Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

(пікове)

 • 1 age limit

  вікове обмеження; граничний вік

  English-Ukrainian law dictionary > age limit

 • 2 foul-up

  n розм.
  1) пікове становище
  2) пробка, затор
  * * *
  n

  xaoc, — плутанина

  2) пробка, затор
  3) аварія, зупинка ( машини); неполадки ( в обладнанні)
  4) плутаник, нетяма

  English-Ukrainian dictionary > foul-up

 • 3 peak

  1. n
  1) пік, гострокінцева вершина
  2) перен. найвища точка, максимум
  3) вістря (даху тощо)
  4) гребінь (хвилі)
  5) козирок (кашкета)
  6) гострий кінець, клинок (бороди)
  7) вершина (кривої)
  8) мор. кінцевий відсік
  9) мис ліфа

  peak conditionгранична спілість (фруктів, овочів)

  peak loadмаксимальне (пікове) навантаження

  peak rangeвійськ. гранична дальність

  2. v
  1) випинатися, стирчати
  2) загострювати, акцентувати
  3) піднімати хвіст (про кита)
  4) чахнути, слабнути
  * * *
  I [piːk] n
  1) пік, гостра вершина; гора; вища точка; вершина (слави, розквіту); вістря ( даху); гребінь ( хвилі)
  2) козирок (кепки, кашкета); гостра частина головного убору; вихор, який стирчить; кок
  3) гострий кінець, клинець бороди
  4) icт. мис ліфа
  5) cпeц. пік; вища точка, максимум
  II [piːk] a
  максимальний; рекордний; вищий
  III [piːk] v
  1) досягти апогею (слави, влади); досягти повного розквіту; піднятися до вищої точки; підвищитися до рекордного рівня ( peak out)
  2) загострювати, акцентувати
  3) мop. отопити ( рей)
  IV [piːk] v
  чахнути, слабшати ( to peak and pine)

  English-Ukrainian dictionary > peak

 • 4 peak load

  максимальне або пікове навантаження

  English-Ukrainian dictionary > peak load

 • 5 value

  1. n
  1) цінність, важливість

  of no value — що не має цінності, непридатний

  2) pl цінності
  3) висока оцінка (когось); симпатія (до когось)
  4) вартість

  the book is quite good value for five dollars — п'ять доларів за цю книгу — це недорого

  5) значення, смисл (слова)
  6) ек. еквівалент, ціна; вартість

  loss (fall) in value — зниження ціни

  market value — курсова вартість; ринкова вартість

  nominal (face) value — номінальна вартість

  7) валюта; еквівалент
  8) мат. величина, значення

  absolute (average) value — абсолютна (середня) величина

  9) муз. тривалість ноти (паузи)
  10) мист. співвідношення тонів
  11) фон. якість

  value letter — цінний лист

  value parcel — посилка з оголошеною вартістю

  2. v
  1) оцінювати
  2) дорожити; цінити, цінувати
  3) фін. трасувати, виставляти вексель
  * * *
  I v.
  1) оцінювати, давати оцінку (у грошовому вираженні); I do not value that a brass farthing value по-моєму, це щербатого шеляга не коштує
  2) оцінювати, визначати значення, користь
  3) дорожити, цінувати; to value oneself on /upon, for/ smth. пишатися /хизуватися/ чимось; to value smth. above rubies цінувати що-н. дорожче золота
  4) ек. трасувати, виставляти вексель чи тратту
  II n.
  1) цінність; важливість; корисність; to set a high value on smth. надавати великого значення чому-н.; дорожити чим-н.; to set a low value on smth. не надавати великого значення чому-н.; to know the value of time цінувати свій час; pl. цінності; moral [artistic] values моральні [художні] цінності; етичне усвідомлення; уявлення про добро та зло
  2) значення, зміст (слова); to give full value to each word чеканити слова; the precise valueof a word точний зміст слова
  3) цінність, вартість; value journey подорож, що виправдує витрати; value for money цінність у порівнянні зі сплаченою сумою; he gives you value for your money за ваші гроші ви отримуєте від нього хороший товар
  4) ек. ціна; вартість ( у грошовому вираженні); value letter [parcel] цінний лист [пакунок]; commercial value ринкова вартість; продажна ціна; market value курсова вартість; ринкова вартість; nominal /par, face/ value загальна ціна; номінальна вартість, номінал; current values а) існуючі ціни; поточні показники; declared value оголошена вартість ( у митній декларації);at value по цене; under value нижче вартості; in terms of value у вартісному вираженні; to lose /to fall, to go down/ in value упасти у ціні; політ.-ек. вартість; exchange value мінова вартість; surplus value додаткова вартість; ек. валюта; сума векселя або тратти; еквівалент (суми векселя): value date строк векселя; дата нарахування грошей на банківський рахунок; for value received еквівалент отримано ( фраза у тексті тратті)
  5) спец. величина, значення; absolute [actual, average, negative] value абсолютна [справжня, середня, негативна] величина, абсолютне [справжнє, середнє, негативне] значення;initial value вихідна величина; дане значення; iodine value йодне число; crest /peak/ value амплітуда; амплітудне, пікове значення; heating value теплотвірна здатність; numerical value мат. чисельне значення; radiation value коефіцієнт випромінювання; geographical values географічні координати; Greenwich value геогр. довгота від меридіана Грінвіча; field values польові дані
  6) муз. довгота ноти або паузи
  7) мист. співвідношення тонів; value of colour інтенсивність кольору; насиченість колірного тону; out of value занадто темно; занадто світло
  8) грам. якість; to accept smth. at face value приймати що-н. за чисту монету; розуміти буквально /у буквальному значенні слова

