Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

(птенец)

 • 1 птенец

  пташа (-шати), пташеня, птиченя (-няти), пискля (-ляти), ум.-ласк. пташатко, пташенятко, птиченятко, писклятко; (неоперившийся) голопуп, голопуцьок, голоцюцьок (- цька), голопупок (-пка), голеня, голя (-ляти), голопірка, голопірча (-чати), голоцванок (-нка), (обычно воробьиный) пуцьвері[и]нок (-нка), ум.-ласк. гол(ен)ятко, голопірочка; (не вылетавший ещё из гнезда) гніздар (-ря), (начинающий летать) підліток (-тка), (выросший для полетов) виліток (-тка), (поздно выведенный) пізнюр (-ра), пізнюхир (-ря), (ж. р.) пізнюхирка, пізніхірка, ум.-ласк. пізню[і]хірочка; пізню[і]хіря(тко). [Хотів я зібрати дітей твоїх, як птаха збирає пташат своїх під крила (Єв.). Обсіли мене як дрібні пташенята (М. Вовч.). Дозвольте мені полізти на те дерево і видерти птиченята (Грінч. II). Повне гніздо горобиних голоцюцьків (Н.-Лев.). Деру по гніздах пуцьверинків (Стор.)]. -нцы (целый выводок) - гніздо.
  * * *
  пташеня́, -ня́ти, пташа́, -ша́ти; (перен.) вихова́нець, -нця и ви́хованець

  Русско-украинский словарь > птенец

 • 2 глухарёнок

  ( птенец) глухаря́, глухареня́, -я́ти

  Русско-украинский словарь > глухарёнок

 • 3 гоголёнок

  ( птенец) гоголеня́, няти

  Русско-украинский словарь > гоголёнок

 • 4 куличонок

  ( птенец) куличеня́, -я́ти

  Русско-украинский словарь > куличонок

 • 5 воронёнок

  (и от ворона, и от вороны) вороня (р. -няти), вороненя (р. -няти), воронятко, (только от вороны) ґавеня (р. -няти).
  * * *
  1) ( птенец ворона) вороня́, -ня́ти, вороненя́
  2) ( птенец вороны) вороненя́, ґавеня́

  Русско-украинский словарь > воронёнок

 • 6 Опёрок

  опёрыш (оперившийся птенец) підліток (-тка). Неоперившийся птенец - голопуп, голопуцьок, годоцуцьок (-цька).

  Русско-украинский словарь > Опёрок

 • 7 глухарь

  -рка
  1) (о человеке) глушко, ж. глушка, глуш[х]ман, -ка, глуха тетеря (р. -рі), глушканя;
  2) зоол. - глухий тетерук, готур, глушець, (самка) глуха тетеря, готка, глушиця, (птенец) готя, глушеня (р. -яти).
  * * *
  1) орн. глуха́р, -я; диал. глуше́ць, -шця́, го́тур и готу́р
  2) ( глухой человек) глушко́, [глуха] тете́ря, глуха́р, глушма́н, -а
  3) техн. глуха́р

  Русско-украинский словарь > глухарь

 • 8 голый

  1) голий, нагий. [Голе (наге) тіло. Гола шаблюка]. Голый птенец - голеня (р. -няти). Голая вершина - лисогора. С голым стволом (о деревьях) - голінатий. Голая зима - безсніжна зима. Совершенно голый - гольцем голий;
  2) (бедный, нищий) голий. [Не боїться голий розбою]. Гол, как сокол - гольцем голий, голий, як бізун (нагайка), голий, як лопуцьок; голий, як бубон, як турецький святий;
  3) (без примеси, без приправы) голий; щирий, нестеменний. Голый борщ, суп - гола юшка. Голая правда - щира правда, нестеменна правда. Голые слова, факты, предположения - самісінькі (самі тільки) слова, факти, здогади. Голыми руками - голіруч. С голыми руками - голіруч, з голими (порожніми) руками; без зброї.
  * * *
  1) го́лий
  2) (без примесей; чистый) чи́стий

