Перевод: с польского на английский с английского на польский

 • 1beczki cumownicze

  • moorings

  Słownik polsko-angielski dla inżynierów

 • 2czoło beczki walca

  • end face of the roll body
  • roll shoulder
  • shoulder of roll

  Słownik polsko-angielski dla inżynierów

 • 3klepka beczki

  • stave

  Słownik polsko-angielski dla inżynierów

 • 4ładowanie w beczki

  • casking

  Słownik polsko-angielski dla inżynierów

 • 5pakowanie w beczki

  • casking

  Słownik polsko-angielski dla inżynierów

 • 6płaska część beczki walca

  • bullhead

  Słownik polsko-angielski dla inżynierów

 • 7profil beczki walca wypukłość

  • camber of roll
  • crown of roll
  • roli crown
  • roll camber

  Słownik polsko-angielski dla inżynierów

 • 8regulacja wypukłości beczki walca

  • roll shape control

  Słownik polsko-angielski dla inżynierów

 • 9zakotwiczenie podwójne beczki cumowniczej

  • two-legged moorings

  Słownik polsko-angielski dla inżynierów

 • 10beczka

  -ki; -ki; dat sg -ce; gen pl; -ek; f
  barrel; LOT roll

  zacząć (perf) z innej beczki — to shift lub change ground

  * * *
  beczka
  f.
  Gen.pl. -ek
  1. (naczynie) barrel, cask, keg; beczka wina cask of wine; piwo z beczki beer on draft; beczka kapusty/ogórków barrel of cabbage/cucumbers; gruby jak beczka pot. (as) fat as a barrel; roly-poly.
  2. przen. beczka śmiechu barrel of fun l. laughs; beczka bez dna bottomless pit; black hole; (o człowieku) spendthrift; tłoczyć się jak śledzie w beczce be packed like sardines; prosto z beczki straight from the shoulder; bluntly, frankly; zacząć z innej beczki change the subject; a teraz coś z zupełnie innej beczki and now for something completely different; zjedliśmy razem beczkę soli we've been through a lot together; do stu tysięcy beczek solonych śledzi! żart. drat it!
  3. lotn. barrel roll.
  4. bud. barrel vault.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary

 • 11beczkowy

  adj

  piwo beczkowe — draught (BRIT) lub draft (US) beer

  * * *
  beczkowy
  a.
  1. (o części beczki) barrel.
  2. (przechowywany w beczce) barrel; piwo beczkowe draft beer.
  3. (o kształcie beczki) barrel-like, bulgy; sklepienie beczkowe bud. barrel vault.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary

 • 12czop

  m (G czopa a. czopu) 1. (korek) bung, stopper

  - wyjąć czop z beczki to pull the bung a. stopper out of a barrel
  2. (zatykający otwór) plug, obstruction
  - czop woskowiny w uchu an accumulation a. a plug of earwax
  - ktoś wetknął szmaciany czop w rurę wydechową samochodu somebody has stuffed a piece of rag into the exhaust pipe
  3. Med. (stożek ropny) abscess, pustule
  - (ropne) czopy w gardle abscesses a. pustules in the throat
  4. Techn. tenon
  * * *
  czop
  mi
  Gen. -u l. -a
  1. (= zatyczka) plug, bung.
  2. (= przedmiot w kształcie stożka) cone.
  3. pat. (przy anginie) plug.
  4. techn. (= element łączący) pin; journal; pivot.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary

 • 13czopować

  czopować
  ipf.
  (= zatykać) plug; czopować beczki bung (up).

