Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

(должно+быть)

 • 1 должно быть

  шояд, эҳтимол, мумкин аст

  Русско-таджикский словарь > должно быть

 • 2 быть

  несов.
  1. мавҷуд будан, вуҷуд доштан; будан; был ли он, или это только легенда? оё ӯ вуҷуд дошт, ё ин ки афсона аст?
  2. шудан, воқеъ будан, будан; завтра я буду там весь день фардо ман тамоми рӯз дар он ҷо мешавам; пастоище было высоко в горах чарогоҳ дар баландии кӯҳҳо воқеъ буд
  3. будан, доштан; на нём был тёмный костюм ӯ дар бар костюми сиёҳ дошт
  4. в сочет. с сущ. и нареч.: быть в переписке мукотиба доштан; он будет в восторге ӯ масрур хоҳад шуд; быть в разъездах дар сафар будан; быть начеку ҳушёр будан; быть вударе кайфчоқ будан; он был не в духе димоғаш сӯхтагӣ буд; быть не в своей тарелке кайфпарида (димоғсӯхта) будан
  5. шудан, рӯй додан, ба вуқӯъ омадан; не знаю, что с ним было намедонам ба вай чӣ шуда бошад
  6. омадан, рафтан, рафтуомад кардан; мы будем к обеду мо то пешин расида меоем; завтра буду у вас фардо ба назди шумо меравам
  7. ба сифати феъли ёридиҳанда мубтадоро бо хабар пайваст мекунад: он тогда был студентом ӯ дар он вақт донишҷӯ буд
  8. ба сифати феъли ёридиҳанда барои сохтани шаклҳои мураккаби сиғаи мачҳул кор фармуда мешавад: она была очень огорчена этим известием вай аз ин хабар бисьёр хафа шуда буд; дом был построен в прошлом году ҳавлӣ соли гузашта сохта шуда буд
  9. ба сифати феъли ёридиҳандаи замони оянда ба масдар ҳамроҳ шуда, сиғаи хабариро ифода мекунад: будете вы читать или нет? шумо мутолиа мекунед ё не?; я буду гулять в парке ман дар чорбоғ сайру гашт мекунам <> быть чему бояд шавад (воқеае); быть дождю бояд борон борад; быть за кого-л., быть на чьёй-л. стороне тарафи касеро гирифтан, касеро тарафгирӣ кардан; как быть ? чӣ бояд кард?; так и быть бошад, майлаш, шудан гирад; была не была! ҳар чӣ бодо бод!, таваккал!; будь добр!, будьте добры обращ. вежл. лутфан, бемалол бошад, марҳамат карда; будьте спокойны! хотирҷамъ бошед!; будь ты (он и т. п.) трижды проклят! прост. садқаи одам шав(ӣ)! будь что будет ҳар чӣ шавад, шудан гирад, ҳар чӣ бодо бод; будет и на нашей улице праздник дар кӯчаи мо (вай, ту ва ғ.) ҳам ид мешавад; ба ҷуи мо (ман, ту ва ғ.) ҳам об меояд; что будет, то будет таваккал, ҳар чӣ бодо бод; должно быть в знач. вводн. сл. бояд, бояд бошад, бояд ки; может, быть может в знач. вводн. сл. ]) (возможно) мумкин аст, эҳтимол, аҷаб нест ки…, шояд, эҳтимол дорад 2) в вопр. и побуд. предложениях шояд бытьёсуст. (жизнь) зиндагӣ, ҳастӣ, зист <> житьё- \быть зисту зиндагӣ, рӯзгор

  Русско-таджикский словарь > быть

 • 3 должен

  в знач. сказ.
  1. с неопр. бояд; собрание должно состояться завтра маҷлис бояд фардо шавад; он должен скоро вернуться ӯ бояд зуд боз гашта ояд
  2. кому-чему қарздор; я вам должен десять рублей ман аз шумо даҳ сӯм қарздор(ам) <> должно быть в знач. вводн. сл. шояд, эҳтимол, мумкии аст, ки…, аз афташ; должно быть, он не приедет аз афташ вай намеояд, вай намеомадагӣ барин; должно прост. и обл., должно статься (полагать) см. \долженно быть

  Русско-таджикский словарь > должен

 • 4 примета

  ж
  1. аломат, нишона, ишорат; дорогу он узнавал по своим приметам вай роҳро аз рӯи нишонаҳои худ шинохта мерафт
  2. (в суеверных представ­лениях) фол, аломат, нишона, хурофот, хосият; хорошая примета фоли нек
  3. чаще мн. приметы аломат(ҳо), нишона(ҳо); по приметам лето должно быть жаркое аз рӯи аломатҳо тобистони имсол бояд гарм шавад <> на примете быть (иметься) у кого дар назар дошта шу­дан; у меня есть для вас на примете дело ман барои шумо як корро таги чашм карда мондам

