Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

(о+многих)

 • 1 квантовая теория многих частиц

  назарияи квантии зарраҳои зиёд. физ.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > квантовая теория многих частиц

 • 2 перелечить

  сов. кого разг.
  1. (всех, многих) муолиҷа кардан // (о всех, многих врачах) паи ҳам (бо навбат) муолиҷа кардан; его перелечили все известные врачи города ҳамаи духтурҳои машҳури шаҳр ӯро муолиҷа карданд
  2. бо муолиҷаи зиёд ба оқибати ногувор гирифтор кардан; больного перелечили беморро бо муолиҷаи зиёд ба оқибати ногувор гирифтор карданд

  Русско-таджикский словарь > перелечить

 • 3 перебеситься

  сов.
  1. (о всех, многих) девона шудан
  2. разг. (о всех, многих) дарғазаб шудан
  3. перен. разг. (остепениться) ба худ (ба ақл) омадан, ба тавфиқ омадан

  Русско-таджикский словарь > перебеситься

 • 4 передрать

  сов.
  1. что разг. (изорвать всё, многое) аз як сар даррондан (пора кардан)
  2. прост. (износить всё, многое) пӯшида кӯҳна (фасурда) кардан
  3. кого-что обл. (задрать всех, многих) дарронда куштан (дар бораи хаивоноти дарранда)
  4. кого разг. (высечь всех, многих) задан, кӯфтан, лат кардан

  Русско-таджикский словарь > передрать

 • 5 перерезать

  I
  сов.
  1. что буридан; перерезать верёвку арғамчинро буридан
  2. что бурида гузаштан; овраги перерезали равнину сойҳо даштро бурида гузаштаанд
  3. что кому-чему буридан, гирифтан; перерезать путь неприятелю роҳи душманро буридан, пеши роҳи душманро гирифтан
  4. что разг. (порезать во многих местах) аз бисёр ҷой буридан
  5. кого-что разг. (всех, многих) сар буридан, куштан, қатли ом кардан
  II
  несов. см. перерезать 1-3

  Русско-таджикский словарь > перерезать

 • 6 перецарапать

  сов. кого-что (всех, многих или во многих местах) ханҷол кардан, чангол задан, харошидан

  Русско-таджикский словарь > перецарапать

 • 7 перещипать

  сов. кого-что
  1. (ущипнуть всех, многих) чимдӣ кардан, пучидан
  2. (ощипать всех, многих) кандан, пар кандан, мӯй кандан

  Русско-таджикский словарь > перещипать

 • 8 полечь

  сов.
  1. разг. (о всеху многих) хобидан, хоб кардан (рафтан); дароз кашидан, ёзидан
  2. (о многих) ҳалок (кушта, талаф, қатл) шудан; много воинов полегло в бою дар ҷанг бисёр аскар кушта шуд
  3. (о растениях) хоб кардан; после ливня пшеница полегла баъд аз сел гандум хоб кард

  Русско-таджикский словарь > полечь

 • 9 забеспокоить

  сов. кого разг. ба ташвиш андохтан; это многих забеспокои-ло ин бисьёр касонро ба ташвиш андохт

  Русско-таджикский словарь > забеспокоить

 • 10 запестреть

  сов.
  1. (показаться - о пёстром) ба ҳар ранг тофтан; ба назар алобуло намудан; вдалй запестрели поля аз дур киштзорҳо ба ҳар ранг тофтанд
  2. (замелькать - о пёстром) биҷиррос задан гирифтан; в глазах запестрело от разноцветных огней безл. аз оташакҳои рангоранг чашм биҷиррос зад // (начать часто встречаться) [дам ба дам] вохӯрдан гирифтан; его имя - ло на страницах многих журналов номи ӯ дар саҳифаҳои бисёр журналҳо (маҷаллаҳо) дам ба дам вохӯрдан гирифт
  3. (стать пёстрым) алобуло (рангоранг) шудан; заборы запестрели афишами деворҳо аз афишаҳо рангоранг шуданд

  Русско-таджикский словарь > запестреть

 • 11 перемёрзнуть

  сов.
  1. разг. бисёр (сахт) хунук хӯрдан, шах (карахт) шудан; он перемёрз в дороге ваи дар роҳ сахт хунук хӯрд
  2. разг. (о всех, многих, о всём, многом) аз хунуки нобуд шудан; все цветы перемёрзли ҳамаи гулҳоро хунук зад
  3. (о водоёмах) та-моман ях кардан (бастан); озеро перемёрзло кӯл тамоман ях баст

  Русско-таджикский словарь > перемёрзнуть

 • 12 перемирить

  сов. кого разг. (всех, многих). ощтӣ додан, сулх, кунондан

  Русско-таджикский словарь > перемирить

 • 13 перемириться

  сов. разг. (о всех, многих) ощтӣ шудан (кардан), сулҳ кардан

  Русско-таджикский словарь > перемириться

 • 14 касаться

  несов. кого-чего
  1. расидан, даст расондан; тихо касаться клавишей рояля ба клавишҳои (ба забонакҳои) рояль оҳиста даст расондан
  2. перен. бардоштан, дахолат кардан; вопросы, котбрых он касался, интересовали многих масъалаҳое, ки ӯ бардошт, диққати бисьёр касонро ба худ кашиданд
  3. перен. дахл (тааллуқ) доштан; это его не касается ин ба вай дахл надорад <> дело касается кого-чего-л. гап дар бораи касе, чизе меравад; что ется меня… агар гап дар бораи ман равад…, ман бошам…

