пуфак аз ҳаво пур шуд; паруса надулись бодбонҳо таранг шуд
  2. разг. варам кардан, дамидан; жилы надулись рагҳо дамиданд
  3. перен. разг. ҳавобаландӣ кардан
  4. перен. разг. (обидеться) ранҷидан, хафа шудан, тумшук кардан
  5. чего прост. дам кардан, бисёр нӯшидан; надуться воды аз обнӯшӣ варам (дам) кардан; надуться чаю аз чойнӯшӣ дам кардан надулся как (будто, словно, точно) мышь на крупу прост. рӯяшро турш кардааст, хафа шудааст, ранҷидааст

  Русско-таджикский словарь > надуться

 • 904 тянуть

  несов.
  1. кого-что кашидан, кашола кардан; тянуть канат арғамчинро кашидан; тянуть невод тӯрро кашола кардан
  2. что таранг кардан, таранг кашидан; гузарондан; тянуть верёвку через двор арғамчинро аз рӯи ҳавлӣ таранг карда кашидан; тянуть трубопровод қубур гузярондан
  3. что дароз кардан; тянуть руку к звонку дастро ба тугмаи зангдароз кардан
  4. что дарозтар кардан, кашидан; тянуть кожу чармро дарозтар кардан; тянуть проволоку сим кашидан
  5. кого-что и без доп. кашидан, кашола кардан; тянуть кого-л. за руку касеро аз дасташ гирифта кашола кардан; пароход тянет баржу пароход баржаро кашида рафта истодааст; машина не тянет мошин намекашад(кашида наметавонад)
  6. кого-что разг. калон кардан, парвариш кардан; ёрӣ додан, мадад расондан; тянуть слабого ученика ба талабаи суст дар хониш ёрӣ додан
  7. кого-что даъват кардан, таклиф кардан, ҷеғ задан; тянуть в кино ба кино таклиф кардан // перен. (при-влекать) кашидан; тянуть к ответу ба ҷавобгарӣ кашидан
  8. чаще безл. кого-что (влечь): его тянет домой вай ба хона рафтан мехоҳад; меня тянет ко сну хобам меояд
  9. что макидан, дам кашидан; насос тянет воду насос обромекашад
  10. что разг. (пить медленно) ҷуръа-ҷуръа нӯшидан, оҳиста нӯшидан, бо лаззат нӯшидан // разг. (курить) кашидан; он тянет папиросу за папиросой вай папиросро аз паи папирос мекашад
  11. что разг. маҷбур карда гирифтан, зӯран гирифтан, дуздӣ кардан; тянуть деньги пулро маҷбур карда гирифтан
  12. охот. парвоз кардан
  13. кашидан; печь хорошо тянет печь хаворо нағз мекашад
  14. чаще безл. вазидан; с моря тянет лёгкий ветерок аз тарафи баҳр боди форам мевазад; из кухни тянет жареным мясом аз ошхона бӯи гӯшти бирён меояд
  15. что, с чем перен. разг. кашол додан, ба таъхир андохтан, тӯл кашондан, дуру дароз кардан; тянуть дело корро кашол додан; он тянет с ответом вай ҷавобро ба таъхир меандозад
  16. что якта-якта (мад кашида) гуфтан, мад кашидан; тянуть ноту нотаро мад кашидан; тянуть песню сурудро мад кашидан
  17. что и без доп. бо як азоб зиндагонӣ кардан
  18. вазн доштан; арбуз тянет шесть килограммов тарбуз шаш килограмм вазн дорад
  19. что и без доп. сиққондан, фишурдан, кашидан, тангӣ кардан; пиджак тянет в плечах китфҳои костюм танг аст <> тянуть время вактро дароз кашидан; тянуть жилы из кого аз ҷон безор кардан; тянуть канитель 1) ба кори дилбазан машғул шудан 2) кашол додан (ягон кор ё гапро); тянуть лямку кори вазнин, пурмашаққат ва дилгиркунанда кардан; тянуть резину файсал додан; тянуть сок (соки) из кого-л. хуни касеро макидан, ба касе зулму ситам кардан; тянуть чью-л. руку (сторону) прост. дасти касеро гирифтан, дастгири касе будан; тянуть за душу, тянуть душу из кого ба ҷон расондан, азоб додан, аз ҷон сер кардан; тянуть за уши кого-л. аз гӯши касе кашидан; тянуть за язык кого-л. касеро ба гап задан маҷбур кардан; кто тебя за язык тянул? аз ту инро кӣ пурсид?; ёле (едва) ноги \тянуть 1) ба зӯр гаштан 2) суст (бемадор) будан

