Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

(ногой)

 • 1 гроб

  1) труна, домовина, трумна, трумно, дубовина; (долбленый) деревище; (с выпуклой крышкой) горбата труна. Гроб делать - труну будувати;
  2) (метоним., могила) гріб (р. гробу). Одной ногой в гробу стоять - бути на божій дорозі, над гробом стояти [Я над гробом стою - брехати не хочу], (шутл.) три чисниці до смерти кому. Вогнать кого в гроб - на той світ (в могилу) загнати. Гроба (мн.) - гробки - см. Кладбище.
  * * *
  1) труна́, домови́на
  2) ( могила) моги́ла, домови́на, гріб, род. п. гро́бу, гроб
  3) (в знач. сказ.: гибель, очень плохо) гроб

  идти́ за гро́бом — ( провожать покойника) проводжа́ти покі́йника

  по \гроб [жи́зни] — дові́ку, поки́ й ві́ку [мого́], до са́мої сме́рті

  Русско-украинский словарь > гроб

 • 2 запинаться

  несов.; сов. - запн`уться
  1) ( зацепляться ногой за что) зачіпа́тися и зачі́плюватися, -плююся, -плюєшся и зачіпля́тися, зачепи́тися, -чеплю́ся, -че́пишся; ( спотыкаться) спотика́тися, спіткну́тися и спотикну́тися
  2) ( о речи) затина́тися, затну́тися и затя́тися; запина́тися, запну́тися; запи́куватися, -куюся, -куєшся, запи́катися и запикну́тися, несов. зани́куватися, -куюся, -куєшся

  Русско-украинский словарь > запинаться

 • 3 заступать

  заступить
  1) (заслонять, преграждать) заступати, заступити кого, що. [Я сержусь, коли він заступає мені блондинку (Коцюб.). Не заступай мені дороги];
  2) заступати, заступити кого, що; см. Заменять. [Я поїду додому на місяць, а він мене на той час заступить (Київ)]. Заступающий кого - заступник чий.
  * * *
  несов.; сов. - заступ`ить
  1) заступа́ти, заступи́ти, -ступлю́, -сту́пиш

  \заступатьть доро́гу кому́ — заступа́ти, заступи́ти дорогу кому́

  2) (придавливать что-л. ногой) наступа́ти, наступи́ти
  3) ( кого-что - защищать), фольк. заступа́тися, заступи́тися, -ступлю́ся, -сту́пишся (за кого-що)

  Русско-украинский словарь > заступать

 • 4 зацепляться

  зацепиться зачіплятися зачіплюватися, чіплятися, зачепитися, учіплюватися, у[о]чепитися, за[о]черкнутися, (ногою) перечіплюватися, перечепитися за що. [Козацька щука зачепилась вам на гак (Франко). Воли не стоять - ярмо учепилось (Г. Барв.). Та й побіг я через тин, ще й не зачеркнувся (Пісня). Дівка за парубкову ногу перечепилася (Хотинщ.). Перескочив високий тин, та й не очеркнувся (Гнед.)].
  * * *
  несов.; сов. - зацеп`иться
  1) зачі́плюватися и зачіпля́тися и зачіпа́тися, зачепи́тися, -чеплю́ся, -че́пишся и мног. позачі́плюватися и позачіпля́тися; ( ногой) зашпо́ртуватися, зашпортну́тися
  2) страд. несов. зачі́плюватися, зачіплятися; зачіпа́тися

  Русско-украинский словарь > зацепляться

 • 5 напарывать

  напороть
  1) чего - напорювати, напороти, (о мног.) понапорювати чого. -роть чепухи - наплести (наверзти) (дурниць), наторочити, наблягузкати;
  2) -роть ногу - напороти ногу на що, сколоти (пробити, пропороти) ногу. Напоротый -
  1) напоротий, понапорюваний;
  2) сколотий, пробитий, пропоротий. -ться -
  1) (стр. з.) напорюватися, бути напорюваним, напоротим, понапорюваним;
  2) (натыкаться) напорюватися, напоротися, наражатися, наразитися, (ногой) настромлюватися, настромитися, наштрикуватися, наштрикнутися, нахромитися на що. [Напоровся на вила (Сл. Гр.). Чоловік із скирди впав, та на вила й нахромився (Борзенщ.)].
  * * *
  I несов.; сов - напор`оть
  ( ранить) напо́рювати, -рюю, -рюєш, напоро́ти, -порю́, -по́рєш
  II несов.; сов. - напор`оть
  1) (распарывать в каком-л. количестве) напо́рювати, -рюю, -рюєш, напороти, -порю́, -по́реш и мног. понапо́рювати
  2) (сов.: наговорить вздору) наверзти́, наплести́, -плету́, -плете́ш