  Русско-таджикский словарь > касаться

 • 15 мереть

  несов. разг.
  1. (погибать - о многих) мурдан
  2. заъф кардан, карахт (шах) шудан, беҳаракат мондан, бозистодан; сердце так и мрет от испуга дил аз ваҳм заъф мекунад <> мухи мрут дилафгор (дилгир, дилгусил) аст

  Русско-таджикский словарь > мереть

 • 16 перевыочить

  сов. кого-что
  1. аз дав бор кардан (бастан); перевыочить верблюдов бори шутурҳоро фуроварда аз нав бастан
  2. (всё, многое, всех, многих) бор кардан (бастан)

  Русско-таджикский словарь > перевыочить

 • 17 перевязать

  сов.
  1. кого-что бо бандина бастан, ҷароҳатбандӣ (захмбандӣ) кардан; перевязать ногу пойро бо бандина бастан; перевязать раненого ярадорро захмбанди кардан
  2. что печонда бастан, сар то по бастан; перевязать пакет шпагатом пакетро бо канаб печонда бастан
  3. кого-что (всё, многое, всех, многих) бастан, печонда бастан; - все книги в пачки ҳамаи китобҳоро даста-даста [карда] бастан
  4. что аз нав (ба таври дигар) бастан; перевязать галстук галстукро аз нав бастан
  5. что аз нав бофтан; перевязать варежки дастпӯшакро аз нав бофтан

  Русско-таджикский словарь > перевязать

 • 18 переглушить

  сов. кого разг.
  1. (всех, многих) гӯши ҳамаро кар кардан, гаранг кардан
  2. (всё, многое) зада куштан, қир кардан, дору тарконда куштан; переглушить всю рыбу в пруду ҳамаи моҳиҳои ҳавзро дору тарконда куштан

  Русско-таджикский словарь > переглушить

 • 19 перекусать

  сов. кого-что (всех, многих) аз як сар газидан

  Русско-таджикский словарь > перекусать

 • 20 перелазить

  I
  несов. прост. см. перелезть
  II
  сов. что прост. (всюду, во многих местах) баромадан, часпида (печида) баромадан (ба бисёр цоихо)

  Русско-таджикский словарь > перелазить

См. также в других словарях:

 • многих — избежать многих ошибок • действие, Neg …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • Теория многих тел — Теория многих тел  область физики, в которой исследуются и описываются коллективные поведение многочастичных систем взаимодействующих частиц. В общих чертах, теория многих тел имеет дело с физическими эффектами и явлениями, которые… …   Википедия

 • Система многих единиц — (СМЕ)  способ управления подвижным составом, при котором в один поезд вцепляется несколько локомотивов или моторных вагонов, а управление тяговыми двигателями ведётся с одного поста управления и одной локомотивной бригадой, является частным… …   Википедия

 • Анализ функций многих переменных — Эта статья или раздел  грубый перевод статьи на другом языке (см. Проверка переводов). Он мог быть сгенерирован программой переводчиком или сделан человеком со слабыми познаниями в языке оригинала. Вы можете помочь …   Википедия

 • КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ МНОГИХ ЧАСТИЦ — раздел квант. теории, посвящённый изучению систем, состоящих из трёх и большего числа ч ц. В квант. механике система из N ч ц описывается при помощи волн. ф ции, зависящей как от координат всех ч ц, так и от всех др. величин, необходимых для… …   Физическая энциклопедия

 • Воюют многих руками, а не многих советом. — (умами). См. НАЧАЛЬСТВО ПРИКАЗ ПОСЛУШАНИЕ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • Взаимодействие многих тел — Комплекс задач о взаимодействии многих тел достаточно обширный, и является одним из базовых, далеко не полностью разрешённых, разделов механики. В рамках ньютоновской концепции проблема ветвится на: комплекс задач столкновения двух и более… …   Википедия

 • "ЛЕТОПИСЬ О МНОГИХ МЯТЕЖАХ" — ист. соч. с описанием событий 1584 1655. Составлено, вероятно, ок. 1658 в Москве при патриаршем дворе на основе переработки Нового летописца и использования офиц. разрядных записей, церк. и богословской лит ры. Содержит отсутствующие в др.… …   Советская историческая энциклопедия

 • Это многих славный путь — Из стихотворения «Школьник» (1856) И. А. Некрасова (1821 1877): Ноги босы, грязно тело, И едва прикрыта грудь... Не стыдися! Что за дело? Это многих славный путь. Вижу я в котомке книжку. Так, учиться ты идешь... Цитируется: как призыв, поощрение …   Словарь крылатых слов и выражений

 • ОДИН ИЗ МНОГИХ (новелла в киноальманахе "Боевой киносборник N2") — «ОДИН ИЗ МНОГИХ (новелла в киноальманахе «Боевой киносборник N2»)», СССР, ЛЕНФИЛЬМ, 1941. Агитационный фильм. Немецкий летчик, один из первых среди асов, во время бомбардировки одного из наших городов становится одним из многих, сбитых нашими… …   Энциклопедия кино

 • Не стыдися! Что за дело?/ Это многих славный путь — Из стихотворения «Школьник» (1856) Н. А. Некрасова (1821 1877) о идущем в школу мальчике: Ноги босы, грязно тело И едва прикрыта грудь... Не стыдися! Что за дело? Это многих славных путь. Вижу я в котомке книжку. Так, учиться ты идешь...… …   Словарь крылатых слов и выражений


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»