Перевод: со всех языков на таджикский

с таджикского на все языки

(колеса)

 • 1 давление колеса

  фишори чархҳо. тех.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > давление колеса

 • 2 диск колеса

  қурси чарх. тех.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > диск колеса

 • 3 вставлять

  нссов. см. вставить палки в колеса кому кулӯхи ; сангисари роҳ шудан, ба кор андохтан

  Русско-таджикский словарь > вставлять

 • 4 вязнуть

  несов.
  1. ғӯтида рафтан; ғӯтидан, ғӯтида мондан, ғӯтида андармон шудан; колеса вязнут в глйне чархҳои ароба ба гил меғӯтанд
  2. разг. (о пище) дармондан, мондан; мясо вязнет в зубах гӯшт дар байни дандонҳо мемонад

  Русско-таджикский словарь > вязнуть

 • 5 завертеться

  I
  11 сов. (начать вертеться) ба чархзанй даромадан, ба даврзанӣ сар кардан, ба ҷунбиш омадан, ба ҳаракат даромадан; колеса поезда завертелись чархҳои поезд ба ҳаракат даромаданд
  II
  сов. разг. (захлопотаться) овора (саргардон) шудан; завертеться с домашними делами бо корҳои рӯзгор овора шудан

  Русско-таджикский словарь > завертеться

 • 6 закрутиться

  1 сов.
  1. тофта шудан, ба ҳам печидан
  2. разг. тоб хӯрда ба ҷои худ даромадан; гайка закрути лась гайка тоб хӯрда ба чояш даромад
  3. (обмотаться) печидан
  4. перен. разг. (захлопотаться) саргаранг шудан, ба ташвиш афтодан
  II
  сов. разг. (начать крутшпься) ба чархзани даромадан, чарх задан гирифтан; колеса ^лись в обратную сторону чархҳо чаппа чарх задан гирифтанд

  Русско-таджикский словарь > закрутиться

 • 7 зубец

  м
  1. дандона; зуб-ец пилы дандонаи арра; зубцы машинного колеса дандонаҳои чархи мошин
  2. чаще м.н. зубцы дандонаҳо, кунгураҳо; крепостная стена с ^цами девори кунгурадори қалъа; зубцы гор дандонаҳои кӯҳҳо

  Русско-таджикский словарь > зубец

 • 8 зубчик

  м уменьш. к зуб 2, к зубец 1; зубчик колеса дандоначаи чарх

  Русско-таджикский словарь > зубчик

 • 9 колея

  ж
  1. (след от колеса) изи ароба
  2. ж.-д. роҳи оҳан; узкая колея роҳи оҳани камбар; широкая колея роҳи оҳани васеъ
  3. перен. роҳи муқаррарии ҳаёт; жизнь шла прежней колеей ҳаёт бо роҳи пештараи худ мерафт; войти в колеюба роҳи (ба ҳолати) муқаррарии худ даромадан; выбить из колей кого сарсон кардан; выбиться (выйти) из колей сарсон шудан

  Русско-таджикский словарь > колея

 • 10 лопасть

  парра, паҳна, паррача (нӯги паҳн ва ҳамвори ягон чиз)\ лопасть заступа кафаки бел; лопасть судового колеса паррачархи киштӣ, парраи чархи киштӣ

  Русско-таджикский словарь > лопасть

 • 11 мах

  I
  межд. в знач. сказ. разг. афшонд, пар зад; птичка - мах крыльями и улетела парранда як бол афшонду парида рафт
  II
  ж
  1. (взмах) афшониш, афшондан(и); мах крыльев болафшонӣ
  2. (оборот) гардиш, чархзанӣ; мах колеса гардиши чарх
  3. (шаг животного) қадампартоӣ, рафтор; конь шел ровным широким махом асп калон-калон мавзун қадам партофта мерафт <> одким [единым] махом, с одного [единого] маху якбора, зуд, фавран; во весь мах тез, тозон, чорхез тохта; с маху 1) қулоч кашида, кашидаву кушода; ударить с маху қулоч кашида задан 2) якбора, фикр накарда, беэҳтиетона; с маху дать согласие фикр накарда розигӣ додан; со всего маху қулоч кашида, кашидаву кушода; дать маху хато (ғалат) кардан

  Русско-таджикский словарь > мах

 • 12 облепить

  сов.
  1. кого-что часпида мондан, часпидан; грязь облепила колеса телеги лой ба чархҳои ароба часпида монд
  2. что гирдогирд часпондан, саросар ширеш кардан; облепить стену афишами ба саросари девор эълонҳо часпондан
  3. кого-что перен. разг. давро-давр (печонда) гирифтан, миёнагир кардан; мухи облепили сахар магасҳо ба қанд часпидаанд