  \голый спирт — чи́стий спирт; го́лые

  ци́фры — го́лі (самі́сінькі, самі́ ті́льки) ци́фри

  Русско-украинский словарь > голый

 • 9 горлёнок

  горленя (р. -няти), горличеня (р. горличеняти).
  * * *
  ( птенец) горленя́, -я́ти; ласк. горленя́тко

  Русско-украинский словарь > горлёнок

 • 10 жаворонок

  I. 1) зоол. - жайворо[і]нок, (провинц.) веснівка; ум.-ласк. -роночек - жайворіночок, жайворошок (р. -шка). [Поле зеленіло, жайворінки співали (Мирн.)]. -нок белокрылый - білокрилка. -нок лесной - шкаворонка, янчук. -нок степной - джурбай. -нок хохлатый - посмітюха, попелюха, (гал.) чубатник;
  2) (маленьк. булочка в виде птички; пекут 22 марта, когда по народному поверью прилетают -ки) - жайворо[і]нок, жайвір (р. - вора).
  II. (птенец) жайвороня (р. -яти); мн. жавората - жайворонята; ум.-ласк. - жайворонятко (р. -тка).
  * * *
  жа́йворонок, -нка, жа́йворон; диал. жа́йвір, -вора

  [хохла́тый] \жаворонок к — попелю́ха, попелю́шка, посмі́тюха, уменьш.-ласк. посмі́тюшка

  Русско-украинский словарь > жаворонок

 • 11 куропатка

  зоол. Perdix perdix L. куропатва, куріпка, ум. куріпочка, куріпонька, (птенец) курі[о]п'я (-яти), куріпча (-чати). [Мудрий! - Ззів куропатву, а каже, що одгризлася (Номис). Певно полює за куріпками (Стор.). Куріпчат повну пазуху напелехав (Дн. Ч.)]. -ка горная, Alectoris graeca - куріпка скельна. -ка белая, Lagopus lagopus L. - куріпка біла. -ка серая, Perdix gris - куріпка звичайна.
  * * *
  курі́пка; диал. куропа́тва

  Русско-украинский словарь > куропатка

 • 12 пигалица

  зоол. Vanellus cristatus чайка, ум. чаєчка; (птенец) чаєня (-няти). [Ой, горе тій чайці, горе тій небозі, що вивела чаєнята при битій дорозі. Чайка кигиче].
  * * *
  1) орн. ча́йка, ча́єчка
  2) (м., ж. - о человеке) прен. ми́ршавий, -ого (м.), ми́ршава, -ої (ж.) (в знач. сказ.); ми́ршавець, -вця (м.), плюга́вець, -вця (м.), ми́ршавка (ж.), плюга́вка (ж.)

  Русско-украинский словарь > пигалица

 • 13 поздний

  поздный поздый) пізній, (опоздалый) запізнений, спізнілий. [Уже пізня година, пізня пора. Пізня осінь. Рання пташка пісні співає, а пізня - очі протирає]. -ний час - пізня година, пізній час, пізня доба. В -нее время - пізньої години, пізньої доби. -ний вечер - пізній вечір, (опис.) пізні ляги, пізні лягови. [Вже й пізні ляги минули (Коцюб.)]. -ним вечером - пізнього вечора, пізно увечері, у пізні ляги (лягови), у пізню вечерю. -няя ночь - пізня ніч, глупа (глубокая) ніч. -ней ночью - пізньої ночи, глупої ночи, у глупу ніч. До -него времени, -ней поры - допізна. [Сидів, працював допізна]. До -него утра - допізна. [Спить допізна]. Когда наступит -ний час - як припізніє. -нее время года - пізня доба (пора) року. -ней осенью - пізньої осени. -нее раскаяние - запізнене каяття. -няя любовь - пізнє, спізнене кохання. -ние яблоки, дыни - пізні яблука, дині. -ний гость - пізній гість. -ний (поздно родившийся) ребёнок, птенец - пізніхі[у]рочка, пізніхуря (-ряти), пізніхурятко (- тка). -ние детки (родившиеся под старость родителей) - пізні дітки. -ние потомки, -нее потомство (позднейшее поколенье) - далекі нащадки. Более -ний - пізніший. Самый -ний - найпізніший.
  * * *
  1) пі́зній; ( запоздалый) запі́знений, запізні́лий, спі́знений, спізні́лий
  2) ( отдалённый) дале́кий; ( будущий) майбу́тній

  Русско-украинский словарь > поздний

 • 14 щеглёнок

  1) уменьш. щи́глик
  2) ( птенец щегла) щигля́, -ля́ти, ласк. щигля́тко

  Русско-украинский словарь > щеглёнок

 • 15 Драхва

  зоол. дрохва; (самец) дрохвич; (самка) дрохвичка; (птенец) дрохвеня (р. -няти), дрохвенятко.

