Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

(разоблачать)

 • 1 разоблачать

  несов.; сов. - разоблач`ить
  1) ( раздевать) роздяга́ти, роздягти́, -дягну́, -дя́гнеш и роздягну́ти и мног. пороздяга́ти
  2) ( изобличать) викрива́ти, ви́крити, -крию, -криєш; (раскрывать, делать явным) розкрива́ти, розкри́ти, -кри́ю, -кри́єш; ( обнаруживать) виявля́ти, ви́явити, -влю, -виш

  \разоблачать чи́ть врага́ — ви́крити во́рога

  \разоблачать чи́ть обма́н — ви́крити (розкри́ти, ви́явити) обма́н

  Русско-украинский словарь > разоблачать

 • 2 вскрывать

  I. вскрыть
  1) викривати, викрити, виявляти, виявити (напр. буржуазну натуру меншовизму);
  2) (конверт) розрізувати, розрізати, розпечатувати, розпечатати; (посылку, тюк) розпаковувати, розпакувати;
  3) (нарыв) розрізувати, розрізати;
  4) (труп) розбирати, розібрати, пороти, требушити, потрошити, розчиняти, (сов.) розчинити, секціонувати (гал.);
  5) (козырь в картах) висвічувати, висвітити (світку). Вскрытый -
  1) викритий, виявлений;
  2) розрізаний, розпечатаний, розпакований;
  3) (о нарыве) розрізаний;
  4) (о трупе) розпоротий, розчинений, секціонований (гал.);
  5) (о козыре) висвічений.
  II. -ся, вскрыть, -ся
  1) (о реке) пускати, пустити. [На провесні от-от річка Горинь пустить]. Река вскрылась - крига скресла, кригу поламало, крига пішла;
  2) (о нарыве) пухир прорвало;
  3) (о ране) рана розкрилася, рану пустило (мед. слов.).
  * * *
  несов.; сов. - вскрыть
  1) ( раскрывать) розкрива́ти, розкри́ти и мног. порозкрива́ти; ( распечатывать) розпеча́тувати, розпечатати и мног. порозпеча́тувати; ( распаковывать) розпако́вувати, розпакува́ти и мног. порозпако́вувати
  2) (перен.: обнаруживать) розкрива́ти, розкри́ти, виявля́ти, ви́явити; ( разоблачать) викрива́ти, викрити; ( показывать) пока́зувати, показа́ти
  3) ( анатомировать) розрі́зувати и розріза́ти, розрі́зати, розтина́ти, розтяти и розітну́ти; розчиня́ти, розчини́ти
  4) карт. розкрива́ти, розкри́ти, висві́чувати, ви́світити

  Русско-украинский словарь > вскрывать

 • 3 обличать

  обличить
  1) (выказывать, обнаруж. кого, что) виказувати, виказати, виявляти, виявити кого, що, доводити, довести що;
  2) -чать, -чить кого в чём (уличать, изобличать) - виказувати, виказати, виявляти, виявити, доказувати, доказати кому що, виводити, вивести кого, спіймати когось на чому. -чать (-чить) кого во лжи, в воровстве, измене и т. д. - виявляти (виявити), виводити (вивести) виказувати (виказати) чиюсь брехню, чиєсь злодійство, чиюсь зраду и т. д. Судья -чил преступника во лжи - суддя виявив злочинцеві його брехню. Обличённый - виказаний, виявлений, виведений (на чисту воду);
  3) (хулить) - см. Осуждать 2.
  * * *
  несов.; сов. - облич`ить
  1) ( разоблачать) викрива́ти, ви́крити; (выдавать что-л. тайное) вика́зувати, ви́казати; ( порицая) плямува́ти, запля́мувати
  2) (несов.: обнаруживать) виявля́ти