  Русско-украинский словарь > напарывать

 • 6 наступать

  наступить
  1) (ногою на кого, на что) наступати, наступити на кого, на що, настоптувати, настоптати на кого, на що и що кому; (-пив, раздавливать) настолочувати, настолочити кого, що. [Даю вам силу наступати на гадюки (Куліш). Наступив мені на ногу (Київщ.). Турн злобно сильною п'ятою на труп Паланта настоптав (Котл.). Настоптала Балабушисі закаблуком на пальці з могодзулями (Н.-Лев.). Забрів у дамське купе та й настоптав ноги аж двом дамам одразу (Крим.). Ногою настолочив хробака (Верхр.)];
  2) (вести наступление) наступати, наступити, (нападать) нападати, напасти, (производить нападение) бити, ударяти, ударити на кого, на що. [Бились ви, як личить римлянам: наступали без запалу, а відступали стиха і без страху (Куліш). Збирайтеся, бідні люди, всі до оборони! - бо то на нас наступають великі навали (Франко). Вороги напали на нашу землю (Київщ.). Цезар бити хоче на Александрію (Куліш)];
  3) (наседать на кого) насідати(ся), насісти(ся), напосідатися. напосістися на кого, обсідати, обсісти кого, (о мног.) понасідати(ся), пообсідати. Кредиторы -пают на него - кредитори (позичальники, (зап.) вірителі) насідають (напирають) на його (обсідають, обпадають його). -ть на горло кому, с ножом к кому - приступати, приступити з короткими гужами до кого, притьмом вимагати в (или від) кого чого;
  4) (о времени, сроке) - см. Наставать 1;
  5) (на власть, стар.) заступати, заступити уряд, ставати, стати на уряд(і), обіймати, обійняти владу.
  * * *
  I несов.; сов. - наступ`ить
  наступа́ти, наступи́ти, -ступлю, -ступиш; (придавливать ногой, лапой) насто́птувати, настопта́ти, -стопчу́, -сто́пчеш

  медве́дь (слон) на́ ухо \наступать пи́л кому́ — перен. ведмідь (слон) на вухо наступив кому

  II несов.; сов. - наступ`ить
  настава́ти, -стає́, уаста́ти, -стане, надхо́дити, -дить, надійти, -дійде, наступа́ти, наступи́ти, -ступить; (подходить, приближаться, начинаться) постава́ти, поста́ти, захо́дити, зайти́, -йде, заступа́ти, заступи́ти, зачина́тися, зача́тися, -чне́ться; (о временах года, о поре: приближаться) іти́ (іде́), прийти́; (сов.: о явлениях природы; о возрасте) упасти (упаде); (спускаться - о вечере, ночи) запада́ти, запа́сти; (устанавливаться - о ночи, тишине) заляга́ти, залягти́, -ляже

  \наступать пила зима — наста́ла (надійшла́, наступи́ла, зайшла́, прийшла́) зима́; ( снежная) упа́ла (залягла́) зима́

  \наступать пи́ло ле́то — наста́ло (надійшло́, наступи́ло, зайшло́, прийшло́) лі́то

  \наступать пи́ла ночь — наста́ла (надійшла́, наступи́ла, поста́ла, зайшла́, прийшла́, упа́ла, запа́ла, залягла́) ніч

  \наступать пи́ла тишина́ — наста́ла (наступи́ла, поста́ла, запа́ла, залягла́) тиша́

