Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

(переживать)

 • 1 переживать

  пережить
  1) переживати, пережити, перебувати, перебути. [Не знати, хто кого переживе. Перебули сяк-так голодну зиму, діждалися весни (Квітка)];
  2) (претерпевать) зазнавати, зазнати, (перечувствовать) перечувати, перечути. Много горя -жил я за свою жизнь - багато лиха зазнав (пережив) я на своєму віку. [Усе, що творить письменник, він все те перечуває (Кониськ.)]. -вать различные этапы в своём развитии - переходити різні етапи в своєму розвою;
  3) (во многих местах) побувати, побути, пожити. Я -жил в девяти губерниях - я побував (пожив) у дев'ятьох губернях. Пережитый - пережитий, перебутий.
  * * *
  несов.; сов. - переж`ить
  пережива́ти, пережи́ти; тлі́ти се́рцем; (неприятное, тяжёлое) зазнава́ти, зазна́ти; (несов.: с трудом прожить некоторое время диал.) перекалата́ти

  Русско-украинский словарь > переживать

 • 2 пережить

  см. Переживать.
  * * *

  Русско-украинский словарь > пережить

 • 3 беда

  біда, лихо, лишенько, недоля, лиха година, пригода, причина, притуга, халепа, пеня. Беды - злигодні. Прибавка к -де - прибідок. Ох, беда, беда! - лишенько тяжке. На -ду - на лихо. Беда да и только - лихо та й годі. Не беда - дарма, байдуже. Прийдет беда - до лиха прийдеться. Жди беды - начувайся. Попасть в беду - доскочити лиха, біди, ускочити в халепу, в лихо. Из беды не выберешься - не спекаєшся лиха, халепи. Спасти, -сь, избавить, -ся от беды - вирятувати, -ся, вимотати, -ся. Переживать, испытывать -ду - біду бідувати, б. приймати. Пережить -ду - перебідувати. Причинять -ду кому - напастувати кого. Взвести -ду - прикинути пеню. Наделать себе -ды - напитати собі лиха, біди. Натворить, наделать беды - наробити шкоди, клопоту. Помочь в -де - порятувати, зарадити лихові. Предотвратить -ду - запобігти лихові. Беда стряслась - лихо спіткало, скоїлося, спіткала напасть, лиха година. Желаю тебе всех бед - бодай тебе злидні побили; безголов'я на тебе.
  * * *
  1) біда́, ли́хо, недо́ля, лиха́ годи́на; приту́га; ( напасть) напа́сть, -ті и на́пасть, хале́па и ха́лепа; причи́на
  2) в знач. сказ., біда́, ли́хо
  3) в знач. нареч. до ли́ха, страх

  Русско-украинский словарь > беда

 • 4 изживать

  изжить
  1) (где) проживати, прожити де. -жить век еде - звікувати (вік) де, життя зжити де. [У неволі вік звікує (Грінч.). У цій хаті зросла я, звікувала, зазнала добра й лиха (Коцюб.). Життя зжити - не поле перейти (П. Мирн.)];
  2) (что) переживати, пережити що, перебувати, перебути що, збувати, збути що, зживати, зжити що. [Ті забобони ми вже пережили (Київ). Перебули одно лихо, перебудем друге (Крим.). Давні наші погляди на власність ми потроху збуваємо, але ще не збули (Крим.)]. -ть себя - см. Изживаться. Изжитый - прожитий, пережитий, перебутий, збутий, геть вижитий. [Хапається за старі, цілком перебуті форми життя (Крим.). Недовіра до нас, колись дуже сильна, тепер справа збута (Крим.). Це вже вижитий настрій (Крим.)].
  * * *
  несов.; сов. - изж`ить
  1) (избавляться от чего-л.) зжива́ти, зжи́ти (зживу́, зживе́ш) и мног. позжива́ти, збува́ти, збу́ти (збу́ду, збу́деш) (що); ( искоренять) викорі́нювати и викоріня́ти, ви́коренити и мног. повикорі́нювати и повикоріня́ти (що), збува́тися, збу́тися (чого), позбува́тися, позбу́тися (чого)
  2) ( переживать) пережива́ти, пережи́ти (що); ( проживать) прожива́ти, прожи́ти (що); ( переносить) перебува́ти, перебу́ти (що)

  \изживатьть себя́ — (отживать, устаревать) пережива́ти, пережи́ти (зжива́ти, зжи́ти) себе́, віджива́ти, віджи́ти своє́

  3) (сов.: истратить, израсходовать) диал. прожи́ти, ви́тратити; ( издержаться) ви́тратитися, прожи́тися