  Русско-украинский словарь > обличать

 • 4 обнажать

  обнажить
  1) оголювати, оголяти, оголити. [Осінь оголила поле]. -жать, -жить голову - здіймати, зняти, скидати, скинути шапку (о мног.) поздіймати, поскидати шапки. - жать снизу, поднимая одежду вверх или засучив, рукава - заголювати, заголити. [Заголив ноги, руки]; (нижнюю часть тела) задублювати, задубити. -жать какую-л. часть тела, показывать к.-л. обнажённую часть тела - світити чим. [Дівко, май сором! Не світи клубами. Світить сивою головою]. -жать саблю, меч - добувати, добути, видобути, виймати, вийняти (з піхов = ножен) шаблю, меча або меч. [Хапає його за груди, добуваючи шаблю. Дай боже воювати, та шабель не виймати];
  2) см. Раздеваться;
  3) см. Открывать, Обнаруживать. Обнажу тебе сердце и душу свою - розгорну тобі серце й душу свою. Обнажённый - оголений, голий, (о голове) непокритий, (снизу) заголений, задублений, (о сабле или мече) добутий, голий, вийнятий. -нный берег (геол.) - лисий берег, лисяк. -нная гора - лиса гора, лисогора. -нная степь, -нный лес - голий степ, г. ліс. -нное дерево, поле - голе дерево, г. поле. Крестьяне -жены (обнищали) - селяни голі.
  * * *
  несов.; сов. - обнаж`ить
  1) ого́лювати и оголя́ти, оголи́ти
  2) ( вынимать из ножен) видобува́ти, видобу́ти, добува́ти, добу́ти, вийма́ти, ви́йняти и повийма́ти, ого́лювати и оголя́ти, оголи́ти
  3) (перен.: делать явным что-л.) ого́лювати и оголя́ти, оголи́ти; ( раскрывать) розкрива́ти, розкри́ти; ( открывать) відкрива́ти, відкри́ти; ( разоблачать) викрива́ти, ви́крити; ( обнаруживать) виявля́ти, ви́явити

  Русско-украинский словарь > обнажать

 • 5 обнаруживать

  обнаружить
  1) (открывать, устранять то, что закрывает предмет) відкривати, відкрити що. Для осмотра дерева нужно -жить корни - щоб оглянути дерево, потрібно коріння відкрити; (находить) (з)находити, знайти. Обнаружить большие залежи каменного угля - знайти великі поклади кам'яного (земляного) вугля (вугілля);
  2) (выводить наружу, делать явным) виявлювати и виявляти що (редко являти), виявити (о мног. повиявлювати) що, виказувати, виказати що (реже на що), викривати, викрити (преим. о чём-л. нежелательном, отрицательн.), появляти, появити що, винести на явність що, давати, дати ознаку чого; (о своих чувствах, мыслях) виявлюватися, виявлятися, виявитися з чим. [Тут він виявлював розум проникливий (Куліш). Українська народність придбала змогу виявляти своє «я» (Грінч.). Сьогодні треба всю правду виявити (М. В.). Мотря згоджувалась, але не виказувала цього (Коц.). Український народ появив початки власної культури (Єфр.)]; (о преступлениях) викривати, викрити, виводити, вивести на світ; (преим. о научн. данных) винаходити, винайти що. [Порівнюючи, можна винайти деякі паралелі]. -жить себя - об'явитися чим, визначити себе, зрадитися з чим перед ким. [Ходімо звідси, щоб ти не об'явивсь досадним словом (Кул.). Скільки обережности треба, щоб не зрадитися перед ворогами (Коцюб.)]. -жить свои чувства, мысли - виявити (несов. виявляти) свої почуття. -жить преступление, заговор - викрити злочин, змову. -жить противоречие в чём- л. - викрити суперечність чогось. -жить тайные замыслы врагов - викрити таємні заміри ворогів. -жить чьё-л. намерение - виказати, виявити чийсь намір. Эти памятники -вают весьма развитую цивилизацию - ці пам'ятки дають ознаку дуже розвиненої цивілізації. Обнаруживаемый -
  1) відкриваний;
  2) виявлюваний, виказуваний, викриваний. Обнаруженный -
  1) відкритий, знайдений;
  2) виявлений, виказаний, викритий, винайдений. -жены нелегальные собрания - викрито нелегальні зібрання. Не об-ные преступления - невикриті злочинства.
  * * *
  несов.; сов. - обнар`ужить
  виявля́ти, ви́явити; ( отыскивать) знахо́дити, знайти́ и познахо́дити; ( открывать) відкрива́ти, відкри́ти; ( раскрывать) розкрива́ти, розкри́ти; ( разоблачать) викрива́ти, ви́крити