  Русско-таджикский словарь > облепить

 • 13 обод

  м
  1. (колеса) чанбар
  2. доира, чанбарак; қасқон; обод решета каскони ғалбер

  Русско-таджикский словарь > обод

 • 14 палка

  ж чӯб, калтак; таёқ, асо, чӯбдаст <>палка о двух концах зарараш аз фоидааш кам не; палка плачет по ком ҷазобоб, шаттабоб; изпод палки бо зарби чӯб, зӯран, маҷбуран; как палка хода (чӯб) барин (дар бораи одами қаддарози хароб); вставлять (ставить) палк и в колеса кому садди роҳ шудан, ба кор ишкел андохтан, халал расондан; перегнуть палку ба дараҷаи ифрот расидан, аз ҳад гузаштан

  Русско-таджикский словарь > палка

 • 15 полуоборот

  м нимдавр; полуоборот. колеса нимдаври чарх

  Русско-таджикский словарь > полуоборот

 • 16 погрязнуть

  сов. в чём ғӯтидан, фурӯ рафтан; колеса погрязли в глине чархҳо ба гил ғӯтиданд // перен. ғарқ (гирифтор, дучор, мубтало) шудан, фурӯ рафтан; дармондан; погрязнуть в долгах зери бори қарз мондан; погрязнуть в невежестве ба [ботлоқи] ҷаҳолат фурӯ рафтан

  Русско-таджикский словарь > погрязнуть

 • 17 спица

  ж
  1. (игла для вязания) сихи ҷуроббофӣ, пилтакаш
  2. (стержень для колеса) парраи чарх последняя спица в колеснице 1) одами беэътибор, одами нуфузаш хеле паст 2) чизи нодаркорӣ, чизи назарногир

  Русско-таджикский словарь > спица

 • 18 ставить

  несов.
  1. кого-что рост мондан (шинондан, гузоштан); ставить столбы сутунҳоро шинондан
  2. кого-что мондан, гузоштан, ҷойгир кардан; ставить книги в шкаф китобҳоро дар шкаф мондан; ставить посуду на стол зарфро дар рӯи стол гузоштан; ставить скот в стойла молро дар оғил ҷойгир кардан
  3. что мондан, гузоштан; ставить банки банка мондан; ставить больному пиявки ба бадани бемор шуллук мондан
  4. что ниҳодан, дӯхтан; ставить подметки кафакӣ андохтан; ставить заплату пина дӯхтан
  5. что шинондан, сохтан, гузоштан, гузарондан, насб кардан; ставить памятник ҳайкал гузоштаг; ставить дом хона сохтан
  6. кого разг. таъин кардан, мондан; ставить на работу ба кор таъин кардан; ставить часовых посбон таъин кардан
  7. что гузоштан, мондан, муайян кардан; ставить новые задачи вазифаҳои нав гузоштан; ставить на обсуждение ба муҳокима мондан.
  8. что театр. мондан, гузоштан; ставить спектакль спектакль гузоштан
  9. что и без доп. карт. мондан, гузоштан; ставить пять рублей панҷ сӯм мондан
  10. что дуруст мондан (гузоштан); ставить голос ҳунари суруд ёд додан; ставить руку дастро дуруст мондан; ставить часы соатро дуруст кардан
  11. что мондан, гузоштан; ставить подпись имзо кардан; ставить запятую вергул мондан
  12. кого-что андохтан, мондан; ставить в неловкое положение бесаранҷом (нороҳат) кардан, хиҷил кунондан; ставить под контроль ба зери назорат гирифтан
  13. кого-что уст. воен. ҷойгир кардан, манзил додан; ставить на постой манзил додан
  14. что мондан, гузоштан, гузарондан; ставить опыты таҷриба гузорандан; ставить дело на широкую ногу корро ба таври васеъ ба роҳ мондан <> ставить вопрос ребром масъаларо катъӣ (кӯндаланг) гузоштан; ставить всё на своё место ҳама чизро ҷо ба ҷо кардан, ба тартиб овардан; ставить всякое лыко в строку кому хурдагирӣ кардан, айбҷӯӣ кардан; ставить диагноз ташхис кардан; ставить знак равенства между кем-чем баробар донистан; ставить палки в колеса кому кулӯхи (садди) роҳ шудан, санги сари роҳ шудан, ба кор ишкел андохтан, халал расондан; ставить себя на чье-л. место худро ба ҷои касе гузоштан (тасаввур кардан, пиндоштан); ставить точки над «и» гапро комилан равшан кардан, пӯсткандаи гапро гуфтан; ставить точку тамом (бас) кардан; ставить в вину айбдор кардан; ставить что-л. во главу угла чизеро ба мадди аввал гузоштан; ставить в заслугу кому хизмати шоиста шумурдан; ставить в известность кого-что огоҳонидан, хабардор кардан; ставить в тупик кого ноилоҷ монондан; ставить на вид кому танбеҳ кардан (додан); ставить на карту что-л. чизеро ба қимор мондан, таваккал кардан; ставить на колени мутеъ кардан; ставить на кон ба дов мондан (гузоштан); ставить на ноги ба воя расондан; ставить на одну доску кого с кем (что с чем) баробар кардан, ба як қатор мондан; \ставить на [своё] место кого-л. лаҷоми касеро кашида мондан, шасти касеро гардондан; [ни] в [медный] грош не \ставить кого-что ба як пул нагирифтан, ҳеҷ писанд накардан; ни во что [не] -- ҳеҷ ба эътибор нагирифтан, ҳеҷ эътибор накардан; \ставить под вопрос что шубҳа кардан