  Русско-таджикский словарь > тянуть

 • 905 безвинтовое зажимное устройство

  1. schraubenlose Klemmstelle
  2. Klemmstelle mit schraubenloser Klemmung

   

  безвинтовое зажимное устройство 1)
  Зажимное устройство, предназначенное для присоединения и последующего отсоединения жилы проводника или для присоединения и последующего отсоединеия  жил двух и более проводников, в котором усилие прижатия обеспечивается нерезьбовыми элементами.

  [Интент]

  EN

  screwless-type clamping unit
  a clamping unit, for the connection and subsequent disconnection of a conductor or the interconnection and subsequent disconnection of two or more conductors, the connection being made by means other than screws
  [IEV number 442-06-13]

  FR

  organe de serrage sans vis
  organe de serrage pour la connexion et la déconnexion d'un conducteur ou pour l'interconnexion et la déconnexion de plusieurs conducteurs, la connexion étant faite sans l'usage de vis
  [IEV number 442-06-13]

  0151

  Рис. Wago
  Безвинтовое зажимное устройство для одного проводника

  0150

  Рис. Wago
  Безвинтовое зажимное устройство для двух и более проводников

  1)  В российской нормативной документации этот термин не определен. Лучше было бы назвать такое зажимное устройство нерезьбовым. Но поскольку в ГОСТ Р 50043. 3-2000 ( МЭК 60998-2-2-91) применяется термин безвинтовой контактный зажим, то пришлось по аналогии использовать термин безвинтовое зажимное устройство.
  [Интент]

  Тематики

  • вывод, зажим электрический

  Классификация

  >>>

  Обобщающие термины

  EN

  DE

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > безвинтовое зажимное устройство

 • 906 безвинтовой контактный зажим

  1. schraubenlose Klemme
  2. Klemme mit schraubenloser Klemmung

   

  безвинтовой контактный зажим
  Зажим, предназначенный для присоединения и последующего отсоединения жилы одного проводника к электрическому прибору или для разъемного соединения двух или более проводников непосредственно или при помощи пружин, клиньев, эксцентриков, конусов и аналогичных элементов.
  [ ГОСТ Р 50043. 3-2000 ( МЭК 60998-2-2-91)]


  безвинтовой зажим
  Устройство для соединения и последующего разъединения жесткого (сплошного или скрученного) или гибкого проводника или для взаимного соединения двух проводников, которые в дальнейшем можно будет разъединить, причем соединение может быть прямое или непрямое и может быть выполнено с помощью пружин, деталей в виде уголка эксцентричной или конической формы и т.п., без специальной подготовки проводников, за исключением снятия с них изоляции.
  [ ГОСТ Р 51324.1-2005]

  EN

  screwless-type terminal
  a terminal for the connection and subsequent disconnection of two or more conductors, the connection being made directly or indirectly by means of springs, wedges, or the like
  [IEV number 442-06-11]

  FR

  borne sans vis
  borne pour la connexion et la déconnexion de plusieurs conducteurs, la connexion étant réalisée directement ou indirectement au moyen de ressorts, de pièces formant coin ou de dispositifs analogues
  [IEV number 442-06-11]

  0151

  Рис. Wago
  Безвинтовой контактный зажим для одного проводника

  0150

  Рис. Wago
  Безвинтовой контактный зажим для двух и более проводников

  Тематики

  • вывод, зажим электрический

  Классификация

  >>>

  Обобщающие термины

  Синонимы

  EN

  DE

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > безвинтовой контактный зажим

 • 907 винтовое зажимное устройство

  1. Schraubklemmstelle

   

  винтовое зажимное устройство
  Зажимное устройство, предназначенное для присоединения и последующего отсоединения жилы одного или нескольких проводников. Усилие зажима создается с помощью винтов или гаек любого типа непосредственно или через промежуточное средство.

