Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

(рудной+жилы)

 • 1 заделывать

  1. (отверстия, трещины и т.п.) κλείνω, βουλώνω 2. (в бетон) τοποθετώ (στο σκυρόδεμα) 3. (вход или выход кабельного канала) στεγανοποιώ 4. (жилы кабеля для протягивания) διαμορφώνω (τα σύρματα) 5. (напр. течь) мор. κλείνω/βουλώνω (π.χ. τη διαρροή).

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > заделывать

 • 2 сжатие

  1. (вид деформации стержня, бруса) η συμπίεση, η σύσφιξη, η θλίψη 2. (уменьшение в объёме газов) η συμπίεση 3. (усадка, укорочение) η συστολή.

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > сжатие

 • 3 тянуть

  тян||у́ть
  несов
  1. τραβώ/ ἀπλώνω, τοποθετώ (прокладывать):
  \тянуть кого́-л. за руку τραβώ ἀπό τό χέρι· \тянуть кабель τοποθετώ καλώδιο·
  2. (вести за собой силой) ἔλκω/ ρυμουλκώ (на буксире):
  пароход тянет баржу τό ἀτμόπλοιο ρυμουλκεί τήν μαούνα·
  3. (протягивать) τείνω, τεντώνω:
  \тянуть ру́ку к звонку́ ἀπλώνω τό χέρι μου στό κουδούνι· \тянуть шею τεντώνω τό λαιμό·
  4. (медленно произносить) σέρνω:
  \тянуть слова́ σέρνω τά λόγια·
  5. (медлить) παρατραβώ κάτι:
  \тянуть дело παρατραβώ τήν ὑπόθεση· \тянуть время χρονοτριβώ·
  6. (звать) разг τραβώ:
  его́ никто си́лой не тянет κανείς δέν τόν τραβἄ μέ τό ζόρι·
  7. (влечь):
  меня (его) тянет μέ (τόν) τραβᾶ κάτι, ἐπιθυμώ κάτι· меня́ тянет за город ἐπεθύμησα νά πάω ἐξοχή· его тя́нет ко сну́ θέλει νά κοιμηθεί·
  8. (весить) ζυγίζω·
  9. (выделывать\тянуть о проволоке) συρματοποιώ·
  10. перен (вымогать \тянуть о деньгах и т. п.) παίρνω, τσιμπώ:
  \тянуть все жилы из кого-л. ξεζουμίζω κάποιον
  11. (о трубе, дымоходе) τραβώ·
  12. (вбирать, всасывать) είσπνέω, ρουφώ:
  \тянуть через соломинку ρουφώ μέ καλαμάκι·
  13. безл (о струе воздуха, о запахе):
  тя́нет холодом от окна́ μπάζει κρύο ἀπ' τό παράθυρο· тянет сыростью ἔρχεται ὑγρασία· ◊ \тянуть жребий τραβώ κλήρο· \тянуть карту из коло́ды τραβῶ χαρτί· \тянуть за душу кого́-л., \тянуть ду́шу из кого́-л. βγάζω τήν ψυχή κάποιου· \тянуть за язык τραβώ ἀπ· τή γλώσσα, ὑποχρεώνω κάποιον νά μιλήσει· его́ за язык никто не тянет κανείς δέν τόν ὑποχρεώνει νά μιλήσει· е́ле но́ги \тянуть μόλις σέρνω τά πόδια του· \тянуть все ту же песню ἐπαναλαμβάνω τά ἰδια καί τά ἰδια· \тянуть на поводу́ σέρνω ἀπό πίσω μου· \тянуть слабого ученика́ βοηθώ τόν καθυστεροῦντα μαθητή· тянет в плечах (об одежде) σφίγγει στίς πλατες.

  Русско-новогреческий словарь > тянуть

 • 4 вытянуть

  ρ.σ.μ., παθ. μτχ. παρλθ. χρ. вытянутый, βρ: -нут, -а, -о.
  1. τεντώνω•

  вытянуть провод τεντώνω το καλώδιο•

  вытянуть кожу τεντώνω το δέρμα.

  2. ισιάζω, ισιώνω, ευθυάζω τεντώνοντας,
  3. τραβώ, σύρω, βγάζω έξω. || αποσπώ, παίρνω•

  вытянуть благоприятный ответ αποσπώ ευνοϊκή απάντηση.

