Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

(должно+быть)

 • 1 должно быть

  ( вероятно) πιθανόν, μπορεί, ίσως

  Русско-греческий словарь > должно быть

 • 2 должно быть

  [νταλζνό μπύτ'] ρ. ακρόσ. μπορεί

  Русско-греческий новый словарь > должно быть

 • 3 должно быть

  [νταλζνό μπύτ'] ρ απρόσ μπορεί

  Русско-эллинский словарь > должно быть

 • 4 должно

  должно
  быть вводн. сл. (вероятно, по всей вероятности) μάλλον, πιθανόν, κατά πασαν πιθανότητα, κατά τά φαινόμενα:
  он, \должно, уехал πρέπει νά ἐχει φύγει.

  Русско-новогреческий словарь > должно

 • 5 должен

  -жна, -жно (χρησιμοποιείται σαν κατηγ. με το ρ. быть ή και χωρίς αυτό)•
  1. οφείλω, χρεωστώ•

  я должен вам пять рублей εγώ σας χρωστώ πέντε ρούβλια.

  2. είμαι υποχρεωμένος, πρέπει•

  он должен скоро вернуться αυτός πρέπει να γυρίσει (επιστρέψει) γρήγορα.

  || είμαι ανακασμένος, αναγκάζομαι.
  εκφρ.
  должно ή должно быть – μπορεί, μπορεί να είναι, πιθανόν, είναι πιθανόν, όπως φαίνεται, κατά τα φαινόμενα•
  должен статьсяβλ. должно быть; должно полагать πρέπει να υποθέσομε• βλ. και•
  должно быть.

  Большой русско-греческий словарь > должен

 • 6 ломать

  ρ.δ. μ., παθ. μτχ. παρλθ. χρ. ломанный, βρ: -ман, -а, -о
  ρ.δ. μ.
  1. σπάζω, τσακίζω, θραύω θλω•

  ломать камни σπάζω πέτρες•

  ветер ломает деревья ο άνεμος σπάζει τα δέντρα.

  || κατεδαφίζω, γκρεμίζω•

  ломать старый дом γκρεμίζω το παλαιό σπίτι, αχρηστεύω, χαλνώ•

  ломать игрушки σπάζω τα παιγνίδια.

  2. (απλ.) σακατεύω, τσακίζω.
  3. συντρίβω, θρυμματίζω•

  -каменную соль θρυμματίζω το ορυκτό αλάτι.

  4. μτφ. αποβάλλω, απορρίπτω, δεν παραδέχομαι•

  ломать старые обычаи αποβάλλω τις παλαιές συνήθειες.

  || αλλάζω, μεταβάλλω απότομα•

  ломать характер αλλάζω απότομα το χαρακτήρα•

  ломать мысли у людей αλλάζω τις σκέψεις των ανθρώπων.

  || καταστρέφω, χαλνώ• χειροτερεύω•

  ломать карьеру χαλνώ την καριέρα•

  он нашу жизнь -ет αυτός μας χειροτερεύει τη ζωή μας.

  5. μτφ. (για ομιλία, γλώσσα) κακοπροφέρω, μιλώ άσχημα, σκοτώνω.
  6. (για ασθένειες) κόβω, σφάζω, πονώ•

  меня всего -ет με σφάζει όλο το κορμί•

  -ет, должно быть, изменится погода πονώ, θα έχομε αλλαγή του «αιρού.

  7. (απλ.) ζεθεώνομαι στη δουλειά, καταπονούμαι.
  εκφρ.
  - голову над чем – σπάζω (βασανίζω) το κεφάλι μου για κάτι•
  ломать горб ή спину – ξεπατώνω στη δουλειά•
  ломать копья – συζητώ ζωηρά, έντονα, υποστηρίζω εκίρονα•
  ломать руки ή пальцы – στηθοκοπιέμαι, στηθοχτυπιέμαι, στηθοδέρνομαι•
  ломать ряды ή строй – χαλνώ (παραβιάζω) τη γραμμή, τη σειρά•
  ломать шапку перед кем – υποκλίνομαι, χαμερπώς.
  1. σπάζω, θραύομαι, κλπ. ρ. ενεργ. φ. лёд -ется ο πάγος σπάζει.
  2. αλλάζω•

  голос -ется η φωνή αλλάζει.