  English-Ukrainian dictionary > value

 • 6 arango

  n
  сердолікове намисто

  English-Ukrainian dictionary > arango

 • 7 peak load

  максимальне або пікове навантаження

  English-Ukrainian dictionary > peak load

 • 8 value

  I v.
  1) оцінювати, давати оцінку (у грошовому вираженні); I do not value that a brass farthing value по-моєму, це щербатого шеляга не коштує
  2) оцінювати, визначати значення, користь
  3) дорожити, цінувати; to value oneself on /upon, for/ smth. пишатися /хизуватися/ чимось; to value smth. above rubies цінувати що-н. дорожче золота
  4) ек. трасувати, виставляти вексель чи тратту
  II n.
  1) цінність; важливість; корисність; to set a high value on smth. надавати великого значення чому-н.; дорожити чим-н.; to set a low value on smth. не надавати великого значення чому-н.; to know the value of time цінувати свій час; pl. цінності; moral [artistic] values моральні [художні] цінності; етичне усвідомлення; уявлення про добро та зло
  2) значення, зміст (слова); to give full value to each word чеканити слова; the precise valueof a word точний зміст слова
  3) цінність, вартість; value journey подорож, що виправдує витрати; value for money цінність у порівнянні зі сплаченою сумою; he gives you value for your money за ваші гроші ви отримуєте від нього хороший товар
  4) ек. ціна; вартість ( у грошовому вираженні); value letter [parcel] цінний лист [пакунок]; commercial value ринкова вартість; продажна ціна; market value курсова вартість; ринкова вартість; nominal /par, face/ value загальна ціна; номінальна вартість, номінал; current values а) існуючі ціни; поточні показники; declared value оголошена вартість ( у митній декларації);at value по цене; under value нижче вартості; in terms of value у вартісному вираженні; to lose /to fall, to go down/ in value упасти у ціні; політ.-ек. вартість; exchange value мінова вартість; surplus value додаткова вартість; ек. валюта; сума векселя або тратти; еквівалент (суми векселя): value date строк векселя; дата нарахування грошей на банківський рахунок; for value received еквівалент отримано ( фраза у тексті тратті)
  5) спец. величина, значення; absolute [actual, average, negative] value абсолютна [справжня, середня, негативна] величина, абсолютне [справжнє, середнє, негативне] значення;initial value вихідна величина; дане значення; iodine value йодне число; crest /peak/ value амплітуда; амплітудне, пікове значення; heating value теплотвірна здатність; numerical value мат. чисельне значення; radiation value коефіцієнт випромінювання; geographical values географічні координати; Greenwich value геогр. довгота від меридіана Грінвіча; field values польові дані
  6) муз. довгота ноти або паузи
  7) мист. співвідношення тонів; value of colour інтенсивність кольору; насиченість колірного тону; out of value занадто темно; занадто світло
  8) грам. якість; to accept smth. at face value приймати що-н. за чисту монету; розуміти буквально /у буквальному значенні слова

  English-Ukrainian dictionary > value

 • 9 century

  n століття, вік
  - centuries of oppression вікове гноблення
  - lie of the century "брехня століття"
  - vision of an "American" century "мрія про американський вік"
  - at the turn of the century на зламі століть

  English-Ukrainian diplomatic dictionary > century

 • 10 awkward

  ['ɔːkwəd]
  adj
  1) незгра́бний
  2) незру́чний; скрутни́й; нія́ковий

  an awkward situation — нія́кове стано́вище

  English-Ukrainian transcription dictionary > awkward

 • 11 carcinoma

  [ˌkɑːsɪ'nəumə]
  n мед.
  ра́кове новоутво́рення

  English-Ukrainian transcription dictionary > carcinoma

 • 12 discrimination

  [dɪsˌkrɪmɪ'neɪʃ(ə)n]
  n
  1) диференційо́ваний підхі́д; неодна́кове ста́влення; дискриміна́ція

  race discrimination — ра́сова дискриміна́ція

  2) вмі́ння розрізня́ти; прони́кливість

  English-Ukrainian transcription dictionary > discrimination

 • 13 like

  [laɪk] I 1. adj
  1) схо́жий, поді́бний

  in [a] like manner — поді́бним чи́ном

  to look like — бу́ти схо́жим

  it looks like snow — схо́же на те, що піде́ сніг

  it's just like you to do that — це ду́же схо́же на вас; це са́ме те, чого́ від вас мо́жна було́ чека́ти