  4. τραβώ, βγάζω έξω•

  вытянуть дым вентиляцией τραβώ τον καπνό έξω με τον εξανεμιστήρα.

  || καταπίνω, κατεβάζω, τραβώ.
  5. αντέχω, βαστώ, κρατώ, υπομένω•

  он долго не -ет αυτός πολύ δε θ’ αντέξει.

  6. (απλ.) ξεπερνώ, υπερβαίνω (για ζύγι).
  7. χτυπώ, μαστιγώνω.
  εκφρ.
  вытянуть (всю) душу ή все жилы – βγάζω την ψυχή, καταβασανίζω ψυχικά•
  вытянуть ноги – τα τινάζω (τα πέταλλα), πεθαίνω.
  1. τεντώνομαι,
  2. ξαπλώνω, -ομαι.
  3. ισιάζω, ισιώνω, γίνομαι ίσιος, ευθύς• ευθυγραμμίζομαι.
  4. εκτείνομαι, απλώνομαι.
  5. μεγαλώνω, αυξαίνω στο ανάστημα, δίνω ανάστημα.
  εκφρ.
  лицо -лось, физиономия -лась – έγινε εκστατικός, έμεινε έκθαμβος.

  Большой русско-греческий словарь > вытянуть

 • 5 надутый

  επ. από μτχ.
  1. φουσκωμένος, εξογκωμένος, διογκωμένος•

  -ые жилы руки οι φουσκωμένες φλέβες του χεριού•

  -ые почки φουσκωμένα μπουμπούκια.

  2. μτφ. κορδωμένος, καμαρωτός υπεροπτικός, περήφανος.
  3. μτφ. πομπώδης, στομφώδης• παραφουσκωμένος• κομπαστικός.
  4. πικρόχολος• κατσουφιασμένος, σκυθρωπός, βαρύθυμος.

  Большой русско-греческий словарь > надутый

 • 6 тянуть

  тяну, тянешь, μτχ. ενστ. тянущий, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. тянутый, βρ: -нут, -а, -о
  ρ.δ.
  1. τραβώ (προς τον εαυτό μου)•

  тянуть ве-рвку τραβώ την τριχιά•

  тянуть за руку τραβώ από το χέρι.

  2. τεντώνω• απλώνω•

  тянуть руку απλώνω το χέρι•

  тянуть бельевую вервку через двор τεντώνω το σχοινί των ρούχων στην αυλή.

  || κατευθύνομαι, τείνω προς. || τοποθετώ, βάζω•, тянуть трубопровод τοποθετώ σωληνωτό αγωγό. || διαστέλλω•

  тянуть провод τεντώνω το καλώδιο•

  тянуть кожу τεντώνω το δέρμα.

  || κατασκευάζω (σύρμα, σωλήνες, μεταλλικές ίνες).
  3. μ. έλκω•

  пароход -ет баржу το ατμόπλοιο τραβά τη μαούνα•

  трактор -ет сеялку το τραχτέρ τραβάτη σπαρτική μηχανή.

  || κατευθύνομαι, πηγαίνω.
  4. κάνω βαριά δουλειά•

  одни -ут всё, а другие ничего μερικοί τα τραβάνε όλα, και μερικοί δεν κάνουν τίποτε.

  || διατρέφω•

  вдова -ет троих детей η χήρα με δυσκολία διατρέφει τα τρία παιδιά.

  || βοηθώ•

  тянуть слабого ученика βοηθώ τον αδύνατο μαθητή.

  5. παλ. • είμαι φόρου υποτελής, πληρώνω φόρο.
  6. μ. παίρνω•

  тянуть труга в кино παίρνω το φίλο στον κινηματογράφο•

  тянуть братишку купаться παίρνω το αδερφάκι να κολυμπήσει.

  || μτφ. οδηγώ. || ενάγω• καλώ•

  тянуть в суд τραβώ στο δικαστήριο•

  тянуть к ответу καλώ να δόσει λόγο.

  7. προσελκύω•

  меня -ет за город με τραβάει η εξοχή•

  его -ет природа τον τραβάει η φύση.

  8. τείνω, έχω τάση•

  -ет ко сну νυστάζω•

  тянуть к рвоте έχω τάση για εμετώ.