  3. καπριτσώνω, πεισματώνω. || κάνω καμώματα, νάζια, ακκίζομαι.

  Большой русско-греческий словарь > ломать

 • 7 следовать

  след||овать
  несов
  1. (идти следом) ἀκολουθώ, ἔπομαν
  2. (наступать, происходить после кого-л., чего-л.) διαδέχομαι, ἔρχομαι κατόπιν, ἐπακολουθώ:
  события \следоватьовали одно за другим τά γεγονότα διαδέχονταν τό ἕνα τό ἀλλο·
  3. (поступать согласно чему-л.) ἀκολουθώ:
  \следовать велениям долга ὑπείκω στά κελεύσματα τοῦ καθήκοντος μου· \следовать обычаям τηρώ τά Εθιμα· \следовать примеру ἀκολουθώ τό παράδειγμα·
  4. (отправляться, ехать) κατευθύνομαι, μεταβαίνω:
  поезд \следоватьует в Афины τό τραίνο κατευθύνεται στήν 'Αθήνα·
  6. (быть следствием, вытекать из чего-л.) βγαίνω, προκύπτω, ἔπομαι, συνεπάγομαι:
  отсюда \следоватьует вывод, (что...) ἀπό δῶ βγαίνει τό συμπέρασμα (ὅτι...), ἐξ αὐτοῦ προκύπτει (δτι...)· что из этого \следоватьует? τί οὐμπέρασμα βγαίνει;, κι ἔπειτα;·
  6. безл (нужно, должно):
  \следоватьует πρέπει, δέον Работу \следоватьует закончить τἡν δουλειά πρέπει νά τήν τελειώσεις· тебе не \следоватьует Зтого делать δέν πρέπει νά τό κάνεις αὐτό· этого \следоватьовало ожидать (έπρεπε αὐτό νά τό περιμένουμε·
  7. безл (причитаться):
  с него \следоватьует еще пятьсот драхм (αὐτός) πρέπει νά πληρώσει ἀκόμη πεντακόσιες δραχμές· сколько с меня \следоватьует? πόσα χρ(ε)ωστῶ;, πόσα ὁφείλω νά πληρώσω;· ◊ как \следоватьует ὅπως πρέπει, ὅπως ταιριάζει, δεόντως· отругать как \следоватьует τοῦ τά ψέλνω ὅπως πρέπει.

  Русско-новогреческий словарь > следовать

См. также в других словарях:

 • должно быть — должно быть …   Орфографический словарь-справочник

 • должно быть — См …   Словарь синонимов

 • ДОЛЖНО-БЫТЬ — ДОЛЖНО БЫТЬ, вводное слово. Вероятно, по всей вероятности, он должно быть уже не придет. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • должно быть — част. разг. сниж. Употребляется при выражении предположения, соответствуя по значению сл.: по видимому, очевидно, вероятно. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Должно быть — ДОЛЖЕН, жна, жно, в знач. сказ. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • должно быть — должно/ быть, вводн. сл …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

 • Должно быть — Разг. Вероятно, по всей вероятности, кажется. Должно быть, богатый человек Печорин: сколько у него было разных дорогих вещиц! (Лермонтов. Бэла). Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иванович сказал: «Сиди, Николай!» (Л. Н. Толстой.… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • должно быть — вводное выражение и в значении сказуемого 1. Вводное выражение. То же, что «вероятно, наверное, возможно». Выделяется знаками препинания (обычно запятыми). Шутники утверждали, что он, должно быть, так и родился в накрахмаленном воротничке, с… …   Словарь-справочник по пунктуации

 • должно быть — Неизм. По видимому, наверное. По моему лицу, возбужденному ходьбой и этими рассуждениями, должно быть, он подумал, что дела мои удачны. (А. Твардовский.) По земле пробирался туман, скрадывая звуки. Поэтому, должно быть, и не слышал я, как… …   Учебный фразеологический словарь

 • должно быть — см. должен; в зн. вводн. словосоч. По всей видимости, вероятно. Далеко, дальше деревни, должно быть, кричала птица. Это, должно быть, его знакомый …   Словарь многих выражений

 • должно быть — должн о быть, вводн. сл …   Русский орфографический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»