  2) одна́ковий, рі́вний

  a like sum — одна́кова су́ма

  like dispositions — одна́кові хара́ктери

  3) розм. можли́вий, ймові́рний

  they are like to meet again — вони́, ма́бу́ть, ще зустрі́нуться

  ••

  as like as two peas — схо́жі як дві кра́плі води́

  nothing like — нічо́го схо́жого

  there is no place like home — нема́ ніде́ кра́ще, як до́ма

  what is he like? — що він собо́ю явля́є?; що він за люди́на?

  like father like son — я́блуко від я́блуні недале́ко па́дає

  2. adv
  1) поді́бно, так

  do not talk like that — не говорі́ть так

  like so — ось так, таки́м чи́ном

  2) можли́во, ймові́рно, ма́бу́ть

  like enough, as like as not — ду́же можли́во, цілко́м ймові́рно

  3. prep

  like anything, like blazes, like mad розм. — з усі́х сил; ду́же, надзвича́йно; страше́нно

  to run like mad — бі́гти ду́же шви́дко (як очмані́лий)

  4. n
  щось поді́бне (схо́же, рі́вне, одна́кове)

  and the like — і тому́ поді́бне

  did you ever hear the like? — чи чу́ли ви щось поді́бне?

  ••

  like cures like — клин кли́ном вибива́ють

  to return like for like — відплати́ти тіє́ю ж моне́тою

  II 1. v
  1) подо́батися, люби́ти

  to like dancing — люби́ти танцюва́ти

  do as you like — робі́ть, як вам завго́дно; робі́ть, як зна́єте

  I don't like to disturb you — я не хо́чу вас турбува́ти

  I should like to go there — я хоті́в би пої́хати (піти́) туди́

  2. n pl
  на́хил, по́тяг

  likes and dislikes — симпа́тії й антипа́тії

  English-Ukrainian transcription dictionary > like

 • 14 mastic

  ['mæstɪk]
  n
  1) масти́ка
  2) масти́кове де́рево
  3) блі́до-жо́втий ко́лір

  English-Ukrainian transcription dictionary > mastic

 • 15 rubber tree

  ['rʌbə'triː]
  n
  каучу́кове де́рево, каучуконо́с

  English-Ukrainian transcription dictionary > rubber tree

 • 16 peak value

  n граничне значення; максимальне значення; пікове значення

  English-Ukrainian military dictionary > peak value

 • 17 antireflection glass

  English-Ukrainian dictionary of aviation terms > antireflection glass

 • 18 peak load

  максимальне [пікове] навантаження

  English-Ukrainian dictionary of aviation terms > peak load

См. также в других словарях:

 • Кове — (абх. Ақаҩба) абхазская фамилия. Известные носители: Кове, Даур Вадимович (род. 1979) член Правительства Республики Абхазия. Кове, Заур Михайлович (род. 1946) советский и российский режиссёр, актёр, театральный деятель …   Википедия

 • кове́ркать(ся) — коверкать(ся), каю, каешь, кает(ся) …   Русское словесное ударение

 • Ікове — іменник середнього роду населений пункт в Україні …   Орфографічний словник української мови

 • Кове, Заур Михайлович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Кове. Заур Михайлович Кове Заур Кове …   Википедия

 • Кове, Даур Вадимович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Кове. Даур Вадимович Кове Даур Вадим иҧа Ақаҩба …   Википедия

 • кове́рканье — я, ср. Действие по знач. глаг. коверкать. Развивать свою индивидуальность художника, особенно в области слова, значит избегать в языке коверканья и ошибок, допускаемых газетой, и, стало быть, поднимать общий уровень газетной речи. Федин, О… …   Малый академический словарь

 • кове́ркать — аю, аешь; несов., перех. (сов. исковеркать). 1. Портить, ломать, резко нарушая форму предмета. Если где попадались у хозяина жнейки, молотилки , [отступающие белые] коверкали, ломали, разбивали в бессильной злобе. Фурманов, Мятеж. || Уродовать,… …   Малый академический словарь

 • кове́ркаться — аюсь, аешься; несов. 1. разг. устар. Ломаться, кривляться. Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Достоевский, Братья Карамазовы. 2. страд. к коверкать …   Малый академический словарь

 • библиоте́кове́дение — библиотековедение …   Русское словесное ударение

 • челове́кове́дение — человековедение …   Русское словесное ударение

 • Абомелікове — іменник середнього роду населений пункт в Україні …   Орфографічний словник української мови


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»