  Русско-украинский словарь > обнаруживать

 • 6 открывать

  открыть
  1) что - відкривати, відкрити, (о мног.) повідкривати, (а теснее: что-л. затворённое) відчиняти, відчинити, розчиняти, розчинити (напр., двері, ворота, хату, вікно, скриню) (о мног. повід[роз]чиняти), (немного) відхиляти, відхилити, (гал.) отворяти, отворити, розтворяти, розтворити (двері, вікно, очі); (что-л. закрытое, сомкнутое) відкривати, відкрити, відтуляти, відтулити (димаря, піч, губи) [Дитина відтулила рукавом заслонене лице (Васильч.)], відтикати, відіткати, відіткнути, відтикати, (о мног.) повідтуляти, повідтикати; (что-л. завешанное) відслонювати, відслоняти, відслонити (запону, покривало), (о мног.) повідслонювати. [Підходить до закритої статуї, бере за покривало, трохи одслоняє його (Л. Укр.)]; (что-л. завёрнутое) від[роз]гортати, від[роз]горнути; (что-л. замкнутое) від[роз]микати, від[роз]імкнути (скриню). -вать глаза - розплющувати, розплющити, розмикати, розімкнути, рознімати, розняти очі. -вать рот, уста - роззявляти, роззявити, розтуляти, розтулити, розмикати, розімкнути, відкривати, відкрити рота, уста. -вать книгу - розгортати, розгорнути книгу (книжку). -вать бутылку - відтикати, відіткнути пляшку. -вать грудь - розхристувати, розхристати груди, (себе) розхристуватися, розхристатися. -вать волосы (о замужней женщине) - волоссям (волосом) или косою світити. -вать стену - (камен.) відмуровувати, відмурувати, (деревянную) розбирати, розібрати. -вать нож - рознімати (розняти) ніж или ножа;
  2) кому что (тайну, неведомое) - відкривати, відкрити, виявляти, виявити, об'являти, об'явити, викривати, викрити що кому (доверить) звіряти, звірити кому що. -крыть кому всю истину, тайну, намерения - відкрити (виявити) кому (перед ким) всю правду, тайну (таємницю, таїну), заміри. -вать (-крыть) душу, сердце - розгортати (-рнути) перед ким, відкривати (-крити) кому, перед ким душу, серце. -вать преступление, виновника, сообщника - викривати злочин, винуватця, товариша. См. Обнаруживать;
  3) (узнавать неведомое дотоле) назнавати, назнати, навідати, визнати, (о мног.) поназнавати;
  4) (находить, обретать) відкривати, відкрити, з[від]находити, з[від]найти, ви[від]шукувати, ви[від]шукати, викривати, викрити що. [Колумб відкрив (з[від]найшов) Америку. Відшукали великі поклади (залежи) кам'яного вугля];
  5) (изобретать) винаходити, винайти що;
  6) (заводить что-л.) відкривати, відкрити, заводити, завести, запроваджувати, запровадити, закладати, закласти, заложити. -вать (-крыть) школы, больницы - відкривати (-крити), заводити (- вести) школи, лікарні. -вать (-крыть) лавку, книжный магазин, фабрику - закладати (- класти), заложити, відкривати (-крити) крамницю, книгарню, фабрику; (начинать) починати, почати, розпочинати, розпочати. -крыть кампанию, пальбу - почати, розпочати війну, стрілянину. -крыть трамвайное движение, воздушное сообщение - розпочати трамвайний рух, повітряне сполучення;
  7) что-л. публично (собрание, заседание, праздник, памятник…) - розпочинати, розпочати, відкривати, відкрити збори, засідання, свято, відкривати пам'ятник. -вая собрание, предлагаю избрать председателем… - розпочинаючи збори, пропоную на (за) голову обрати…
  * * *
  несов.; сов. - откр`ыть
  відкрива́ти, відкри́ти и повідкрива́ти; (освобождать от чего-л. закрывающего) відтуля́ти, відтули́ти и повідтуля́ти, відслоня́ти и відсло́нювати, відслони́ти; (дверь, окно, ворота) відчиня́ти, відчини́ти и повідчиня́ти, ( слегка) відхиля́ти, відхили́ти и повідхиля́ти; (книгу, тетрадь) розгорта́ти, розгорну́ти и порозгорта́ти; ( раскрывать) розкрива́ти, розкри́ти и порозкрива́ти; ( веки своих глаз) розплю́щувати, розплю́щити, відплю́щувати, відплю́щити; ( разоблачать) викрива́ти, викри́ти