  Русско-таджикский словарь > примета

 • 5 место

  I
  с
  1. ҷой, макон; место жительства ҷои истиқомат; место происшествия ҷои рӯй додани ҳодиса; место рождения ҷои таваллуд; рабочее место ҷои кор; занять место ҷой гирифтан; зал на пятьсот мест зал барои панҷсад кас; положить книгу на место китобро ба ҷояш гузоштан; не место красит человека, а человек место посл. шарафи макон аз инсон аст
  2. маҳал, ҷой, мавзеъ; живописные места ҷойҳои хушманзара
  3. мн. места маҳалҳо, музофот; делегаты с мест вакилони маҳалҳо
  4. ҷой; запачкать пальто на видном месте ҷои намоёни пальторо олуда кардан
  5. ҷой, қисм; лучшие места романа ҷойҳои беҳтарини роман; в опере есть неудачные места опера қисмҳои суст дорад
  6. ҷой, мавқеъ; мест в жизни мавқеъ дар зиндагӣ; занять третье место по району дар район ҷои сеюмро гирифтан (ишғол кардан)
  7. мансаб, кор, хизмат; доходное место кори даромаднок
  8. ҷой; вакантное место ҷои холӣ
  9. чиз, бӯлак; сдать в багаж три места се чизро ба бағоҷ супурдан <> белые места 1) маҳалҳои таҳқиқнашуда (камтаҳқиқшуда) 2) масъалаҳои ҳалталаб (ҳанӯз ҳалнашуда); больное место ҷои нозук; глухие места ҷойҳои дурдаст (хилват); детское место анат. ҳамроҳ, ҳамроҳак; лобное -о ист. 1) минбар 2) қатлгоҳ, ҷазогоҳ; общее место мулоҳизаи бемазмун, гапи забон задшуда; отхожее место прост. ҳоҷатхона, халоҷо; присутственное место уст. идора, идораи (муассисаи) давлатӣ, девонхона; пустое место сурати (сояи) девор, одами ночиз; слабое (уязвимое) место, узкое место ҷои нозук, ҷои суст; место заключения ҳабсхона; места общего пользования ҷойҳои истифодаи умум; места не столь отдаленные уст. бадарға (одатан Сибирь); бег на месте спорт. дар як ҷо истода ҳаракати тохтро кардан; к месту, у места бамавқеъ, бамаврид; не кместу, неуместа бемавқеъ, бемаврид; на месте кого-л., на чьем-л. месте дар ҷои касе, дар ҳоли касе; на [своем] месте дар мавқеи (ҷои) худ; не на [своем] месте дар ҷои худ не; на месте преступления (застать, поймать и т. п.) дар болои ҷиноят (доштан, дастгир кардан ва ғ.)\ на месте уложить (убить) ҷо ба ҷо куштан; не место 1) кому ҷои… нест 2) чему или с неопр. лозим нест, набояд; ни с места 1) (команда) аз ҷоят (ҷоятон) наҷунб(ед)! 2) (в том же состоянии) ба ҳоли худ монда(аст), дар ҳоли пештара (бетағьир) монда(аст); с места якбора, бе таъхир, бе ҳаял; с места в карьер якбора, бетайерӣ; брать (взять) с места якбора тез ҳаракат кардан; знать свое место ҳадди худро донистан; иметь место вуҷуд дощтан, воқеъ шудан; нет (не должно быть) места набояд бошад; не находйть [себе] места бетоқат (беқарор) шудан, дар изтироб (дар ҳаяҷон) будан; поставить кого-л. на [свое] место, указать кому-л. [свое] место касеро ба ҷояш шинонда мондан; поставить себя на чье-л. место ба ҷои касе монда дидан; уступить место чему ивазшудан, ҷои худро додан; глаза на мокром месте гирёнчак; душа не на месте дил беқарор аст; живого \местоа нет (не осталось) ҷои солимаш нест (намондааст); мокрое \местоо останется, мокрого \местоа не останется от кого прост. тамоман нобуд мешавад, бо хок яксон мешавад
  II
  қисми аввали калимахои мураккаб ба маънои «ҷой, макон, фазо»: местонахождение ҷой, бошишгоҳ, макон

  Русско-таджикский словарь > место

 • 6 самоцель

  ж мақсади ягоня, ягона мақсад; образование не должно быть самоцелью маълумот набояд мақсади ягона бршад

  Русско-таджикский словарь > самоцель

См. также в других словарях:

 • должно быть — должно быть …   Орфографический словарь-справочник

 • должно быть — См …   Словарь синонимов

 • ДОЛЖНО-БЫТЬ — ДОЛЖНО БЫТЬ, вводное слово. Вероятно, по всей вероятности, он должно быть уже не придет. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • должно быть — част. разг. сниж. Употребляется при выражении предположения, соответствуя по значению сл.: по видимому, очевидно, вероятно. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Должно быть — ДОЛЖЕН, жна, жно, в знач. сказ. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • должно быть — должно/ быть, вводн. сл …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

 • Должно быть — Разг. Вероятно, по всей вероятности, кажется. Должно быть, богатый человек Печорин: сколько у него было разных дорогих вещиц! (Лермонтов. Бэла). Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иванович сказал: «Сиди, Николай!» (Л. Н. Толстой.… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • должно быть — вводное выражение и в значении сказуемого 1. Вводное выражение. То же, что «вероятно, наверное, возможно». Выделяется знаками препинания (обычно запятыми). Шутники утверждали, что он, должно быть, так и родился в накрахмаленном воротничке, с… …   Словарь-справочник по пунктуации

 • должно быть — Неизм. По видимому, наверное. По моему лицу, возбужденному ходьбой и этими рассуждениями, должно быть, он подумал, что дела мои удачны. (А. Твардовский.) По земле пробирался туман, скрадывая звуки. Поэтому, должно быть, и не слышал я, как… …   Учебный фразеологический словарь

 • должно быть — см. должен; в зн. вводн. словосоч. По всей видимости, вероятно. Далеко, дальше деревни, должно быть, кричала птица. Это, должно быть, его знакомый …   Словарь многих выражений

 • должно быть — должн о быть, вводн. сл …   Русский орфографический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»