  [Интент]

  EN

  screw-type clamping unit
  a clamping unit for the connection and subsequent disconnection of one conductor or the interconnection and subsequent disconnection of two or more conductors, the connection being made, directly or indirectly, by means of screws or nuts of any kind
  [IEV number 442-06-19]

  FR

  dispositif de serrage à vis
  organe de serrage pour la connexion et la déconnexion d'un conducteur ou l'interconnexion et la déconnexion de plusieurs conducteurs, la connexion étant faite directement ou indirectement, au moyen de vis ou d'écrous de tous types
  [IEV number 442-06-19]

  См. также винтовой зажим.

  Тематики

  • вывод, зажим электрический

  Классификация

  >>>

  Обобщающие термины

  Синонимы

  EN

  DE

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > винтовое зажимное устройство

 • 908 гигроскопичная лента

  1. Quellband, n

   

  гигроскопичная лента
  водонабухающая лента

  лента, применяемая под оболочкой или в промежутках между жилами кабеля или проволоками многопроволочной жилы кабеля для предотвращения протекания воды вдоль кабеля под оболочкой, например, при повреждении оболочки, или вдоль проводника жилы кабеля, например, при повреждении всех слоев покрытий кабеля вплоть до проводника 
   [IEV number 461-05-16]

  EN

  water blocking tape
  swelling tape

  tape applied under a sheath or into the interstices of a conductor in order to prevent water migration along the cable
  NOTE – Water migration can occur a) under the sheath, for example when the sheath has been damaged, or b) through the conductor, for example when cable layers through to the conductor have become damaged.
  [IEV number 461-05-16]

  FR

  ruban d'étanchéité
  ruban gonflant

  ruban appliqué sous une gaine ou dans les interstices d'une âme conductrice de façon à empêcher la propagation de l'eau le long du câble
  NOTE – La propagation de l'eau peut avoir lieu a) sous la gaine, par exemple lorsque la gaine a été endommagée, ou b) à travers l'âme conductrice, par exemple lorsque les différentes couches constitutives du câble ont été endommagées jusqu'à l'âme conductrice.
  [IEV number 461-05-16]

  Тематики

  • кабели, провода...

  Синонимы

  EN

  DE

  • Quellband, n

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > гигроскопичная лента

 • 909 гигроскопичная пудра

  1. Quellpulver, n

   

  гигроскопичная пудра
  водонабухающая пудра

  порошковый наполнитель, применяемый под оболочкой или в промежутках между жилами кабеля или проволоками многопроволочной жилы кабеля для предотвращения протекания воды вдоль кабеля под оболочкой, например, при повреждении оболочки, или вдоль проводника жилы кабеля, например, при повреждении всех слоев покрытий кабеля вплоть до проводника 
   [IEV number 461-05-14]

  EN

  water blocking powder
  swelling powder

  powder applied under a sheath or into the interstices of a conductor in order to prevent water migration along the cable
  NOTE – Water migration can occur a) under the sheath, for example when the sheath has been damaged, or b) through the conductor, for example when cable layers through to the conductor have become damaged.
  [IEV number 461-05-14]

  FR

  poudre d'étanchéité
  poudre gonflante

  poudre appliquée sous une gaine ou dans les interstices d'une âme conductrice de façon à empêcher la propagation de l'eau le long du câble
  NOTE – La propagation de l'eau peut avoir lieu a) sous la gaine, par exemple lorsque la gaine a été endommagée, ou b) à travers l'âme conductrice, par exemple lorsque les différentes couches constitutives du câble ont été endommagées jusqu'à l'âme conductrice.
  [IEV number 461-05-14]

  Тематики

  • кабели, провода...

  Синонимы

  EN

  DE

  • Quellpulver, n

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > гигроскопичная пудра

 • 910 гигроскопичный клей

  1. Quellmasse, f

   

  гигроскопичный клей
  водонабухающий клей

  клей, применяемый под оболочкой или в промежутках между жилами кабеля или проволоками многопроволочной жилы кабеля для предотвращения протекания воды вдоль кабеля под оболочкой, например, при повреждении оболочки, или вдоль проводника жилы кабеля, например, при повреждении всех слоев покрытий кабеля вплоть до проводника 
  [IEV number 461-05-17]

  EN

  water blocking glue
  swelling glue

  glue applied under a sheath or into the interstices of a conductor in order to prevent water migration along the cable
  NOTE – Water migration can occur a) under the sheath, for example when the sheath has been damaged, or b) through the conductor, for example when cable layers through to the conductor have become damaged.
  [IEV number 461-05-17]

  FR

  matière d'étanchéité
  matière appliquée sous une gaine ou dans les interstices d'une âme conductrice de façon à empêcher la propagation de l'eau le long du câble
  NOTE – La propagation de l'eau peut avoir lieu a) sous la gaine, par exemple lorsque la gaine a été endommagée, ou b) à travers l'âme conductrice, par exemple lorsque les différentes couches constitutives du câble ont été endommagées jusqu'à l'âme conductrice.
  [IEV number 461-05-17]


   

  Тематики

  • кабели, провода...