  9. βγάζω•

  тянуть невод τραβώ το αλιευτικό δίχτυ•

  тянуть карту из колоды τραβώ χαρτί από την τράπουλα•

  тянуть жребий τραβώ κλήρο.

  10. αναρροφώ•

  насос -ет воду η αντλία τραβά το νερό.

  || πίνω• ρουφώ•

  тянуть вино τραβώ κρασί.

  || καπνίζω, φουμάρω•

  тянуть папироску τραβώ τσιγάρο.

  11. παίρνω συνεχώς, αποσπώ, απομυζώ•

  тянуть деньги τραβώ χρήματα.

  12. κλέβω. || πετώ•

  журавли -ут в небо οι γερανοί πετούν στον ουρανό.

  || (για καπνοδόχο)• τραβώ• βγάζω (τον καπνό).
  13. (για σκολόπακα) • βατεύω. || (για σμήνος πτηνών)• πετώ.
  14. φυσώ, πνέω•

  с моря -еш лёгкий бриз από τη θάλασσα πνέει ελαφρά αύρα.

  || φέρω, παρασύρω•

  ветер -ет запах сена ο άνεμος φέρει τη μυρουδιά χόρτου.

  || απρόσ. έρχομαι, διαδίδομαι•

  -ет гарью έρχεται μυρουδιά κάψας (τσίκνας)•

  -ет холод от окна έρχεται κρύο από το παράθυρο•

  -ет жаром έρχεται ζέστη.

  15. βραδύνω, καθυστερώ, παρελκύω, τρενάρω•

  тянуть с ответом καθυστερώ την απάντηση.

  || συνεχίζω, εξακολουθώ•

  тянуть борьбу дальше немыслимо η συνέχιση του αγώνα παραπέρα δεν έχει νόημα.

  16. παρατραβώ, παρατείνω, παρελκύω (για φωνή, ομιλία, τραγούδι κ.τ.τ.).
  17. είμαι βαρύς•

  ящик -ет десять килограммов το κιβώτιο, τραβάει (σηκώνει) δέκα κιλά.

  || βαρύνω, κρεμώ, λυγίζω•

  груши -ут ветки вниз τα αχλάδια (με το βάρος τους) λυγίζουν τα κλαδιά•

  18. σφίγγω, πιέζω•

  тяжлый мешок -ет плечи το βαρύ τσουβάλι πιέζει τους ώμους•

  рубашка у меня -ет плечи το πουκάμισο τραβάει στους ώμους.

  εκφρ.
  тянуть время – βραδύνω, καθυστερώ•
  тянуть жилы – κατεξαντλώ, καταπονώ• ξεπατώνω στη δουλειά•
  тянуть чью руку ή сторону – δίνω χέρι βοήθειας• παίρνω το μέρος κάποιου•
  тянуть за душуκ. тянуть душу из кого α) βγάζω την ψυχή κάποιου (βασανίζω, κατατυραννώ), β) ενοχλώ πολύ, πρήζω το συκώτι•
  тянуть за язык кого – υποχρεώνω να μιλήσει, λύνω το γλωσσοδέτη κάποιου•
  кто тебя за язык -ул? – ποιος σε ανάγκασε να μιλήσεις; (για κάτι ανεπίτρεπτο να λεχθεί).
  1. εντείνομαι, τεντώνω, -ομαι•

  резина -ется το λάστιχο τεντώνει•

  кожа -ется το δέρμα τεντώνει.

  || εκτείνομαι•

  за рекой -лись холмы πέρα από το ποτάμι εκτείνονταν λόφοι.

  2. (για σώμα) τεντώνομαι• προ•

  тянуть снулся он и-ется ξύπνησε αυτός και τεντώνεται.

  3. στρέφω, γυρίζω•

  цветок -ется к солнцу το λουλούδι στρέφει προς τον ήλιο.

  4. με τραβάει, με ελκύει•

  тянуть к деревню με τρα• тянутьβάει το χωριό.