  Русско-украинский словарь > наступать

 • 7 приступать

  приступить
  1) (подходить) приступати(ся), приступити(ся), підступати(ся), підступити(ся), доступати(ся), доступити(ся). [Ой лежить тіло, як папір біле, ніхто к тілу не приступиться (Пісня). Відьми до тебе не доступлять (Рудч.)]. -пить к кому с ножом к горлу - з короткими гужами приступити до кого;
  2) (к кому) - доступати(ся), доступити(ся). [Що мені тепер на світі робити, як мені тепер до жінки доступити (Рудч.). Як вискочив у начальники, то тепер до його не доступишся]. Рассердилась так, что и не -пишь - ровгнівалася так, що ані приступу до неї;
  3) (к делу) заходжуватися и заходитися, заходитися коло чого, робити що, (роз)починати, (роз)почати (робити) що, братися, узятися до чого, зачинати, зачати що. [Та й заходиться рештувать вози в далекую дорогу (Шевч.). Отсе-ж, поблагословившися, зачинаємо своє оповідання (Куліш). Треба нарешті взятися до цієї справи]. -пить к рассмотрению вопроса - заходитися обмірковувати питання. -пить к изложению вопроса - узятися до викладу справи, почати викладати справу. -пить к прениям - розпочати дискусію. К работе уже -пили - роботу вже розпочато. -пил к изданию газеты; - розпочав (заходився) видавати газету;
  4) (придавить ногой подножку в ткацком станке, в швейной машине) натаскати, натиснути, надавлювати, надавити поножі, виступати, виступити на підніжок. [Виступай же, виступай на підніжок (Полт.)].
  * * *
  несов.; сов. - приступ`ить
  1) ( подступать) підступа́ти, підступи́ти и попідступа́ти, приступа́ти, приступи́ти; ( приступаться) приступа́тися, приступи́тися, доступа́тися, доступи́тися, доступа́ти, доступи́ти
  2) (настойчиво обращаться с чем-л.) приступа́ти, приступи́ти
  3) ( к чему - начинать) розпочина́ти, розпоча́ти, почина́ти, поча́ти (що), приступа́ти, приступи́ти (до чого); приступа́тися, приступи́тися (до чого); (приниматься за что-л.) бра́тися, взя́тися (до чого, за що)

  Русско-украинский словарь > приступать

 • 8 притопывать

  притопнуть притупувати, притупнути, притупцьовувати и притупцювати. [Узявшись у боки, почала примовляти та притупувать (Стор.)]. -вать танцуя - пританцьовувати. -нуть ногой - притупнути ногою.
  * * *
  несов.; сов. - прит`опнуть
  приту́пувати, приту́пнути, прито́пувати, прито́пнути, підту́пувати, підту́пнути; несов. притупцьо́вувати

  Русско-украинский словарь > притопывать

 • 9 Копырять

  копырнуть штурхати, штурхнути, (ногой) копати, копнути ногою кого; срвн. Пинать.

  Русско-украинский словарь > Копырять

См. также в других словарях:

 • Ногой дрягает - деньги отказывает. — Ногой дрягает деньги отказывает. См. ЖИЗНЬ СМЕРТЬ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • Ногой топчу, животом нажму, рукой шмыгну, два раза колону и опять начну. — (тканье). См. ЗАГАДКИ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • Ногой в стремя, да обземь темем - и бойко, да неспоро. — Ногой в стремя, да обземь темем и бойко, да неспоро. См. ПОМОЩЬ КСТАТИ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • ногой двери открывавший — прил., кол во синонимов: 2 • бесцеремонный (37) • дерзкий (41) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • Ногой пихай — Пск. О большом количестве чего л. СПП 2001, 56 …   Большой словарь русских поговорок

 • Удар ногой — Удар ногой. Удар ногой  импульсный маховой, крутящий удар или возвратно поступательное направленное движение ногой, целью которого является достижение изменения физического состояния объекта или субъекта. В спорте удар ногой может носить… …   Википедия

 • НИ В ЗУБ НОГОЙ — кто [в чём] быть Абсолютно ничего не знать, не смыслить. Имеется в виду, что лицо, группа лиц (Х) совершенно не подготовлены, не разбираются в каком л. вопросе, деле (Р). Говорится с неодобрением. неформ. ✦ Х ни в зуб [ногой] [в Р]. неизм. В роли …   Фразеологический словарь русского языка

 • Левой ногой с постели ступить — Лѣвой ногой съ постели ступить (иноск.) быть не въ духѣ. Не той ногой порогъ переступить. Ср. Шумъ, гамъ, свѣтопреставленье... думаешь, что̀ случилось? анъ просто: онъ не той ногой съ постели всталъ. Салтыковъ. Въ средѣ умѣренности. Г да… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Одной ногой в могиле — Одной ногой въ могилѣ (стоять) о старости. Ср. Я вотъ на что ужъ хилъ одной ногой въ могилѣ стою, а всетаки думаю: зачѣмъ же мнѣ распоряженіе дѣлать, коль скоро законъ за меня распорядиться можетъ. Салтыковъ. Г да Головлевы. 2. Ср. Вы еще молоды …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Стоять одной ногой в гробу — Стоять одной ногой в гробу. [...] внутренняя цельность многих выражений обусловлена единством образного значения. Многие из таких фразеологических единств представляют собою окаменевшие следы живых образных выражений, довольно свободно… …   История слов

 • левой ногой с постели ступить — (иноск.) быть не в духе Не той ногой порог переступить. Ср. Шум, гам, светопреставление... думаешь, что случилось? ан просто: он не той ногой с постели встал. Салтыков. В среде умеренности. Г да Молчалины. 2. Ср. Должно быть левой ногой с постели …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»