  Синонимы

  EN

  DE

  • Quellmasse, f

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > гигроскопичный клей

 • 911 жила

  1. stromführende Ader
  2. Leiter (eines Kabels), m
  3. Einzeldraht

   

  токопроводящая жила
  жила

  Элемент кабельного изделия, предназначенный для прохождения электрического тока
  [ ГОСТ 15845-80]

  токопроводящая жила (кабеля)

  Элемент кабеля, специфической функцией которого является передача электрического тока
  [IEV number 461-01-01]

  жила токопроводящая

  Изолированный одно- или многопроволочный металлический проводник внутри электрического кабеля
  [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

  жила

  -
  [IEV number 151-12-37]

  EN

  conductor (of a cable)
  part of a cable which has the specific function of carrying current
  [IEV number 461-01-01]

  strand

  one of the wires of a stranded conductor
  Source: 466-10-02 MOD
  [IEV number 151-12-37]

  FR

  âme
  conducteur (d'un câble) (terme déconseillé dans ce sens)
  partie d'un câble dont la fonction spécifique est de conduire le courant
  [IEV number 461-01-01]

  brin
  , m
  un des fils d'un conducteur câblé
  Source: 466-10-02 MOD
  [IEV number 151-12-37]

  Все жилы двухжильных кабелей должны быть одинакового сечения.
  Все жилы трех- и четырехжильных кабелей должны быть одинакового сечения или одна жила должна быть меньшего сечения (нулевая или жила заземления)

  Номинальное сечение, мм2
  основная жила: 25
  нулевая жила: 16
  жила заземления: 10

  Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку или обозначение цифрами, начиная с нуля.

  [ ГОСТ 433-73]

  Токопроводящие жилы
  должны быть изолированы поливинилхлоридным пластикатом.

  Изолированные жилы должны быть скручены в кабель.
  [ ГОСТ 10348-80]

  Недопустимые, нерекомендуемые

  Тематики

  • кабели, провода...

  Действия

  Синонимы

  Сопутствующие термины

  EN

  DE

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > жила

 • 912 зажим с крепежной гайкой

  1. Bolzenklemme

   

  зажим с крепежной гайкой
  Зажим, в котором жилы проводника зажаты под гайкой.
  Давление сжатия может быть приложено непосредственно гайкой соответствующей формы или с помощью промежуточного средства (круглой шайбы, пластины или устройства, предотвращающего выпадение проводника или его жил)
  [ ГОСТ Р 50043.2-92 ]

  EN

  stud terminal
  a screw-type terminal in which the conductor is clamped under a nut
  NOTE – The clamping pressure can be applied directly by a suitably shaped nut or through an intermediate part, such as a washer, a clamping plate or an anti-spread device.
  [IEV number 442-06-23]

  FR

  borne à goujon fileté
  borne à vis dans laquelle l'âme d'un conducteur est serrée sous un écrou
  NOTE – La pression de serrage peut être appliquée directement par un écrou de forme appropriée ou au moyen d'une partie intermédiaire, tel qu'une rondelle, une plaquette ou un dispositif empêchant le conducteur ou ses brins de s'échapper.
  [IEV number 442-06-23]

  0142

  1. Неподвижная часть зажима
  2. Шайба или нажимная пластина
  3. -
  4. Винт

  0185

  Рис. Phoenix Contact

  Тематики

  • вывод, зажим электрический

  Классификация

  >>>

  Обобщающие термины

  Синонимы

  EN

  DE

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > зажим с крепежной гайкой

 • 913 зажим с крепежной головкой

  1. Kopfkontaktklemme

   

  зажим с крепежной головкой
  Зажим, в котором жилы проводников зажаты под головкой одного или нескольких винтов. Давление сжатия может быть приложено непосредственно через головку винта или с помощью дополнительного средства (шайбы, пластины или устройства, предотвращающего выпадение проводника или его жил).
  [ ГОСТ Р 50043.2-92 ]