  Русско-украинский словарь > Драхва

 • 16 Неоперившийся

  безперий, голий; срв. Неоперённый. [Та деколи яструб на камінь сідає, щоб гадину діткам безперим піймать (Морд.). Рот мав як у голого вороняти (Свидн.)]. -шийся птенец - безпере пташеня, голя (-ляти), голятко, голеня (-няти), голенятко, голопірка, голопірча (-чати), голопуцьок, голоцюцьок (-цька), голоцванок (-нка), пуцьвіринок (-нка). [Та воно ще голеня (Карк.). Повне гніздо горобиних голоцюцьків (Н.- Лев.). Вони драли по гніздах пуцьвіринків (Сторож.)].

  Русско-украинский словарь > Неоперившийся

См. также в других словарях:

 • птенец — См. плод... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. птенец дитя, плод; совенок, сморкач, щенок, тетеревенок, салажонок, салага, соколенок, скворчонок, слеток, сопливец, сопляк,… …   Словарь синонимов

 • Птенец — Птенец  в орнитологии название птичьего детёныша. Как и другие детёныши, птенцы отличаются неуклюжим телосложением, относительно крупной головой, крупным клювом и большими глазами (схема ребёнка) …   Википедия

 • Птенец-2 — Птенец 2. Птенец 2  сверхлегкий самолёт. Разработан в опытным конструкторском бюро «Ротор» г. Кумертау. Сверхлегкий самолёт нормальной аэродинамической схемы с подкосно  расчалочным крылом парасоль с толкающим винтом. На аппарате… …   Википедия

 • ПТЕНЕЦ — ПТЕНЕЦ, птенца: муж. (книжн.). Детеныш птицы. «Стрелок весной малиновку убил… он бедных трех ее птенцов осиротил.» Крылов. || перен. О чьих нибудь воспитанниках, учениках, детях (устар.). «За ним (Петром I) вослед неслись толпой сии птенцы гнезда …   Толковый словарь Ушакова

 • ПТЕНЕЦ — ПТЕНЕЦ, нца, муж. Детёныш птицы. Желторотый п. (также перен.: о неопытном и наивном человеке; разг.). | уменьш. птенчик, а, муж. | прил. птенцовый, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • птенец — нескладный (Зиновьева Аннибал) Эпитеты литературной русской речи. М: Поставщик двора Его Величества товарищество Скоропечатни А. А. Левенсон . А. Л. Зеленецкий. 1913 …   Словарь эпитетов

 • птенец — род. п. нца, ст. слав. пътеньць νοσσός, νοσσίον (Мар., Ассем., Савв)., пьтѣньць (Зогр., см. Мейе, Et. 342), чеш. рtеnес, полаб. раtėnас птица, зяблик , укр. потя, род. потяти птенец . Из праслав. *ръtēn , связанного со сл. (Мi. ЕW 269; Траутман …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • ПТЕНЕЦ — Желторотый птенец. Разг. Пренебр. О молодом, наивном, неопытном человеке. ФСРЯ, 358; ЗС 1996, 124, 313. Птенцы гнезда Петрова. Книжн. Устар. О соратниках какого л. видного деятеля. /em> Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828 1829 гг). БМС… …   Большой словарь русских поговорок

 • ПТЕНЕЦ. — Общесл. Образовано от *рые «птенец» (ср. укр. потя), производного от пъта «птица» …   Этимологический словарь Ситникова

 • Птенец — м. 1. Детеныш птицы. отт. перен. разг. Чей либо воспитанник. 2. перен. разг. Очень молодой, наивный, неопытный человек. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • птенец — птенец, птенцы, птенца, птенцов, птенцу, птенцам, птенца, птенцов, птенцом, птенцами, птенце, птенцах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»