  Русско-украинский словарь > изживать

 • 5 испытывать

  испытать
  1) (пробовать, проверять) спитувати, поспитати, брати, узяти на спиток, на спробунок кого, що, чаще: випробовувати и випробувати, сов. випробувати, пробувати, спробувати кого, що, досвідчати и досвідчувати, досвідчити кого, чого, (выверять) вивіряти, вивірити (редко довірити), вивідувати, вивідати кого, що и чого; см. Пробовать 1, Искушать 1. [Бог випробовує святого (Куліш). Це щира правда, Єфреме, яку я сам на собі спробував (Крим.). Нехай дурнями броди спитують (Черкащ.). І задумує, як сина на спробунок взяти (Рудан.). Ти думаєш, козаченьку, що я умираю, а я в тебе, молодого, ума вивіряю (Мил.). Не всякому духові віруйте, а досвідчайте духів, чи від Бога вони (Св. П.)]. -тать свои силы - поспитати, спробувати свої сили. -тать чью-л. верность - спробувати, вивірити чию-небудь вірність, досвідчити чиєї вірности. Я -тал это на опыте, на своём личном опыте - я сам спробував, досвідчив це, я спробував це на собі. -тать на практике - досвідчити на практиці, спрактикувати що. [Я вже спрактикував, що на цій землі гречка не родить (Городище)]. Не -тав, не узнаешь - не спробувавши, не взнаєш;
  2) (исследовать) досліджувати, дослідити що (напр. природу); см. Исследовать. -тать таинства природы - дослідити таємниці природи;
  3) (экзаменовать) іспитовувати, виіспитувати, проіспитувати, виспитати, вивіряти, вивірити кого; срвн. Экзаменовать. [Пан Лукаш, вивіривши мене, сказав, що дасть мені науку усю, як сам уміє (М. Вовч.)];
  4) (пережить, изведать) зазнавати, зазнати, ді[о]знавати, ді[о]знати и ді[о]знаватися, ді[о]знатися, спізнавати, спізнати, досвідчати(ся) и досвідчувати(ся), досвідчити(ся), заживати, зажити, сов. спробувати, поспитати чого, (вкусить) скуштувати чого, (набраться) набиратися, набратися (напр. лиха), (принять) приймати, прийняти чого (напр. біди, лиха, нужди); срвн. Изведать 2. [Хто не зазнав зла, не вміє шанувати добра (Приказка). Жила в батька не рік, не два, не зажила добра (Грінч. III). (Шевченко) добре на самім собі досвідчив усього, що сердешний люд терпів під тим ярмом (Куліш)]. -вать недостаток, нужду в чём - зазнавати недостачі, нужди в чому, (иногда) нуждатися чим. -тать много превратностей судьбы - зазнати химерної долі, багато злигоднів (бедствий). Я -тал что на себе, на личном опыте - я сам зазнав чого, я на собі зазнав (дізнався) чого, я сам на собі спробував що, (грубов.) я на власній шкурі спробував (досвідчився) чого. -тать много всего - зазнати (скуштувати) усячини чимало, (образно) перейти крізь сито й решето (Номис). -вать давление - зазнавати тиску, нагніту. -вать терпение чьё - брати на пробу (випробувати, спокушати) чий терпець. -вать страх - відчувати страх, зазнавати страху. -вать чувство - зазнавати почуття. -тать неприятное чувство - зазнати прикрого почуття;
  5) (замучить пыткой) закатувати, замордувати кого; см. Запытать. Испытанный, прич. и прил. -
  1) випробуваний, спробуваний, досвідчений, вивірений. [Треба йти відомим і випробуваним шляхом (Н. Рада). Це вже спосіб спробуваний (Звин.)]. -ный друг - певний друг, випробуваний, вивірений друг;
  2) (пережитый) зазнаний, дізнаний, спізнаний, спробуваний, зажитий. -ться - випробовуватися, спитуватися, бути випробуваним и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - испыт`ать
  1) (кого-что) випробо́вувати и випро́бувати, ви́пробувати (кого-що), робити (-блю́, -биш) і́спит, зроби́ти і́спит (кому-чому); (несов.: экзаменовать) іспи́тувати (кого); (несов.: пробовать) спи́тувати (що); ( проверять на опыте) переві́рити, переві́рити и мног. поперевіря́ти (кого-що); ( исследовать) дослі́джувати, досліди́ти, -сліджу́, -сліди́ш (кого-що)
  2) ( что - изведывать) зазнава́ти, -зна́ю, -зна́єш, зазна́ти (чого), зві́дувати, зві́дати (чого, що), дізнава́ти, ді́знати (чого); зажива́ти, зажи́ти, -живу́, -живе́ш (чого, що), сов. скуштува́ти (чого); ( ощущать) відчува́ти, відчу́ти (що), почува́ти, почу́ти (що); ( переживать) переживати, пережи́ти (що); ( узнавать) пізнава́ти, пізна́ти (що)