  зажим с крепежной головкой
  Зажим винтового типа, в котором жилу проводника прижимают головкой винта. Силу прижима могут прилагать головкой винта или через промежуточную деталь, например шайбу, прижимную пластину или устройство для самоотвинчивания.
  [ ГОСТ Р 51324.1-2005]

  EN

  screw terminal
  a terminal, in which the conductor is clamped under the head of one or more screws, and where the clamping pressure can be applied directly by the head of the screw or through an intermediate part, such as a washer, clamping plate or an anti-spread device
  [IEV number 442-06-08]

  FR

  borne à serrage sous tête de vis
  borne dans laquelle l'âme d'un conducteur est serré sous la tête d'une ou plusieurs vis, la pression de serrage pouvant être appliquée directement par la tête de la vis ou au moyen d'une partie intermédiaire, tel qu'une rondelle, une plaquette ou un dispositif empêchant le conducteur ou ses brins de s'échapper
  [IEV number 442-06-08]

  0144  0145

  Зажимы с крепежной головкой

  1. Неподвижная часть зажима
  2. Шайба и фасонная шайба (нажимная пластина)

  Примечание.
  Удивительно, но из наименования английского термина screw terminal совершенно не следует, что крепление выполняется головкой винта.

  [Интент]

  Тематики

  • вывод, зажим электрический

  Классификация

  >>>

  Обобщающие термины

  EN

  DE

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > зажим с крепежной головкой

 • 914 зажим с прижимной пластиной

  1. Laschenklemme

   

  зажим с прижимной пластиной
  Зажим, в котором жилы проводника зажаты под седлообразной пластиной с помощью двух или нескольких винтов или гаек.
  [ ГОСТ Р 50043.2-92]


  зажим с прижимной планкой
  Винтовой зажим, обеспечивающий разборное контактное соединение проводника с плоским выводом, планкой, прижимаемой двумя или более винтами или гайками
  [ ГОСТ 25034-85]
  зажим с прижимной планкой
  Зажим, в котором проводник прижимают планкой с помощью двух или более винтов.
  [ ГОСТ Р 51324.1-2005]

  EN

  saddle terminal
  a terminal, in which the conductor is clamped under a saddle by means of two or more screws or nuts
  [IEV number 442-06-09]

  FR

  borne à plaquette
  borne dans laquelle l'âme d'un conducteur est serrée sous une plaquette au moyen de plusieurs vis ou écrous
  [IEV number 442-06-09]

  0146
  0147

  1. Седлообразная пластина
  2. Неподвижная часть зажима (плоский вывод)
  3. Винт
  4. Место для проводника
  5. Гайка
  6. Винт

  0285
  [ ГОСТ Р 51324.1-2005]

  1 - Прижимная планка;
  2 - Неподвижная деталь;
  3 - Шпилька;
  D - Место расположения проводников.

  Тематики

  • вывод, зажим электрический

  Классификация

  >>>

  Обобщающие термины

  Синонимы

  EN

  DE

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > зажим с прижимной пластиной

 • 915 зажимное устройство с крепежной гайкой

  1. Bolzenklemmstelle

   

  зажимное устройство с крепежной гайкой
  Винтовое зажимное устройство в котором жила проводника зажата под гайкой.
  Примечание. Усилие прижания жилы проводника к контактной поверхности вывода может быть приложено гайкой подходящей формы непосредственно или через промежуточное средство (шайбу, прижимную пластину или устройство предотврашения выпадения проводника)

  [Интент]

  EN

  stud clamping unit
  screw-type clamping unit, in which the conductor is clamped under the nut
  NOTE – The clamping pressure can be applied directly by a suitably shaped nut or through an intermediate part, such as a washer, clamping plate or an anti-spread device.
  [IEV number 442-06-24]

  FR

  dispositif de serrage à goujon fileté
  organe de serrage à vis dans lequel l'âme d'un conducteur est serrée sous l’écrou
  NOTE – La pression de serrage peut être appliquée directement par un écrou de forme appropriée ou au moyen d'une partie intermédiaire, telle qu'une rondelle, une plaquette ou un dispositif empêchant le conducteur ou ses brins de s'échapper.
  [IEV number 442-06-24]

  0142

  Зажимное устройство с крепежной гайкой

  1. Неподвижная часть зажима
  2. Шайба или нажимная пластина
  3. -
  4. Винт

  Тематики

  • вывод, зажим электрический

  Обобщающие термины

  Синонимы

  EN

  DE

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > зажимное устройство с крепежной гайкой

 • 916 зажимное устройство с крепежной головкой

  1. Kopfkontaktklemmstelle

   

  зажимное устройство с крепежной головкой
  Зажимное устройство винтового типа, в котором жила проводника зажата под головкой винта. Усилие прижатия может быть приложено непосредственно через головку винта или через дополнительное средство (шайбу, пластину или устройство предотвращения выпадения жилы).