  Русско-украинский словарь > открывать

 • 7 полураскрывать

  несов.; сов. - полураскр`ыть
  1) напіврозкрива́ти, напіврозкри́ти; (дверь, окно) напіввідчиня́ти, напіввідчини́ти
  2) ( глаза) напіврозплю́щувати, напіврозплю́щити, напіврозкрива́ти, напіврозкри́ти
  3) ( обнаруживать) напіврозкрива́ти, напіврозкри́ти; ( частично разоблачать) напіввикрива́ти, напівви́крити

  Русско-украинский словарь > полураскрывать

 • 8 разоблачить

  Русско-украинский словарь > разоблачить

 • 9 раскрывать

  несов.; сов. - раскр`ыть
  1) розкрива́ти, розкри́ти, -кри́ю, -кри́єш и мног. порозкрива́ти; ( отверстие) розтуля́ти и розту́лювати, -люю, -люєш, розтули́ти, -тулю́, -ту́лиш; (дверь, ворота, окно, шкаф) розчиня́ти, розчини́ти, -чиню́, -чи́ниш и мног. порозчиня́ти; (книгу, тетрадь) розгорта́ти и розго́ртувати, -тую, -туєш, розгорну́ти, -горну́, -го́рнеш
  2) ( размыкать сомкнутое) розкрива́ти, розкри́ти и мног. порозкрива́ти, розтуля́ти и розту́лювати, розтули́ти; ( разнимать) розніма́ти, розня́ти, -німу́, -ні́меш и мног. порозніма́ти; ( свои глаза) розплю́щувати, -щую, -щуєш, розплю́щити, сов. розмру́жити

  \раскрывать кры́ть глаза́ — ( веки своих глаз) розплю́щити (розкри́ти) о́чі, розплю́щитися

  \раскрыватьть глаза́ кому́ — перен. розкрива́ти, розкри́ти (відкрива́ти, відкри́ти) о́чі кому́

  3) ( обнаруживать) розкрива́ти, розкри́ти и мног. порозкрива́ти; ( выявлять) виявля́ти, ви́явити, -влю, -виш; ( разоблачать) викрива́ти, ви́крити, -крию, -криєш

  \раскрыватьть [свои́] ка́рты — см. карта 2)

  \раскрыватьть чью игру́ — розкрива́ти, розкри́ти (викрива́ти, ви́крити) чию́ гру

  Русско-украинский словарь > раскрывать

См. также в других словарях:

 • разоблачать — См …   Словарь синонимов

 • РАЗОБЛАЧАТЬ — РАЗОБЛАЧАТЬ, разоболокать и пр. см. разволакивать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • РАЗОБЛАЧАТЬ — РАЗОБЛАЧАТЬ, разоблачаю, разоблачаешь. несовер. к разоблачить. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • разоблачать — РАЗОБЛАЧИТЬ, чу, чишь; чённый ( ён, ена); сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • разоблачать — ▲ выявить ↑ неблаговидный разоблачение. разоблачитель. разоблачать вскрывать неблаговидное. разоблачительный. обличение. обличитель. обличать. обличительный. изобличение. изобличитель. изобличать. изобличительный. выводить [вывести] на чистую… …   Идеографический словарь русского языка

 • разоблачать — Искон. Преф. производное от облачать «одевать». Раз < роз в результате закрепления аканья на письме. Разоблачать буквально «раздевать». См. облечь …   Этимологический словарь русского языка

 • разоблачать себя — на воре шапка горит, саморазоблачаться, выдавать головой, выдавать себя, выдавать себя с головой Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • Разоблачать — несов. перех. 1. устар. Лишать покрова, делая видимым. отт. перен. Делать явным, известным. 2. Снимать одежду с кого либо; раздевать. отт. перен. Представлять, показывать кого либо или что либо в истинном отрицательном, дурном виде. 3. Снимать… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • разоблачать — Этот глагол заимствован из старославянского, где был образован от облачати – одевать ; приставка раз придала глаголу противоположное значение. Буквально этот глагол означал раздевать , со временем произошло переосмысление – раскрыть чьи либо… …   Этимологический словарь русского языка Крылова

 • разоблачать — разоблач ать, аю, ает …   Русский орфографический словарь

 • разоблачать — (I), разоблача/ю(сь), ча/ешь(ся), ча/ют(ся) …   Орфографический словарь русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»