  \испытыватьть влече́ние к чему́ — см. влечение

  \испытыватьть наслажде́ние — зазнава́ти, зазна́ти насоло́ди (вті́хи)

  \испытывать вать нужду́ в ком-чём — потребува́ти кого́-чого́

  \испытыватьть удово́льствие от кого́-чего́ — зазнавати, зазна́ти насоло́ди (вті́хи) від ко́го-чо́го, утіша́тися, уті́шитися ким-чим, несов. ті́шитися ким-чим

  Русско-украинский словарь > испытывать

 • 6 перебывать

  I. во многих местах или много раз) побувати. Где только он не -вал, весь свет объездил - де тільки він не побував (бував), увесь світ об'їздив.
  II. и перебыть сов. перебути (реже перебувати), перевернутися. [Здається, не було хати в селі, де-б я не перебула наймичкою. За день скільки вас перебуде (перевернеться)]. -быть беду - перебути, перетривати біду (лихо). [Не родив мак - перебудемо й так].
  * * *
  I
  (несов.: о многих или много раз, во многих местах, всюду) перебува́ти, побува́ти, поперебува́ти
  II несов.; сов. - переб`ыть
  (переживать, пережидать) перебува́ти, перебу́ти; несов. пробу́ти

  Русско-украинский словарь > перебывать

См. также в других словарях:

 • переживать — См …   Словарь синонимов

 • переживать — кризис • действие, объект переживать настоящий бум • времяпрепровождение переживать период • времяпрепровождение пережить волнения • действие, объект пережить потрясение • действие, объект пережить страх • действие, объект пережить ужас •… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • ПЕРЕЖИВАТЬ — ПЕРЕЖИВАТЬ, пережить кого, что, жить долее других, долее чего либо. Пережить всех родных, друзей тяжело, а пережить себя скорбно; ·т.е. пережить славу, уваженье, доброе имя свое и пр. Кто кого переживет, тот того помянет. Имя его переживет еще… …   Толковый словарь Даля

 • ПЕРЕЖИВАТЬ — ПЕРЕЖИВАТЬ, переживаю, переживаешь, несовер. 1. несовер. к пережить. 2. Испытывать и непосредственно выражать в сценической игре переживания, которые по ходу действия могут быть предположены или должны быть у изображаемого персонажа (театр.).… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПЕРЕЖИВАТЬ — ПЕРЕЖИВАТЬ, аю, аешь; несовер. 1. см. пережить. 2. за кого (что). Волноваться, беспокоиться о ком чём н. (разг.). П. за сына. П. за любимую команду. 3. Мучиться, страдать по какому н. поводу (разг.). Поссорился с женой, теперь переживает.… …   Толковый словарь Ожегова

 • переживать — • глубоко переживать • остро переживать • тяжело переживать …   Словарь русской идиоматики

 • переживать — ▲ испытывать (состояние) ↑ напряженный, эмоциональный, состояние переживать (тяжело # что л). испереживаться. принимать [принять] к сердцу. болеть душой [сердцем] за кого что. дать [давать] волю сердцу (устар). хвататься [схватиться] за голову …   Идеографический словарь русского языка

 • переживать себя — отходить в область предания, отживать, изживать себя, выходить из употребления, выходить в тираж, стареть, устаревать, становиться анахронизмом, отживать свой век Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • Переживать можно только микроскопическую капельку —    проблема соотношения фона и объекта и справедливого распределения внимания пока не имеет общего решения, а конкретное зависит от конкретной ситуации:    ஐ Одному человеку можно сочувствовать, может быть четырем, но восьмистам тысячам никто не… …   Мир Лема - словарь и путеводитель

 • Переживать — несов. перех. и неперех. 1. перех. Жить дольше кого либо, оставаться живым после чьей либо смерти. отт. Быть, иметься, сохраняться дольше чего либо. отт. перен. Продолжать сохранять свое значение после смерти автора, творца или после создания,… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • переживать — (испытывать волнение, беспокойство в связи с чем л., нервничать по поводу чего л.) из за кого чего, (разг.) о ком чем (прост.), за кого что. Может быть, ты думаешь, это мы только из за тебя все пятеро переживали? Мы за все дело переживали… …   Словарь управления


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»