  EN

  screw clamping unit
  screw-type clamping unit, in which the conductor is clamped under the head of the screw, and where the clamping pressure can be applied directly by the head of the screw or through an intermediate part, such as a washer, clamping plate or an anti-spread device
  [IEV number 442-06-18]

  FR

  dispositif de serrage à serrage sous tête de vis
  organe de serrage à vis dans lequel l'âme d'un conducteur est serrée sous la tête de la vis, la pression de serrage pouvant être appliquée directement par la tête de la vis ou au moyen d'une partie intermédiaire, telle qu'une rondelle, une plaquette ou un dispositif empêchant le conducteur ou ses brins de s'échapper
  [IEV number 442-06-18]

  0144 
  0145

  Зажимы с крепежной головкой

  1. Неподвижная часть зажима
  2. Шайба и фасонная шайба (нажимная пластина)

   

  Примечание.
  Удивительно, но из английского наименования термина screw clamping unit совершенно невозможно понять, что крепление производится с помощью головки винта
  .
  [Интент]

  Тематики

  • вывод, зажим электрический

  Действия

  Синонимы

  EN

  DE

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > зажимное устройство с крепежной головкой

 • 917 заполнитель

  1. Zwickelfüllung, f

   

  заполнитель
  Элемент, служащий для заполнения свободных промежутков в кабеле или проводе с целью придания требуемой формы, механической устойчивости, продольной герметичности и др.
  [ ГОСТ 15845-80]

  заполнитель

  материал, используемый для заполнения промежутков между жилами многожильного кабеля 
  [IEV number 461-04-05]

  EN

  filler
  material used to fill the interstices between the cores of a multiconductor cable
  [IEV number 461-04-05]

  FR

  bourrage
  matériau ou ensemble de matériaux utilisés pour remplir les intervalles entre conducteurs dans un câble multiconducteur
  [IEV number 461-04-05]

  В многожильных кабелях изолированные жилы должны быть скручены и иметь заполнение.
  Для заполнения промежутков между жилами должны применяться материал оболочки, внутренняя оболочка из невулканизированной резины, резиновые жгуты, непропитанная кабельная пряжа или штапелированная стеклопряжа. Кабели без буквы «з» в обозначении марки могут быть изготовлены без заполнения.

  [ ГОСТ 433-73]

  Тематики

  • кабели, провода...

  Сопутствующие термины

  EN

  DE

  • Zwickelfüllung, f

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > заполнитель

 • 918 изолированная жила (термин употребляется в Северной Америке)

  1. Ader, f

   

  изолированная жила (термин употребляется в Северной Америке)
  совокупность элементов, состоящая из жилы, ее изоляции (и экранов, если они есть)
  Примечание. В Северной Америке термин «core of a cable» определяется как совокупность компонентов кабеля, расположенных под общим защитным покровом, таким как оболочка. Такое применение этого термина не допустимо
  [IEV number 461-04-04]

  EN

  core
  insulated conductor

  assembly comprising a conductor with its own insulation (and screens if any)
  NOTE – In North American usage, the core of a cable has been defined as the assembly of components of a cable lying under a common covering such as the sheath. Such usage is deprecated.
  [IEV number 461-04-04]

  FR

  conducteur (isolé)
  ensemble comprenant l'âme, son enveloppe isolante et ses écrans éventuels
  NOTE – En Amérique du Nord le terme “core of a cable” a été défini comme l'ensemble des constituants d'un câble disposés sous un revêtement commun, tel que la gaine. L'utilisation de ce terme est déconseillée dans ce sens.
  [IEV number 461-04-04]

  Тематики

  • кабели, провода...