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary

 • 14inny

  1. pron

  (nie ten) another; (odmienny) other, different
  2. m
  (decl like adj) pot another man
  * * *
  inny
  a.
  another, other, different; innym razem some other time, another time; ktoś inny someone l. somebody else; nikt inny no one l. nobody else; coś innego something else; nic innego nothing else; wszystko inne everything else; a, to co innego ah, that makes a difference; inny od kogoś/czegoś different from sb/sth; między innymi among others, among other things, inter alia; być innego zdania take a different view, be of a different opinion, have a different opinion; nie było innej rady l. innego wyjścia there was no other way; każdy z innej parafii pot. poles apart, apples and oranges; zacząć z (całkiem) innej beczki change tack; change the subject; switch to something (completely) different; inna para kaloszy pot. another pair of shoes, a horse of another colour l. of a different colour; to zupełnie inna historia that's a different story; that's another story; innymi słowy in other words, to put it another way; w taki czy inny sposób one way or another, one way or the other.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary

 • 15klepka

  -ki; -ki; dat sg -ce; gen pl -ek; f
  (podłogowa) floorboard; (w beczce) stave

  brak mu piątej klepki — pot he has a screw loose (pot)

  * * *
  klepka
  f.
  Gen.pl. -ek (beczki) stave; (podłogowa) floorboard; brak mu piątej klepki he has a screw loose.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary

 • 16natłoczyć

  natłoczyć
  pf.
  1. (= naupychać) cram.
  2. (= napompować) pump; (piwo, wino z beczki) draft.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary

 • 17obręcz

  f 1. (przedmiot w kształcie koła) hoop

  - skakać przez (płonącą) obręcz to jump through a hoop (of fire)
  - obręcze na beczce barrel hoops a. bands
  - obręcz koła a wheel rim
  - nosiła złotą obręcz na włosach she wore a golden band on a. (a)round her head
  - obręcz światła wokół lampy a ring of light around a lamp
  2. Sport hoop
  obręcz barkowa Anat. shoulder a. pectoral girdle
  - obręcz biodrowa Anat. pelvic girdle
  * * *
  -y; -e; gen pl; -y; f
  hoop; (koła) rim
  * * *
  obręcz
  f.
  pl. -e
  1. (= obejma) (np. beczki) hoop; obręcz barkowa anat. shoulder girdle; obręcz biodrowa anat. pelvic girdle.
  2. mot. (= felga) rim.
  3. (ozdoba) circlet.
  4. gimnastyka (gymnastic) hoop.
  5. koszykówka hoop.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary

 • 18przetaczać

  impfprzetoczyć

  * * *
  -am, -asz, przetoczyć; perf; vt
  (beczki) to roll; (wagony) to shunt; (ropę, wino) to decant

  przetaczać komuś krew — to give sb a (blood) transfusion

  * * *
  przetaczać
  ipf.
  1. kol. (wagony) shunt, switch.
  2. med. (krew, plazmę, osocze) transfuse; przetaczać komuś krew give sb a blood transfusion.
  3. (= przesuwać) roll.
  przetaczać się
  ipf.
  roll (by).

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary

 • 19utoczyć

  utoczyć
  pf.
  1. (upuścić, ulać) draw; utoczyć komuś krwi draw sb's blood; utoczyć piwa z beczki draw some beer from the barrel.
  2. (na tokarce) lathe, turn.
  3. (np. kulę ze śniegu) roll.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary

 • 20zaczynać

  impf zacząć

  * * *
  (-am, -asz); perf; zacząć; vt
  to begin, to start

  zaczynać coś robić — to begin lub start doing lub to do sth

  zaczyna nam brakować wody — we are running out of water

  zaczynać od czegoś — to begin lub start with sth

  zaczynać od nowa — to begin again, to start over (US)