  Русско-таджикский словарь > ставить

 • 19 сцепиться

  сов.
  1. банд (қӯш, пайваст) шудан; колеса телег сцепились чархҳои ароба банд шудаанд
  2. перен. разг. -а ҳам дарафтодан, ба ҳамдигар часпидан; ребята сцепились из-за мяча бачаҳо барои тӯп шуда ба ҳамдигар часпиданд

  Русско-таджикский словарь > сцепиться

 • 20 участиться

  сов.
  1. зуд-зуд такрор ёфтан, бисьёртар шудан, тезтар шудан; участились метели бӯронҳо бисьёртар шуданд
  2. тез шудан, шиддат гирифтан, суръат ёфтан, тезтар шудан; участились движения колеса харакати чарх суръат ёфт

  Русско-таджикский словарь > участиться

См. также в других словарях:

 • колеса — железный конь, автомобиль, железка, наркотик, тачка, кар, жестянка Словарь русских синонимов. колёса см. автомобиль Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова …   Словарь синонимов

 • колеса — 1) автомобиль, например, сесть на колеса ; 2) четыре (обычно у легковых) круглых штуки, на которых авто ездит (ха ха ха…) – состоит из колесного диска и шины (возможно с камерой). EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

 • Колеса — Колесо древней повозки Колесо современного автомобиля Цилиндрическая зубчатая передача. Справа  колесо. Колесо  круглый (как правило), свободно вращающийся или закреплённый на оси …   Википедия

 • Колеса — К. сплошной или сквозной круг, употребляемый всегда в связи с перпендикулярной к нему осью или валом. При этом К. может быть насажано на ось глухо, так что они вместе составляют как бы одно целое, или вольно, и в этом случае К. вращается отдельно …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Колеса —     Видеть во сие быстро вращающиеся колеса – предвещает, что Вы будете расчетливы и энергичны в делах и успешно достигнете семейного счастья.     Видеть неподвижные или разбитые колеса – говорит о смерти или об отъезде кого то из Ваших домашних …   Сонник Миллера

 • Колеса — Сапоги; таблетки наркотиков. 1. Таблетки, лекарства. Мне какие то колеса прописали,ну и горло полоскать. 2. Конфеты, по форме и упаковке напоминающие таблетки (типа Ментос , M&M s , Рондо и т.п.). Подкинь колесико, не жмись …   Словарь криминального и полукриминального мира

 • Колеса шасси — служат для перемещения и руления при взлёте и посадке летательного аппарата. Применяются нетормозные (на передних стойках, хвостовых и подкрыльевых опорах и тормозные К. ш., которые могут иметь колодочные, камерные, ленточные, дисковые тормоза… …   Энциклопедия техники

 • Колеса вододействующие — или гидравлические приводятся в движение водой и служат двигателями разных машин на мельницах, заводах и тому подобное. Они подразделяются на подливные, наливные и средобойные, смотря по способу подведения к ним воды. Ставят их или при… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Колеса одной оси транспортного средства — Термин колеса одной оси означает колеса, расположенные симметрично или почти симметрично по отношению к среднему продольному сечению транспортного средства, даже в том случае, если они не находятся на одной и той же оси (ось тандем… …   Официальная терминология

 • колеса — кол’еса (Иез.1:16 21; Иез.10:2 ,6,9,10,12,13,16 17,19; Дан.7:9 ) символ вездесущности (разные направления) и всеведения (глаза) Божия …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

 • колеса — 1) сапоги; 2) обман; 3) такси; 4) металлический рубль …   Воровской жаргон


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»