  EN

  DE

  • Ader, f

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > изолированная жила (термин употребляется в Северной Америке)

 • 919 изолированный провод

  1. Ader, f

   

  изолированный провод

  [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]

  EN

  core insulated conductor
  assembly comprising a conductor and its own insulation (and screens, if any)
  [IEC 61892-4, ed. 1.0 (2007-06)]

  core-insulated conductor (North America)
  assembly comprising a conductor and its own insulation (and screens, if any)
  NOTE In North American usage, the core of a cable has been defined as the assembly of components of a cable lying under a common covering such as the sheath (jacket).
  [IEC 60092-350, ed. 3.0 (2008-02)]

  FR

  conducteur (isolé)
  ensemble comprenant l'âme, son enveloppe isolante et ses écrans éventuels
  Note – En Amérique du Nord le terme “core of a cable” a été défini comme l'ensemble des constituants d'un câble disposés sous un revêtement commun, tel que la gaine. L'utilisation de ce terme est déconseillée dans ce sens.
  [ IEV ref 461-04-04]

  5595

  Рис. Schneider Electric

  Параллельные тексты EN-RU

  An insulated conductor is made up of a conductor core and its
  insulating envelope.

  [Schneider Electric]

  Изолированный провод состоит из токопроводящей жилы и изоляции провода.
  [Перевод Интент]

  Тематики

  • кабели, провода...

  EN

  DE

  • Ader, f

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > изолированный провод

 • 920 кабель

  1. Kabel
  2. Elektrokabel

   

  электрический кабель
  кабель

  Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.
  [ ГОСТ 15845-80]

  кабель

  1. Одна или несколько изолированных токопроводящих жил или проводников, заключённых в герметическую оболочку с верхним защитным покрытием
  2. Гибкий несущий элемент висячих систем, кабель-кранов и канатных подвесных дорог
  [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

  кабель электрический
  Кабель 1. для передачи на расстояние электрической энергии либо сигналов высокого или низкого напряжений
  [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

  кабель
  Один или несколько скрученных изолированных гибких проводников, предназначенных для обматывания объектов контроля в целях их продольного или тороидного намагничивания.

  кабель
  Экранированный проводник, соединяющий электронный блок с преобразователем или электронные блоки между собой

  кабель

  -
  [IEV number 151-12-38]

  EN

  cable
  assembly of one or more conductors and/or optical fibres, with a protective covering and possibly filling, insulating and protective material
  [IEV number 151-12-38]

  FR

  câble, m
  assemblage d'un ou plusieurs conducteurs ou fibres optiques, muni d'une enveloppe protectrice et éventuellement de matériaux de remplissage, d'isolation et de protection
  [IEV number 151-12-38]

  3954
  Пример конструкции кабеля:


  1 - Токопроводящие жилы;
  2 - Бумага, пропитанная маслом;
  3 - Джутовый заполнитель;
  4 - Свинцовая оболочка;
  5 - Бумажная лента;
  6 - Прослойка из джута;
  7 - Стальная ленточная броня;
  8 - Джутовый покров.
   

  Кабели на напряжение до 1 кВ и выше...
  [ГОСТ  12.2.007.14-75]

  ... силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, в свинцовой, поливинилхлоридной или резиновой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для неподвижной прокладки в электрических сетях напряжением 660 В переменного тока частотой 50 Гц или 1000 В постоянного тока и на напряжение 3000, 6000 и 10000 В постоянного тока.

  Кабели предназначены для прокладки:
  - на трассах с неограниченной разностью уровней.
  - внутри помещений, в каналах, туннелях, в местах, не подверженных вибрации, в условиях отсутствия механических воздействий на кабель..
  - в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

  Строительная длина кабелей должна быть не менее 125 м. Допускаются маломерные отрезки длиной не менее 20 м в количестве не более 10 % от общей длины сдаваемой партии кабелей.
  [ ГОСТ 433-73]

  ... монтажные многожильные кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, предназначенные для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В.

  Требования к стойкости при механических воздействиях

  - Кабели должны быть механически прочными при воздействии вибрационных нагрузок в диапазоне частот 1-5000 Гц с ускорением до 392 м/с2 (40 g).
  - Кабели должны быть механически прочными при воздействии многократных ударов с ускорением 1471 м/с2 (150 g) при длительности удара 1-3 мс.
  - Кабели должны быть механически прочными при воздействии одиночных ударов с ускорением 9810 м/с2(1000 g) и линейных нагрузок с ускорением до 4905 м/с2 (500 g).