  zaczynać od zera — (przen) to start from scratch

  * * *
  zaczynać
  ipf.
  1. (= rozpoczynać) begin, start; zaczynać od nowa make a new start, start over; lit. start from anew; zaczynać życie od nowa make a new start in one's life; zaczynać od zera start from scratch; zacząć od powiedzenia... start by saying...; wcześnie zaczynać (karierę, działalność) start young, make an early start; zaczynać dzień od filiżanki herbaty start (off) the day with a cup of tea; zaczynać od końca (= robić coś niewłaściwie) put the cart before the horse.
  2. (= wchodzić w początkowy etap czegoś) begin, start; zacząć coś robić begin l. start doing sth; zacząć od samego początku start at the very beginning; dobrze/źle zacząć make a good/bad start; zacząć tracić cierpliwość start getting l. be growing short of patience; zaczyna nam brakować pieniędzy we're running out of money; zaczyna wyglądać na to, że... it's beginning to look as if...
  3. (= napoczynać) open; zaczynać butelkę/paczkę papierosów open a new bottle/packet of cigarettes.
  4. (= zaczynać mówić, pisać) start, begin; Szanowni Państwo! – zaczął. “Ladies and Gentlemen!” – he started l. began; zacząć z innej beczki change the topic; zacznijmy z innej beczki let's change the topic; nie wiem od czego zacząć I don't know where l. how to start.
  5. pot. (= zaczepiać) provoke; lepiej z nim nie zaczynaj! you'd better not provoke him!; znowu zaczynasz! there you go again!
  zaczynać się
  ipf.
  start, begin; zaczyna się! (pretensja do kogoś) there you go again!; wyraz zaczyna się na literę S the word starts with an S; zaczęły się schody pot. that's where the trouble starts.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary

Смотри также в других словарях:

 • Polen [2] — Polen, jetzt ein mit der Krone Rußland vereinigtes Königreich, zwischen Rußland, Österreich u. Preußen; hat 2331, 26 QM., ist meist flaches Land, ein wenig gebirgig im Süden durch Zweige der Karpaten u. nur bis zur Höhe von fast 2000 Fuß… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Beczka — (spr. betschka: Mehrzahl Beczki), früher Flüssigkeitsmaß in Polen, = 25 Garcy = 100 Lit …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • So Random! — This article is about the stand alone series. For the show within a show, see Sonny with a Chance#So Random!. So Random! Genre Comedy …   Wikipedia

 • So Random! — Género Comedia de sketches, variedades Creado por Steve Marmel Reparto Tiffany Thornton St …   Wikipedia Español

 • beczka — 1. Beczka śmiechu «rzecz, sytuacja komiczna, pobudzająca do śmiechu»: (...) żebyś słyszał ich rozmowę, istna beczka śmiechu, boki zrywać... Roz bezp 1998. 2. (Zacząć, spróbować itp.) z innej beczki «zmienić temat rozmowy, zmienić sposób… …   Słownik frazeologiczny

 • inny — Patrzeć, popatrzeć, spojrzeć na kogoś, na coś innymi oczami «traktować, potraktować kogoś, coś inaczej niż dotąd, w nowy, odmienny sposób»: (...) dobry nastrój udziela się nam i zaczynamy innymi oczami patrzeć na własne kłopoty. L. Grzesiuk, B.… …   Słownik frazeologiczny

 • spróbować — (swoich, własnych) sił gdzieś, w czymś, jako ktoś zob. siła 11. Spróbować szczęścia gdzieś, w czymś, jako ktoś zob. szczęście 7. Spróbować z innej beczki zob. beczka 2 …   Słownik frazeologiczny

 • zacząć — coś od pieca zob. I piec 4. Zacząć innym tonem zob. ton 5. Zacząć nowe życie, życie od nowa, na nowo zob. życie 19. Zacząć z innego tonu zob. ton 3. Zacząć z innej beczki zob. beczka 2 …   Słownik frazeologiczny

 • zaczynać — Zacząć coś od pieca zob. I piec 4. Zacząć innym tonem zob. ton 5. Zacząć nowe życie, życie od nowa, na nowo zob. życie 19. Zacząć z innego tonu zob. ton 3. Zacząć z innej beczki zob. beczka 2 …   Słownik frazeologiczny

 • antał — m IV, D. a, Ms. antałale; lm M. y «beczułka na wino, piwo itp. o pojemności ćwierci beczki; dawna jednostka miary płynów» Antały wina, z winem. ‹węg.› …   Słownik języka polskiego

 • baryła — ż IV, CMs. baryłayle; lm D. baryłaył «rodzaj dużej beczki; dawniej: jednostka pojemności płynów, w XVI w. w Polsce równa około 70 l» przen. «osoba otyła, bardzo gruba; grubas, tłuścioch» Niezgrabna z niej a. z niego baryła. ‹wł.› …   Słownik języka polskiego