  5. έχω, βάζω (για) σκοπό• επιδιώκω να γίνω. || στέκομαι κόκκαλο, κλαρίνο, σούζα (μπροστά στο διοικητή, στον ανώτερο).
  6. σύρομαι, σέρνομαι. || ακολουθώ• έπομαι. || αφήνω (για ίχνη). || πηγαίνω, κινούμαι κατά φάλαγγα, διαδοχικά.
  7. διαδίδομαι• διαρκώ, συνεχίζομαι, εξακολουθώ.
  8. εξασφαλίζω δύσκολα τα προς του ζειν, τα βολεύω δύσκολα.
  9. διατείνομαι, εντείνω τις προσπάθειες, τις δυνάμεις. || βλ. κλπ. ρ. ενεργ. φ.

  Большой русско-греческий словарь > тянуть

См. также в других словарях:

 • ОТЖИЛИВАТЬ — ОТЖИЛИВАТЬ, отжилить что у кого, вологод. натяжками и прижимками присвоить себе чужое, оттягать. Отжиленное в прок не пойдет. Отжиливанье ·длит. отжиленье ·окончат. отжил муж. отжилка жен., ·об. действие по гл. Отжилок муж. побочные ветви,… …   Толковый словарь Даля

 • Союз Советских Социалистических Республик —         Cоветский Cоюз занимает почти 1/6 часть обитаемой суши 22 403,2 тыс. км2. Pасположен в Eвропе (ок. 1/4 терр. страны Eвропейская часть CCCP) и Aзии (св. 3/4 Aзиатская часть CCCP). Hac. 281,7 млн. чел. (на 1 янв. 1987). Cтолица Mосква. CCCP …   Геологическая энциклопедия

 • Монголия —         (Монгол Улс), Монгольская Народная Республикa (Бугд Найрамдах Монгол Ард Улс), гос во в Центр. Азии. Пл. 1566,5 тыс. км2. Hac. 1,9 млн. чел. (1985). Офиц. язык монгольский. Столица Улан Батор. Страна делится на 18 аймаков (областей), к… …   Геологическая энциклопедия

 • Пережим (пережимок) — м. Местное уменьшение мощности пласта или жилы в результате первичного выклинивания или интенсивного давления при тектонических движениях. На пути своем они [жилы] имели несколько пережимок, которые, как кажется, были следствием сбросов,… …   Словарь золотого промысла Российской Империи

 • Олово — (Tin) Металл олово, добыча и месторождения олова, производство и применение металла информация о металле олово, свойства олова, месторождения и добыча олова, производство и применение металла Содержание Определение термина История… …   Энциклопедия инвестора

 • ХВОСТ — муж. вообще, что остается позади, тащится сзади вроде привеска, ·противоп. голова. Хвост животного, одна из частей, членов его, продолженье хребта от крестцовой кости, но без становой жилы; у человека хвостцовые кости не отделяются, а скрыты… …   Толковый словарь Даля

 • Отпрыск — ж., горн. Ветвь рудной жилы. Более массивные золотоносные жилы залегают южнее, а ныне открытые только отпрыски главных жил. ГЖ, 1877, № 8: 298; Иногда жила разделяется в глубину на несколько отпрысков, которые потом опять соединяются и в месте… …   Словарь золотого промысла Российской Империи

 • ГОРДИМЕР Надин — (Gordimer, Nadine) (р. 1923), южноафриканская писательница. Родилась 20 ноября 1923 в Спрингсе, рудничном поселке близ Йоханнесбурга, в районе Трансваальской рудной жилы. Училась в Витватерсрандском университете. Ее первый сборник рассказов… …   Энциклопедия Кольера

 • Кепрок — [cap шапка, rock порода] в переводе с англ. покрывающая п., покров продуктивной свиты, каменная шляпа соляного купола или рудной жилы. За рубежом под К. часто понимают вообще п., независимо от их состава и происхождения, играющие роль… …   Геологическая энциклопедия

 • ПЕРЕЖИМ — ПЕРЕЖИМ, пережима, муж. 1. Чрезвычайное сужение рудной жилы в каком нибудь месте (горн.). 2. Узкое место в реке (обл.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • ХВОСТ — хвоста, м. 1. У животных придаток на заднем конце тела или, вообще, задняя суженная часть тела. Конский хвост. Коровий хвост. Собачий хвост. Хвост рыбы. «Лошади стояли у решетки и отмахивались от мух хвостами.» Л.Толстой. «Вертит хвостом (лиса),… …   Толковый словарь Ушакова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.