  Требования к стойкости при климатических воздействиях

  -Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры 343 К (70°С), при этом за повышенную температуру принимают температуру наиболее нагреваемого элемента конструкции кабеля.
  - Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры - 223 К (минус 50°С).
  - Кабели должны быть стойкими к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 308 К (35°С).
  - Кабели климатического исполнения Т должны быть стойкими к воздействию плесневых грибов.

  [ ГОСТ 10348-80]
   

  Тематики

  • кабели, провода...

  Классификация

  >>>

  Обобщающие термины

  Действия

  Синонимы

  Сопутствующие термины

  EN

  DE

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > кабель

См. также в других словарях:

 • ОТЖИЛИВАТЬ — ОТЖИЛИВАТЬ, отжилить что у кого, вологод. натяжками и прижимками присвоить себе чужое, оттягать. Отжиленное в прок не пойдет. Отжиливанье ·длит. отжиленье ·окончат. отжил муж. отжилка жен., ·об. действие по гл. Отжилок муж. побочные ветви,… …   Толковый словарь Даля

 • Союз Советских Социалистических Республик —         Cоветский Cоюз занимает почти 1/6 часть обитаемой суши 22 403,2 тыс. км2. Pасположен в Eвропе (ок. 1/4 терр. страны Eвропейская часть CCCP) и Aзии (св. 3/4 Aзиатская часть CCCP). Hac. 281,7 млн. чел. (на 1 янв. 1987). Cтолица Mосква. CCCP …   Геологическая энциклопедия

 • Монголия —         (Монгол Улс), Монгольская Народная Республикa (Бугд Найрамдах Монгол Ард Улс), гос во в Центр. Азии. Пл. 1566,5 тыс. км2. Hac. 1,9 млн. чел. (1985). Офиц. язык монгольский. Столица Улан Батор. Страна делится на 18 аймаков (областей), к… …   Геологическая энциклопедия

 • Пережим (пережимок) — м. Местное уменьшение мощности пласта или жилы в результате первичного выклинивания или интенсивного давления при тектонических движениях. На пути своем они [жилы] имели несколько пережимок, которые, как кажется, были следствием сбросов,… …   Словарь золотого промысла Российской Империи

 • Олово — (Tin) Металл олово, добыча и месторождения олова, производство и применение металла информация о металле олово, свойства олова, месторождения и добыча олова, производство и применение металла Содержание Определение термина История… …   Энциклопедия инвестора

 • ХВОСТ — муж. вообще, что остается позади, тащится сзади вроде привеска, ·противоп. голова. Хвост животного, одна из частей, членов его, продолженье хребта от крестцовой кости, но без становой жилы; у человека хвостцовые кости не отделяются, а скрыты… …   Толковый словарь Даля

 • Отпрыск — ж., горн. Ветвь рудной жилы. Более массивные золотоносные жилы залегают южнее, а ныне открытые только отпрыски главных жил. ГЖ, 1877, № 8: 298; Иногда жила разделяется в глубину на несколько отпрысков, которые потом опять соединяются и в месте… …   Словарь золотого промысла Российской Империи

 • ГОРДИМЕР Надин — (Gordimer, Nadine) (р. 1923), южноафриканская писательница. Родилась 20 ноября 1923 в Спрингсе, рудничном поселке близ Йоханнесбурга, в районе Трансваальской рудной жилы. Училась в Витватерсрандском университете. Ее первый сборник рассказов… …   Энциклопедия Кольера

 • Кепрок — [cap шапка, rock порода] в переводе с англ. покрывающая п., покров продуктивной свиты, каменная шляпа соляного купола или рудной жилы. За рубежом под К. часто понимают вообще п., независимо от их состава и происхождения, играющие роль… …   Геологическая энциклопедия

 • ПЕРЕЖИМ — ПЕРЕЖИМ, пережима, муж. 1. Чрезвычайное сужение рудной жилы в каком нибудь месте (горн.). 2. Узкое место в реке (обл.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • ХВОСТ — хвоста, м. 1. У животных придаток на заднем конце тела или, вообще, задняя суженная часть тела. Конский хвост. Коровий хвост. Собачий хвост. Хвост рыбы. «Лошади стояли у решетки и отмахивались от мух хвостами.» Л.Толстой. «Вертит хвостом (лиса),… …   Толковый словарь Ушакова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.